RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM KSSR TAHUN 4

8,452 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
302
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM KSSR TAHUN 4

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 1 DAN 2 TEMA / TAJUK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU menyebut jenis-jenis ayat dengan Kajian Tempatan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. NILAI MURNI 2.2.3 Membaca dan memahami Kasih sayang 2.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan perkataan, frasa dan ayat daripada berimbuhan apitan daripada EMK pelbagai sumber dengan sebutan yang pelbagai sumber dengan sebutan Pendidikan Alam betul. yang betul. Sekitar 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, secara mekanis dengan betul dan frasa dan ayat secara mekanis dengan kemas. betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik 4.1 Menyebut dan memahami unsur lagu yang mengandungi nilai dan seni dalam lagu melalui nyanyian pengajaran yang dipersembahkan secara didik hibur. melalui nyanyian secara didik hibur. KB Menjanakan idea Kontekstual Menghubungkaitkan Mengkategorikan 5.1.1 Memahami dan menggunakan KP kata nama am konkrit dan penjodoh 5.1 Memahami dan menggunakan bilangan dengan betul mengikut Interpersonal golongan kata dengan betul mengikut konteks. Verbal-linguistik konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan BCB kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. Bacaan intensif OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 3 TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : SERONOKNYA MEMBACA STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, lancar, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan yang jelas dan betul dan kemas. intonasi yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara seni mekanis dalam bentuk tulisan dalam lagu melalui nyanyian secara berangkai dengan betul dan didik hibur. kemas. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik 5.1 Memahami dan menggunakan lagu yang mengandungi nilai golongan dan kata dengan betul mengikut konteks. pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral NILAI MURNI Kerajinan Kerjasama EMK : TMK KB : Mengecam Kontekstual – Menghubungkaitkan Menjanakan idea KP : Interpersonal Visual ruang Muzik MUKA SURAT 2
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 secara didik hibur. 5.1.1. Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. MINGGU 4 TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : MELANCONG DENGAN KELUARGA STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sejarah NILAI MURNI Kasih sayang 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Patriotisme EMK Kreativiti dan inovasi TMK KB OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 3
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Membuat gambaran mental Mengenal pasti Menghubungkaitkan Menyusun urutan Menjanakan idea KP Kinestetik yang Verbal-linguistik 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat dan gramatis menggunakan bahasa badan secara dengan sebutan yang betul kreatif semasa bercerita secara didik dan hibur. intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita 5.1 Memahami dan menggunakan secara didik hibur. golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 5 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN TAJUK : AMALAN SIHAT STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU 1.3.2. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap Pendidikan Kesihatan soalan tanpa kata tanya secara NILAI MURNI lisan dengan betul. Kesihatan HIDUP 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat daripada maklumat untuk mengenal pelbagai bahan untuk memberi pasti respons idea utama dan idea dengan betul sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan 3.4 Menulis imlak dengan tepat. tepat. Kebersihan EMK Kreativiti dan inovasi TMK KB Menghubungkaitkan 3.4.1 Menganalisis Menulis perkataan berimbuhan Mengecam pinjaman dengan ejaan yang tepat Menjanakan idea 4.1 secara imlak Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan 5.1 Memahami dan menggunakan pengajaran secara berpandu dan golongan disampaikan melalui nyanyian kata dengan betul mengikut konteks. secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) KP Verbal-linguistik Meramal Muzik BCB Mendengar dengan cekap MUKA SURAT 5
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. MINGGU 6 7 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : BERSIH & SIHAT STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi & respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. . 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Kesihatan NILAI MURNI Kebersihan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. Kerjasama Cinta akan alam sekitar EMK Kreativiti dan inovasi 3.3 3.3.4 Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 6
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. KB Membuat urutan Kontekstual Mengaplikasikan Membuat andaian 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 golongan Memahami dan menggunakan kata kata dengan betul mengikut konteks. hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Konstruktivisme – Menerangkan dan menjanakan idea Menganalisis 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. Menjanakan idea Kontekstual Memindahkan . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 7
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 8 DAN 9 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara & daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan Pendidikan Kesihatan menggunakan ayat yang gramatis NILAI MURNI dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Kebersihan Fizikal & Mental 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 KB frasa dan ayat daripada pelbagai Membaca dan memahami ayat yang Menghubungkaitkan sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada Mengecam pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menaakul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. Konstruktivisme – Menghubungkaitkan Menyusun mengikut urutan Mengitlak Memadankan 3.5.2 Kontekstual Mencatat maklumat yang betul Menghubungkaitkan mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. MUKA SURAT 8
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan KP bukan sastera yang didengar, Interpersonal ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang BCB gramatis. Bacaan intensif 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Mencatat nota 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai. 5.1.5 5.1 Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata golongan adjektif dan kata penguat dengan kata dengan betul mengikut konteks. betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 9
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 10 DAN 11 TEMA / TAJUK TEMA 3 : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SENTIASA DIRI STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral NILAI MURNI Keberanian AWASI EMK 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul Sains dan Teknologi KB Menghubungkaitkan 3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada Menganalisis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang Konstruktivisme – tepat secara imlak Menghubungkaitkan Mengecam 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengansebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut Memadankan Kontekstual – Menghubungkaitkan KP Interpersonal MUKA SURAT 10
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 golongan Memahami dan menggunakan kata BCB kata dengan betul mengikut konteks nama khas tak hidup dengan betul Mendengar aktif mengikut konteks. Bacaan intensif 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 11
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 12 TEMA / TAJUK TEMA 3 : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral EMK: Nilai murni Rasional KB Mengenal pasti 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul menaakul maklumat yang untuk memindahkan maklumat yang tersurat terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan dengan prosa betul. dengan betul. Kunstruktivisme Mengembangkan idea Menaakul Membuat urutan 3.3 3.3.4 Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis Menghubungkait frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan Kontekstual betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) KP 4.4.1 Verbal-linguistik Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan BCB jelas secara didik hibur serta Bacaan intensif memahami maksud sajak tersebut. MUKA SURAT 12
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 5.1 Memahami dan golongan kata mengikut konteks. 5.1.6 menggunakan Memahami dan menggunakan kata dengan betul hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. . INGGU 13 DAN 14 TEMA / TAJUK TEMA 3 : SENTIASA SELAMAT TAJUK : BERINGAT SEBELUM KENA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral EMK: Nilai Murni Keberanian KB Menghubungkaitkan Menaakul Kontekstual Menjana idea MUKA SURAT 13
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1.4.4 KP Menyatakan permintaan tentang Interpersonal sesuatu perkara dengan Verbal-linguistik menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan 4.1 Menyebut dan memahami unsur maklumat berbentuk surat, laporan seni dan cerita dengan jelas serta dalam lagu melalui nyanyian secara menggunakan bahasa yang santun. didik hibur. 5.1 Memahami dan golongan kata mengikut konteks. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan menggunakan pengajaran yang dengan betul dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 14
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. MINGGU 15 TEMA / TAJUK TEMA 4 : MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK : PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral Pendidikan Alam Sekitar NILAI Kasih sayang 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Semangat dan Membaca dan memahami pelbagai bermasyarakat bukan sastera yang sesuai bagi bahan sastera yang sesuai untuk memupuk minat membaca. meningkatkan daya berfikir secara KB kreatif. Menghubungkaitkan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 15
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 frasa dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.1 didik hibur Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5.1.7 mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Membuat gambaran mental Menjana idea Kontekstual Menganalisis Menyesuaikan KP Verbal-linguistik Muzik Kinestetik MUKA SURAT 16
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 16 DAN 17 TEMA / TAJUK TEMA 4 : MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK : KHIDMAT SEBAYA STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. RAKAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Kesihatan NILAI Kerjasama EMK 2.6.2 2.6 Membaca dan memahami pelbagai Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk bukan sastera yang sesuai bagi mengenal pasti nilai murni. memupuk minat membaca. Peraturan sosiobudaya KB Menjana idea 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat yang dan gramatis menggunakan bahasa badan secara dengan sebutan yang betul kreatif semasa bercerita secara didik dan hibur. intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Menilai Kontekstual Menganalisis Konstruktivitisme Menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik BCB Bacaan intensif MUKA SURAT 17
 18. 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. bercerita secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. MINGGU 18 TEMA / TAJUK TEMA 4 : MASYARAKAT PENYAYANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.2 TAJUK : SKUAD PRIHATIN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM 2.2.3 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) ILMU Pendidikan Moral EMK: Nilai Murni Kerjasama Kebersihan fizikal MUKA SURAT 18
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. KB Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan Menjana idea Konstruktivisme Kontekstual KP Verbal-linguistik Bacaan intensif 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa badan secara menggunakan bahasa yang kreatif semasa bercerita secara didik indah hibur dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran –an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 19
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 19 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN TEMA 5 : 1.6 KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan TAJUK : tepat secara bertatasusila. IRAMA WARISAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Muzik NILAI Patriotisme 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. EMK Peraturan sosiobudaya KB Mensintesis Mengenal pasti Menganalisis 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Kontekstual sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan MUKA SURAT 20
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur PM Main peranan 5.2.1 Bacaan Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an, -kan, –i, 5.2 imbuhan apitan pada kata kerja, Memahami dan menggunakan kata nama dan kata adjektif serta pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan pinjaman dengan betul pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi. MINGGU 20 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN TEMA 5 : 1.6 KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan TAJUK : tepat secara bertatasusila. SERUPA TETAPI BERBEZA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan EMK Peraturan sosiobudaya KB 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat Mengitlak majmuk berbilang subjek secara Mengenal pasti mekanis dengan lancar, sebutan MUKA SURAT 21
 22. 22. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 yang jelas dan intonasi yang betul. Menganalisis Menjana idea 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. Mengecam Konstruktivisme KP Verbal-linguistik 4.4.2 BCB Membina dan memahami sajak secara terkawal dan Bacaan intensif mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 22
 23. 23. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 21 DAN 22 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN TEMA 5 : 1.7 KENALI WARISAN Berbincang dan mengemukakan BANGSA pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara TAJUK : bertatasusila. UNIK & KREATIF 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. ILMU 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. Kreativiti dan Inovasi Kajian Tempatan EMK Peraturan sosiobudaya KB Mensintesis Menganalisis Menaakul Konstruktivisme 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 3.7.2 Mengumpul dan Menghasilkan penulisan kreatif mengelas berbentuk imaginatif dan deskriptif PAK dengan betul. Mengakses 3.9.1 KMD Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, Meramal ditonton atau dibaca dengan jelas MUKA SURAT 23
 24. 24. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 dan menggunakan bahasa yang gramatis. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut. BCB Bacaan intensif 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 24
 25. 25. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 23 TEMA / TAJUK TEMA 6 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : KEMAJUAN PERTANIAN STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan & memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pertanian Pendidkan Alam Sekitar EMK 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Keusahawanan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea KB dengan betul. Menjana idea . 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. Menyusun urutan . 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Kontruktivisme BCB 4.4.2 Membina dan memahami sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. Bacaan intensif Kontekstual Mengenal pasti MUKA SURAT 25
 26. 26. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata pelbagai situasi dengan betul. majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 24 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN TEMA 6 : PERTANIAN PENTERNAKAN 1.3 Mendengar, memahami dan & memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar TAJUK : dengan betul. KAMBING TENUSU BIOTEKNOLOGI 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains dan Teknologi EMK Keusahawanan KB 2.4.3. Membaca dan memahami maklumat Menghubungkaitkan yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan Menilai untuk membuat penilaian dengan betul. MUKA SURAT 26
 27. 27. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Konstruktivisme 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Menjana idea Mengumpul dan mengelas KP 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai Interpersonal BCB Perbincangan Bacaan intensif 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. MUKA SURAT 27
 28. 28. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 25 DAN 26 TEMA / TAJUK TEMA 6 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : HASIL GUNA STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara SERBA bertatasusila. & 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Alam sekitar EMK Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat KB yang tersurat dan tersirat daripada Mengitlak bahan prosa dengan betul. Menghubungkaitkan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Mensintesis Menganalisis Kontekstual KP 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. Interpersonal BCB Bacaan intensif Bacaan mentalis MUKA SURAT 28
 29. 29. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 29
 30. 30. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK 27 DAN 28 STANDARD KANDUNGAN TEMA 7: POTRET MALAYSIA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam TAJUK : situasi PEKERTI MULIA formal dan tidak formal secara AMALAN KITA bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral NILAI Kerjasama Kasih sayang 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. KB Menjana idea Mensintesis Kontekstual 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat yang menggunakan bahasa badan secara gramatis kreatif semasa bercerita secara didik dengan sebutan yang betul hibur. dan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Konstruktivisme Mengecam KP Verbal-linguistik BCB Bacaan imbasan MUKA SURAT 30
 31. 31. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 intonasi yang jelas serta susunan 5.1 Memahami dan menggunakan idea yang tepat semasa golongan bercerita kata dengan betul mengikut konteks. secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 31
 32. 32. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK 29 TEMA 7: POTRET MALAYSIA TAJUK : CINTA NEGARA STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi AKAN formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. . PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI Patriotisme Hemah Tinggi KB Menjana idea Mensintesis Kontekstual Membuat urutan KP Interpersonal Verbal-linguistik BCB Mencatat nota 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, MUKA SURAT 32
 33. 33. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. MUKA SURAT 33
 34. 34. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 30 DAN 31 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan POTERT MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara TAJUK : NEGARAKU GEMILANG daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Alam Sekitar NILAI Patriotisme dalam situasi formal dan tidak KB formal secara bertatasusila. bertatasusila. Menjana idea Mengecam 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami Menganalisis bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan sastera yang Kontekstual memupuk minat membaca. sesuai untuk meningkatkan KP daya Verbal-linguistik berfikir secara kreatif. Bacaan intensif 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) BCB 2.2.3 Bacaan imbasan Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan MUKA SURAT 34
 35. 35. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 yang betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan kreatif melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan hibur. secara didik hibur. 5.1.4 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. MUKA SURAT 35
 36. 36. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 32 DAN 33 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 8 : 1.5 1.5.1 ILMU EKONOMI BERWAWASAN Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Ekonomi TAJUK : SUMBER PENDAPATAN NILAI Kerajinan EMK 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan Keusahawanan 2.6.2 Membaca dan memahami bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. Membandingkan dan membezakan Kontekstual Mengecam 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. KB 3.5.2 Menyusun urutan Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. Menjana idea BCB Bacaan imbasan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 36
 37. 37. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 4.3.2 Mengujarkan dialog yang 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan dihasilkan daripada bahan Mencatat nota Membuat rujukan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan kreatif melalui lakonan secara didik bahasa badan yang sesuai hibur. melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. 5.2.2 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. pelbagai situasi dengan betul. . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 37
 38. 38. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 34 DAN 35 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 8 : 1.5 1.5.2 EKONOMI BERWAWASAN Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. TAJUK : PENGUSAHA BERWAWASAN 2.3 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai memupuk minat membaca. bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ekonomi NILAI Kerajinan EMK Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi KB Menjana idea Mengecam Menaakul Menganalisis Konstruktivisme Menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik PM Bacaan MUKA SURAT 38
 39. 39. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 3.6 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. KMD Menggunakan imaginasi dan kreativiti 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud saja tersebut. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 5.3 5.3.2 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. MUKA SURAT 39
 40. 40. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 36 DAN 37 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 8 : 1.6 1.6.1 ILMU EKONOMI BERWAWASAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Ekonomi TAJUK : MENGURUS WANG 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan intonasi yang betul. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. NILAI Berdikari EMK Kreativiti dan inovasi Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi 3.6 KB Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 tentang sesuatu perkara dengan Menulis untuk menyampaikan menggunakan bahasa yang santun. maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Menjana idea OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Mengecam Mengitlak Konstruktivisme MUKA SURAT 40
 41. 41. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 3.9.1 KP Menulis ulasan tentang bahan Interpersonal bukan sastera yang didengar, Menulis ulasan tentang pelbagai ditonton atau dibaca dengan jelas BCB bahan sastera dan bukan sastera dan menggunakan bahasa yang Perbincangan yang didengar, ditonton atau dibaca gramatis. dengan betul. Bacaan luncuran 3.9 Bacaan imbasan 4.4.2 4.4 Melafazkan dan memahami dengan intonasi yang menggunakan bahasa yang secara didik hibur. Membina dan memahami sajak puisi secara terkawal dan betul mendeklamasikannya dengan indah sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.1.7 5.1 Memahami dan golongan kata mengikut konteks. . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata menggunakan pemeri dengan betul mengikut dengan betul konteks. MUKA SURAT 41
 42. 42. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 38 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 9 : 1.6 1.6.2 ILMU BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Pendidikan Alam Sekitar TAJUK : ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA NILAI Kesyukuran Patriotisme 2.3 2.3.2 KB Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menghubungkaitkan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Mengecam Menjana idea Kontekstual 3.6.2. KP Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Verbal-linguistik MUKA SURAT 42
 43. 43. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 4.1 4.1.1 BCB Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. Bacaan intensif 5.2 5.2.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran –an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 43
 44. 44. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 39 DAN 40 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 9 : 1.6 1.6.1 ILMU BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Pendidikan Alam Sekitar TAJUK : LESTARIKAN ALAM KITA Sains EMK 2.4 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca dan memahami maklumat KB yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan Mensintesis untuk membuat penilaian dengan Membuat inferens betul. Kreativiti dan Inovasi Konstruktivisme 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan Menjana idea Kontekstual Mengecam KP Interpersonal MUKA SURAT 44
 45. 45. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 5.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata pelbagai situasi dengan betul. ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 5.1.6. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. MUKA SURAT 45
 46. 46. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 41 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 9 : 1.7 1.7.2 ILMU BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Pendidikan Alam Sekitar TAJUK : SAYANGI ALAM SEKITAR 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Sains EMK Kreativiti dan Inovasi KB Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada Merumus bahan prosa dengan betul. Menaakul 3.7.2 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Menjana idea Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Mengecam BCB Perbincangan Bacaan intensif Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 4.2.1 Menulis perenggan Bacaan luncuran MUKA SURAT 46
 47. 47. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 5.2.3 danmenggunakan bahasa badan secara Memahami dan menggunakan kata kreatif semasa bercerita secara didik majmuk bentuk yang telah mantap hibur. dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 47
 48. 48. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 42 DAN 43 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 10 : 1.6 1.6.1 ILMU MENEROKA SAINS & TEKNOLOGI Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Sains TAJUK : Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. SAINS DALAM KEHIDUPAN 2.5 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. EMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi KB Mensintesis Menjana idea Membuat urutan 3.5 3.5.2 Mengecam Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. Konstruktivisme Menganalisis BCB 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 4.2.2 Bacaan intensif Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa KMD Meramalkan MUKA SURAT 48
 49. 49. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 49
 50. 50. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 44 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM TEMA 10 : 1.6 1.6.2 ILMU MENEROKA SAINS & TEKNOLOGI Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Sains TAJUK : TEKNOLOGI SEMAKIN CANGGIH 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. EMK Kreativiti dan inovasi Teknologi maklumat dan komunikasi KB Mengecam Mereka cipta Kontekstual 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Menjana idea KP Interpersonal BCB Perbincangan MUKA SURAT 50
 51. 51. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 didik hibur. dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.3. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 51
 52. 52. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 45 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 10 : 1.7 1.7.2. MENEROKA SAINS & TEKNOLOGI Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. TAJUK : BIJAK MENCIPTA 2.6 2.6.2 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai memupuk minat membaca. bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 3.9.1 PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Alam Sekitar NILAI Kasih sayang KB Membandingkan dan membezakan Membuat inferens Konstruktivisme Merumus BCB Perbinncangan Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. MUKA SURAT 52
 53. 53. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 4.3 4.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. kata dengan betul mengikut konteks. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 53

×