Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Håkan Fleischer på Skolverkets konferens: Svensk forskning om 1:1

3,892 views

Published on

Skolverkets konferens om svensk forskning kring 1:1 och vilka slutsatser som kan dras. I samarbete med Datorn i Utbildningen (DIU).

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Håkan Fleischer på Skolverkets konferens: Svensk forskning om 1:1

 1. 1. En elev - en dator Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. ! HÅKAN FLEISCHER Skolverket 2014-10-01
 2. 2. Kunskapssamhället • Kunskapssamhälle • Maskindominans -> intellektuell dominans • Ökad symbolhantering • Flyktighet, förändring och individualisering • Kunskap som vetenskaplig, som praxisnära och som performativ • Skolan som katalysator eller motvikt?
 3. 3. CC Microsoft
 4. 4. 10.000 kr frågan Betyder det att det innebär något annat att lära nu?
 5. 5. Nej. De metoder med vilka vi lär ändras, och också innehållet i viss mån. Men HUR vi lär har knappast ändrats. ! Lärandet sker alltmer i en stretchad värld.
 6. 6. Forskningsöversikt • Användning • Lärupplevelser • Problem • Testresultat • Kompetensutveckling • Två läger
 7. 7. Upplevelse av en-till-en • Utgångspunkt • Reflektion • Läsa analogt • Källvärdering • Tidsbesparande • Flexibilitet • Sociala medier • Mentala utmaningar Kunskapsbildning Hantering
 8. 8. Kunskapskvaliteter i ett specifikt case • Inramning & Koherens • Logik • Inlevelse
 9. 9. Tendens vid viktning (ej jämförelse) ‣ Gestalt ‣ Mer narration & fantasi ‣ Större mentaliseringsförmåga ‣ Annan logik ‣ Mindre klippta definitioner ‣ Mer egna förklaringar ‣ Dialektiska resonemang ‣ Syntaktiska kedjor
 10. 10. Några funderingar ‣ Färdighetsfokus är stort, men relativeras kunskapsinnehållet? ‣ Marknaden har alltför stort inflytande (ex Puentedura) ‣ Stress och otrygghet i kunskapsbildning - myten om en digital generation? ‣ Förytligande av kunskaper? ‣ Behov av fixerade utgångspunkter och kontinuerlig feedback?
 11. 11. Försök till bidrag: Stretchad kunskap • Hänsyn till kvarvarandes möjligheter på webben - upphävandet av dikotomin analog vs digital • Hänsyn till förändrade förutsättningar för medvaro och dess betydelse för kunskapsbildning • Hänsyn till det förändrade struktursammanhangets inverkan på vad som kan urskiljas • Hänsyn till den bildande utbildningens betydelse - motvikt mot just-in-time kunskap
 12. 12. Målorienterad Reflekterande Stretchad kunskap Granskande Bildande Motiverande Individualisering Framåtskridande Social
 13. 13. Kompetensutveckling Sveriges skolor är datortäta, men lärarna spenderar mindre tid till kompetensutveckling än andra länder. (SOU 2014:13)
 14. 14. ! ! ! www.fleischer.se www.stretchadkunskap.se hakan@fleischer.se @hakanfleischer

×