Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elle

408 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elle

  1. 1. elleRIPORT TÁGRA ZÁRT „Azt kell, hogy mondjam, én szerencsés vagyok. Igaz, hogy sok időbe és nagy lelkierőmbe került, hogy kilépjek a házasságom- ból, de sikerült. És ezt három dolognak köszönhetem. Ezt a há- rom dolgot nem tudta tőlem elvenni a férjem: az anyaságomat, volt, hogy ahogyan a kislányainkhoz közeledik, az nem pusztán AJTÓK a családomat és az anyagi függetlenségemet.” Így kezdte Lilla az apai szeretet megnyilvánulása. Birkózás közben, ahogy magára a történetét. Vagyis a végén. Ami azt is mutatja, hogy ő húzta a lányokat, vagy óvatosan rájuk hemperedett, az kezdett túl már nem szeretne hátranézni, csak előre. Tudja, hogy ki- intimnek tűnni, ezért finoman szóltam neki, hogy ezt nem kellene. törölni nem lehet a fájó emlékeket, de igenis lehet új életet Mondanom sem kell, hogy elkezdett velem idegesen kiabálni, hogy kezdeni. És kell is. A kezdéssel persze mindjárt a legfonto- én ne szóljak bele abba, hogyan játszik a gyerekeivel. Figyelni sabb kérdéshez jutunk. kezdtem őt, de ha ott voltam, visszafogta magát. Arra kellett ha- gyatkoznom, amit a lányok meséltek az apával közös játékról. Így Lehet új életet kezdeni derült ki, hogy apa birkózás közben a bugyijukba nyúlt. Egyik Az emberek döntő többsége azért nem veszi komolyan a napról a másikra erőre kaptam, összepakoltam, és elhagytam. Azt még kibírtam, hogy en- bántalmazott nők segélykiáltását, mert nem értik, miért A lányokat vittem magammal. Egy percre sem mertem többé vele ” nem szállnak ki a bántalmazói kapcsolatból. „Engem csak hagyni őket. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy ennyi idő gem ver apu, de az elvisel- egyszer ütne meg, soha többé nem látna” – mondják a leg- kellett hozzá, hogy rájöjjek, mi zajlik a gyerekszobában, amikor hetetlen volt, amikor láttam, többen. Számtalan oka és rengeteg vetülete van egy ilyen nem vagyok otthon. A lányok akkor 3 és 5 évesek voltak, ezt ők kapcsolatnak. Remélem, hogy az írásom végére jobban csak játéknak fogták fel, bízom abban, hogy soha nem is fognak hogy anyut bántja.” Bár ekkor megértik, mi zajlik az otthon falain belül, és miért olyan tudatára ébredni, mi történt valójában, és törlődik belőlük.” már javában benne voltam nehéz kinyitni az ajtót és kilépni rajta. Lilla máris három Egy bizonyos kor után azonban már a kicsik is tudják, hogy nagyon fontosat említett. A férje nem tudta teljesen leépí- mi az, ami való, és mi az, ami nem. Igaz, a szülőkkel szem- abban a programban, ame- teni az önbizalmát, mögötte állt a családja, és nem került ben feltétel nélküli a szeretetük és bizalmuk. Amit a szülő lyet bántalmazott és krízis- anyagi függőségbe a férjétől. És még így is évekbe telt, mi- tesz, az biztos, hogy jól van, ezért is nagyon nehéz rájönni, re ki tudott lépni a házasságából. A legtöbben viszont teljes ha például az apa molesztálni kezdi a gyermekét. És hát helyzetben lévő nők újrakez- függésbe kerülnek partnerüktől, és nincs hova kilépniük. hol van az a határ, amikor az apai birkózás már nem a já- déséhez dolgoztam ki, a 12 Segítségre pedig nem igazán számíthatnak, mert a legtöb- ték, hanem egy perverzió része? Soltész Krisztina pszicho- ben őket hibáztatják, vagy nem is hisznek nekik. lógus szerint ha bármilyen arra utaló jelek vannak, hogy éves Lili egyetlen mondata „Nagyon sokáig tűrtem, de nem volt erőm lépni. Egy idő után az atyai szeretetnél többről van szó, egy pillanatig sem szíven talált. Tudtam, hogy már minden egyes megszólalásomat retorzió követte: üvöltött, or- szabad tovább hagyni a játékot. Így például ha játék során dibált velem, mindennek lehordott, rángatott és sokszor megütött. intim testrészeket érint az apa, az már nem mondható nor- segíteni szeretnék azokon Igyekeztem ezt elkerülni, ezért attól kezdve, hogy hazaért, inkább mális közeledésnek. A jeleket azonban nehéz észrevenni. az elsősorban gyerekeken csak lehajtott fejjel, szótlanul végeztem a házimunkát, és a lánya- Az egészen kicsik biztos, hogy nem veszik rossz néven a paj- immal töltöttem az időt. Persze még így is mindig talált valamit, kos játékot apával, mert ők még nem is tudják megkülön- és nőkön, akik az otthon amibe belekötött. Volt, hogy azért kaptam tőle, mert aznap épp böztetni a normálisat a betegestől, ezért nem szólnak. Eb- falain belül szenvednek el nem meleg vacsorával készültem, vagy mert még nem volt kiva- ben az esetben csak akkor derül ki a dolog, ha az anya vagy salva a kedvenc inge, de azon is kiakadt, hogy a lányok játékai más észreveszi. Ha viszont felmerül a gyanú, vagy nagyobb bántalmazást. Ott, ahol a mit keresnek a nappaliban. Sokszor szerettem volna visszaszólni korban feltűnik az anyának, hogy megváltozott a gyerek vi- legnagyobb biztonságban vagy megvédeni magam, de az csak olaj lett volna a tűzre, ezért selkedése, tart az apjától, nem mer vele kettesben maradni, inkább magamba fojtottam az engem ért igazságtalanság miatt akkor érdemes pszichológushoz menni. A gyerekrajz sokat hiszik magukat. Attól, akit a érzett dühömet. Azt hiszem, épp ezért lepődött meg, amikor hirte- elárul: a gyerekek az őket ért ingereket és élményeket min- legjobban szeretnek. Az- len megváltoztam, és előjött belőlem az anyatigris. Addig csak a dig kirajzolják magukból. szelíd, megalkuvó, vitát kerülő oldalamat látta. És én is ilyennek óta már azt is tudom, hogy ismertem magam. Aztán jött a fordulat. Már egy ideje gyanús Nem várt válasz ehhez nélkülözhetetlen a Hogy Lillának miért nem volt elég a váláshoz az, ahogyan vele viselkedett a férje, és miért csak akkor szánta rá magát magyar társadalom szemlé- sokszor szerettem a távozásra, amikor kiderült, hogy férje szexuálisan molesz- letváltása: a családon belüli volna visszaszólni vagy tálja a gyerekeiket? A legtöbb bántalmazott anya, akinek a történetét megismerhettem, akkor lépett ki a bántalmazói erőszak nem magánügy! megvédeni magam, de az kapcsolatból, amikor a partnere agressziója a gyereküket is Jaksity Kata írása csak olaj lett volna a tűzre elérte. Pedig ez is már késő. A gyerek ugyanis azt az idősza- ➤ elle 75
  2. 2. TÁGRA ZÁRT AJTÓK azok az anyák, akik évekig tűrnek. És valószínűleg sokan tisztában is vannak vele, mégsem tudnak lépni. „Ennek sok oka lehet – kezdi Soltész Kriszta pszichológus –, de az szinte minden esetre kivétel nélkül igaz, hogy mire felismerik a bántal- kot is megsínyli, amikor csak a szülei veszekedését hallja, mazottak, hogy amit velük tesz a partnerük, az nem elfogadható, látja. Az pedig végképp maradandó lelki sérüléseket okoz, addigra teljes mértékben leépül az önbizalmuk, az önértékelésük, ha azt kell megélnie, hogy az egyik szülője veri a másikat. rettegnek a partnerük haragjától, és nem tudnak kiállni magukért. Ugye emlékeznek még az első mondatra, amivel kezdtem Legtöbbször csak a fizikai erőszak jelenti a határátlépést, pedig az írásomat? Épp az anyaotthonprogramomról vittük ha- azt minden esetben megelőzi a lelki bántalmazás. Csak hát míg za saját otthonukba a résztvevőket. Karácsony előtt volt a fizikainak többnyire jól látható nyomai vannak, és viszonylag pár nappal. Lili, a programban részt vevő egyik anyuka 12 pontosan definiálható, a lelki nem annyira nyilvánvaló, határai éves lánya az én kocsimban jött. Megkérdeztem, mit csinál- nehezebben határozhatók meg. Sokak számára a létezése is kérdé- nak majd karácsonykor, és várja-e már. „Dehogy várom, ses” – állítja a pszichológus szakértő. még csak ez hiányzott, hogy most jön a karácsony... Isten Pedig a lelki abúzus társadalmi probléma, és az emberi ments, hogy apámnak épp most jusson eszébe megtalálni kapcsolatok torzulásának egyik legfájdalmasabb formája. minket.” Rövid szünet után folytatta. „Azt még kibírtam, Az agresszió élménye különböző szomatikus és pszichés hogy engem ver apu, de az elviselhetetlen volt, amikor lát- egészségkárosodáshoz vezethet, mint például krónikus Vivien arccal is vállalta tam, hogy anyut bántja. Soha többé nem engedem neki.” fájdalom szindróma, szorongás és depresszió. A nem meg- történetét➤ Azonnal bekúszott a kocsiba a csend. Szó bennakad, hang felelő megküzdési stratégiák, mint a dohányzás, alkohol- fennakad... szív megszakad. Valahol persze tudtam, hogy fogyasztás, gyakrabban fordulnak elő a bántalmazott nők nem egy felhőtlen gyermekkorát élő kislány ajándékokat váró válaszát kapom majd, de amit mondott, annyira körében. A bántalmazás következményeként kialakult fizi- kai panaszok és pszichés zavarok súlyos terhet rónak mind már az anyaságomban is a kiszolgáltatottság fokozódik. Sajnos az agresszor nagyon sokszor fenyegetőzik, hogy elveszi a gyereket az anyától, ha váratlanul ért, hogy elakadt a lélegzetem. Nem tudnám az egyénre, mind az egészségügyi ellátórendszerre, hiszen elkezdett bántani, semmit az elhagyja. Ez sok nőt kényszerít arra, hogy maradjon. Itt magam megdicsérni az akkori reakciómért: az egyper- ezek a nők gyakrabban fordulnak orvoshoz, és a megold- sem csináltam jól, még fontos megjegyezni, hogy sokszor nők élnek vissza azzal, ces szótlanságomért, ami ott, abban a helyzetben nyilván hatatlan krónikus panaszok miatt sokszor elvesznek a rend- hogy a gyermeket nem engedik láthatásra. Ráadásul az vánszorgó órának tűnhetett. Bár ma sem tudom, hogy egy szerben. Az orvosokban ugyanis többnyire fel sem merül a gyereket sem tudok nevelni utóbbi időben erősödni látszik a nők férfiakkal szemben ilyen mondatra hogyan lehet azonnal reagálni. És a kön�- bántalmazás mint a tünetek és betegségek háttértényezője. elkövetett, elsősorban lelki terrorja, különösen a magasan nyeimmel is meg kellett küzdenem. Aztán tódulni kezdtek csinos, helyes nő. Zsongnak körülötte a férfiak, de az átélt kvalifikált nők körében. Igaz, még mindig csak néhány szá- fejemben a gondolatok, hogy szeretném megakadályozni, Ha a nő igazán szeret trauma miatt még biztos sok időbe telik, mire elhiszi, hogy zalék a nőkkel szemben elkövetett erőszakhoz képest. hogy egyetlen gyermeket is bánthassanak az otthonában. „Az elején ez is pont olyan rózsaszín volt, mint a legtöbb induló a bókok tényleg neki szólnak, és újabb hosszú idő, míg is- „Akkor döntöttem úgy, hogy menekülnöm kell, amikor kezet Végül a nagy csöndben magamhoz tértem, megfogtam szerelem – kezdi Ági a saját történetét. – Azt éreztem, hogy meg- mét meg mer majd bízni valakiben. emelt a másfél éves lányunkra is. Tudtam, hogy nincs más meg- Lili kezét, és csak annyit mondtam: „Nem kell többet fél- találtam azt az embert, akivel le szeretném élni az életem. Akkor „Ági története tipikus – mondja a pszichológus –, mert a lel- oldás, csak ha elszököm, bár akkor nem tudtam, hova mehetnék ned, nem hagyjuk, hogy ez megtörténjen.” Lili válaszában kezdtek megváltozni a dolgok, amikor a férjem egyre sikeresebbé ki bántalmazás finomabb, cizelláltabb módszerekkel kezdődik. – meséli a húszéves Vivien. – Az anyám 15 évesen elküldött ott- minden benne van: hogy mit él át egy gyerek, akinek az vált a munkájában, sok pénzt keresett, és egyre befolyásosabb lett. Általában az első lépés az elszigetelés. Mindig balhé van abból, honról azzal, hogy eddig ő nevelt, itt az ideje, hogy most „apád Fotó: hargitay olivér smink: kiss csilla Ruha: blúz, mango, nyaklánc: springfield egyik szülőjét, sőt akár őt magát is bántalmazza a másik Eleinte leszólta az öltözködésemet, szerinte kihívó volt már az is, ha a másik a barátaival találkozik, így hogy ezt elkerülje, in- folytassa, mert nekem már nincs rá pénzem”. Apámnál sem ma- szülő, és milyen félelmek dolgoznak benne még évekkel az- ha szoknyába bújtam. Ezért elkezdtem odafigyelni, hogy semmi kább lemond róluk. Később már a családtól is szeparálja őt az radhattam sokáig, mert ő le volt százalékolva, és a nővére tartotta után is, hogy a közvetlen fenyegetettség megszűnt. Ezek a nőieset ne vegyek fel. Később jött, hogy kövér vagyok, és tramp- agresszor, és így kezd teljesen ráutalódni. Ezzel párhuzamosan el. Nem volt szükségük még egy éhes szájra. Ezért is menekültem félelmek az egész életére kihatnak. Magatartászavarokon, li, semmi nőies nincs bennem. És ezzel párhuzamosan már az kezdődik a megalázás és az önbizalom leépítése, majd a teljes bele a nálam tíz évvel idősebb párom karjaiba. És ezért is marad- anyaságomban is elkezdett bántani, semmit nem csináltam jól, kiszolgáltatottság. Mindez olyan manipulatív módon történik, tam ott 3 és fél évig, annak ellenére, hogy rendszeresen elvert. Egy még gyereket sem tudok nevelni. Szép lassan haladtunk a tettle- hogy az áldozat valóban elhiszi egy idő után, hogy ő a hibás, és nap végül összecsomagoltam a leg fontosabb dolgokat, és épp in- legtöbbször csak a fizikai gesség felé, vagyis ha vissza mertem szólni, volt, hogy elcsattant jogos a szidás. Vagyis gyakorlatilag folyamatos bűntudatkeltés dultam volna a lányommal, amikor betoppant. Azonnal őrjöngenierőszak jelenti a hátárátlépést, egy pofon. Igaz, utána észhez tért, és mindig igyekezett valamivel kompenzálni, leginkább virággal, ajándékkal vagy egy közös csa- zajlik, ez pedig beindítja az állandó meg felelni vágyást. Nem szabad elfelejteni, hogy mindeközben a nő szerelmes. Számára a kezdett, kirántotta a gyereket a kezemből, és azt mondta, hogy őt sehova nem viszem. A lányom nélkül viszont egy lépést sem me- pedig azt minden esetben ládi kiruccanással vett le a lábamról. De egyre inkább észrevet- partnere véleménye a leg fontosabb, neki akar mindenáron meg- gyek sehova.” Vivienre egyszer késsel támadt a párja, akkor megelőzi a lelki bántalmazás tem, hogy ezek nem őszinték, mert nem párosul érintéssel, öleléssel. felelni. Minden egyéb vélemény háttérbe szorul, vagy ellenség- azonnal kihívta a rendőröket, de mivel még nem folyt vér… Mígnem teljesen kiveszett az intimitás a kapcsolatunkból. És attól gé válik, aki mondja. Többek között ezért nehéz kilépni a lelki ugye ismerik ezt a mondatot? De miért is kell megvárni, kezdve én végleg nullának éreztem magam, aki nem tud örömet terrorból: mert az áldozat nem is veszi észre, hogy abban van, hogy vér folyjon? Hazánkban hetente egy nő, havonta egy tanulási nehézségeken, kapcsolatkialakítási, beilleszkedési szerezni a férjének, mindent rosszul csinál, ha a tükörbe néztem, vagy nem akarja tudomásul venni, mert fél, hogy elveszítheti a gyerek hal bele a családon belüli erőszakba. És akkor még problémákon túl sokszor magukkal viszik a mintát, és vagy hánynom kellett, annyira rondának láttam magam.” Mivel Ági szerelmét” – vázolja Soltész Krisztina a bántalmazás lélek- nem beszéltünk arról, hogy hányan halnak bele abba a be- örök áldozatok lesznek, vagyis maguk is bántalmazói kap- nem szeretné az arcát mutatni, mert bár egy éve külön él tanát. Valljuk be, egy szerelmes nő az utolsó utáni per- tegségbe, amit a hosszan tartó lelki terror vált ki. csolatba kerülnek, vagy ők válnak a párkapcsolatukban férjétől, még mindig folyamatos félelemben telnek napjai, cig hisz, és reménykedik, hogy szerelme tényleg meg fog Ha szeretné megtudni, hogy ön lelki bántalmazás áldozata-e, az bántalmazókká. Már csak ezért sem magánügy a csalá- így az én leírásommal kell, hogy megelégedjenek. Ági a változni. Ezért a bántalmazó mindig kap még egy esélyt. alábbi linkre kattintva kitöltheti az érzelmierőszak-tesztet: www. don belüli erőszak. Ezzel tisztában kellene, hogy legyenek 30-as évei közepén járó, kimondottan talpraesett, vagány, A történetet végképp nehezíti, ha gyerek is van, hiszen így anokvilaga.hu/alapitvany 7 6 elle elle 7 7

×