Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System Center Operations Manager 2007 Management Pack Yönetimi ve Server Performans İzlemesi - Bölüm 2

866 views

Published on

System Center Operations Manager 2007 Management Pack Yönetimi ve Server Performans İzlemesi - Bölüm 2

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

System Center Operations Manager 2007 Management Pack Yönetimi ve Server Performans İzlemesi - Bölüm 2

 1. 1. System Center Operations Manager 2007 Management Pack Yönetimi ve Server Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU – M CSE/MCITP/MCT Serhad. M akbuloglu @cozumpark.com
 2. 2. <ul><li>SCOM 2007 İncelemesi </li></ul><ul><li>SCOM 2007 Management Packs Yönetimi </li></ul><ul><li>Demo </li></ul><ul><li>SCOM 2007 Server Performans/Servis İzlemek </li></ul><ul><li>Demo </li></ul><ul><li>SCOM 2007 ile SQL Server Veritabanını İzlemek </li></ul><ul><li>Demo </li></ul><ul><li>Sorular </li></ul>Ajanda
 3. 3. Büyük Resim
 4. 4. <ul><li>System Center Operations Manager </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Operations Manager (MOM) ürününün son sürümü: Tüm BT altyapınızın sağlık durumunun gözlemlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>50’den fazla yönetim paketiyle problemlere proaktif çözümler </li></ul></ul><ul><li>System Center Configuration Manager </li></ul><ul><ul><li>Systems Management Server (SMS)’in son sürümü: Yazılım ve donanım envanteri, yazılım ve yama dağıtımı </li></ul></ul>System Center Ürün Ailesi
 5. 5. <ul><li>System Center Data Protection Manager </li></ul><ul><ul><li>Disk tabanlı yedekleme ve geri alma çözümü </li></ul></ul><ul><li>System Center Essentials </li></ul><ul><ul><li>KOBİ’ler için komple paket </li></ul></ul><ul><li>System Center Virtual Machine Manager </li></ul><ul><ul><li>Virtual Server 2005 R2 ve diğer ürünler için yönetim aracı. P2V, V2P, ... </li></ul></ul><ul><li>System Center Capacity Planner </li></ul><ul><ul><li>Gerçek ortama geçmeden önce sanal olarak “what-if” senaryoları </li></ul></ul>System Center Ürün Ailesi
 6. 6. <ul><li>Kaç bilgisayarınızın işlemcisi son 10 dakikadır %90 üzerinde çalışıyor? </li></ul><ul><li>Active Directory DC’ler arasındaki replikasyon durdu! </li></ul><ul><li>Exchange Server Information Store durdu! </li></ul><ul><li>Veritabanı sunucunuzda problem yaşanıyor mu? </li></ul><ul><li>Dosya sunucunuz RAID disklerinden birinde bad sector olduğunu bildirdi? </li></ul>Siz buradayken sistem odanızda...
 7. 7. <ul><li>Sistemleri ayakta tutmak? </li></ul><ul><li>Network cihazları? </li></ul><ul><li>Firewall? </li></ul><ul><li>Yazıcılar? </li></ul><ul><li>Veritabanları? </li></ul><ul><li>Dosya sunucular? </li></ul><ul><li>... </li></ul>Sistem Yöneticisinin Görevi?
 8. 8. <ul><li>Sistem Yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Temel sistem gözetleme fonksiyonları: PING, HTTP, TCP Port, FileSystem, Service, ... </li></ul></ul><ul><li>Uygulama Yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Uygulama bazında bilgi bankası </li></ul></ul><ul><ul><li>Performance Counters, EventLog, Application Log Files, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Oluşan olaylar için önceden tanımlı görevler </li></ul></ul><ul><ul><li>Yardım masası (ServiceDesk) </li></ul></ul>System Center Operations Manager
 9. 9. <ul><li>Log Toplama </li></ul><ul><ul><li>Seçilen bilgisayarların güvenlik kayıtlarının merkezi olarak saklanması </li></ul></ul><ul><li>Raporlama </li></ul><ul><ul><li>Tüm oluşan uyarılar ve olaylar için önceden tanımlı raporlar </li></ul></ul><ul><ul><li>SQL Server 2005 Reporting Services </li></ul></ul>System Center Operations Manager
 10. 10. <ul><li>Baştan sona servis yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Dağıtık uygulamalar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanıcı perspektifi </li></ul></ul><ul><ul><li>İstemci gözetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajansız hata gözetimi </li></ul></ul><ul><li>Platform yönetimi </li></ul><ul><ul><li>Microsoft için 50’den fazla yönetim paketi </li></ul></ul><ul><ul><li>SNMP, Syslog, WS-Man desteği </li></ul></ul>SCOM Neler Yapar?
 11. 11. <ul><li>Daha verimli altyapı </li></ul><ul><ul><li>Secure-by-design </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol tabanlı yönetim </li></ul></ul><ul><ul><li>Active Directory entegrasyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>Denetim kayıtlarının (audit log) toplanması </li></ul></ul><ul><li>Enterprise için tasarım </li></ul><ul><ul><li>1000’lerce sunucuyu yönetmek için tasarlandı </li></ul></ul><ul><ul><li>Farklı yönetim grupları </li></ul></ul><ul><ul><li>Alert-Forwarding </li></ul></ul>SCOM Neler Yapar?
 12. 12. <ul><li>Operations Manager Database </li></ul><ul><li>Root Management Server </li></ul><ul><li>Management Packs </li></ul>SCOM Kompenentleri
 13. 13. <ul><li>Bu veritabanında Management Gruplar için tüm konfigürasyon bilgisi ve agentlar tarafından toplanan datalar saklanır. </li></ul><ul><li>SQL Server 2005 SP1 ya da üzeri bir sisteme kurulmalıdır. </li></ul><ul><li>SCOM performansını optimize etmek için bu veritabanının 50 GB altında tutulması tavsiyedir. </li></ul>Operations Manager Database
 14. 14. <ul><li>SCOM yapısı gereği Management Grup başına bir adet OM database’i barındırabilir. </li></ul><ul><li>Clustering yapılarak Fault Tolerance sağlanabilir. </li></ul>Operations Manager Database
 15. 15. <ul><li>SCOM Management gruplar aracılığıyla çalışır.Bir management Grup içerisindeki ilk server’a Root Management Server denir. </li></ul><ul><li>Tabi her grup içerisinde en fazla bir adet RMS olabilir. </li></ul><ul><li>RMS sayesinde,konfigürasyonlarımızı,database ayarlarımızı ve agentlar ile olan bağlantılarımızı yönetebiliriz. </li></ul>Root Management Server
 16. 16. <ul><li>Uygulama geliştiriciler tarafından her uygulamanın sağlık derecesini ölçebilmek için yazılmışlardır. </li></ul><ul><li>SCOM içerisinde Management Pack’leri kullanılarak,İlgili uygulama için agentların sağlık izlemesi yapmalarını, alarmlar oluşturmalarını ve gerektiğinde ilgili actionları gerçekleştirmelerini sağlıyabiliriz. </li></ul>Management Packs
 17. 17. Yönetim Paketleri...
 18. 18. Demo-1 System Center Operations Manager 2007-Management Pack ve Template Kullanımı...
 19. 19. Genel Çalışma Mantığı MOM DB MOM Server Agent Agent UI <ul><li>Veritabanı </li></ul><ul><ul><li>Bilgi depolama </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgi/Yönetim paketleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Konfigürasyon bilgisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Raporlama </li></ul></ul><ul><li>Sunucu </li></ul><ul><ul><li>Veritabanı erişimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidator </li></ul></ul><ul><ul><li>Agent Yöneticisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanıcı arabirimleri </li></ul></ul><ul><li>Ajanlar </li></ul><ul><ul><li>Yerel gözetleme </li></ul></ul><ul><ul><li>Yerel yönetim </li></ul></ul>
 20. 20. Kurallar <ul><li>Olay (Event) Kuralları </li></ul><ul><ul><li>Toplama kuralları </li></ul></ul><ul><ul><li>Filtreleme kuralları </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksik olay kuralları </li></ul></ul><ul><ul><li>Birleştirme kuralları </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mükerrer” alarm bastırma </li></ul></ul><ul><li>Performans Kuralları </li></ul><ul><ul><li>Ölçme </li></ul></ul><ul><ul><li>Sınır Değerler </li></ul></ul><ul><li>Alarm Kuralları </li></ul>Rule Criteria <ul><li>Where source=DCOM and Event ID=1006 </li></ul>Provider <ul><li>NT event log </li></ul><ul><li>Perfmon data </li></ul><ul><li>WMI </li></ul><ul><li>SNMP </li></ul><ul><li>Log files </li></ul><ul><li>Syslog </li></ul>Response <ul><li>Alert </li></ul><ul><li>Script </li></ul><ul><li>SNMP trap </li></ul><ul><li>Pager </li></ul><ul><li>E-Mail </li></ul><ul><li>Task </li></ul><ul><li>Managed Code </li></ul><ul><li>File Transfer </li></ul>Knowledge <ul><li>Product Knowledge </li></ul><ul><li>Links to Vendor </li></ul><ul><li>Company Knowledge </li></ul><ul><li>Links to Centralized Company knowledge </li></ul>
 21. 21. Baştan Sona Gözetleme <ul><li>Karmaşık uygulamaların sağlık durumunun yazılımdan donanıma kadar durumunun kontrolü </li></ul><ul><li>Kullanıcı tarafını simule ederek sağlık/performans durumunun kontrolü </li></ul><ul><li>Modelleme için kolay kullanımlı şablonlar </li></ul>
 22. 22. Demo-2 System Center Operations Manager 2007-Server Performans ve Servis İzlemesi Yapmak...
 23. 23. SCOM 2007 ve SQL Server <ul><li>SQL server bilgisi ile hızlı problem çözümü </li></ul><ul><li>DBA verimliliğini arttırma </li></ul><ul><li>Rutin yönetim görevlerini otomatikleştirmek </li></ul><ul><li>Dağıtık uygulamaların ve sunucuların konsolide görüntüsünü alabilmek </li></ul>
 24. 24. SQL Server Management Pack <ul><li>SQL ortamının keşfi </li></ul><ul><li>Veritabanı Motorları </li></ul><ul><li>Raporlama servisleri </li></ul><ul><li>Analiz servisleri </li></ul><ul><li>Entegrasyon servisleri </li></ul><ul><li>Replikasyon topolojisi </li></ul><ul><li>Kullanılabilirlik ve performans izleme </li></ul><ul><li>400’ün üzerinde SQL olayını izler ve analiz eder </li></ul><ul><li>DB Büyüklükleri de dahil performans verisinin toplanması izlemesi ve analiz edilmesi </li></ul><ul><li>Replikasyon ve yedeklemenin izlenmesi </li></ul><ul><li>İstemci yanıtınıhn izlenmesi </li></ul><ul><li>İşletim sistemi performansının SQL üzerindeki etkisi </li></ul><ul><li>Raporlar </li></ul><ul><li>Bileşen kullanılabilirliği </li></ul><ul><li>Bileşen performansı </li></ul><ul><li>Konfigürasyon değişiklikleri </li></ul><ul><li>Yedekleme tarihçesi </li></ul><ul><li>Ajan işleri tarihçesi </li></ul><ul><li>Görüntüler </li></ul><ul><li>SQL replikasyon topolojisi </li></ul><ul><li>Tek bir bakışla sağlık analizi </li></ul><ul><li>SQL sunucusu rolleri </li></ul><ul><li>Bileşen görüntüleri </li></ul><ul><li>Görevler </li></ul><ul><li>Yönetimsel görevler </li></ul><ul><li>Otamatik sorun tanılama görevleri </li></ul>
 25. 25. Veritabanı Alanının İzlenmesi <ul><li>Veri dosyaları ve log dosyaları için yüzdesel boş alan izlenmesi </li></ul><ul><li>Büyüklük ve değişiklikleri izler ve boş alan azaldığında alarm </li></ul><ul><li>Yüzdesel oranlar yerine kesin büyüklük değerlerini izleyebilir </li></ul><ul><li>İstenirse istenmeyen veri tabanlarının büyüklüğü izlenmez </li></ul><ul><li>Performans raporları veritabanı başına çıkarılabilir </li></ul>
 26. 26. Demo-3 System Center Operations Manager 2007-SQL Server Veritabanını İzlemek...
 27. 27. Sorular?
 28. 28. Kaynaklar <ul><li>Türkçe Makaleler/Çözümler </li></ul><ul><ul><li>http://www. cozumpark.com </li></ul></ul><ul><li>Blog/Haberler </li></ul><ul><ul><li>http:// www.serhadmakbuloglu.com.tr </li></ul></ul><ul><li>System Center Operations Manager 2007 Home </li></ul><ul><ul><li>http://www.microsoft.com/systemcenter/operationsmanager/en/us/default.aspx </li></ul></ul>

×