Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informationsförsörjningensinfrastruktur & tjänsteutveckling<br />MedicinskabibliotekenSU<br />17 december 2010<br />Daniel...
”Basic scholarly information usepracticeshaveshiftedrapidlyin recent years,<br />and as a result the academiclibrary is in...
Utfallmediabudget t o m 15 december 2010, Huvudbiblioteket<br />Böcker 			1,8%<br />E-böcker 			8,7%<br />Forts 			0,4 %<b...
Tenopir, “Investment in the Library: What’s the Return?” Madrid, April 2009<br />
Systeminfrastrukturförinformationsförsörjning 1999 <br />Integrated Library System<br />Samkat<br />CAT<br />OPAC<br />ILL...
Management<br />Webscale<br />E-media<br />Bibliographic service<br />… as a Service<br />Webservices<br />Platform indepe...
Öppenhet i en tjänstebaserad värld<br />Open standards<br />Openaccess<br />Open educationalresources<br />Open source<br ...
”Implications for librarieswhich are shared by multiple studies<br /><ul><li>The library serves manyconstituencies, with d...
Librarysystems must do better at providingseamless access toresources
Librariansmust increasinglyconsider a greatervariety of digital formats and content
Moredigital resources of all kinds arebetter
Librarysystems and content must be prepared for changinguserbehaviours
Librarysystems need to look and functionmore like searchengines, i.e., Google and Yahoo, and Web services, i.e. Amazon.com...
High-quality metadata is becomingmoreimportant for discovery of appropriateresources
The library must advertiseits brand, itsvalue, and itsresourcesbetterwithin the community”</li></ul>The digital informatio...
Grundläggande perspektiv på infrastrukturen för informationsförsörjning<br />Infrastrukturens segment<br />Försörjning, Gr...
Försörjning – Allt det som rör uppbyggnaden av våra samlingar. Det kan röra sig om förvärv av enskilda informationsresurse...
Gränssnitt – Allt det som kretsar kring att finna bibliotekens tjänster och resurser. Det handlar om söktjänsternas utform...
Länkning – Länkningen förmedlar information om en enskild resurs och kopplar ihop gränssnitt med informationsförsörjning. ...
Hurmöter Chalmers bibliotekparadigmskiftet?<br />
Användarservice &<br />Lärandestöd<br />Informationsresurser &<br />Tillgängliggörande<br />Publiceringsservice &<br />Bib...
Ur bibliotekets uppdrag<br />Informationsresurser<br />Biblioteket ska: <br />Säkerställa ett effektivt och hållbart tillg...
Förvärva<br />Beskriva<br />Tillgängliggöra<br />Utvärdera<br />Informationsresurser<br />Biblioteketstjänster<br />
Bibliotekettillhandahåller en osynliginfrastrukturföranvändaren<br />Biblioteketpaketerarochpresenterarsinatjänsterochverk...
From Wikipedia, the free encyclopedia<br />Electronic resource management (ERM) is the practices and software systems used...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informationsförsörjningens infrastruktur & tjänsteutveckling

1,151 views

Published on

En presentation för Sahlgrenskas bibliotek. Om utvecklingen av system och tjänster för biblioteken.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informationsförsörjningens infrastruktur & tjänsteutveckling

 1. 1. Informationsförsörjningensinfrastruktur & tjänsteutveckling<br />MedicinskabibliotekenSU<br />17 december 2010<br />Daniel Forsman<br />Chalmers Bibliotek<br />
 2. 2. ”Basic scholarly information usepracticeshaveshiftedrapidlyin recent years,<br />and as a result the academiclibrary is increasinglybeingdisintermediated from the<br />discoveryprocess, riskingirrelevancein one of itscorefunctionalareas”<br />Ithaka S+R 2009 FacultySurvey Report<br />The future of libraries? Technology has created a verydifferent contextfor the <br />missions of academic and research libraries<br />No Brief Candle, DaphneeRentfrow<br />
 3. 3. Utfallmediabudget t o m 15 december 2010, Huvudbiblioteket<br />Böcker 1,8%<br />E-böcker 8,7%<br />Forts 0,4 %<br />Tidskrifter 0,4%<br />E-tidskrifter 70,6%<br />Databaser 16,5 %<br />Artikelkopior 0,9%<br />Mediabudget 2011, Chalmers bibliotek<br />Böcker 3,41%<br />E-böcker 6,20%<br />Forts 0,7%<br />Tidskrifter 1,67%<br />E-tidskrifter 68,22%<br />Databaser 18,8%<br />Artikelkopior 1,01%<br />
 4. 4.
 5. 5. Tenopir, “Investment in the Library: What’s the Return?” Madrid, April 2009<br />
 6. 6. Systeminfrastrukturförinformationsförsörjning 1999 <br />Integrated Library System<br />Samkat<br />CAT<br />OPAC<br />ILL<br />CIRC<br />DB<br />ACQ<br />Report<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Management<br />Webscale<br />E-media<br />Bibliographic service<br />… as a Service<br />Webservices<br />Platform independent<br />Cloud<br />Convenience<br />API<br />Discovery<br />DRM<br />ILL<br />Data<br />Software<br />Knowledgebase<br />Link resolver<br />Catalog<br />Swedish research<br />Google<br />Standards<br />Tender<br />WorldCat<br />Union catalog<br />Open Access<br />Open Data<br />Control<br />Coverage<br />Raw data<br />Digitalisering<br />Licensing<br />Priviligies<br />Aggregate<br />
 10. 10. Öppenhet i en tjänstebaserad värld<br />Open standards<br />Openaccess<br />Open educationalresources<br />Open source<br />Open platform<br />Open data<br />Garanti för teoretisk valfrihet<br />Bild: Anders Söderbäck, KB - LIBRIS<br />
 11. 11. ”Implications for librarieswhich are shared by multiple studies<br /><ul><li>The library serves manyconstituencies, with different needs and behaviours
 12. 12. Librarysystems must do better at providingseamless access toresources
 13. 13. Librariansmust increasinglyconsider a greatervariety of digital formats and content
 14. 14. Moredigital resources of all kinds arebetter
 15. 15. Librarysystems and content must be prepared for changinguserbehaviours
 16. 16. Librarysystems need to look and functionmore like searchengines, i.e., Google and Yahoo, and Web services, i.e. Amazon.com, sincethese are familiar to userswhoare comfortable and confident in usingthem
 17. 17. High-quality metadata is becomingmoreimportant for discovery of appropriateresources
 18. 18. The library must advertiseits brand, itsvalue, and itsresourcesbetterwithin the community”</li></ul>The digital information seeker: <br />Findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects<br />
 19. 19. Grundläggande perspektiv på infrastrukturen för informationsförsörjning<br />Infrastrukturens segment<br />Försörjning, Gränssnitt, Länkning<br />Infrastrukturens horisonter<br />Lokalt, regionalt, tematisk, nationellt, globalt<br />Infrastrukturens villkor <br />Kommersiell, Egen utveckling (OS?), Kollaborativ (CC), Hybrid<br />
 20. 20. Försörjning – Allt det som rör uppbyggnaden av våra samlingar. Det kan röra sig om förvärv av enskilda informationsresurser, mediebeskrivning, kataloguppbyggnad och upprättandet av avtal. Det som systemleverantörerna kallar för ”the back end”, dvs bibliotekens interna hantering av informationsresurserna. <br />Exempel: LIBRIS katalogsystem, lokalt ILS, SFX Knowledgebase, ERM, Institutionellt arkiv<br />
 21. 21. Gränssnitt – Allt det som kretsar kring att finna bibliotekens tjänster och resurser. Det handlar om söktjänsternas utformning och omfång. Men även om möjligheten att kunna lista resurser/kompetenser och att förmedla t ex bibliotekens referenstjänster. Systemleverantörerna kallar detta för ”the front end” eller ”Discovery layer”, dvs det som användaren exponeras för och använder. <br />Exempel: LIBRIS webbsök, lokal OPAC, Primo, WorldCatLocal, Google, SwePub, Summon, EBSCO Discovery Service<br />
 22. 22. Länkning – Länkningen förmedlar information om en enskild resurs och kopplar ihop gränssnitt med informationsförsörjning. Det enklaste sättet att betrakta länkningen är som något som sker från en referensdatabas till en fulltextdatabas. Men systemet för att länka handlar egentligen om att länka ihop information och tjänster om enskilda resurser från flera olika system. Det kan handla om lånestatus och tillgång i fulltext, om Impactfactor, omdömen och liknande resurser. Det kan även gälla länkning till smarta beställningsfunktioner för inköp eller fjärrlån. <br />Exempel: Länkserver (t.ex. SFX), LIBRIS lånestatus, Lokalt ILS<br />
 23. 23. Hurmöter Chalmers bibliotekparadigmskiftet?<br />
 24. 24. Användarservice &<br />Lärandestöd<br />Informationsresurser &<br />Tillgängliggörande<br />Publiceringsservice &<br />Bibliometri<br />IT-utveckling &<br />Förvaltning<br />
 25. 25. Ur bibliotekets uppdrag<br />Informationsresurser<br />Biblioteket ska: <br />Säkerställa ett effektivt och hållbart tillgängliggörande av åtkomst <br />Till informationsresurserna, såväl tryckta som elektroniska, för Chalmers medarbetare <br />och studenter<br />Göra en årlig översyn av informationsresurserna i förhållande till relevans, nyttjande och <br />kostnad och föreslå ändringar<br />Säkerställa tillgång till de IT-system som är nödvändiga för informationsförsörjningen på <br />Chalmers, t ex Libris och det lokala bibliotekssystemet Chans, samt tillse att de i lämplig <br />omfattning är samordnade med Chalmers interna system och det nationella <br />biblioteksnätverket.<br />
 26. 26. Förvärva<br />Beskriva<br />Tillgängliggöra<br />Utvärdera<br />Informationsresurser<br />Biblioteketstjänster<br />
 27. 27. Bibliotekettillhandahåller en osynliginfrastrukturföranvändaren<br />Biblioteketpaketerarochpresenterarsinatjänsterochverksamhet<br />Tvåbibliotekstjänstersomärkritiskaföranvändandetavbiblioteketsresurser<br />Proxyserver& Länkserver<br />
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. From Wikipedia, the free encyclopedia<br />Electronic resource management (ERM) is the practices and software systems used by libraries to keep track of important information about electronic information resources, especially internet-based resources such as electronic journals, databases, and electronic books. The development of ERM became necessary in the early 2000s as it became clear that traditional library catalogs and integrated library systems were not designed to handle metadata for resources as mutable as many online products are.<br />
 35. 35.
 36. 36. Discovery<br />Not Merely Next-Gen Catalogs<br />Reconsidering the Role of the ILS<br />Modernizing the Look and Features<br />Equal Access to Content in All Forms<br />Unify User Experiences<br />Deeper Indexing<br />Serving Mobile Users<br />Aim for Web-Scale Discovery<br />The State of the Art in Library Discovery 2010Marshall Breeding. Computers in Libraries. Westport: Jan/Feb 2010. Vol. 30<br />
 37. 37.
 38. 38. Aktuelltbestånd 61,681,887 av 496,254,345 <br />Täckerungefär 90% av Chalmers bibliotekssamlingar<br />Summon inkluderarChans, detelektroniskabeståndoch CPL iettgränssnittoch index<br />
 39. 39. “Web-scale discovery indexes and "next generation" library catalogs” - Eric Lease Morgan<br />
 40. 40. Enklareföranvändaren men inteförbiblioteket, <br />Mängden system ochdataflödetställerkravpåkompetensochgenomtänktalokalaarbetsflöden<br />WorldCat?<br />BIBSAM<br />LIBRIS<br />Driver?<br />Verde<br />Chans<br />SwePub/Uppsök<br />Summon<br />SFX<br />CPL<br />360 Core<br />
 41. 41. Daniel Forsman<br />Informationsresurser & Tillgängliggörande<br />Chalmers bibliotek<br />daniel.forsman@chalmers.se<br />

×