Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija energetike

2,938 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Prezentacija energetike

  1. 1. Predmet: Tehničko i informatičko obrazovanje Razred:VI (šesti) Mojstir- Draga
  2. 2. Profesor: Hamdo HasanovićNastavna jedinica: Energetika u građevinarstvu
  3. 3.  Hidroizolacija Termoizolacija Akustička izolacija
  4. 4. Систем се састоји од: 1. Колектора 2. Резервоара воде 3. Бојлера 4. Пумпе и 5. Потрошача Радни флуид може да буде: • ваздух • вода • течност на бази антифризаСтепен ефикасности је од 35% до 55%.
  5. 5. Претварање Сунчеве енергије уелектричну врши сеу ФОТОНАПОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ Више соларних ћелија се групишуу МОДУЛЕ (ПАНЕЛЕ) Више модула се може груписатиу ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ Ефикасност соларних модулаје од 8% до 15%
  6. 6. Сунц е Соларни колекторСоларне ћелије

×