7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 1 Samsök: handlingsbarhet, behovsinriktad användarstudie och tut...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 2 <ul><li>Projektets delar </li></ul><ul><ul><li>Genomföra studi...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 3 Utvärdera Samsök utifrån ett bibliotek- och klientperspektiv. ...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 4 Kvalitativ studie i 2 delar Verksamhetsanalys Användarstudie U...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 5 Två grupper av informanter Bibliotekets personal Två workshops...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 6 <ul><li>Resultat </li></ul><ul><ul><li>Bibliotekets verksamhet...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 7 <ul><li>Verksamhetsstudien visar på många positiva förväntning...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 8 Informationsbehov Av de intervjuade upplevde få att användande...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 9 Användbarhet / Handlingsbarhet Genomföra urval Identifiera rel...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 10 Genomföra urval : problemtema Databaskännedom – Kännedom om r...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 11 Tolka sökresultat : problemtema Träffmängd Relevansrankning D...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 12 Hämta fulltext : problemtema Oklar åtkomst av fulltext Begrep...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 13 Respondenternas helhetsintryck av Samsök Användarnas upplevel...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 14 Respondenternas intryck av Samsöks gränssnitt 3 2 1 3 1 2.12 ...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 15 Implikationer för undervisning och utveckling Databaskännedom...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 16 Önskad funktionalitet – avgränsa på språk, datum, söka vidare...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 17 Generell utbildning i informationssökning Introduktion till S...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 18 Att skapa en användarhandledning Hjälptexter används inte De ...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 19 Integrera användarhandledningen i ett meningsfullt sammanhang...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 20 Fem huvudingångar i användarhandledningen Introduktion till S...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 21 Utveckling pågår! Inloggning via HJ:s proxy http://www.bibl.h...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 22 Idealt är hjälpen integrerad på servern. Alternativet – IFRAM...
7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 23 [SLUTET]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samsök : handlingsbarhet, behovsinriktad anv�ndarstudie och tutorial

1,121 views

Published on

Presentation av ett BIBSAM finansierat projekt för att genomföra en studie och framtagandet av en tutorial för LIBRIS MetaLib och SFX tjänst - Samsök.

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samsök : handlingsbarhet, behovsinriktad anv�ndarstudie och tutorial

 1. 1. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 1 Samsök: handlingsbarhet, behovsinriktad användarstudie och tutorial BIBNÄT Stockholm, 7 december 2006
 2. 2. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 2 <ul><li>Projektets delar </li></ul><ul><ul><li>Genomföra studie: IHH & ING </li></ul></ul><ul><li>Konstruera användarhandledning: Högskolebiblioteket i Jönköping </li></ul><ul><li>Tre teoretiska utgångspunkter </li></ul><ul><ul><li>Användbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Handlingsbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationsbehov </li></ul></ul>
 3. 3. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 3 Utvärdera Samsök utifrån ett bibliotek- och klientperspektiv. Värdera behov av användarutbildning och utveckling av Samsök
 4. 4. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 4 Kvalitativ studie i 2 delar Verksamhetsanalys Användarstudie Utvärderingen avgränsar sig från tekniska aspekter av Samsök Tar inte ställning till systemarkitektur eller interaktion mellan system som möjliggör ”samsökning” och vidarelänkning dvs MetaLib och SFX.
 5. 5. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 5 Två grupper av informanter Bibliotekets personal Två workshops kring införandet av Samsök Bibliotekets klienter Lärare, Studenter, Forskare Intervju och observation
 6. 6. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 6 <ul><li>Resultat </li></ul><ul><ul><li>Bibliotekets verksamhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationsbehov </li></ul></ul><ul><ul><li>Användbarhet/Handlingsbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Implikationer för undervisning och utveckling </li></ul></ul>
 7. 7. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 7 <ul><li>Verksamhetsstudien visar på många positiva förväntningar </li></ul><ul><ul><li>Minskad mängd administrativt arbete </li></ul></ul><ul><ul><li>Samlad tillgång till resurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Förändrade förutsättningar för referensarbete </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbildning inom informationssökning bör sättas i fokus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökat fokus på e-media </li></ul></ul>
 8. 8. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 8 Informationsbehov Av de intervjuade upplevde få att användandet av Samsök hjälpte dem tillräckligt med avseende på det informationsbehov som de definierat Träffmängd Ovidkommande information Behov av utbildning och handledning
 9. 9. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 9 Användbarhet / Handlingsbarhet Genomföra urval Identifiera relevanta sökord utifrån informationsbehov Brist på förförståelse av verktyget och informationssökning i elektroniska miljöer
 10. 10. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 10 Genomföra urval : problemtema Databaskännedom – Kännedom om relevanta databaser samt möjligheten att välja databaser Sökkompetens – Generell kunskap kring strukturerad informationssökning och kompetens att formulera villkor för urval Önskad funktionalitet – att kunna basera urval på vissa för användarna viktiga kriterier, te x språk och datumintervaller Begrepp – avser svårigheterna att tolka valmöjligheterna i metasökning, samt själva begreppet metasökning.
 11. 11. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 11 Tolka sökresultat : problemtema Träffmängd Relevansrankning Databaskännedom – brist på kännedom om databaser försvårar tolkning av sökresultat Ofärdiga sökningar – användare tenderar misstolka i vilken utsträckning sökningen är färdig när de klickar sig vidare till se hämtade träffar Navigering mellan vyer – det föreligger en viss problematik för användarna att växla mellan listvyerna och fullpostvyn. Begrepp – svårtolkade begrepp
 12. 12. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 12 Hämta fulltext : problemtema Oklar åtkomst av fulltext Begrepp – SFX symbolen är inte det naturliga valet för användarna när de letar fulltext. Begreppen i SFX menyn är inte kända för användarna. Navigering mellan vyer – navigering till fulltextversion sker på olika sätt, man förväntar sig ett tydligt sätt att hitta fulltext från sökresultatet.
 13. 13. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 13 Respondenternas helhetsintryck av Samsök Användarnas upplevelser 1 2 7 1.6 Rigid – Flexibel 5 1 4 1.5 Otillräcklig - Kraftfull 1 5 2 2 1.4 Svår – Enkel 2 4 4 1.3 Tråkig - Stimulerande 4 3 3 1.2 Frustrerande - Givande 1 7 2 1.1 Hemsk - Underbar 5 4 3 2 1 Omdöme
 14. 14. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 14 Respondenternas intryck av Samsöks gränssnitt 3 2 1 3 1 2.12 Svarstider (navigering) 2 3 3 2 2.11 Svarstider (sökning) 1 5 2 1 1 2.10 Navigering 2 3 3 1 1 2.9 Lärbarhet - avancerad 4 5 1 2.8 Lärbarhet - grund 1 4 3 2 2.7 Sökresultat – infomängd 5 3 2 2.6 Feedback (synlighet) 1 3 4 2 2.5 Feedback (formulering) 1 5 3 1 2.4 Systemets status 3 1 4 2 2.3 Grafiska symboler 3 3 1 3 2.2 Terminologi 2 2 4 2 2.1 Utformning 5 4 3 2 1 Omdöme
 15. 15. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 15 Implikationer för undervisning och utveckling Databaskännedom – Saknar kunskap om databaser. Gruppera databaser efter stereotyper. Sökkompetens – Saknar informationskompetens. Oklart vad man kan göra i systemet. Skapandet av sökscenarier. Oklar åtkomst av fulltext – Inkonsekvens i design. Gör SFX ikonen känd. Begrepp – Svårbegripliga begrepp och symboler. Anpassa språk om möjligt, sammanställ lista till undervisningsmaterial.
 16. 16. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 16 Önskad funktionalitet – avgränsa på språk, datum, söka vidare inom ett sökresultat. Ofärdiga sökningar – ”hämta fler träffar”, otydligt vad som händer Navigering mellan vyer – Externa länkar, SFX symbol och meny svår att förstå Svarstider - besvärande
 17. 17. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 17 Generell utbildning i informationssökning Introduktion till Samsök Scenarier Introduktion till SFX Åtkomst till fulltext Profilbaserad utbildning inom Samsök
 18. 18. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 18 Att skapa en användarhandledning Hjälptexter används inte De användarhandledningar som gjorts tar för lång tid Stort behov av stöd till användarna
 19. 19. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 19 Integrera användarhandledningen i ett meningsfullt sammanhang dvs i Samsök Korta beskrivande texter, kompletterat med bilder, korsreferenser och korta instruktionsfilmer. Öppna tekniker och lätt att anpassa efter lokala behov. Problemorienterade ingångar, fånga användarens uppmärksamhet då problem uppstår Baserad på att avhjälpa de problem som lyfts fram i användbarhets- och handlingsstudien .
 20. 20. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 20 Fem huvudingångar i användarhandledningen Introduktion till Samsök : för den som vill lära sig om hur Samsök fungerar och om informationssökning generellt. Hur hittar jag … : Beskrivning av hur man hittar olika typer av information i Samsök samt ämnes- och grupporienterade handledningar. Hur gör jag när … : Beskrivning av olika situationer som kan uppstå i Samsök. Vad betyder … : Beskrivning av begrepp och termer i Samsök. Personlig hjälp : Information om bibliotekets referenstjänster.
 21. 21. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 21 Utveckling pågår! Inloggning via HJ:s proxy http://www.bibl.hj.se/dfn/samtut/demo.html Utan inloggning i proxy om man befinner sig i ett nätverk som Samsök känner igen. http://www.bibl.hj.se/dfn/samtut/ext_demo.html
 22. 22. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 22 Idealt är hjälpen integrerad på servern. Alternativet – IFRAME (HTML 4.0) Möjligt att presentera som en traditionell hjälp XHTML, CSS, SWF, PNG Ett litet javascript – försök köra Samsök utan WAI och 508 Ögonblicksbild
 23. 23. 7 december 2006 Daniel Forsman, daniel.forsman@bibl.hj.se 23 [SLUTET]

×