Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobb Og Utdanning 200110

3,135 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jobb Og Utdanning 200110

 1. 1. aftenposten.no/jobb 1 JOBB & UTDANNING ONSDAG 20. jANuAr 2010 Onsdag 20. januar 2010 FOtO: © Randy FaRis/CORbis flagger ut Flere studenter Side 4 Viktig med De mest populære Slik starter du for Politi på nettverk studiene deg selv statustoppen Side 8 Side 12 Side 14 Side 22
 2. 2. 2 jobb&utdanning Onsdag 20. januar 2010 DIN MULIGHET TIL Å BLI PROFESJONELL PILOT I NORGE OG EUROPA Søk innen 29. januar! NEAR NAIA � Søk online www.nearas.no Telefon 70 18 93 00 Telefaks 70 18 93 01 www.neia.no Email: post@near-as.no Telefon + 47 70 18 93 00 Faks +47 70 18 93 01 email: post@neia.no Inkludert i utdanningen... � Europeiske og Amerikanske ER DRØMMEYRKET FORTSATT EN DRØM ? trafikkflygsertifikat - NEIA GJØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHET - � Loss of Licence forsikring under 100% av de uteksaminerte studentene i 2007 og 2008 har gått rett i jobb. utdanningen � Opp til 1000 timer med Samtlige studenter har i denne perioden hatt 2 - 3 jobbtilbud. De to siste studentene fra erfaring som pilot 2008 hadde fått jobb før de hadde sin oppflygning i desember. � Leilighet i USA og internat i Norge under utdanningen - Du trener ikke bare til en pilotlisens, du trener til en karriere - � Forberedelse til din første Opptaksprøve er den 2 – 4 februar 2010. Søk nå og bli med på neste opptaksrunde, og jobb som pilot i Europa du har tatt det første steget mot å bli profesjonell pilot i Norge og andre land i Europa! Teste- � Typekurs ne som gjennomføres tar en dag. Trafikkflygerutdanningen ved NEIA gir studentene mu- lighet for praksis under selve utdanningen, noe som medfører at de fleste kan gå direkte � Mulighet for jobb i NEIA over til de beste pilot jobben rundt i Europa etter at utdanningen er avsluttet. Vi vil derfor invi- etter ferdig utdanning tere deg til NEIA. Første oppstartsmulighet vil være i maiklassen 2010. Når du kommer på opptaksprøve vil du også få en tur i vår flysimulator. Som en del av den komplette trafikk flyver utdanningen kan man sy inn et typekurs på Boeing 737 og Airbus A320. I tillegg kan du bygge på videre med instruktørrettigheter i Europa med mulighet for jobb hos oss. Bli en del av den beste pilotutdanningen som tilbys i Europa! Patrik Andersson, Head of Training
 3. 3. Onsdag 20. januar 2010 aftenposten.no/jobb 3 Vet du ikke hva du skal bli? student inga tollefsen Laupstad får gode råd fra daglig leder Gisle Hellsten ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. FOtO: sVEin ERiK FURULUnd 18 Heia 16 ungdommen Mocci Ryen har startet det kreative arbeidsfellesskapet idékokeriet. 20 frilansere har nå et felles tak over hodet og et miljø å samarbeide med. Les mer om hvordan du kan skape deg din egen arbeidsplass etter studiene. I 2004 møtte jeg en ernærings- FOtO: JOn HaUGE fysiolog. Det var det rareste 4 mennesket jeg hadde møtt. Et menneske som synes det var morsomt med heimkunnskap, tenkte jeg. Skrinn og grå sto hun foran meg, og messet om karbo- hydrater, havrekli og BMI. Jeg hadde ikke hørt så mye om kosthold siden svigermor fortalte om husmorskoleeksamen fra 1970. I 1999 – samme år som jeg begynte å studere – hadde ernæ- ringsfysiologi nemlig 31 søkere. I 2009 hadde antallet økt til 678, en økning på 2087 prosent. Det nasjonale fedmeproblemet tilsier at det burde vært enda flere. Vi som lo av mors husmorskole- eksamen burde skamme oss. I 1999 var status til mat og helse knyttet til dyre restauranter og champagne. I dag er det knyttet til sunnhet og fysisk form. Vi vet at god helse er status, og vi vet at livsstilsykdommene herjer norsk helsevesen. At stadig flere vil bli ernærings- fysiologer – som vi skriver om på side 12 – viser at ungdommen vil ta tak i de store samfunnsproble- mene. La oss håpe at i 2019 er det 2087 prosent flere enn i dag som stadig flere blir utenlandsstudenter. ansa holder kurs for dem som vurderer å utvide horisonten. Les vår grundige artikkel om hva du bør vite før du søker på fag som bidrar til å løse reiser ut for å studere. FOtO: sVEin ERiK FURULUnd klimautfordringene. innhold I kunnskap ligger løsningene. Utdanning gir kunnskap: studer! Karianne Larsen Nyhetsleder karianne.larsen@aftenposten.no 4 UNGE TIL UTLANDET: trendskifte: nå reiser de unge ut igjen. 14 GRÜNDERE: slik starter du din egen bedrift. JOBB&UTDANNING er et temabilag fra Aftenposten 8 VIKTIG MED NETTVERK: det viktigste er å være engasjert. 18 RåD TIL DEN RETNINGSLøSE: Vær aktiv som student! det er rådet fra 11 CROWD MANAGER: Sjefredaktør: Hilde Haugsgjerd karriereveileder Gisle Hellsten. Nyhetsleder: Karianne Larsen 20 YRKENE I fREMTIDEN: Annonser: eva.sandviken@aftenposten.no Layout: Harald B. Memo og Jan Jaros Lærer å håndtere store folkemengder. 90 av jobbene vil være ugjenkjennelige 12 ERNæRING MEST fREM: – Repro: Reproavdelingen, Aftenposten om ti år. Distribuert med Aftenposten 20. januar 2010 svært populært å studere mat og helse. Bildet er tatt på Markedshøyskolen. Hvorfor er det så trendy å gi bort en geit? Foto: Finn Ståle Felberg Karl Fredrik Tangen, foreleser på Markedshøyskolen Markedshøyskolen er en spesialisert høyskole innen markedsføring, innovasjon og reiseliv. Skolen ligger midt i Oslo sentrum og tilbyr tre bachelorstudier. Vi har en praksisrettet og samfunnsvitenskapelig tilnærming til markedsfaget, med vekt på tett dialog mellom studenter og forelesere. Våre studier gir deg rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Bestill nyhetsbrev ved å sende sms: MER <din email> til 2065 (tjenesten er gratis). For mer informasjon, se www.mh.no
 4. 4. 4 jobb&utdanning Onsdag 20. januar 2010 ANSA holder gruppeveiledningen for potensielle utenlandsstudenter. Fra venstre: Kristine K. Kavli, Ingrid Sofie Maagaard, Vilde Rand Halvorsen og Natalie M. Spockeli. ANSAs rådgiver Monika Toman (lengst til venstre) advarer om høyt arbeidspress på medisinstudier utenfor Norden – uten at det skremmer jentene. Yngrebølgen gir student Trenden med stadig de neste årene er større enn tidligere. Dermed blir det antagelig 15.000 til – Det finnes flere måter å møte yngrebølgen på. At flere benytter seg lisering av høgre utdanning (SIU) har inntrykk av at økonomi avgjør studi- færre utenlands- 17.000 nye studenter i Norge i løpet av de neste fire årene. Dersom ønsket om å av sjansen til å studere i utlandet er én av dem, sier statssekretær Kyrre Lekve ested. – Alle undersøkelser viser at økonomi studenter har snudd. studere – studietilbøyeligheten – øker i Kunnskapsdepartementet. kommer på tredje– eller fjerdeplass når med 10 prosent, vil antallet studenter – Vil utdanningspolitikken tilrette- norske studenter skal begrunne hvorfor øke med hele 30.000 i samme periode. legge ytterligere for å studere ute? de velger å bli hjemme eller studere JOhAN BrOckfIelD Økt studietilbøyelighet er ikke umulig i – Vi vet jo at mange ønsker bedre utenlands. SveIN erIk fUrUlUND (foto) et stadig mer kunnskapskrevende studiefinansiering for norske studenter – Norske studenter har faktisk en arbeidsliv. i utlandet. Men det er ikke sikkert at unik mulighet. De kan putte utdan- Antallet utenlandsstudenter er på vei – Dette vil unektelig føre til et press det er økonomien som er avgjørende. ningsstøtten i lomma og reise til opp. Ferske tall fra Lånekassen viser at på utdanningsinstitusjonene i Norge. Det kan også handle om praktisk tilret- omtrent hvilket som helst universitet i antallet helgradsstudenter i utlandet Resultatet vil bli at flere drar til utlan- telegging, samarbeid mellom norske og utlandet, så lenge det er godkjent, sier har steget fra 11.714 i 2007/2008 til det for å studere, mener Karoline Mykle- utenlandske utdanningsinstitusjoner Hanne Alver Krum. 12.308 i 2009/2010. bust, president i ANSA, samskipnaden og lignende, mener Lekve. At antallet utenlandsstudenter har Og flere skal det bli i årene som kom- for norske studenter i utlandet. vært på retur – frem til studieåret 2008- mer – for det er en yngrebølge på vei. Det samme regner Kunnskapsdepar- – Unik mulighet. Heller ikke Hanne 2009 – forklarer hun med et stadig Ungdomskullene som blir studenter tementet med. Alver Krum ved Senter for internasjona- bredere innenlandsk studietilbud. HUMANIST Helhetsterapi er nøkkelen til en spennende framtid! Samfunn, språk og litteratur Studiestart august 2010 4-årig deltidsstudium basert på helgeundervisning. www.byskolen.no 30 studiepoengs studium i kost og ernæring (offentlig godkjent) All undervisning foregår i Kongsveien 30, Oslo over rask Sats på en solid utdannelse innen naturmedisin, vi har mer enn 25 års erfaring ende Norsk høgskole for helhetsterapi AS Hjemmeside: www.helhet.no, e-post: skole@helhet.no, tlf: 906 97 876
 5. 5. Onsdag 20. januar 2010 aftenposten.no/jobb 5 håpefulle utenlandsrekrutter Kristine K. Kavli og Vilde Rand Halvorsen vurderer å studere medisin i utlandet, og har vært på informa- sjonsmøte med ANSAs rådgiver Monika Toman. Kavli vurderer å studere i Danmark, Praha og Kra- kow, mens Rand Halvorsen er mer usikker på land, men holder en knapp på Polen. Begge oppgir at lysten på å oppleve noe nytt og de lavere karakterkravene er hovedgrunnen til at de ønsker å reise ut. Toman har fortalt dem om de harde kravene de vil bli møtt med utenfor Skandi- navia. – Dere ble ikke skremt av å høre om silingsprosessen som foregår på medisinstu- dier i Øst-Europa? – Det er tøft å studere medisin uansett, og så lenge man vet om det på forhånd er det greit, mener Kavli. – Jeg var forberedt på å få høre at studiet er hardt, så møtet endret ikke innstil- lingen min, sier Rand Halv- orsen. – Hvordan opplevde dere informasjonsmøtet hos ANSA? – Det var helt utrolig bra! Et godt råd til den som vil studere i Nord-Amerika? – Begynn tidlig! Jeg kan ikke få sagt det for ofte, sier avdelingsleder ved ANSAs infosenter Lena Dammen. Håkon Asker, Mari Wøien og Daniel Stigen følger konsentrert med. De tar deg seriøst, og jeg fikk den nøytrale hjelpen jeg trengte, sier Kavli. rådgiver Lena Dammen om – Jeg vil til USA fordi det Stigen sier han vil til USA niør eller arkitekt, sier han. Også Mari Wøien og mulige studier i USA og er engelskspråklig. Jeg eller Canada for å få nye – Jeg ønsker å studere David Stigen sier de hadde Canada. skulle egentlig dit på perspektiver og møte men- noe innen politikk, sann- stor glede av ANSA-møtet. – Hvorfor vil dere studere utveksling, men det ble ikke nesker fra hele verden. synligvis statsvitenskap, De snakket med ANSA- i Nord-Amerika? noe av, sier Wøien. – Jeg skal studere inge- sier Wøien. strøm til utlandet – Dessuten reiser unge mennesker mer enn noen sinne. Dermed blir uten- landsstudier mindre eksotisk, sier Alver – Det er veldig dyrt å øke kapasiteten ved norske utdanningsinstitusjoner. Det er billigere å senke terskelen for at flere – Enkelt sett kan man si det slik, men det er nok ikke slik at man dropper å opprette tre studieplasser dersom tre – Det er et mål å få flere til å studere i utlandet. Utenlandsstudier gir gjerne en positiv effekt både for den enkelte og for Krum. studenter kan studere i utlandet, sier studenter reiser utenlands. Så enkelt er samfunnet, mener Lekve. hun. det ikke, sier Kyrre Lekve i Kunnskaps- Billigere ute. Myklebust mener at det – Stemmer det at det koster staten departementet. Han presiserer at Regje- kan være lønnsomt for Norge å legge til mindre å finansiere en studieplass i ringen har som ambisjon at flere skal rette for at flere studenter kan dra ut. utlandet enn en her hjemme? studere i utlandet. Foto: www.gettyimages.no, dTurbine . 5 O in 4RA mSLO F gir Vil du bety noe for andre? ST U D IE SP ES genere IA LI SE R IN G studiek ll Fo r de g me d teo ret om isk ho de og kre ati v sje l petans - e gir M U SI K K , D A NS OG DRAM En ku A ns tne ris k mu sik k- og tea ter utd an nin g M ED IE R O G KO M M U N IK Fo r kre ati ve og en A SJ O N ga sje rte sje ler muligh På Diakonhjemmet Høgskole får du det grunnlaget du trenger for å jobbe med de mest verdi- e genere t for ll studie kompe tanse - fulle tingene som ns. Enten du velger å bli vernepleier, ergoterapeut, sosionom, sykepleier eller diakon vil du kunne utgjøre en forskjell i andre menneskers liv! INTERNATSKOLE - med elever fra he landet! le Les mer på www.diakonhjemmet.no Å P EN D A G 4. FE B R UA R H o t e l l v e i e n 2 • 3 4 4 0 R ø y k e n • 3 1 2 9 2 7 1 0 • w w w. r o y k e n v g s t e i n e r s k o l e . n o
 6. 6. 6 jobb&utdanning Onsdag 20. januar 2010 – legestudiet er for den skoleflinke Monika Toman er ANSA- toppkarakterer og høy- rådgiver. I kveld har hun ere realfagskompetanse hatt besøk av tre ung- enn det er mulig å få på dommer som vurderer å norsk videregående søke på medisinstudier i skole. Der kan være utlandet. Det viktigste lettere å komme inn på rådet Toman gir de skolen for utenlandske potensielle legestuden- elever, men når man tene er at de må forbe- først har kommet inn, er rede seg på en helt det ingen forskjellsbe- annen undervisnings- handling – det stilles like form. tøffe krav til alle, fortel- – Medisinstudiet ute i ler Toman. Europa er elitistisk. Det – Er de som velger å er helt annerledes enn studere medisin i utlan- her i Skandinavia, fortel- det godt nok forberedt? ler Toman. – Nei. Det er populært – I Frankrike får alle blant norsk ungdom å bli studere medisin det lege nå, og mange nord- første året. Deretter er menn tror at det er lett å det bare 10– 20 prosent bli det i Øst-Europa. Men som får fortsette med dette er et studium for videre studier, resten de skikkelig skoleflinke. siles bort, forklarer hun. De som liker å sitte åtte timer hver dag på lesesa- Hardere i øst. De siste len, sier Toman. årene har det blitt sta- – Du er ikke redd for å dig mer populært å skremme bort potensielle studere medisin i Øst- nye ANSA-medlemmer Det blir stadig mer populært å studere i USA. Noen kaller den nyvunne interessen for amerikanske universiteter for Europa. Hele 2350 nord- når du går så hardt ut? «Obama-effekten». Bildet er fra Harvard. menn studerer akkurat – Jo, men det er viktig nå medisin i utlandet, at vi gir objektiv infor- hele 1800 av dem i Øst- Europa. Der kan møtet med silingsprosessen virke enda hardere enn i masjon. Og man må ikke glemme de positive tilbakemeldingene vi får fra norske studenter som Obama-effekten gir Amerika-drømmer går fjerde- og femteåret i ANSAs gruppeveiledning er et på USA. Mange snakker jo om krever at man avlegger en Frankrike. svar på stadig økende interesse Obama-effekten, sier Dammen. TOEFL-test, en test av engelsk- – Det er lettere å Øst-Europa. De sier at de har vokst mye som men- for studier i utlandet. Lena Dam- kunnskaper. Videre bør man komme inn på medisin- men sitter med to vordende USA- gjerne få anbefalelsesbrev fra studiet i Øst-Europa enn nesker, og ville gjort det Motivasjonsbrev. – Hva er det igjen om de kunne velge studenter og diskuterer lærere, og ofte kreves det et moti- i skandinaviske land. mulighetene over dammen. viktigste rådet du gir til dem som vasjonsbrev i tillegg til søknaden. Men deretter siles stu- på nytt, sier Toman. vurderer å reise til USA for å – Og hvis du som – Jeg har rett og slett ikke tid – I Norge er søknadsprosessen dentene ut hele veien. til å gi alle studenter personlig studere? helt anonym. Men i USA kan det Det er bare dem som har legestudent i Øst-Europa – Begynn tidlig! Jeg kan ikke få har vist at du tåler en rådgivning. Mye av søknadspro- lønne seg å ta personlig kontakt de rette personlige egen- sessen er jo uansett lik for alle sagt det for ofte. Mange universi- med universitetet i forkant av skapene som får bli lege, støyt, så får du masse teter har søknadsfrister allerede ros og anerkjennelse og som skal til samme land, sier søknaden, forteller Dammen. sier Toman. Dammen. før jul. Så er det mange som har Hun minner om at all rådgiv- – De østeuropeiske blir tatt med på fors- frister helt til mars, men det er kning, sier Toman. Hun forteller at interessen for ning utført i regi av ANSA er studentene kommer inn USA som studieland har økt mange ting som må på plass før gratis. Og rådgivning får man om på medisinstudiet med betydelig den siste tiden. man kan sende søknad. man tar kontakt med ANSA og – Folk har et mer positivt syn Hun forteller blant annet at ber om det. amerikanske universiteter oftest Slik får du økonomien til å gå rundt i utlandet Skal du studere i utlandet, er Lånekas- er i Norge eller i utlandet. Basisstøtten 109.950 kroner i skolepengestøtte pr. år. Lånekassen kan gi et tilleggsstipend sen en viktig del av oppholdet. Du kan er på 87.600 kroner i året. Opptil 40 På bachelornivå gis skolepengestøtten til enkelte læresteder og utdanninger i få tre typer støtte av Lånekassen: Basis- prosent kan bli gjort om til stipend ved med 50 prosent stipend og 50 prosent land utenfor Norden med spesielt høye støtte, støtte til skolepenger og tilskudd bestått eksamen – forutsatt at du ikke lån av de første 56.220 kronene du skolepenger. til reiser. tjener over eller har formue over beløps- betaler i skolepenger. Skolepengestøtte Reisestøtte varierer etter hvor du skal – Hvor mye du får i støtte til utdan- grensen. utover dette gis som lån, opptil maksi- studere. Er du tatt opp i en utdanning i ning i utlandet, varierer etter hva slags Støtte til å betale skolepenger kan du malt 109.950 kroner per år. På master- utlandet som gir rett til støtte og som utdanning du tar, hvilket lærested du som utenlandsstudent få i tillegg til nivå gis skolepengestøtten med 70 har et annet undervisningsspråk enn studerer ved, hvilket utdanningsnivå du basisstøtten. Støtten varierer avhengig prosent stipend og 30 prosent lån av de engelsk, kan du dessuten få 16.130 kro- er på og hvilket land du studerer i, sier av utdanningssted– og grad: første 56.220 kronene du betaler i skole- ner i stipend til et forberedende språk- Hanne Bjertnes, informasjonskonsulent Innenfor Norden kan du få låne mak- penger. Skolepengestøtte utover dette kurs. hos Lånekassen. simalt 53.730 kroner pr. år for å dekke gis som lån opp til maksimalt 109.950 Basisstøtten er lik for alle som tar skolepenger. kroner per år. Tar du Ph.D-utdanning, høyere utdanning, uavhengig av om det Utenfor Norden kan du få opptil får du hele skolepengestøtten som lån. OPPTATT AV HELSE OG HELHET? NORSK INSTITUTT FOR NORSK AKADEMI FOR KUNSTUTTRYKK & NATURMEDISIN KOMMUNIKASJON Ny 4-årig deltidsutdannelse i Kunst- og • Grunnstudium integrert medisin Uttrykksterapi (KUT) starter juni 2010 i Oslo. • Homeopati To introduksjonskurs er obligatorisk for å kunne søke: • Naturopati/Ernæring • Veteropati 21. – 23. jan. 2010 ved Marianne Kloumann, psykolog og KUT Tema: KUT med fokus på stabilisering etter store påkjennelser og kriser Kontakt oss: www.nan.no 11. – 13. mars 2010 ved Eva Amundsen, psykologspes. og KUT Tlf. 22 98 98 50 Tema: Skape bevegelse i en fastlåst terapisituasjon © Aftenposten 2010 Munchs gate 7 (6. etg.) 0165 Oslo Søknadsfrist 15. april. SMS: NAN navn Tlf. +47 22 20 11 30 nikut@online.no www.nikut.no + adresse til 1980 og få tilsendt studiekatalog! Mobil: 900 70 078. Sted: Darresgt. 20, 0175 Oslo.
 7. 7. Onsdag 20. januar 2010 aftenposten.no/jobb 7 Slik velger du rett På jakt etter en spennende mastergrad? studiested i utlandet Christiania friAkademi er alene om å tilby et fullstendig studium innen tradisjonell klassisk kunst. Studiet er metodisk og målrettet, med en prosessrettet undervisning. Vi vektlegger faglig dybdeforståelse, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur tilbyr to tverrfaglige masterprogrammer innenfor Det kan være dem, sier Lena Dammen. grundighet og solid håndtverksmessig kvalitet. innovasjon, teknologistudier og ANSA jobber for at studie- vanskelig å orien- veiledere på videregående Skolen tilbyr del- og heltidsstudium, med fort- samfunnsutvikling. Åpent for skole skal få høyere kompe- søkere fra alle disipliner. tere seg i jungelen tanse når det gjelder å gi råd løpende opptak, samt en rekke kveldskurs i tegning og maling. Søker du opptak til arkitektur eller design av utenlandske til dem som vurderer å studere ute. ved høyskoler i inn- og utland, kan vårt studie gi deg www.tik.uio.no/studier et solid konkurransefortrinn. utdanningsinstitu- – Det er ufattelig mange muligheter for studier i utlan- For informasjon: tlf 9546 0259 sjoner. Men det det, og tilsvarende krevende www.friakademiet.no for en studierådgiver å holde finnes hjelp å få. seg oppdatert på alt. Men det er fortsatt et potensial for Utenlandsstudier kan være forbedring, for eksempel når svært givende, både faglig og det gjelder å vekke interessen sosialt. Du kan få nye perspek- for utenlandsstudier blant tiver på livet, nye venner fra videregåendeelever, mener hele verden. Du kan studere Alver Krum i SIU. fag som ikke finnes i Norge – på universiteter av høyeste Stipend for norske studenter kvalitet. Men hvordan kan du Foreslåtte på forhånd være sikker på om det som utgir seg for å være endringer for og forskere til USA drømmeuniversitetet i Austra- lia virkelig holder god kvali- utenlands- Stipend tildeles for det akademiske året 2011–2012. Alle tet? studenter fagfelt. Søknadsfrist: 1. oktober 2010. – Kvalitet er et hett begrep. På 90-tallet endte politikerne Stortingsmeldingen «Internasjona- Mer informasjon på www.fulbright.no lisering av utdanning» (2008-2009) opp med å måtte trykke folk U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange fastslår at summen av antall del– inn i utdanningsinstitusjo- og gradsstudenter i utlandet skal nene. Når man gjør det, synker Tlf. 22 01 40 12 fulbright@fulbright.no øke, og at det skal bli økonomisk kvaliteten, mener Myklebust. mer attraktivt å studere ved – ANSA har lenge ønsket å utenlandske institusjoner med høy Coachutdanning fylle begrepet kvalitet med Siden 1998 kvalitet. innhold. Studiekvalitet er ikke Kunnskapsdepartementet bare rangeringslister. Oxford foreslår at det fra neste studieår er et veldig godt universitet, Lær kraftfulle endringsferdigheter på 3 dager men de er ikke best på alt. Det skal være tilstrekkelig at NOKUT Nye websider! kan gi generell godkjenning av er for eksempel ikke sikkert at gradsutdanninger i utlandet som Grunnkurs: 29-31. jan. (helg)/17-19. feb. (uke)/ 11-13. jun. (helg). Oxford er stedet å gå om du likestilt med norsk grad, mens det Info-møte: Hver mandag kl. 17:00 i Ullernchausseen 119, Lilleaker. ønsker en yrkesrettet utdan- nelse som sikrer deg jobb etter norske lærestedet godkjenner Avansert : 2-4. feb. NLP for coacher (ICF-poeng) Dr Marilyn Atkinson. delstudier. studietiden, sier hun. Krever innsats. Avdelingsle- Departementet foreslår også å Kursene passer for deg som ønsker å få frem det beste hos andre. endre regelverket slik at det blir Samtidig starter du på en coachutdannelse som med ulike løp fører der ved ANSAs infosenter gitt utdanningsstøtte til studenter Lena Dammen mener at det frem til coachende væremåte og ICF-sertifiseringer (ECP, ACC, PCC). i land utenfor Norden fra og med samme kreves når du velger semesteret etter at generell Erickson-coach/siv. øk Jan Georg Kristiansen studier i utlandet som når du studiekompetanse i Norge er Første Master sertifiserte ICF-coach i Norge Nytt innhold: velger studier i Norge: For å få oppnådd. Medforfatter: Profesjonelle dialoger (2008) www.erickson.no kvalitet kreves det en innsats på forhånd. Kilde: Lånekassen – ANSA har et nettverk Telefon 400 412 04 • www.coachutdanning.no rundt om i hele verden. Poten- sielle utenlandsstudenter kan Slik vil Kunnskaps- kontakte studenter i ANSAs departementet Norsk Gestaltinstitutt AS nettverk, og få førstehåndsbe- Høgskole Senter for psykoterapi Høyskole retninger om lærestedet. I tillegg tilbyr ANSA informa- takle yngrebølgen PSYKOTERAPI - – VEILEDNING COACHING - ORGANISASJONSUTVIKLING PSYKOTERAPI VEILEDNING - – COACHING – ORGANISASJONSUTVIKLING sjon om rangeringer, det fag- 1. Opprette nye studieplasser Akersveien 26 - 0177vei 12, 0369 Oslo.Tlf. 22 59 16 50. Fridtjof Nansens Oslo. Tlf. 22 59 16 50. lige innholdet i studier og hele 2. Utnytte kapasiteten bedre på eksisterende utdannings- Norsk Gestaltinstitutt as er en privat høyskole som tilbyr prosessen med å komme seg til institusjoner utdanning i et utenlandsk studiested, sier Dammen. Utdanner studieveiledere. 3. Flere plasser på fagskoler 4. Flere studerer i utlandet Gestaltterapi Utdanningen til gestaltterapeut er offentlig godkjent med ANSA har fem studieveiledere 120 studiepoeng. Studiet gir rett til lån i Lånekassen. Kilde: Kyrre Lekve, statssekretær i som kan hjelpe deg med å Kunnskapsdepartementet Opptakskrav: Bachelor eller tilsvarende 3 års høyere velge utdanningsinstitusjon i utlandet. Her får du hjelp med utenlands- utdanning, erfaring fra arbeid – Vi er veldig behjelpelige studiene med mennesker og egen erfaring med med å bidra til at fremtidige www.ansa.no gestaltterapi. studenter velger studiesteder i www.studeriutlandet.no Varighet: 4 år på deltid. utlandet som er riktige for www.lanekassen.no Sted: Oslo og Tromsø, oppstart høsten 2010. Infokveld Oslo: Onsdag 17. februar kl. 18.00-20.00. Torsdag 18. mars kl. 12.00-14.00. Lyst til å jobbe med mennesker?  Gjøre en forskjell? Infokveld  Få en sikker og meningsfull jobb? Tromsø: Torsdag 4. februar kl. 18.00-20.00. Bli sykepleier! Gestaltcoaching - prosessveiledning Utdanningen er offentlig godkjent med 60 studiepoeng. Studiet gir rett til lån i Lånekassen. Målgruppe: Personalansvarlige, ledere, konsulenter og Søk bachelorgradsstudiet andre som arbeider med mennesker. ved Høyskolen Diakonova! Fokus: Opplæring og bruk av prosessorientert veiledning i organisasjoner. Studiestart i august 2010 Varighet/sted: 2 år på deltid, Oslo. Oppstart høsten 2010. Søknadsfrist: 15.april Infokveld: Tirsdag 2. februar kl. 18.00-20.00. Midt i Oslo  Praksisstudier i utlandet Tirsdag 16. mars kl. 18.00-20.00.  Tett oppfølging  Høy faglig kvalitet Tirsdag 11. mai kl. 18.00-20.00. Helhetlig menneskesyn Vi tilbyr også: 1-årig utdanning i relasjonsbasert konflikt- Høyskolen Diakonova arbeid og 1-årig utdanning innen organisasjonsutvikling. Linstows gate 5 - 0166 OSLO 22 98 63 00 www.diakonova.no For mer info: www.gestalt.no
 8. 8. 8 jobb&utdanning Onsdag 20. januar 2010 Slik bygger du et fruktbart ne Karriereveilederne Torild Olufsen (til venstre) og Sikin Jynge ved Karrieresenteret ved Høgskolen i Oslo (HiO) mener nettverket ditt kan være uvurderlig som kilde til informasjon om ledige jobber. «Alle» snakker Informasjonen du kan trenge er blant annet kontaktinforma- få stillinger lyses ut. – Det blir viktigere å kjenne • Studentfylla gir deg kanskje nye venner, men hvis du – Du kan ikke forvente at nettverket ditt skal redde kar- om hvor viktig det sjon til de riktige menneskene i folk i bransjen hvis du søker driver studentkroen, vil du rieren din hvis du aldri gir din bransje, informasjon om jobb i en bransje med få stil- kunne knytte viktige kontak- noen noe tilbake. Du må yte for er å skape seg et interne utlysninger og innside- lingsutlysninger, men også ter og få et nytt punkt på å kunne nyte et nettverk, legger informasjon om bedriften du innenfor bransjer med mange CV-en din i tillegg, sier Jynge. Jynge til. nettverk i studieti- søker jobb i. utlysninger, som for eksempel • Bli en del av studentpolitik- Nettverk på nett. Hvordan vil den – både med – Vi spør alltid studentene vi veileder om de kjenner noen i sykepleie, er nettverk viktig. Sykepleiere blir ofte ansatt i ken og studentidretten, søk verv i studentsamskipnaden, du bli husket? Hvordan vil du tanke på fremtidig bransjen. Da kommer de fleste på én eller annen. Det kan for korte vikariater. For å få fast stilling er det viktig å vite delta på konferanser, semina- rer og karrieredager. Bruk bli oppfattet? Dette er spørsmål studentene må stille seg før de jobb, men også eksempel hende venninnen til hvem som har ansettelsesan- energien din riktig i studieti- publiserer personlige ting om en tante har en posisjon, som svar, og når det åpner seg den. Arbeidsgivere elsker seg selv på nettet, sier Torild faglig og sosialt de ikke vurderte som viktig i muligheter for fast tilsetting. engasjerte studenter. Hvis det Olufsen. utgangspunktet, sier karriere- Slik kan du for eksempel få står mellom to jobbsøkere Olufsen tror stadig flere utbytte. Men hvor- veileder Torild Olufsen, også bedre tid enn andre søkere til å med samme kvalifikasjoner arbeidsgivere bruker Facebook, dan går du frem? hun ved HiO. – Informasjon fra nettverket finne god argumentasjon til din søknad. for øvrig, vil en arbeidsgiver sannsynligvis velge søkeren blogger og Google for å finne ut mer om jobbsøkere og sine ditt er uvurderlig i jobbsøker- med organisasjonserfaring ansatte. kAIA erIkSeN sammenheng med tanke på Studentfylla. Karriereveile- eller erfaring fra verv. – Det er viktig at studentene SveIN erIk fUrUlUND (foto) hvor få stillinger som lyses ut derne har tre råd til studenter skiller mellom det private og offentlig. Det er selvfølgelig som ønsker å utvide nettverket Olufsen presiserer at det det profesjonelle. Internett er avhengig av bransje, men i sitt. aldri er nok å være passivt ikke en intimsfære. – Et godt nettverk gir sjelden noen bransjer er det opptil 75 • Engasjer deg, engasjer deg, medlem i en organisasjon. jobb direkte. Det er informasjo- prosent av de ledige stillingene engasjer deg! Det er ikke nok – Hvis du er medlem i et Alternativ. Sikin Jynge synes nen du får via nettverket ditt som aldri lyses ut, sier Jynge. å kun studere. Relevant erfa- politisk ungdomsparti uten å det er viktig også å poengtere som fører til at du eventuelt får Olufsen og Jynge nevner ring har mye å si for hvilke delta på medlemsmøtene, at Facebook kan være et nyttig jobb, sier karriereveileder Sikin byggebransjen i privat sektor kontakter du opparbeider deg kommer ikke det til å hjelpe verktøy for å knytte profesjo- Jynge ved Høgskolen i Oslo og mediebransjen som i studietida og hvilken jobb deg i en senere jobbsøkerpro- nelle kontakter, hvis det brukes (HiO). eksempler på bransjer der du får etter endte studier. sess. på riktig måte. ELLE E ELLER S SNARV FOTO: L-P LORENTZ Ønsker du et effektivt studieløp, bør du starte med et år på folkehøgskole. Du får prøvd ut ferdigheter, testet motivasjonen og orientert deg. Du møter andre med samme interesser som deg selv og noen med helt andre interesser. Og du møter deg selv. Bestill katalog på www.folkehogskole.no – Etter et år på folkehøgskole stiller du med litt ekstra i bagasjen.
 9. 9. Onsdag 20. januar 2010 aftenposten.no/jobb 9 ettverk – Facebook gjør det mulig å holde kontakt med folk man 5 på høgskolen i Oslo bacheloroppgave for en bedrift. Det kommer til å ha mye å si hvilken bedrift det eventuelt blir. – Kan Facebook-kontakter gi deg deltidsjobber og sommerjobber hvor jeg har jobbet som ufaglært. – Kommer du til å benytte nettverket ditt for å få jobb etter endte studier? ellers ville mistet kontakt med, jobb? – Jeg tror muligens kontaktene jeg og å holde seg oppdatert på hva – Jeg bruker Facebook for å holde har fått gjennom deltidsjobbene og de jobber med, hvor og med sosial kontakt med folk jeg kjenner. Jeg sommerjobbene mine kan bidra til at hvem. Det kan selvfølgelig være tror det er viktig å skille litt mellom det jeg får jobb senere. nyttig i nettverkssammenheng. private og det jobbmessige. – Kan Facebook-kontakter gi deg Utfordringen er å finne grensen jobb? for hva som er for privat å dele – Jeg tror det er lurt å holde jobb og med både tidligere kollegaer, privatliv adskilt. Det er mange som kommende kollegaer og nåvæ- JENNy ANDERSEN legger ut bilder og informasjon om seg rende kollegaer, sier Jynge. Bachelor i sykepleie, selv som jeg tror det vil være dumt at – Vær bevisst på at til og med 1. året kommende kolleger ser. en liten ting som statusmeldin- – Hva er et nettverk? ger sier mye om deg som per- – De du forholder deg til. Venner, son når den endres hver dag. familie. Etter ett år har du fortalt en – Har du fått jobb gjennom nettver- lang historie om livet ditt, ket ditt? legger hun til. – Jeg har alltid fått jobb gjennom Jynge nevner LinkedIn som nettverket mitt, men jeg kommer fra et et alternativt forum for å holde sted hvor alle kjenner alle, så det er kontakt med jobbrelaterte kanskje ikke så rart. Jobbene jeg har ANE MOgSTAD kontakter. hatt foreløpig har dessuten vært ufag- Bachelor i Idrett, friluftsliv og helse, – Det er ikke nødvendig å lærte jobber. 1. året kjøre all informasjon gjennom – Kommer du til å benytte nettverket – Hva er et nettverk? samme kanal. Selv om det kan ditt for å få jobb etter endte studier? – Når jeg hører ordet nettverk tenker virke enklest. LinkedIn er et – Jeg kommer til å prøve det ja, men jeg på sosiale nettverk. godt alternativ til Facebook i det blir vanskeligere når jeg skal søke – Har du fått jobb gjennom nettver- ANDERS PALERUD profesjonell sammenheng. jobb i Oslo for første gang. Jeg har ket ditt? Bachelor i Administrasjon og ledelse, mesteparten av nettverket mitt på – Jeg har fått jobber via venner, ja. 3. året google deg selv. – Det kan hjemstedet mitt. Tror det ofte er sånn med de første – Hva er et nettverk? være lurt å google seg selv med – Kan Facebook-kontakter gi deg jobbene man får. – Det finnes to typer nettverk, sosiale jevne mellomrom for å ha jobb? – Kommer du til å benytte nettverket og profesjonelle. Skillet mellom disse to kontroll over hva du har etter- – Facebook er uten tvil først og fremst ditt for å få jobb etter endte studier? blir stadig mindre tydelig. Det blir latt deg av digitale spor. Hvis et sosialt nettverk, så nei, det tror jeg – Jeg ser helt klart verdien i å holde vanskeligere å balansere rollene. Hvor du finner informasjon om deg egentlig ikke. kontakt med folk jeg møter på stedene går grensen for hvor nært innpå deg du selv som du ønsker å fjerne, jeg har praksis. Det er ofte det gir skal slippe det profesjonelle nettverket? kan det være mulig, særlig hvis mulighet for jobb senere. På vårt studie Det kan bli et problem hvis alle kolle- det ligger på en norsk server, kan det å drive med idrett selv også gene dine kjenner alle svakhetene dine. sier Jynge. være viktig for å treffe folk i bransjen. Jeg tror folk vet mye mer om hverandre Karriereveilederne innser at Jeg spiller håndball og treffer folk på nå enn tidligere og at det ikke alltid er det kan være vanskelig for den måten, blant annet på sponsormø- like positivt. studentene å vise nettvett til ter. – Har du fått jobb gjennom nettver- enhver tid. – Kan Facebook-kontakter gi deg ket ditt? – Skillet mellom den private jobb? – Jeg har fått alle praksisplassene og den offentlige sfæren er mer – Jeg tror de færreste vil at en kom- mine i studietiden gjennom venners uklar nå. Folk har tilgang til mende sjef skal se festbildene de har venner eller familierelasjoner. jobbmailen sin hjemmefra. lagt ut på nettet. Det er viktig å skille – Kommer du til å benytte nettverket Flere og flere får hjemmekon- mellom jobb og fritid. ditt for å få jobb etter endte studier? tor. Sosiale medier blir dessu- JANNIKE NæSS – Jeg har fått mange viktige kontak- ten en stadig viktigere del av Bachelor i Sosialt arbeid, 2. året ter gjennom å skrive tverrfaglige oppga- yrkeshverdagen, sier de to – Hva er et nettverk? ver i studietiden og ved å påta meg karriereveilederne. – Nettverk er viktig for at et men- ulike verv. Kontaktene jeg har fått i neske skal føle seg inkludert. praksisperiodene mine er selvfølgelig Firmablogg. Det økende antal- – Har du fått jobb gjennom nettver- også viktige. Jeg kommer helt klart til å let firmablogger er et eksempel ket ditt? benytte meg av de kontaktene når jeg på dette. Karriereveilederne ber – Ja det har jeg, men jeg tror det er søker min første jobb. Det er viktig å ha studentene benytte seg av viktig å huske at det kreves mye egen- en link inn i systemet. firmabloggene i jobbsøkerpro- innsats for å få jobb gjennom et nett- – Kan Facebook-kontakter gi deg sessen. verk. Det er sjelden noen du kjenner jobb? – Firmablogger gir ofte mer plutselig ringer deg og spør om du vil – Man får ikke jobb via Facebook, uformell og personlig vinklet ha jobb. Det er de mer perifere kontak- men Facebook senker terskelen for å informasjon om arbeidsplassen. tene dine som kan gi deg jobb. kontakte folk. Det er lettere å være mer Det kan være nyttig når man – Kommer du til å benytte nettverket MARIA S. PEDERSEN frempå ved å benytte Facebook. Mange skal vurdere om man passer ditt for å få jobb etter endte studier? Fysioterapi, 1. året sjefer råder sine ansatte til ikke å bli inn som ansatt. – Jeg tror det siste året på studiet – Hva er et nettverk? venner med kollegaer på Facebook. Jeg Det er nettopp informasjons- kommer til å dreie seg mye om nett- – Folk man kjenner. tror det kan være et godt råd, men det innhenting og kommunikasjon verksbygging. Kontaktene man får – Har du fått jobb gjennom nettver- er selvfølgelig individuelt. nettverking handler om, i følge gjennom praksis blir viktige. På studiet ket ditt? Karrieresenterets representan- mitt har man også mulighet til å skrive – Jeg har det ja, men det har vært ter.
 10. 10. 10 jobb&utdanning Onsdag 20. januar 2010 Utdanning og kurs innen scene, studio, film/TV og visuelle kunstfag HØGSKOLEN I GJØ VIK TEKNOLOGIFAG S.NO Årsstudium i geografiske informasjonssystemer (GIS) Årsstudium i intelligent modellering (BIM) Årsstudium i landmåling Årsstudium i teknologidesign IT-FAG Bachelor i ingeniørfag – data Bachelor i drift av nettverk og datasystemer Bachelor i geomatikk Bachelor i programvareutvikling Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor i spillprogrammering Bachelor i ingeniørfag – bygg, landmåling Bachelor i informasjonssikkerhet W W W. H I G . N O Bachelor i ingeniørfag – bygg, konstruksjon Master i informasjonssikkerhet Bachelor i ingeniørfag – bygg, prosjektstyring og ledelse Master i medieteknikk Bachelor i ingeniørfag – elektro Master – Color in Informatics and WWW.NlS Bachelor i ingeniørfag – maskin, industriell design Media Technology Bachelor i ingeniørfag – maskin, lean manufacturing PhD in Information Security ØKONOMI- OG LEDELSESFAG Årsstudium i økonomi og ledelse Bachelor i økonomi og ledelse MEDIEFAG Årsstudium i medie- og informa- sjonsteknologi Årsstudium i medieproduksjon Årsstudium i mediemanagement Bachelor i medieproduksjon Bachelor i mediemanagement Bachelor i mediedesign Bachelor i medieteknologi HELSEFAG Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Master i gerontologi Master i helsefremmende lokal- samfunnsarbeid Master i klinisk sykepleie Master i psykisk helsearbeid LEVERANDØR AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984 RAPP Foto: Glenn Karlsen DIN STOLTHET I politiet blir du sett opp til og stolt på. Du er tilstede på viktige begivenheter og får ofte stor oppmerksomhet fra publikum. Få yrker har så mange varierte arbeidsoppgaver som politiyrket, og få yrker lar deg være like mye i begivenhetenes sentrum. Les mer om et yrke med mening på phs.no. HVER DAG ER EN VIKTIG DAG. BLI POLITI.
 11. 11. Onsdag 20. januar 2010 aftenposten.no/jobb 11 Eksotisk utdannelse: Ekspert på store folkemengder Jørgen Aass studerer «crowd manage- ment». Det er han nesten alene om i Norge. JOhAN BrOckfIelD arrangementet skal avvikles. DAN peTTer NeeGAArD (foto) Ettersom ingen arrangementer er like blir det alltid nye utfor- Hva gjør du om elsker festiva- dringer og aldri rutine. Alt går ler, musikk og mennesker – så heller aldri som planlagt, så mye at du gjerne vil jobbe med noen elementer av improvisa- det? Da kan du gjøre som sjon vil det også være, sier Jørgen Aass, og studere Aass. «Crowd and Safety Manage- – Dessuten må man være ment» på Buckinghamshire villig til å lære hele tiden. Og Chilterns University College i man må fokusere på det som England. Aass er en av bare er viktig, og sile bort det som tre nordmenn som har blitt ikke er viktig. tatt opp på en slik utdannelse. CV-en hans er full av arran- Fjernstudie. Crowd manager- gementskompetanse: Aass har studiet er et fjernstudie, med jobbet i 17 år på arrangemen- seks fysiske samlinger i løpet ter som Slottsfjellfestivalen, av studietiden. Aass tar en VG-lista på Rådhusplassen, toårig «foundation degree», Øyafestivalen, Norwegian men det er også mulig å ta Wood, Holmenkollensøndagen både master og doktorgrad i og The Arctic Challenge. håndtering av menneskemas- – Hvorfor valgte du å ser. utdanne deg til crowd mana- – Alle som studerer dette ger? faget har bransjeerfaring og – Jeg er veldig fascinert av jobber ved siden av studiet. store folkemengder, og jeg Det er mange politifolk, som synes det er morsomt å jobbe i forbereder seg til OL i London et dynamisk miljø hvor det er i 2012. Jeg studerer også med høyt tempo og mye som skjer. folk som reiser mye med artis- I tillegg er jeg glad i musikk, ter som Coldplay, Oasis og og har dessuten alltid vært Radiohead, sier Aass. glad i å jobbe med prosjekter, Han forteller at det første sier Aass. møtet med det engelske stu- Han har kjent til utdannel- diesystemet ga ham litt panikk sen en tid, og da en bekjent i starten: begynte på studiet ble tanken – Det var mye engelsk juss. sådd. Men hva gjør egentlig en Men så innså jeg at det kan crowd manager? være relevant for meg å se – Vi får forståelse for men- hvordan de gjør det i England, nesker i bevegelse. En crowd sier Aass. manager er den som skal legge forholdene til rette for trygge 350.000 mennesker. Under og gode opplevelser der mange Ski-VM i Oslo i 2011 skal Aass mennesker samles. Vi kan ha to ansvarsområder: brukes til å dimensjonere et – For det første har jeg arrangementsområde – inn- ansvar for vakthold og publi- ganger, rømningsveier, publi- kumsservice på arrangements- kumssirkulering, området. Det betyr at jeg blant sceneområder. En crowd annet ser til at publikum har manager kan også brukes av billett og gyldig adgang til arkitekter i forbindelse med områder med begrenset til- design av nye arenaer der gang. Videre skal alle som er mange mennesker samles, som inne på stadion få god infor- idrettsarenaer, transportknu- masjon og veiledning, sier tepunkt og kjøpesentre, forkla- Aass. rer Aass. – For det andre har jeg koordineringsansvar for samt- Jørgen Aass er snart ferdigutdannet «crowd manager» – ekspert på store folkemengder. Ilddåpen blir Ski-VM i Ski-VM. Selv om han ikke er lige leveringer mot publikum Oslo neste vinter. ferdig utdannet har Aass fått før, under og etter arrange- jobb som publikumsansvarlig mentet. Det dreier seg blant for Ski-VM 2011. annet om arrangementer i – Vi har heldigvis aldri hatt Aass er ansatt frem til Ski-VM – Jeg har overordnet ansvar Oslo, alle dem som skal inn i noen stor publikumsulykke i er over. Crowd for organisering, kvalitetssik- ring og koordinering av alle marka, hva som selges og tilretteleggelse av servicetilbu- Norge. Dette medfører noen ganger liten forståelse for – Vil du kunne livnære deg som crowd manager også i management tjenester og tiltak for og mot det. problemstillingen, og ressurser fremtiden? «Crowd Management» handler publikum, både til prøve-VM i – Hvor mange regner dere som brukes på dette. – Jeg håper det. Festivaler om å håndtere store folkemeng- mars 2010 i Holmenkollen og med vil besøke arrangemen- – Det er de små faktorene og idrettsarrangementer er der, å tilrettelegger for å kunne ski-VM i 2011, sier Aass. tene under Ski-VM? som kan bli farlige, sier Aass. veldig i tiden. Før solgte Bil- samle mange mennesker på en – Hva er det som tiltaler deg – Mellom 30.000 og 40.000 – Ofte er det ikke en hen- lettservice billetter til en 2-3 trygg måte. mest med en vanlig arbeids- pr. dag, totalt omtrent 350.000 delse alene som leder til en festivaler, nå er det mange Det gjelder å beregne publi- dag? mennesker, sier Aass. ulykke. Det kan være en rekke hundre, sier Aass. kumsflyt, inngangspartikapasi- – Jeg liker den analytiske VG-lista-konsertene på Råd- uheldige omstendigheter som – Og er du god nok får du tet, publikumssirkulasjon og fasen; planleggingen og pro- husplassen trekker til sam- kan lede til at noe går galt. En jobbene, sier Aass. lignende. sjektledelsen i forkant. Den menligning rundt 100.000 typisk farlig situasjon kan – Hvordan er egentlig Studiet har ikke studiepoeng operative delen – det å få mennesker. oppstå om et arrangement blir arbeidstidene i bransjen din? som opptakskrav. arrangementet ut i livet - liker – Men det er en helt annen avlyst, slik at alle plutselig skal – Her jeg er nå er det vanlig Jørgen Aass tok kontakt med jeg også. type arrangement, som foregår hjem samtidig. Hvis det i kontortid og litt møtevirksom- studiestedet og oversendte CV. – Hvilke egenskaper må på et begrenset område både i tillegg er dårlig vær eller for- het på kveldene. Når det nær- Studiet koster 18.000 pund i året. man ha som crowd manager? tid og rom. Holmenkollen er sinkelse i kollektivtransporten mer seg avvikling jobber man – Man må være fleksibel, langt mer komplisert, sier kan dette lede til stor trengsel døgnet rundt. Men blir man ting endres kjapt. Det som Aass. og et mulig ulykkespotensial. bedre på å organisere seg selv brenner nå er ikke det samme – Hva er den største utfor- kan man slippe å stå på 24 som brenner to dager før dringen du møter i yrket ditt? Fremtidsutsiktene. Jørgen timer i døgnet, sier Aass.

×