Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forskningsbibliotekens systemlandskap

3,017 views

Published on

Presentation om Forskningsbibliotekens systemlandskap och framtida vägval. Svensk biblioteksförening, Biblioteksdagarna 2011 i Visby

Published in: Education
 • Be the first to comment

Forskningsbibliotekens systemlandskap

 1. 1. Biblioteksdagarna 13 maj 2011 Visby Daniel Forsman Forskningsbibliotekens system landskap
 2. 3. ” The future of libraries? Technology has created a very different context for the missions of academic and research libraries ” - No Brief Candle, Daphnee Rentfrow
 3. 4. Marshall Breeding - Key resources in the field of Library Automation
 4. 6. Chalmers bibliotek ILS : Millennium, Innovative Interfaces -> Sierra ERM : Verde, Ex Libris -> Alma Link resolver : SFX -> Alma? Rekommendationstjänst : bX , Ex Libris Discovery : Summon, Serials Solutions Institutional repository : Scigloo, Chalmers/GU Digitalisering : ? Proxy : Ezproxy, VPN Licensierade databaser : ca. 185 (i databaslista) E-bokssamlingar : Books24x7, CRCnetBase, CHEMnetBASE, Dawsonera, ebrary, Gale Virtual Reference Library, Knovel, Lecture notes in Computer Science, Morgan & Claypool, Oxford Reference Online, POLYMERSnetBASE, Referex, ScienceDirect, SpringerLink
 5. 8. Discovery: Summon – Chalmers bestånd (ca. 90% täckningsgrad) Newspaper Article (92,246,957) Journal Article (63,489,283) Dissertation (2,277,990) Trade Publication Article (1,020,110) Conference Proceeding (269,389) Book Review (187,185) Book (141,343) eBook (111,219) Book Chapter (98,902) Student Thesis (19,466) Journal (10,562) Report (1,556) Paper (934) Publication Article (585) Newsletter (214) Patent (66) Standard (60) Archival Material (7)
 6. 9. Utfall mediabudget 2010, Chalmers huvudbibliotek Böcker: 1,89% e-Böcker: 8,72% Stående order: 0,43% Tidskrifter: 0,41% e-Tidskrifter: 73,99% Databaser: 13,03% Artikelkopior: 0,99%
 7. 10. Infrastruktur
 8. 11. Grundläggande perspektiv på infrastrukturen för informationsförsörjning Infrastrukturens segment Försörjning, Gränssnitt, Länkning Infrastrukturens horisonter Lokalt, regionalt, tematisk, nationellt, globalt Infrastrukturens villkor Kommersiell, Egen utveckling (OS?), Kollaborativ (CC), Hybrid
 9. 12. Försörjning Allt det som rör uppbyggnaden av bibliotekens samlingar. Det kan röra sig om förvärv av enskilda informationsresurser, mediebeskrivning, kataloguppbyggnad och upprättandet av avtal. Det som systemleverantörerna kallar för ” the back end ” , dvs bibliotekens interna hantering av informationsresurserna. Exempel: LIBRIS katalogsystem, lokalt ILS, SFX Knowledgebase, ERM, Institutionellt arkiv
 10. 13. Gränssnitt Allt det som kretsar kring att finna bibliotekens tjänster och resurser. Det handlar om söktjänsternas utformning och omfång. Men även om möjligheten att kunna lista resurser/kompetenser och att förmedla t ex bibliotekens referenstjänster. Systemleverantörerna kallar detta för ” the front end ” eller ” Discovery layer ” , dvs det som användaren exponeras för och använder. Exempel : LIBRIS webbsök, lokal OPAC, Primo, WorldCat, Google, SwePub, Summon, EBSCO Discovery Service, Axiell Arena, CS Library
 11. 14. Länkning Länkningen förmedlar information om en enskild resurs och kopplar ihop gränssnitt med informationsförsörjning. Det enklaste sättet att betrakta länkningen är som något som sker från en referensdatabas till en fulltextdatabas. Men systemet för att länka handlar egentligen om att länka ihop information och tjänster om enskilda resurser från flera olika system. Det kan handla om lånestatus och tillgång i fulltext, om Impact factor, omdömen och liknande resurser. Det kan även gälla länkning till smarta beställningsfunktioner för inköp eller fjärrlån. Exempel : Länkserver (t.ex. SFX), LIBRIS lånestatus, Lokalt ILS
 12. 15. Biblioteket är en öppen mötesplats där vi finner inspiration, information och varandra Biblioteket tillhandahåller en osynlig infrastruktur för användaren Biblioteket paketerar och presenterar sina tjänster och verksamhet Två bibliotekstjänster som är kritiska för användandet av bibliotekets resurser Proxyserver & Länkserver Vårt fokus gällande informationsresurserna Discovery & Delivery
 13. 16. Integrated Library System
 14. 17. Integrated Library System
 15. 18. http://replay.web.archive.org/20001101160608/http://www.exlibris.co.il/aleph/index.html
 16. 20. Webscale Management Services Ex Libris Alma: The Next-Generation Library Services Framework Sierra Services Platform Development
 17. 21. Behovet av en flexibel infrastruktur för informationsförsörjning Resurshantering Sök & uppfyllelse Datatjänster Ett strategiskt ramverk som går att applicera lokalt, nationellt och från en leverantör Nästa generation av bibliotekssystem konsoliderar data och arbetsflöden SaaS & DaaS sänker TCO, kräver en ny arkitektur baserad på komponenter & tjänster
 18. 22. Öppenhet i en tjänstebaserad värld Open standards Open access Open educational resources Open source Open platform Open data Garanti för teoretisk valfrihet Anders Söderbäck, SUB
 19. 23. Where metadata comes from (and will come from) Library Process Redesign: Renewing Services, Changing Workflows – Karen Calhoun
 20. 24. Länkserver
 21. 25. Nationell Link resolver – Ex Libris SFX En del av Samsök ca. 20 bibliotek har egna SFX instanser övriga bibliotek (ca. 15) delar på en gemensam instans. Egen instans ger ökad kontroll över gränssnitt och vissa Administrativa fördelar. Centrala avtal hanteras i en BIBSAM instans och administreras av Nationell samverkan.
 22. 26. Source
 23. 27. OpenURL http://link.libris.kb.se/sfxcthb ?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal& rft.genre =article& rft.atitle =Mass%20digitization%20and%20its%20impact%20on%20interlending%20and%20document%20supply& rft.jtitle =INTERLENDING%20%26%20DOCUMENT%20SUPPLY& rft.au =Willett%2C%20P&rft.date=2009-01-01& rft.pub =EMERALD%20GROUP%20PUBLISHING%20LIMITED& rft.issn =0264-1615& rft.volume =37& rft.issue =3& rft.spage =143& rft.epage =148&rft_id=info%3Adoi%2F10.1108%2F02641610910985620&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=000270581000007
 24. 30. Meny med tjänster
 25. 31. Target
 26. 32. SFX-användning inom Samsök, 2006-2009 Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek 1717%
 27. 35. Proxy LDAP Databas CIRC Browser CFG VPN & SSO?!
 28. 36. Electronic Resource Management
 29. 40. Institutionella arkiv
 30. 45. Digitalisering
 31. 46. @serialsolutions Made an agreement with the #HathiTrust to provide full text searching of over 8.4 Million volumes in #Summon the complete #HathiTrust collection will be discoverable in #Summon - a total of 8.4 million with 2.2 million out of copyright Asnagy on Twitter April 3 rd 2011 Press Release SUB:s digitaliseringsrobot arbetar, Anders Söderbäck filmar
 32. 49. Discovery
 33. 50. Federated Search WikiMedia Commons
 34. 54. Web Scale Discovery Services These services are capable of searching quickly and seamlessly across a vast range of local and remote content and providing relevancy ranked results in the type of intuitive interface that today’s information seekers expect - Jason Vaughan, Web Scale Discovery Services
 35. 55. Chalmers holdings Summon gränssnitt / API ProQuest CPL SFX Chans Chans CPL FTP OAI-PMH bX ILL Summon Central Index URI OpenURL 360 Core Swe Pub Hathi Trust LIBRIS? DOAJ Elsevier Springer 6800+
 36. 56. Enklare för användaren men inte för biblioteket i den här system-modellen. Mängden system och dataflödet ställer krav på kompetens och genomtänkta lokala arbetsflöden Summon SFX Verde BIBSAM Chans LIBRIS WorldCat? CPL SwePub/Uppsök Driver? 360 Core EzProxy CMS
 37. 57. Läget i landet Primo Kungliga Tekniska Högskolan, Naturvårdsverket Summon Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås Ebsco Discovery Service Högskolan i Gävle Pågående upphandling Linköping universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet Luleå universitet Mittuniversitetet Högskolan i Jönköping
 38. 59. Nationella licenser: Ca. 65 centrala licensavtal inom ramen för BIBSAM-konsortiet
 39. 61. Rekommendationstjänst : Ex Libris bX Relaterade titlar : LIBRIS
 40. 62. Försörjning ACQ->Ekonomisystem, CAT->Samkat->WorldCat, IR->SwePub->Driver, Verde->SFX->SFXBIBSAM->360 Core Länkning CIRC, Proxy, VPN, Lånestatus, SFX meny, ILL Gränssnitt OPAC, IR sök, Federated Search, Discovery, CMS, Twitter, Facebook, vänner
 41. 63. Daniel Forsman Informationsresurser & Tillgängliggörande Chalmers bibliotek [email_address]

×