Kıbrısta yetişen okalüptüs türleri 17.3.2005

398 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kıbrısta yetişen okalüptüs türleri 17.3.2005

  1. 1. K.K.T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Dairesi MüdürlüğüKIBRISTA YETĠġEN OKALĠPTÜS TÜRLERĠ:Kıbrısta Bulunan Okaliptüs Türleri:Kıbrısta ilk dikilen okalüptüs türü Eucalyptus camaldulensis var. Camaldulensis olup,ilk dikim tarihleri 1879 dur.1880 – 1881 de Orman Dairesinin ilk Müdürü olan Fransızormancı Madon’un Larnaka ve LefkoĢa’da Okalüptüs yetiĢtirdiği bilinmektedir. Ġlk kezLefkoĢa surlar altının ağaçlandırmasında ve LefkoĢa’daki yönetim binasınınağaçlandırılmasında kullanıldılar. ġehir çevrelerinde sağlık Ģartlarının iyileĢtirilmesive bataklık çevrelerinde sıtma ile mücadele amacı ile dikildiler.2. Dünya savaĢından sonra artan odun talebine cevap verebilmek için hızlı büyüyen türolması nedeniyle plantasyon ve koruluk tesislerinde yoğun olarak kullanıldılar. Yoğunolarak kullanılan türler E.camaldulensis ve E.gomphasephaladır. 1953’ten sonrakafkallakık alanlar ve diğer ekstrem sahalarda kullanılabilecek okaliptüs türlerinibelirlemek için değiĢik yörelerde deneme sahaları kuruldu.Değirmenlik (Güngör) Ormanındaki dikimler yoğun olarak 1968 – 1974 yılları arasındayapıldı. Buraya dikilen Okalüptüs türleri kuraklığa hafif alkaniteye ve hafif tuzluluğadayanıklı türlerdir. Fakir toprakların okaliptüslerdir.Burada baĢlıca 4 tür gözlenmektedir. a- Eucalyptus sargenti ince yapraklı okaliptüs, okalüptüsler içinde topraktaki tuzluluğa en fazla dayanan türdür. Kuraklığa dayanıklıdır. Fidanken yangın geçirirse tekrar açılma özelliğine sahiptir. Yangınlardan sonra koĢullar uygun olursa (YağıĢ, çinlenme yastığı) tohumdan arazi Ģatlarında ürer. Yıllık yağıĢın 250-300 mm olduğu yörelerde yetiĢebilir. Büyümesi hızlıdır. b- Eucalyptus Occidentalis: Kabuk gövdede pürüzlü (siyah – gri) dallarda düzgün ve beyazdır. Ġki formu vardır. Ağaccık ve ağaç. Ağaç Formu mesaryada kafkallalık alanlarda 20 metreye kadar boylanır. Topraktaki klorite dayanıklıdır. 175 – 300 mm yıllık yağıĢın olduğu yörelerde yetiĢtirilebilir. Büyümesi yavaĢtır. c- Eucalyptus astringens. Meyvesi çan Ģeklinde çizgili olan oakliptüs türü. Gövde düzgün beyaz sarımsı gri yazın turuncu, fakir toprakların ağacıdır. Kuraklığa dayanıklıdır. Vatanında occidentalis ile birlikte bulunur. Bataklık okaliptüsleri olarak anılırlar . Yıllık yağıĢın 250-300 mm olduğu yörede yetiĢtirilebilir. d- Eucaliptüs brockwayii: Narin yapılı yuvarlak tepeli okaliptüs, kuraklığa ve alkaliteye dayanıklıdır. YaklaĢık 15 metreye boylanır 250 – 300 mm yağıĢ talep eder. Hızlı büyür. Arazi Ģartlarında yılda 1 metre sürgün atar. Bu türlerin ortak özellikleri killi balçık topraklarda geliĢim göstermesidir. Bu havzada en iyi geliĢim yapan tür. E. Sargentidir.
  2. 2. Ülke genelinde tesbit edilen 40’tan fazla okaliptüs türü vardır. BaĢlıca kullanım alanlarıaĢağıya çıkarılmıĢtır. (AĢağıda verilen liste bugüne kadar yapıaln gözlemlerdençıkarılan listedir)Verimli dere Alivyonların (Dere havzaları) da iyi drenajlı hallerde kullanılabilecekTürler:E. camaldulensisE. leucoxylonE .tereticornisSu baskınına uğrayan alanlar:E. camaldulensisDerin topraklarda (Tuz içermeyen kil topraklar)E.LeucoxylonE.melliodoraE.wandooE.LongicornisE.salmanıphloiaKalkarenit üzerinde geliĢen derin ve orta derin Terrarosa topraklarda.E. gomphacephalaE. odorataE. salubrisE. salmanophloiaE.longicornisKafkallalık düzlüklerde orta derece topraklar üzerinde :E.occidentalisE.cornutax occidentalisE.sargentiE.hemiphloiaJips yataklar üzerinde geliĢen orta derin topraklar :E.gomphacephalaE.brockwayiiE.sargentiKalker içeren beyaz renkli killi marnlar.E. gomphacephalaE.sargentiKumlu Topraklarda:E.saluprisE.intertextaDeğirmenlik Flish SerisiE.sargentiE.brockwayiiE.astringens 2
  3. 3. Çıplak Kalkerli Sığ Topraklar:E. occidentalisE.cornutax occidentalisTuz Ġçeren Topraklar:E. occidentalisE.cornutax occidentalisE. sargentiSahillere Yakın Alanlar:E. gomphacephalaE. cornutaE. cornutax accidentalisPeyzajda:E. torquataE.WoodwrdiiE.pterocarpa 3

×