Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FR0NT 2014<br />Strategierförbiblioteksdatasystemensframtid, SUHF <br />10 oktober 2011<br />Daniel Forsman, Chalmers bibl...
Prioriteradverksamhetsutvecklingför Chalmers bibliotek 2011 – 2015<br />Effektiviseratillgängliggörandeavinformationsresur...
Alma<br />Sierra<br />OCLC<br />Saga<br />Koha<br />Millennium<br />SFX<br />Verde<br />360 Core<br />Summon<br />EzProxy<...
http://www.flickr.com/photos/thehutch/3669206720<br />
Vadavnuvarandeärnödvändigt?<br />Identifierakärnprocesser<br />Värdera & Kvantifiera<br />Förbättranuvarandearbetsflöden!<...
Definieraom<br />utgångspunktenförvåra system?<br />Vilkakonsekvenserfårdet?<br />Huvudprocesserattutgåfrån?<br />Användar...
Måldbildför 2014<br />Vision, strategi, idéer<br />Policy & politik<br />Ekonomi<br />Praktiskt<br />Scenarion<br />
Parallella processer förbibliotekensomär med<br />Arbetalokaltochstämmaav med andra<br />Olikaslutsatser<br />
daniel.forsman@<br />chalmers.se<br />Daniel Forsman<br />Informationsresurser & Tillgängliggörande<br />Chalmers bibliote...
Front 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Front 2014

3,804 views

Published on

Chalmers bibliotek bjuder in andra bibliotek att vara med och kartlägga bibliotekssystemen och kärnprocesser i dessa för att komma fram till en målbild för hur man vill ha det år 2014.
Projektet presenterades på SUHF forum för bibliotekschefer, seminarium om den tekniska infrastrukturen.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Front 2014

 1. 1. FR0NT 2014<br />Strategierförbiblioteksdatasystemensframtid, SUHF <br />10 oktober 2011<br />Daniel Forsman, Chalmers bibliotek<br />
 2. 2. Prioriteradverksamhetsutvecklingför Chalmers bibliotek 2011 – 2015<br />Effektiviseratillgängliggörandeavinformationsresurserochbibliotekstjänster<br /><ul><li>Förberedelseförupphandling, förskaffandeochimplementeringavnyttintegrerattjänstebaseratbibliotekssystem 2014-2015.</li></li></ul><li>Hurvill vi attbibliotekssystemenfungerar 2014 och<br />vilkaärvåra partners?<br />
 3. 3. Alma<br />Sierra<br />OCLC<br />Saga<br />Koha<br />Millennium<br />SFX<br />Verde<br />360 Core<br />Summon<br />EzProxy<br />Digitalisering<br />Scigloo<br />Voyager<br />SwePub<br />…<br />Omvärld<br />Externa<br />Nationellt<br />Internationellt<br />Interna<br />Lokalt<br />Regionalt<br />Hurvillviattsystemenfungerar 2014 och<br />vilkaärvårapartners?<br />Ideologi<br />KB<br />System<br />SUHF<br />Känsla<br />Leverantörer<br />Chalmers<br />
 4. 4. http://www.flickr.com/photos/thehutch/3669206720<br />
 5. 5. Vadavnuvarandeärnödvändigt?<br />Identifierakärnprocesser<br />Värdera & Kvantifiera<br />Förbättranuvarandearbetsflöden!<br />
 6. 6. Definieraom<br />utgångspunktenförvåra system?<br />Vilkakonsekvenserfårdet?<br />Huvudprocesserattutgåfrån?<br />Användaren<br />Informationsresurserna<br />Vilkakonsekvenserfårdet?<br />
 7. 7. Måldbildför 2014<br />Vision, strategi, idéer<br />Policy & politik<br />Ekonomi<br />Praktiskt<br />Scenarion<br />
 8. 8. Parallella processer förbibliotekensomär med<br />Arbetalokaltochstämmaav med andra<br />Olikaslutsatser<br />
 9. 9.
 10. 10. daniel.forsman@<br />chalmers.se<br />Daniel Forsman<br />Informationsresurser & Tillgängliggörande<br />Chalmers bibliotek<br />daniel.forsman@chalmers.se<br />

×