Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huong dan su dung pm

350 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huong dan su dung pm

 1. 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụngHướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm giao dịch VPFIphần mềm giao dịch VPFI
 2. 2. 2 Truy c p websiteậ http://vpfi.com.vn Download phần mềm giao dịch Ch n ph n m m dànhọ ầ ề cho h đi u hànhệ ề
 3. 3. Gi i nén và ch y fileả ạ setup
 4. 4. Nh p Next đấ ể ti p t c cài đ tế ụ ặ Nh p Next đấ ể ti p t c cài đ tế ụ ặ Đánh d u đ ng ýấ ồ cài đ t ph n m mặ ầ ề
 5. 5. Nh p Next đấ ể ti p t c cài đ tế ụ ặ Nh p Finish đấ ể hoàn t t cài đ tấ ặ
 6. 6. Đi n đ y đ thôngề ầ ủ tin đ m 1 tàiể ở kho n demoả Click đ ng ý vàồ “Next” đ ti p t cể ế ụ 6 Click Finish đ hoànể t t m tk demoấ ở
 7. 7. Đặt giá Dừng lỗ Click vào “New Order” để bắt đầu một giao dịch Mua/Bán Đặt giá Chốt lời Khối lượng giao dịch (tính bằng Lot) Hướng dẫn giao dịch Đặt một lệnh giao dịch ngay lập tức Click ”Sell” để Bán, ”Buy” để Mua 7
 8. 8. Đặt lệnh thành công, click OK
 9. 9. Số dư ban đầu hoặc sau mỗi lần tất toán TK Loại giao dịch: Buy là Mua, Sell là Bán Khối lượng giao dịch Loại hàng giao dịch (Vàng, Bạc, Dầu) Giá đặt lệnh Giá đặt dừng lỗ Giá đặt chốt lời Giá hiện tại Phí giao dịch Lời lỗ tạm thời Tổng lời/lỗ bao gồm cả phí gd 9
 10. 10. Tất toán (đóng) một giao dịch (lệnh) đã thực hiện Bước 1: Click đúp vào lệnh cần đóng Bước 2: Click vào “Close” để đóng lệnh
 11. 11. H ng d n đ t l nh chướ ẫ ặ ệ ờ Bước 1: Click vào New Order Bước 2: Tại mục “Type”, chọn “Pending Order”
 12. 12. (4) Nhập giá Chốt lời (TP)(3) Nhập giá Dừng lỗ (SL) Khối lượng giao dịch (1) Chọn loại lệnh chờ (2) Nhập giá chờ (5) Click “Place” để đặt lệnh chờ
 13. 13. Đặt lệnh thành công Click OK

×