Videreutdanning 160610

2,363 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Videreutdanning 160610

 1. 1. ONSDAG 16. juNi 2010 Investér i fremtiden Skal du henge med, må du ha faglig påfyll. Side 4–5 Får du lønnen Kurs som Attraktive du fortjener? gjør deg unik kurs i utlandet SIDE 6 SIDE 10 SIDE 16
 2. 2. 2 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 Kunnskap 4 VIKTIGERE ENN LØNN: er ferskvare Det kan være mange gode grunner til å Kompetanse­ heving er viktigst, viser fersk under­ ta videreutdanning. søkelse. Et opplagt argument er at hvis du vil henge med, trenger du faglig påfyll. Det kan igjen føre til nye oppgaver, mer ansvar eller bedre lønn. Samtidig får du trolig større påvirkningsmulighet og gjennomslagskraft for ideene dine. Men viktigst av alt er at det får deg til å stå tryggere på arbeidsmarkedet, i en tid preget av økonomiske uroligheter. Fersk utdanning viser nemlig at du er villig til å følge med i et samfunn som stadig endrer seg. Du er på hugget og tør å tenke nytt. Det gjør deg også bedre rustet til å takle nedbemanningsrunder eller omstruktureringer i bedriften. Så la deg inspirere – og lær noe nytt! GÅR GLIPP AV SJELDNE 16 MULIGHETER: Du kan få støtte til attraktive utenlands­ kurs. Men få kjenner til ordningen. Christine Gulbrandsen, reportasjeleder VIDEREUTDANNING er et temabilag fra Aftenposten christine.gulbrandsen@aftenposten.no Konstituert sjefredaktør: Hilde Haugsgjerd • Nyhetsredaktør: Ole Erik Amlid • Reportasjeleder: Christine Gulbrandsen Umerkede illustrasjonsfoto: Scandinavian StockPhoto • Annonser: line.rengmark@aftenposten.no Layout: Per Olav Andersen, Even Hagen og Jan Jaros – , Aftenposten • Repro: Repro, Aftenposten. Skaff deg ny kunnskap Et utvalg av høstens tilbud: ved Norges største universitet! Nasjonale fag for utenlandske farmasøyter Påmeldingsfrist: 19. juli • Forskningsbaserte og profesjonsrettede studier Grunnleggende kjemi i naturfag • Studier tilrettelagt for deg som er i arbeid 10 studiepoeng Søknadsfrist: 1. august • Fleksibel og nettbasert undervisning Norskfaget i Kunnskapsløftet • Erfaringsbaserte mastere 10 studiepoeng Søknadsfrist: 30. august Grunnkurs i retorikk Påmeldingsfrist: 18. oktober Mer om studietilbudet: www.uio.no/studier/evu
 3. 3. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 3 10 SATS PÅ DET Innhold 16 Slik får du gratis kurs i utlandet APROPOS UTRADISJONELLE: Uvanlige fagkombina­ 4 Kunnskap er nøkkelen 18 Utvikle ditt kreative jeg NYHETER. sjoner kan gi deg unik kompetanse. 6 Mer kompetanse, mer lønn? 19 Alle skal få sjansen til utdanning 10 Sats på utradisjonelle kombinasjoner 20 Populært kommunikasjons­ studie SKJEDD NOE 12 Uenighet om hva som er best for­ handlingsstrategi 21 Kurset i å starte egen bedrift NYTT MED 14 Satser på kursing i nedgangstider 22 To års kursing for å jobbe på polet KARRIEREN DIN I DET Mesterutdanning SISTE? Mange håndverkere har gode tider Det utdannes årlig rundt om dagen. Men noen bransjer og fag 1.000 nye håndverksmestere opplever nedgang, andre sliter med i Norge. Folkeuniversitetet dårlig rykte. Økende bevissthet hos tilbyr mesterutdanning publikum gir stor fokus på kvalitet over hele landet, også som og pris. nettstudium. Mesterutdanningen er en - En mester får ikke bare toårig, skreddersydd lederutdan- viktig ballast til å bruke ning for håndverker. Det er den faget sitt bedre, men også eneste formelle videreutdanningen et kvalitetsstempel som for håndverkere, og ansvaret for utdannin- kan være et viktig mar- gen ligger hos Mesterbrevnemda. kedsføringstiltak overfor Utdanningen dekker 72 ulike fag, deri- publikum, sier Hilde Bro- blant fag innen byggsektoren, men også dahl, daglig leder i Mesterbrevnemndas mer spesielle fag som gullsmed, seilmaker sekretariat. og salmakere. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, har Master of Management Mesterutdanningen Norge 270.000 håndverkere, men bare tas ofte på 18.000 av disse er godkjente, aktive hånd- www.bi.no/mm kveldstid, verksmestere. ved siden av full En mester må ha fag- eller svennebrev Executive Master jobb. i bunn og arbeids- praksis for å kunne in Energy Management ta sin toårige mes- www.bi.no/master/energy terutdanning. Executive MBA www.bi.no/emba Executive MBA in Energy www.bi.no/emba/energy Høgskolen i Lillehammer Etter- og videreutdanning 2010 Executive MBA in Shipping, OSLO GUIDEFORENING Senter for Livslang Læring (SeLL) er høgskolens Offshore and Finance utviklingsenhet for etter- og videreutdanning og tilbyr: www.bi.no/emba/shipping STARTER • Åpne kurs og studier • Skreddersydde kurs og studier GUIDE- • Utvikling og gjennomføring av konferanser • Video-og multimediaproduksjon KURS MANDAG 6. SEPT. KL. 17.00 For mer informasjon: hil.no/sell - sell@hil.no - 61 28 80 00 Aktuelle fleksible studietilbud: • Nettbasert studie i individuell vurdering, 15 sp HANDELSHØYSKOLEN BI Executive Master, 0442 Oslo på TREIDER COLLEGE • Nettbasert kurs i individuell vurdering (uten studiepoeng) Tlf. 46 41 00 04/05 • Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling Informasjonsmøte på Treider (kurs med mulighet for 15 studiepoeng) ONSDAG 18. AUG. KL. 18.00 • Kommunikasjonsrådgiverstudiet, 60 sp www.guideservice.no For mer informasjon, påmelding og TYNGDEN DU TRENGER www. treider.no flere utdanningstilbud se: hil.no/evu Tlf. 22 14 34 07/950 79 521
 4. 4. 4 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 «De fleste verdsetter karriere­ utvikling og faglig utvikling svært høyt, høyere enn blant annet lønn.» Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower - Kompetanseheving Faglig påfyll, nye karrieremuligheter og bedre lønn er – For mange av disse er det nok slik at de ser arbeidslivet endrer bare noen eksempler på hva du kan få igjen for videre- seg, og de ønsker å posisjonere seg i et fremtidig arbeidsliv. En utdanning. rykende fersk undersøkelse vi har gjort, viser at tre av fire tror vide- reutdanning vil påvirke lønn og CHRISTINE GULBRANDSEN len BI gjorde i 2008, svarte 84 karrieremuligheter, sier han. prosent at de var svært positive til – De fleste verdsetter karriereut- fremtidige karrieremuligheter – Vil ikke bli forbigått faglig vikling og faglig utvikling svært før de begynte på etter- og videre- Ifølge Cobjørnsen er verdien i å ta høyt, høyere enn blant annet lønn. utdanning. 70 prosent av disse var videreutdanning først og fremst å Det viser undersøkelser vi har svært fornøyd med jobben sin. styrke framtidig karriere, samtidig gjort blant arbeidstagere, sier Allikevel valgte de å sette seg på som det reduserer risikoen for å bli konsernsjef Maalfrid Brath i Man- skolebenken for å studere videre. faglig forbigått av nyutdannede power. – Ofte er det slik at interesse og medarbeidere. – Det å få påfyll i form av økt søken etter kunnskap modnes – For kunnskap er ferskvare, og kunnskap, som også er overførbart etter hvert som man blir eldre. skal du henge med, så må du også til nåværende eller fremtidig jobb, Mange kan nok føle at de gjør mer ha faglig påfyll. Gikk du for eksem- gir arbeidstagerne bedre motiva- bevisste valg når de vil videreut- pel ut fra skolen for 20 år siden, sjon til å gjøre en god jobb, sier danne seg etter noen år i arbeidsli- merker du kanskje at du blir pustet – Kunnskap er ferskvare, og skal du hun. vet, sier Brath. i nakken av unge medarbeidere. henge med, så må du ha faglig påfyll, Tom Colbjørnsen, rektor ved – Og vil du ikke risikere å bli sier Tom Colbjørnsen ved Handelhøy­ skolen BI. Tenker fremover Handelshøyskolen BI, tror at faglig forbigått av de unge, kan FOTO: HANDELHØYSKOLEN BI I en undersøkelse Handelshøysko- mange av de som er fornøyde i videreutdanning være en løsning, jobben sin, men likevel velger sier han. videreutdanning, tenker på fremti- den når de setter seg på skoleben- ken.
 5. 5. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 5 – Kompetanse­ heving gjør at du står tryggere på jobbmarkedet, FÅ FAGLIG sier Maalfrid Brath i Manpower. FOTO: MANPOWER TYNGDE PÅ DELTID Handelshøyskolen BI i Oslo og BI Nettstudier gir deg mulighet til å kombinere utdanning med jobb og familie. Vi har et bredt tilbud av kurs, studier og programmer som er tilpasset deltidsstudier. KURS OG PROGRAMMER PÅ DELTID Handelshøyskolen BI tilbyr et stort antall kurs og bachelorprogrammer. Du kan ta høyskolekurs innen økonomi, administrasjon, markedsføring og ledelse, eller kurs og programmer innen fagområder som coaching, prosjektledelse, retorikk, organisasjon og ledelse. Undervisningen gjennomføres på kveldstid, som nett- studier eller via samlinger på dagtid. Se våre nettsider for fullstendig kursoversikt og gjennomføringsform. LEDERUTDANNING PÅ DELTID • Bachelor of Management Bygg videre på tidligere utdanning, og velg kurs og viktigst programmer som er relevante for deg. • Grunnutdanning i ledelse • Helseledelse BACHELORSTUDIER PÅ DELTID • Økonomi og administrasjon • Regnskapsfører • Bank og finans I tillegg kan deler av bachelorgradene i markedsføring, revisjon, varehandel og eiendomsmegling gjennomføres på deltid. Du kan også se på videreutdanning som Får større gjennomslagkraft en slags forsikring. Hvis bedriften nedbe- Colbjørnsen mener også at kompetansehe- manner eller i verste fall legger ned, kan det ving vil gi deg selvtillit, for du vil føle deg Tilbys også som nettstudier bety jobbskifte. faglig tryggere. – Og det å ha fersk utdanning, viser at du – Mer og mer arbeid utføres i team og Med fleksibel videreutdanning fra BI får du fart på fortsatt er på hugget. Det vil gjøre seg godt prosjekter, og for å nå fram med dine ideer din karriere! på CVen når du søker ny jobb, sier rektoren. og for å bli en likeverdig deltaker, er faglig trygghet en kjempestyrke. Det vil også Kan gi nye sjanser smitte over til sosial trygghet. Kontakt oss gjerne for informasjon og veiledning på Videreutvikling av kompetanse kan gi nye – Dessuten er det slik at for å kunne ha telefon 810 00 500, eller orienter deg på våre nettsider. muligheter i arbeidslivet. påvirkningsmulighet og gjennomslagskraft, Dessuten mener både Brath og Colbjørn- krever det at du har en faglig trygghet i sen at kompetanseheving gjør at du står bunn. Dette gjelder både for ledere og andre Deltidsstudier og -kurs: bi.no/deltid tryggere på arbeidsmarkedet. medarbeidere i bedriften, sier Colbjørnsen. Nettstudier: bi.no/nettstudier – I dagens arbeidsmarked ser vi at det er Bachelor of Management: bi.no/bm økt etterspørsel etter medarbeidere med Kveldsundervisning BI i Oslo: bi.no/deltidoslo spisskompetanse i ulike bransjer. Det kan Helseledelse: bi.no/helseledelse være finans og regnskapsfolk med kunnskap om ulike datasystemer, ingeniører med Hvorfor videreutdanning? spisskompetanse i offshore industrien, eller ■ Gir faglig påfyll IT-konsulenter med kreative evner, sier ■ Kan føre til nye muligheter eller bedre lønn Brath. ■ Viser at du har stå-på-vilje Handelshøyskolen BI i Oslo – I tillegg til å ha spisskompetanse blir det ■ Gir deg større påvirkningsmulighet og gjennom- og BI Nettstudier mer og mer viktig å kunne litt om alt. Det er slagskraft for ideene dine for eksempel viktig å følge med på IKT- ■ Gjør at du står tryggere på arbeidsmarkedet utviklingen, ikke stenge seg ute, sier kon- sernsjefen i Manpower. TYNGDEN DU TRENGER
 6. 6. Løsriv deg med NKS Nettstudier. Hos oss har du mange muligheter til å komme deg videre. Du kan velge mellom en rekke ulike utdanninger, høyskolestudier og spennende enkeltkurs. Du styrer selvfølgelig selv når og hvor du vil studere. Send SMS med kodeord ”Nettstudier” til 1960 hvis du vil bli kontaktet, eller les mer om dine fremtidsutsikter på www.nks.no
 7. 7. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 7 Lønn som fortjent? Etter endt videreutdanning, kan det være naturlig å be sjefen om lønnsøkning. – Ikke still harde krav, men åpne opp for en samtale, råder fagekspertene.
 8. 8. 8 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 CHRISTINE GULBRANDSEN – Kan du slå i bordet med at du har blitt før kursing – og kanskje avtale premissene på bedre og kan ta nye oppgaver, er dette et godt forhånd, sier Hellsten. utgangspunkt til å ta en lønnssamtale. Vis at Manus er enig. Når du velger å ta videreutdanning er det du er en engasjert medarbeider som vil bli i – Jeg ville ligget i forkant når det gjelder gjerne for å få nye oppgaver eller å utvide bedriften, sier hun. videreutdanning. Snakk med sjefen før utdan- ansvarsområdet ditt. ningen begynner og fortell om dine planer. Så – Og da tenker jeg at det er helt naturlig at Må være relevant frøet tidlig. Får du aksept for studiene, er det et du parallelt med nye oppgaver eller mer ansvar Men Manus sier at utdanningen må være rele- godt tegn. Møter du motstand, kan du bare kan forhandle om en godtgjørelse i form av vant for at du skal kunne be om høyere lønn. glemme å komme med lønnskrav senere, sier lønn, sier Guri Larsen, direk- – Du må kunne vise til at dette gjør deg til hun. tør i Adecco Select. en mer attraktiv medarbeider, sier hun. Vegrer du deg for sjefen, kan også personal- – Etter videreutdanning bør Ifølge Simonsen mener mange det er vanske- sjefen være en person å snakke med. du definitivt sjekke mulighe- lig å få den lønnen de fortjener. Selv mener han Smarte måter å tene for økt lønn, sier Thor at det er avhengig av hvilken bransje eller – Ikke still krav forhandle lønn: Simonsen, konserndirektør HR i Manpower. firma du jobber i. – Hvis bransjen din har råd til å betale det Ekspertene fraråder å stille harde krav. – Ikke si «dette og dette vil jeg ha», og i hvert ■ Bruk medarbeidersamtalen til å Men ifølge konserndirektø- du synes du fortjener, er det enklere enn hvis fall ikke i disse tider med innsparinger og dår- diskutere lønn. ren har de fleste som tar vide- du er i en bransje som sliter økonomisk. lig økonomi. Bruk psykologi og luft tankene ■ Ikke bruk kravmentalitet. Åpne reutdanning, ikke absolutte – Dessuten er det et spørsmål om tilbud og dine. Jeg tror du kommer mye lengre med å heller for saklig samtale. krav på økt lønn, så sant dette etterspørsel, sier konserndirektøren. ■ Begrunn hvorfor du mener du fortjener høyere lønn. ikke står skrevet i konkrete stillingsnivåer eller i tariffav- – Er du ettertraktet kan du presse lønnen opp. Finnes det mange med samme utdanning, «Etter videreutdan- ■ Vis til konkrete resultater eller faglig kompetanse bedriften tale. er det ikke så lett, sier Simonsen. ning bør du definitivt har bruk for. ■ Unngå sterke følelser, sutring Forklar hvorfor – Når du kommer med for- Snakk med sjefen Når du skal be om høyere lønn etter videreut- sjekke mulighetene og trusler. ■ Er høyere lønn uaktuelt, kan du ventninger om økt lønn, bør du beskrive hvorfor du er danningen, bør du ikke gjøre dette ved å send e-post til sjefen. for økt lønn.» forhandle om å få nye, interes- kvalifisert til dette, sier Gisle – Jeg vil helt klart mye heller tatt en prat med Thor Simonsen, konserndirektør HR i Manpower sante arbeidsoppgaver. Hellsten, leder for Karriere- sjefen, sier Simonsen. senteret ved Universitetet i – Kommunikasjon er kodeordet, sier Manus. åpne for dialog – og ved å si ting på en pen Oslo. Medarbeidersamtalen er en veldig god anled- måte, sier Manus. – For det er ikke nødvendig- ning til å ta opp lønnsspørsmål. Hellsten samtykker. vis slik at mer kompetanse gir økt lønn. Du må Er det lenge til medarbeidersamtalen, kan du – Ikke gå inn i møter med kravmentalitet, vise at du produserer på annen måte enn før, be om kort møte. men prøv heller å åpne opp for en dialog. grunnet ny kunnskap. – Men husk at det ikke nødvendigvis er en – Det å stille krav liker få – ingen liker å bli Mette Manus, partner i Manus Motivation automatikk i at kompetansepåfyll gir høyere malt opp i et hjørne. Og da blir gjerne resultatet Group, er enig. lønn. Ofte kan det være lurt å diskutere dette at det ikke blir økt lønn. Legg frem argumenter NTNU VIDERE – HENT NY KUNNSKAP DER DEN SKAPES Nettstudier - når og hvor du vil • Take Credit – engelsk • Nordisk • Sosiologi – innføringskurs • Delta – matematikk • Afrikastudier Foto: Størker Moe. www.ntnu.no/videre 100 skapende år
 9. 9. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 9 Mangler du studieplass? Rett til utdanningspermisjon Rakk du ikke søknadsfristen til Samordna opptak? Alle arbeidstakere har krav på Etter- og videretdanningen permisjon i inntil tre år, hel- må være yrkesrelatert for å gi eller deltid, for å ta del i organi- rett til permisjon. Men er Vi har rullerende opptak til deltidsstudier i sert læring. permsjonen til hinder for blant annet journalistikk, sosialpedagogikk, Du må har vært i arbeidslivet arbeidsgivers drift, kan man jus og ledelsesfag. i minst tre år og ansatt hos ikke kreve permisjon. samme arbeidsgiver de to siste Kilde: årene for at denne retten skal Lovdata Paragraf 12-11 kunne kreves. Arbeidsmiljøloven folkeuniversitetet.no tlf: 03838 • Oslo • Bærum • Romerike • Follo-Moss på en saklig måte og Ifølge han følger lønn ofte naturlig med la den andre parten, spørsmålet om ansvar. som faktisk bestem- – Hvis du føler du må koble inn klubben for mer, få være med å si å be om økt lønn etter videreutdanning, er jeg hvor veien videre går redd for at du jobber i en bedrift med uheldig for deg, sier Hellsten. kultur. Snakk med lederen din, for vedkom- mende har størst sjanse til å muliggjøre pla- Vis til resultater nene og ønskene dine. Når du har fått nye oppgaver og ansvars- Be om andre oppgaver områder, og skal Får du ikke tilslag på spørsmålet om høyere forhandle lønn, er det lønn, kan du alltid en fordel å ha forhandle om noe konkret å vise til. – Vis for eksempel alternative ting, som betyr noe for «Det er at du har generert et deg. ikke nød- vendigvis større resultat for – Det vil kan- selskapet. Sett opp skje være lettere konkrete ting på et stykke papir, og sam- enn å få høyere lønn. Be om andre slik at mer menlign det du gjorde før med hva du preste- rer nå, sier Larsen i Adecco Select. interessante opp- gaver du har lyst kompe- – Forklar at du har bedre resultater enn du på, sier Simonsen. tanse gir hadde tidligere, og si at du synes det skal reflekteres i lønnen, sier hun. – Det går for eksempel an å økt lønn. Vidareutdanning Du må vise Men hun advarer mot å bli for følelsesmes- diskutere om du sig. – Ikke begrunn argumentasjonen din på at du føler du fortjener høyere lønn. Og pass på å kan få en annen type jobb eller ny type ansvar i orga- at du pro- for lærarar unngå sutring og trusler. Det gir sjelden gjen- nomslag i en lønnsforhandling, sier hun. nisasjonen, sier Hellsten. duserer på No kan du ta studium som Verdifull faglig kompetanse Forklar sjefen hva som engasje- annen kvalifiserer deg på fleire fagfelt. Den faglige kompetansen din kan også være et rer deg og hva du måte enn før.» forhandlingselement. har lyst til å jobbe Nettstudium – Ta for eksempel ingeniører eller datautvi- med, råder eksper- klere som jobber i et faglig miljø. Da kan det tene. Gisle Hellsten i Karriere- Samlingsbaserte studium tenkes at ny kompetanse innen dette, vil gi – Det er veldig senteret ved Universitetet Heiltid eller deltid dem økt verdi, sier Simonsen. fint for arbeidsgi- i Oslo Og da må bedriften vurdere om dette er ver å vite hva de verdt lønnsøkning. ansatte tenker og • Digital kompetanse i læring – I lederyrker og serviceyrker går det mer på er motivert for, sier Hellsten. hva du kan tilføre bedriften. Har ny kompe- Når du ikke frem til lederen, og føler selv at • Norsk (nordisk) tanse gitt deg en merverdi, kan du be om du fortjener enten bedre lønn eller nye oppga- • Norsk 2, Lese- og skriveopplæring høyere lønn fordi dette også kommer bedrif- ver, kan det hende at du ikke er i riktig ten til gode, sier han. bedrift. • Norsk 2, språk og litteratur – Det kan du gi signaler om til leder eller • Religion, livssyn og etikk (RLE) Ansvar gir lønn ledelsen. Fortell dem at du oppfatter at de ikke • Skuleretta samfunnsfag Når du skal be om økt lønn, bør du tenke vil satse på deg, og at du derfor må orientere prosent i forhold til hva slags lønnsnivå du er deg utenfor bedriften, sier Simonsen. • Nynorsk i opplæringa på fra før. • Nynorsk utviklingsarbeid i skulen Og den beste måten å få en lønnsøkning på, er å ta eller å få større ansvar på en arbeids- • Engelsk plass. • Mediekunnskap – Hvis du formelt sett øker ansvaret ditt, så Har du spørsmål om jobb • Matematikk vil det gjerne følge lønnsøkning på 10 eller 15 prosent. Men det kommer selvfølgelig an på eller utdanning? • Naturfag hvor stor ansvarsøkningen er, sier Simonsen. Spør ekspertene våre på aftenposten.no/jobb • Musikk • Kunst og handverk Studium på mastergradsnivå: • Masterstudium i kulturmøte Gi deg selv et konkurransefortrinn: • Mastergrad i nynorsk skriftkultur • Vidareutdanning i leiing Bli mester • Skuleleiing • Leiing og personalutvikling • Offentleg organisering og leiing Ta mesterutdanning: Med fullført allmennlærarutdanning kan du www.mesterbrev.no www.mesterfagskolen.no få opptak på masterstudium Les meir på www.hivolda.no/tilbod www.hivolda.no kfu
 10. 10. 10 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 Studer i utlandet Drømmer du om studier i ulike land, og hva du Kun to baller i luften Mange arbeidsplasser klarer to oppgaver. Får vi at det er viktig å trene opp USA, Canada, Australia, behøver å vite for å ta krever at de ansatte skal en tredje, sliter vi, sier arbeidsminnet. Det funge- New Zealand, Asia eller neste steg. Vil du sjekke ha flere baller i luften hjerneforsker Fredrik Ullén rer som ram-minnet i en kanskje et sted i Europa? kvaliteten på studiet du samtidig. Men hjernen vår ved Karolinska Institutet i datamaskin og gjør slik at Studentum.no har laget vurderer, kan du under- klarer egentlig bare en Solna til Sydsvenskan. vi klarer å holde informa- en studieguide hvor du får søke dette ved å besøke oppgave per hjernehalv- Hjernen er ifølge for- sjonen aktuell i en kort tid. spesifikk informasjon for ansa.no/sjekkliste. del, skriver franske for- skerne ikke skapt for å ha skere i tidsskriftet Science. mange baller i luften. – Det viser at vi maks Forskerne mener derimot Kurs deg Behovet for bre- dere kompetanse og mer fleksible arbeidstakere vil øke i fremtidens arbeidsmarked. KAIA ERIKSEN OG unik Karriereveileder ved Høgskolen i Oslo, Sikin Jynge, har særlig tro på at det vil lønne seg å satse på utradisjonelle fag- kombinasjoner. – En sykepleier som behersker sosiale medier og språk vil for eksempel kunne jobbe med helsekommunikasjon, i tillegg til å løse de mer tradisjonelle sykepleieoppga- vene. Gjør deg uunnværlig – Ekstra kompetanse gjør deg mer unik og uunnværlig som arbeidstaker, sier Jynge. Jynge har flere eksempler. – En systemutvikler som også er sosio- nom kunne vært en interessant fagkombi- nasjon. Tenk deg hvor tidsbesparende det ville ha vært for offentlige etater! – Hvis man kjenner behovet til en kunde-
 11. 11. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 11 Hva skal til valg av jobb og studier. du bli? Drømmejobbene Europas økonomistudenter førsteplass over steder Vi tilbyr effektiv hjelp Samtale, tester, konkrete forslag og veiledning Oslo: 959 30 583 - Asker hovedkontor: 66 90 60 70 Lang erfaring, høy kvalitet vil jobbe i Google, Apple og masterstudentene i øko- de store konsulentfirma- nomi vil jobbe, mens www.emmali.no ene, viser en undersøkelse Google ligger hakket under analyseselskapet Univer- på lista. På tredjeplass sum har gjort. oppgir studentene Boston Konsulentfirmaet McKin- Consulting, mens Apple sey & Company ligger på kommer på fjerdeplass. TA DELTIDSSTUDIER MENS DU ER I JOBB Nye kurs starter høsten 2010 i Oslo: RLE 1 (15+15 stp) lørd.underv. 2 semester, oppstart 21.8. RLE 2 (15+15 stp) lørd.underv. 2 semester, oppstart 21.8. Erfaringsbasert Master i RLE/Religion og etikk (90 stp) - lørdagsundervisning 4 sem. + avhandling 5. - 6. sem. Oppstart 21.8. Kristendom og billedkunst (10 stp) Ni torsdagskvelder. Oppstart 26.8. Studieavgift pr sem: RLE 1 og 2, Erfaringsbasert master: kr. 2.500,- Kristendom og billedkunst: kr. 2.000,- Søknadsfrist: 15. juni 2010. Det er løpende opptak etter søknadsfristens utløp ved ledige plasser. Søkn.skjema, brosjyre og emnepresentasjon: www.mf.no/videreutdanning Kontakt: Bøe/Midttun på tlf. 22 59 05 00 eller epost: deltid@mf.no – Sats på utradi- Frisk start i høst! sjonelle fagkom- binasjoner når du Lær et nytt yrke innen massasje, friskvern og videreutdanner kroppssterapi og bli deg, sier Sikin Jynge ved Høg- skolen i Oslo. selvstendig og uavhengig FOTO: MARGOT FOSEN fri til å velge egen arbeidstid og arbeidssted etterspurt av bedrifter, idrett, klinikker, spa, cruiseskip mm kvalifisert til å jobbe forebyggende ekspert innen berøring Vil du vite mer? gruppe gjennom jobben sin som sosionom, du kan dra nytte av for å gjøre en bedre før nye systemer utvikles, har man helt jobb, øke lønnen din eller få mer spennende Besøk oss på www.axelsons.no andre forutsetninger for å forstå hvilke arbeidsoppgaver, sier Jynge. og skap deg ditt nye yrke blant våre utfordringer systemet kommer til å bli møtt modulbaserte kurs og utdannelser! med i praksis, sier karriereveilederen. Lag en strategi Er du ansatt i en bedrift, råder Gisle Hell- Drastiske endringer sten, leder for Karrieresenteret ved Univer- Jynge vektlegger at samfunnsutviklingen og sitetet i Oslo, deg til å lage en strategi for Se våre gratis foredrag. ny teknologi fører til stadig raskere og mer videreutdanning og kursing. Velkommen til åpent hus 23. oktober 10-16 drastiske endringer i arbeidsmarkedet. – Det viktigste før du begynner videreut- – Selv om du i prinsippet har samme danning, er å finne ut hvorfor du ønsker 23 10 36 20 stilling, kommer innholdet i stillingen i dette. Spør deg selv om videreutdanningen www.axelsons.no mange tilfeller til å endre seg til det ugjen- kun er av egeninteresse eller om den er en kjennelige i løpet av 10 til 15 år. Det øker del av bedriftens strategi. selvfølgelig behovet for etter– og videreut- – Ønsker du å ta kursingen som forlen- danning. Fremtidens arbeidstakere må gende del av jobben du gjør, bør du ta en belage seg på å jobbe hardt for å oppdatere samtale med sjefen om hva som er lurt å seg i takt med samfunnsutviklingen. satse på. – Det kommer også til å bli mer vanlig å Søk råd og veiledning for å finne ut hvilke bytte arbeidsfelt flere ganger i løpet av livet, kompetanse som kan gi deg et løft. legger Jynge til. – Og ofte kan bedriften hjelpe deg med å Uavhengig av yrke og samfunnsutvikling tilrettelegge studier, sier Hellsten. trekker Jynge frem kunnskap innenfor Du kan også være så heldig at bedriften feltene presentasjon, innovasjon, IT, ledelse sier seg villig til å dekke utgifter i forbin- og språk som spesielt viktig kompetanse. delse med videreutdanning. Mest ettertraktet Mange kurs IT-kunnskap vil bli den aller mest ettertrak- Når du har funnet ut hvilket felt du vil satse tede tilleggskompetansen i fremtidens på, er mulighetene mange. arbeidsmarked, ifølge Jynge. – Fagorganisasjonene har gode og vari- – Det er ikke lenge siden man tok data- erte kurstilbud. Nettbaserte kurs, deltids- kortet for å bevise at man behersket Word, studier eller bedriftsintern opplæring er Excel og Powerpoint. Nå er det en selvfølge blant mulighetene for de som ønsker å at alle kan disse programmene. kombinere kompetansehevingen med full – I dag finnes det ingen jobber som ikke jobb, sier Jynge. MASTERSTUDIER krever et visst nivå av IT-kunnskap. – En mastergrad er heller aldri bortkas- De som er dyktigere enn sine kollegaer på tet, men det viktigste, generelt sett, er at du dette feltet, har en kjempefordel. Hvis jeg er bevisst på hvorfor du trenger ekstra skal trekke frem et felt innenfor IT-kunn- kompetanse og hva du kan bruke den til. skap som jeg tror alle arbeidstakere har nytte av å lære mer om, må det være sosiale I FRED OG KONFLIKT ELLER INTERNASJONALE STUDIER medier. Ta kurs utviklet av PRIO i Oslo, fullfør graden i Sør-Afrika Hva kan du? Jynge presiserer at det å være bevisst sin Dette gjør deg annerledes: eller Australia. Vi tilbyr også årsstudium i Freds- og kunnskap handler like mye om å vite hva du ■ Sats på utradisjonelle fagkombinasjoner konfliktstudier med 6 ukers studieopphold i Tanzania. ikke kan, som å vite hva du kan. ■ Ekstra kompetanse kan gjøre deg mer unik – For å forstå hvilke kurs eller etterutdan- ■ Presentasjon, innovasjon, IT, sosiale medier, ninger som er relevante for deg, må du ut i ledelse og språk er nyttig tilleggskompetanse www.prio.no/education arbeidslivet. ■ Søk råd i bedriften om hva slags kompetanse Tlf 23 23 38 20 – Det er først da du ser hvilken kunnskap som kan gi deg et løft. hege@prio.no BJØRKNES HØYSKOLE | STUDIER I OSLO | STUDIER I UTLANDET!
 12. 12. 12 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 Hva er best? Uenighet om veivalg i lønnsforhandlinger. Kaia EriKsEn – Det er umulig å få frem hvilken innsats den enkelte arbeidstaker gjør ved bruk av store sentrale lønnsfor- handlinger, sier leder i Akademikerne, Knut Aar- bakke. – Når det er sagt, mener vi at rettigheter knyttet til for eksempel pensjon, yrkesskader og permisjon må være like for alle. Det forhandles frem kollektivt eller lovreguleres, legger han til. Det er altså lønnsforhandlingene Akademikerne velger å legge til den enkelte bedrift. – Grunnen til at vi gjør det sånn er rett og slett at vi mener det er lurt å diskutere lønn med de som betaler lønnen. Arbeidsgiverne kjenner de ansattes kvalifikasjoner og har mulighet til å foreta en riktigere vurdering enn sentrale lønnsforhandlere har forutsetninger for. Trynefaktor Fagforbundet sverger til kollektive forhandlinger. – Vi forhandler for hele grupper og ut ifra stillingsbeteg- nelser. Man bør lønnes på bakgrunn av den jobben man gjør og ikke hvor godt man er likt, sier hovedtillitsvalgt i Fagfor- «Noen er dyktigere bundet Sykehjemsetaten, Liv Andreassen. – Det kan fort bli trynefaktor i lokale lønnsforhandlinger, enn andre og det sier hun. Aarbakke er ikke enig i at trynefaktor er et beskrivende bør belønnes» eller ord for Akademikernes lønnsforhandlinger. «lik lønn for likt – Lønnen forhandles frem ved at de tillitsvalgte i hver enkelt bedrift diskuterer seg frem til en løsning med arbeids- arbeid». Akademi- giverne. Vi har nok erfaring med dette til å si at det ikke oppstår skjevheter i vårt system. Det tas hensyn til alle, sier kerne og Fagforbun- Aarbakke. Hvilke kriterier som legges til grunn for lønnsforhandlin- det har ulike gene, varierer fra bedrift til bedrift. Aarbakke bruker sivilin- geniører og ingeniører som eksempel på kategorier som fremgangsmåter brukes når lønnen fordeles i teknologiske bedrifter. når de forhandler – Hvordan arbeidstakere kategoriseres varierer veldig, men vi mener at det er viktig at det tas hensyn til individuelle lønn på vegne av ferdigheter uansett, i tillegg til eventuelle kategorier. Når det gjelder akademikere, er det faktorer som arbeids- sine medlemmer. innsats, jobbutførelse og ansvar som legges til grunn, frem- for stillingsbetegnelser. – Stillingsbetegnelser er ofte litt tilfeldige, men dersom man blir enige om å lønnsregulere hele grupper er dette selvsagt helt greit, så lenge løsningen fremforhandles lokalt, sier Aarbakke.
 13. 13. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 13 Leonardo Legesekretærskole Ettårig nettskole (fagskole, bruker it’s learning) for legesekretærer starter i 2010/2011 i samarbeid med Universitetet i Oslo og et større legekontor i Bærum. To samlinger (3+3 uker) med laboratoriearbeid og innføring i diverse databaseprogrammer (WinMed, kostveiledning etc.) i Oslo. Informasjon: via j.o.gordeladze@medisin.uio.no (e-mail) eller via www.legeassistenten.net (hjemmeside under utarbeidelse) Massør- yrket du kan ta med overalt «Man bør lønnes på bakgrunn av den Med en utdannelse til massør er du - ekspert på muskler jobben man gjør og ikke hvor godt - selvstendig og uavhengig man er likt.» - fri til å velge arbeidstid og arbeidssted Liv Andreassen i Fagforbundet Sykehjemsetaten - etterspurt av idrettsklubber, bedrifter, spa, treningsstudioer, cruiseskip mm. - kvalifisert til å arbeide med toppidrettsutøvere - i nær kontakt med mennesker Søknadsfrist 13. august siden av jobben, blir det feil å øke lønnen Vil du vite mer? Besøk oss på www.axelsons.no automatisk hvis ikke arbeidsoppgavene dine eller ansvaret ditt endrer seg, sier Aarbakke. – Men det er jo sannsynlig at saksbe- handleren gjør bruk av doktorgraden i sosiologi i sin nåværende jobb som saksbe- handler, og da er selvfølgelig det et for- handlingsgrunnlag, som igjen kan føre til høyere lønn, legger Aarbakke til. Lønnsstige Axelsons Body Work School Ifølge Andreassen får du jevn økning i www.axelsons.no lønnen din ved å ha et lønnsrammesystem. 23 10 36 20 – I det private er det ingen lønnsstige. Der må det forhandles individuelt hvert år. Hvis du ikke er frempå, risikerer du å ikke få lønnstillegg i det hele tatt, sier hun. Det er kun de statlig ansatte medlem- NIMA – ledende kurstilbyder i 50 år! mene i Akademikerne som er med på de Stagnert på jobb? – Man bør lønnes på bakgrunn av den jobben nasjonale lønnsoppgjørene. Akademikerne man gjør og ikke hvor godt man er likt. Det kan vektlegger at lønnsnivået for offentlig fort bli trynefaktor i lokale lønnsforhandlin- ansatte er lavere og hevder tariffavtalene er ger, sier Liv Andreassen i Fagforbundet. begrensende. FOtO: FAgFOrbUndet – Det er viktig for oss at de årlige lønns- Bli inspirert – ta oppgjørene tas av de tillitsvalgte, men vi har ingenting imot at de ansatte inngår et kurs til høsten! Ikke diskriminerende individuelle avtaler utenom disse forhand- Økt kunnskap gir ny motivasjon I Fagforbundets lønnsforhandlinger er det lingene. Det er meningsløst å prøve å regu- og økt arbeidsglede – meld alltid stillingsbetegnelsene lønnen bestem- lere det. deg på et av våre grunnkurs. mes ut ifra. Det sees også på vesentlig Velg mellom grunnkurs endring i arbeidsoppgaver eller ansvarsom- Skjev fordeling Logistikk, Lager/Warehouse, råde, og om medlemmene har økt kompe- Andreassen er sterkt imot individuelle eller Innkjøp i privat/offentlig tansen sin ved å ta etter– eller avtaler og mener det fører til skjev lønns- sektor. videreutdanning siden forrige lønnsopp- fordeling. gjør. – I sykehjemsetaten har vi medlemmer Påmelding: – Hvis det er stillingsbetegnelsen som som både jobber på offentlige sykehjem og avgjør lønnen vil det ikke være mulig å private sykehjem. Arbeidsgiverne på de Bestill innen www.nima.no/kampanje diskriminere noen, sier Andreassen. private sykehjemmene er veldig for indivi- 1. august – innen 1. august Fagforbundets mål er at alle lønnsfor- – spar kr 1000,- handlinger skal avgjøres i hovedoppgjøret. Når det settes av penger til lokale forhand- linger, brukes pengene til å rette opp skjev- heter i lønningene generelt. Det er forbundene som avgjør hvilke grupper som prioriteres, men det er som Telefon: 67 98 04 30 • E-post: post@nima.no • www.nima.no regel lavtlønnede og kvinnedominerte yrker. Økt kompetanse – Da vi gikk inn i lokale forhandlinger for to år siden, prøvde vi å få til et lønnsopp- rykk for de sykehjemsansatte som hadde tatt videreutdanning. Vi fikk ikke så mye som vi hadde håpet, men vi fikk i hvert fall økt lønnen noe. Selv om Fagforbundet er for at stillings- betegnelsene skal være utgangspunktet for å avgjøre hvem som skal gå opp i lønn, ser Andreassen at det tidvis byr på problemer. – I Oslo kommune må stillingsbetegnel- – Økt kompetanse bør ikke automatisk gi økt sen til de ansatte endres for at lønnen skal lønn, sier Knut Aarbakke i Akademikerne. økes. Det er ikke kommunen villig til å FOtO: AkAdemikerne gjøre så ofte som de burde. Dermed gir ikke økt kompetanse uten videre høyere lønn. duelle lønnsforhandlinger. På et av de pri- – Jeg synes økt kompetanse bør gi høyere vate sykehjemmene er det en assistent som lønn uavhengig av stillingsbetegnelse. Hvis tjener 30 000 kroner mer i året enn en en hjelpepleier tar videreutdanning innen- sykepleier. Hva er logikken, spør Andreas- for psykiatri, vil hjelpepleieren bruke kunn- sen. skapen i jobben som utføres uansett, sier – Det er veldig demotiverende å se at en Andreassen. med for eksempel tre år kortere utdan- Aarbakke er uenig i at økt kompetanse ning, tjener mer. Hva skal man med en automatisk bør gi økt lønn. sykepleierutdanning da? Det er ikke kun SØKNADSFRIST NÅ SØKNADSFRIST 15. MAI 2008 – Hvis du er ansatt som saksbehandler i for å øke kunnskap at man tar en utdan- UDI og tar en doktorgrad i sosiologi ved ning. Det har mye med lønn å gjøre også.
 14. 14. 14 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 Fokus på kursing tross nedgangstider – Ekstra viktig i disse tider Norske bedrifter mener det er så CHRISTINE GULBRANDSEN I Statoil Norge, for eksempel, holder de trykket viktig med etter– og videreutdan- oppe på videreutdanning. – Vi bruker like mye ressurser på kompetan- ning, at de trosser økonomiske pro- Økonomiske nedgangstider har ført til at mange norske bedrifter har havnet i finansielt uføre – seutvikling i dag som vi gjorde før finanskrisen, sier HR-direktør Kari Wang Olsen i Statoil blemer og gir de ansatte grønt lys noe som igjen har ført til ansettelsesstopp og Norge AS. nedbemanningsprosesser. – Faktisk valgte vi i 2009 å videreføre et for kurs og faglig påfyll. Men til tross for dette har store norske bedrif- kostnadstungt lederutviklingsprogram, nettopp ter, som Aftenposten har snakket med, opprett- fordi vi anser at krav om endringsevne og leder- holdt tilbud til ansatte om å få videreutdanning fokus blir desto større når medvinden ikke er så eller kurs med faglig innhold. sterk som før.
 15. 15. Onsdag 16. juni 2010 ap.no/jobb videreutdanning 15 «Vi ser et stort behov for å oppdatere og utvikle medarbeidernes kompetanse og bruker tid, krefter og betydelig med ressurser på det.» NRKs organisasjonsdirektør, Solveig Jølstad Statoil Norge gir støtte til alt fra seminarer, – Behov for kompetanse på at vi kommer til å se mange slike endringer fagkurs og kommunikasjonskurs til tyngre NRKs organisasjonsdirektør, Solveig Jølstad, fremover, blant annet fordi ulike roller smelter lederutviklingsprogrammer og ekstern videreut- mener at tøffere tider og skjerpet konkurranse sammen. danning. fordrer mer robuste medarbeidere og ledere. – Spisskompetanse er viktig innenfor enkelte – Men hele tiden med fokus på at midler bru- – Vi ser et stort behov for å oppdatere og av våre områder, men generelt er du langt mer kes på rett person i rett situasjon, sier Olsen. utvikle medarbeidernes kompetanse og bruker robust som medarbeider hvis du kan flere ting, Ifølge HR-direktøren tenker bedriften langsik- tid, krefter og betydelig med ressurser på det, sier Jølstad. tig når det gjelder kompetanseutvikling. Det er sier Jølstad. for å sikre at de har en robust og kompetanse- – I NRK har vi i aller høyeste grad sett hvor Forpliktende budsjetter tung organisasjon, som er rustet for nye mar- sårbare vi er når det gjelder kompetanse innen- Også i Gyldendal Norsk Forlag har nedbeman- kedsforutsetninger. for våre over hundre forskjellige yrkesgrupper. ninger ført til at de ansatte får nye roller og Derfor holder vi nå på med å meisle ut en kom- arbeidsoppgaver. Skjermet for konjuktur petansestrategi, som skal hjelpe oss å finne ut – Alle som Også i Skanska satses det tungt på videreutdan- hva vi skal – og ikke skal – satse på fremover. flyttes rundt i ning av de ansatte. NRK har en egen kompetanseavdeling som er organisasjonen – Etter– og videreutdanning er langsiktig ansvarlig for å lage relevante tilbud innenfor får selvfølgelig kompetansebygging som vi skjermer for kon- det organisasjonen må kunne – både på kort nødvendig opp- junktursvingninger, sier Pål P. Syse, konserndi- sikt og lang sikt. læring for å takle rektør/HR i konsernet. – Likevel er det ikke slik at alle som ønsker ny jobb, sier – Vi prioriterer dette sterkt, og satser spesielt kurs får tilbud om det. Ettersom NRK er geo- informasjonssjef på lærlinger, unge ingeniører og stipend for grafisk spredd over hele landet, begrenses akti- i Gyldendal håndverkere som ønsker høyere teknisk utdan- viteten til en viss grad av reisekostnader, sier Norsk Forlag, nelse, sier han. hun. Bjarne Buset. Skanska gir til enhver tid støtte til rundt – Vi har høyt 50-60 medarbeidere for å delta på kompetanse- Må fylle skoene til andre fokus på etter– hevende kursing. – At noen slutter, gjør også at de som er igjen og videreutdan- – I tillegg kjører vi interne program som er må lære seg nye oppgaver og går inn i andre ning og styrer I Skanska blir etter– og videreutdanning sett på gratis for den enkelte medarbeider, sier Syse. roller, sier organisasjonsdirektøren i NRK. det med et kom- som langsiktig kompetansebygging, og blir derfor skjermet for konjunktursvingninger. Tidligere har mediebedriften omstilt større petansesystem FOTO: SKANSKA yrkesgrupper til andre arbeidsoppgaver. Radio- som vi kaller teknikere ble for eksempel omskolert til journa- Gyldendalskolen. «Vi har fokus på lister eller fotografer. – Dette var en konsekvens av at programle- Her tilbys kurs til ansatte i emner som er rele- vante i de forskjellige jobbene. at midler brukes på derne selv begynte å avvikle sendinger. Men det er ikke uvanlig at NRKs arbeidere Bedriften har støtteordninger for etterutdan- ning og det hele er systematisert i årlige medar- rett person i rett får tildelt nye og relativt annerledes oppgaver. beidersamtaler der kompetanseutvikling er et situasjon.» Kari Wang Olsen – Ved våre distriktskontorer har flere repor- fast tema. tere fått helt nye oppgaver, som blant annet det – Og vi lager forpliktende budsjetter for å å være videojournalister. Jeg er ganske sikker følge dette opp, sier Buset i Gyldendal.
 16. 16. 16 videreutdanning ap.no/jobb Onsdag 16. juni 2010 Comenius-programmet: ■ Kursene varer i alt fra en til tre uker. Språkkurs foregår i det land der det aktuelle språket er morsmål. ■ Alle personer som jobber i grunnskole og videregående skole kan søke om etterutdanningsstipend. Det samme gjelder lærerutdannere og ansatte i barnehage. ■ På www.siu.no finnes oversikt over alle kurs som gir rett til Comenius- stipend. Søkerne må selv kontakte kursarrangøren for å melde seg på kurs. Deretter kan de søke til SIU om stipend til å dekke utgifter til kurs, reise og opphold. ■ Neste søknadsfrist er 15. september. Få søkere til attraktive kurs Overraskende få lærere søker stipend CHRISTINE GULBRANDSEN ningskurs i utlandet, sier Hanne Alver Krum, infor- masjonsleder ved Senter for å være i et land der språket praktiseres til daglig. Samti- dig får de anledning til å som søker på støtte til slike kurs. – De siste årene har vi Det finnes en rekke mulig- internasjonalisering av lære mer om landets kultur mottatt mellom 150-200 til å friske opp eller heter for lærere som ønsker etterudanningskurs i utlan- høgre utdanning, SIU. Hun mener dette er sær- og å bygge nettverk med søknader per år. Tre fjerde- deler av disse er kvinnelige andre europeiske lærere, oppdatere kunnska- det. Men få benytter seg av lig verdifullt for de som sier Alver Krum. søkere, sier hun. disse. underviser i språk. SIU jobber aktivt med pene sine i utlandet. – Alle lærere bør søke om – Da kan de friske opp Få kjenner til ordningen rekruttering av flere søkere, å få støtte til etterutdan- språkkunnskapene sine ved Men det er overraskende få men har ikke noe entydig

×