Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oiartzun

363 views

Published on

Oiartzungo H1!en programa

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oiartzun

  1. 1. OIARTZUN
  2. 2. “Oiartzun, BAI esateko garaia da”Oiartzunek 4 urte galdu ditu. Azkenlau urteetan udalak oiartzuarreiezezkoa esan digu bere erabakibakoitzarekin. BAI esateko garaiairitsi da!Oiartzun ha perdido 4 años. Losúltimos cuatro años el ayuntamientonos ha dicho que no a los oiartzuarrascon cada decisión. ¡Ha llegado elmomento de decir SÍ!
  3. 3. Auzoen biziberritzeari eta etxebizitza eskubideari BAI Auzoetan   bizitza   indartu   nahi   dugu,   zerbitzuak   eskainiz,   errepideak   bizitokieta4k   kanporatuz,   gune   berdeak   eginez,   zaharrentzako   gazteentzako   eta   txikientzako   lokalak  jarriz,…   Gainera   bertan   behera   utzi   dituzten   etxebizitza   proiektuei  bultzada  garrantzitsua  emango  diegu.   SÍ a la reavitalización de los barrios y el derecho a la vivienda Hay   que   reforzar   la   vida   de   los   barrios   ofreciendo  servicios,  sacando  las  carreteras   de   las   zonas   residenciales,   ofrenciendo   espacios  verdes,  locales  para  niños,  jóvenes   y  mayores…   Además   promoveremos   los   proyectos   de   vivienda   protegida   que   han   suspendido.  
  4. 4. Gazteriari BAI Gazteria   da   etorkizuna   eta   behar   bezalako   zerbitzuak  eta  aukerak  bermatzeko  udalak  bertan   behera  utzi  duen  gazteria  poli4ka  berriro  martxan   jarriko   dugu,   lokalak   eskainiz,   informazioa   emanez,...  Gazteen  beharrei  erantzuteko.  SÍ a las personas jóvenes Las   personas   jóvenes   son   el   futuro   y   para   garan4zarles   las   opciones   y   los   servicios,   reac4varemos  la  polí4ca  de  juventud  que  este   ayuntamiento  ha  paralizado.  
  5. 5. Gardentasunari BAI Herritarren   aurrean   gardenak   izango   gara   eta   erabaki   bakoitzaren   berri   argi   eta   garbi   emango   dugu.  SÍ a la transparencia Seremos  transparentes  ante  los  vecinos  y  vecinas  y   daremos  cuenta  de  cada  decisión  que  tomemos.  
  6. 6. Zabor bilketa jasangarriari BAI Atez   ateko   inposizioa   oiartzuarrak   kontrolatzeko   beste   bide   bat   da.   Sistema   hau   kenduko   dugu   eta   b o s t g a r r e n   e d u k i o n t z i a   b u l t z a t u k o   d u g u   Oiartzunen.  SÍ a la recogida selectiva sostenible El  puerta  a  puerta,  además  de  ser  carísimo,  es  otro   modo   de   control   a   los   oiartzuarras.   Suprimiremos   este   sistema   y   promoveremos   el   quinto   contenedor.  

×