Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datorer och elevernas motivation. Några skisser till aktiviteter utifrån boken Stretchad kunskap i teori och praktik

En föredragning om hur elevernas motivation kan stimuleras med hjälp av användning av datorer, utan att göra avkall på kvaliteter i kunskaper. Föredragningen bygger på forskning av Håkan Fleischer och praktisk erfarenhet av Helena Kvarnsell. För mer information om bokprojektet, se http://www.stretchadkunskap.se

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Datorer och elevernas motivation. Några skisser till aktiviteter utifrån boken Stretchad kunskap i teori och praktik

 1. 1. Elevernas motivation Stretchad kunskap i teori och praktik ! ! Håkan Fleischer, fil dr pedagogik Helena Kvarnsell, förstelärare
 2. 2. Vad är motivation? och framför allt…när är vi motiverade?
 3. 3. Motivation som operativsystem • Motivation 1.0 - Överlevnad, drifter • Motivation 2.0 - Morot eller piska • Motivation 3.0 - Inre motivation
 4. 4. De krafter med vilka vi upprättar en uthållig strategi för att nå mål och för att hålla intresset vid liv samt för att hålla arbetets inriktning i rätt kurs. De motiverande krafterna kan vara av fysisk, emotionell, kognitiv och social karaktär (Fleischer & Kvarnsell, 2014).
 5. 5. Inre motivation 1.Autonomi - tid, team, uppgift, verktyg 2.Bemästrande - en inställning, uthållighet 3.Syfte/meningsfullhet - värdekoppling
 6. 6. Exempel • Belöning: Glosträning. Mervärde: optimerar upprepning av frågor som eleven svarat fel på. Bokstavsljudappar. Höra ord som skrivs in läsas upp. • Autonomi i uppgift: Välja vilken person, uppfinning, text etc som skall användas gentemot undervisningsmålet. Mervärde: stark målorientering.
 7. 7. • Autonomi i verktyg: Nytta med nöje. Exempelvis spela in konversation som sker i spel till engelskalektionen. Mervärde: stärker den blyga. Illustrera hur något fungerar via ett sandbox-spel. Filmintresserad? Gör en youtubekanal/vlog. Mervärde: lär sig också något om att kommunicera via medier, etik, teknik etc. Biologibloggen. • Autonomi i tid: När nytta och nöje kombineras gör eleverna mer. Utnyttjar tekniken hemma. Mer tid till skolan totalt sett. Förskjutna föreläsningar. • Autonomi i team: Gruppen skypar/chattar med en elevs släkting kring ett ämne. Kontakta experter. Social källkritik.
 8. 8. • Behärskande: Landa på rätt nivå. Språksvårigheter kompenseras. Mer tid i proximal utvecklingszon. Kompensatoriskt perspektiv. Mervärde: mindre stigmatisering. • Uthållighet: Tät återkoppling möjlig. Cyklisk formativ reflektion. Mervärde: förutsättning för bildning. Hantera belöningar och avbrott. Mervärde: god förberedelse för ett distraherat yrkesliv. • Meningsfullhet: Koppla till elevens erfarenheter. Vad har exempelvis demokratibegreppet med elevens fotoalbum från resan till Kina att göra? Mervärde: rikhaltigare och mer engagerad input.
 9. 9. Checka av Har eleven chans att planera sin uppgift när det gäller tid? Ska eleven ta kontakt med någon utanför klassen? Ska det färdiga resultatet/arbetet kommuniceras till någon utanför klassen? Har eleven chans att känna att hen lyckas i uppgiften? Får eleven vara med att påverka hur uppgiften ska lösas? Få eleven vara med att påverka var uppgiften ska lösas? Finns det chans till kompensatoriska hjälpmedel för de elever som har särskilda behov?
 10. 10. Mer info? http://www.stretchadkunskap.se ! Twitter: @hakanfleischer @helenakvarnsell

×