Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Univap Otel Buharlı Temizlik Uygulamaları

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Univap Otel Buharlı Temizlik Uygulamaları

 1. 1. UNIVAP Buharlı Temizlik Sistemleri<br />Buharlı Temizlik Sistemleri ve<br />Profesyonel Temizlik Uygulamaları<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />1<br />
 2. 2. Hakkımızda<br />Firmamız Şark Dış Ticaret Ltd. Şti., 2004 yılından bu yana İtalyan Univap, Unitekno, Osprey Deepclean marka buharlı temizlik makinalarının ve Cryonomic marka Kurubuzla temizlik makinalarının mümessilliğini başarıyla sürdürmektedir.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />2<br />
 3. 3. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />3<br />Referanslarımız<br />
 4. 4. Buharlı Temizlik<br />Klasik, bilinen temizlik sistemlerinden çok daha etkili ve en önemlisi de daha hijyenik temizliksağlayan güvenilir bir temizlik metodudur.<br />Deterjan ve benzeri temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, kullanılan ürüne göre 170 derece ve üzeri sıcaklıktaki iyonize kuru buharla tümyüzeyleri son derece pratik ve hızlı bir şekildetemizler, en ileriseviyede de hijyensağlarsınız. Aynızamandakimyasallarınkanserojenetkilerindenürünlerinizi, çalışanlarınızı ve çevreyikorur,bütçenizikimyasallarınparasalyükündenkurtarmışolursunuz.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />4<br />
 5. 5. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />5<br />…devamı<br />Buharlı Temizlik Sistemleri, yüksek sıcaklıktaki iyonize kuru buharsayesinde, mikroorganizmalarilemücadeledebilinentümyöntemlerdençok daha başarılıve çok daha ekonomiktir.<br />UNIVAP Buharlı Temizlik Sistemleri; mutfak, banyo ve tuvaletgibiıslakyüzey ve zeminlerinbulunduğuortamlarlabirliktepaslanmazçelik, fayans, parke, duvar ve cam yüzeylerdedeterjankullanmadanmükemmel bir temizlik sağlar.  <br />Buharlı temizlik sayesindederzaraları, kaloriferpeteklerigibi el girmeyenyerlerintemizliğinde, YATAK veYASTIK’lardayaşayanakarlarlamücadeledebaşkahiçbiryöntemleeldeedemeyeceğinizharikasonuçlareldeeder; hijyeninönemliolduğualanlarda kuru buharsayesindekusursuzhijyensağlarsınız.<br />
 6. 6. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />6<br />ÜRÜNLERİMİZ<br />UNIVAP EOS<br />12 BAR BUHAR BASINCI<br />
 7. 7. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />7<br />ÜRÜNLERİMİZ<br />UNIVAP SH9000<br />9 BAR BUHAR BASINCI<br />
 8. 8. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />8<br />ÜRÜNLERİMİZ<br />UNIVAP Digital<br />8 BAR BUHAR BASINCI<br />
 9. 9. Univap Buharlı SanitasyonSistemlerininKullanımSahaları<br /><ul><li>SağlıkKuruluşları
 10. 10. GıdaÜretimTesisleri
 11. 11. Catering
 12. 12. MeşrubatSanayi ve Şişeleme & AmbalajEndüstrisi
 13. 13. Hotel ve Pansiyon
 14. 14. Endüstriyel Bakım, Onarım ve İkmal Tesisleri
 15. 15. Yolcu Taşımacılığı & Seyahat Kuruluşları
 16. 16. Eğitim ve Spor Kurumları</li></ul>Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />9<br />
 17. 17. OTELLER<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />10<br />
 18. 18. OTELLER<br />Modern konaklamaveeğlencehizmetleriverenotelleriçinmüşterilerinetemiz ve hijyenikortamlardasağlıklı ve güvenlizamangeçirebilmeyigarantietmekrekabetgücünüartıran ve rakiplerdenfarklıkılanhizmetanlayışınıtemsileder.Bu koşullarıgarantiedebilmekisegenelolarakpatojen ve mikroorganizmalarınüremesiniengellemeyeyönelikdüzenlenmişprosedürlerinkullanımıveuygulanmasınıgerektirir.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />11<br />
 19. 19. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />12<br />…devamı<br />Buharlı temizlik makinaları, otelciliksektöründe en etkilisanitasyonvedetaylıtemizlikişlemleriniyapmayaimkantanıyanekonomik ve çevredostu temizlik teknolojisidir.<br />Yüksek sıcaklıktaki yoğun kuru buharsanitasyon ve hijyeniçin her çeşitihtiyacayönelik çok yönlüimkanlarsunmaktadır.Odalardabulunanbanyolar, lavabolar, aynalar, cam veahşapyüzeyler, derzaralarıelektrikarmatürleri, yataklar, yastıkvekoltuklar, kolaycavehiçbirkimyasaldezenfektanveyaçözücükullanmadankolaycatemizlenir. Paslanmazçeliktezgahların, fırınların, ocakların, pişirmekablarıvekazanlarınıngeneltemizliği, sterilizasyonuiçinsuvedeterjankullanmadankusursuztemizliksağlarsınız.<br />
 20. 20. Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />13<br />…devamı<br />Otelmutfaklarındapaslanmazçeliktezgahların, fırınların, ocakların, pişirmekablarıvekazanlarınıngeneltemizliği, sterilizasyonuiçinsuvedeterjankullanmadankusursuztemizliksağlarsınız.<br />Sporsalonlarıvehavuzlardamasifyüzeyler, camlar, defalarcakullanımdadezenfekteedilmesigerekenyüzeylerintemizliği, havuzkenarısüzgeçleri, derzaralarınıntemizliğiniyapabilirsiniz.<br />
 21. 21. Oteller: KullanımSahaları<br />•Oteller•Kongremerkezleri, konferanssalonları•Tatilköyleri• Apart oteller<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />14<br />
 22. 22. Uygulamalar<br />•Çini, fayansvederzlerintemizliği•Ahşap, masifdöşemeveparketemizliği•Yataklar, yastıklar, tüylüdokumalarilekaplıkoltukvesandalyeler, halıvekilimlerintemizliği, kokularınarındırılması•Zeminlerde, parlakyüzeylerdeoluşanlastik, kauçukizlerivelekelerinintemizlenmesi•Banyovetuvaletlerintemizliği•Kromkaplımusluk, evye, duştertibatları, borularvediğeraksesuarlarıngerekkireçgereksediğerkirvelekelerdenarındırılması•Asansörler, havalandırmakanalları, mazgalları, camlar, çerçevelerveaynalarıntemizliği•Otelvepansiyonlarınmutfakvebulaşıkhanelerindegeneltemizlikvehijyeninsağlanması<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />15<br />
 23. 23. Vinyl-FayansZeminler<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />16<br />ÖNCE<br />SONRA<br />
 24. 24. Tezgahlar & Fırınlar<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />17<br />ÖNCE<br />SONRA<br />
 25. 25. Tezgahlar & Fırınlar<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />18<br />ÖNCE<br />SONRA<br />
 26. 26. Tezgahlar & Fırınlar<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />19<br />ÖNCE<br />SONRA<br />
 27. 27. TezgahAksesuarları<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />20<br />ÖNCE<br />SONRA<br />
 28. 28. Izgaralar<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />21<br />ÖNCE<br />SONRA<br />
 29. 29. Deterjansız-Dezenfektansız Temizlik <br />Doğalkaynaklarınkirletilmesi ve kontaminasyonamaruzbırakılmasıçevreyitehditedenküreselproblemlerdenbiridir. Buharlı temizliğinavantajıise, yükseksusarfiyatı ve deterjan-dezenfektankullanımınasebepolangeleneksek temizlik yöntemlerinealternatifolarakkimyasalkontaminasyonunu ve sutüketiminiazaltıyorolmasıdır.<br />“Yoğun kuru buhar”; garantiliüstdüzeykalitede temizlik ve sanitasyonsağlar. Aynızamandaherhangi bir solvent, deterjanyadakimyasalkullanmadangüçlükirleri ve lekeleriyüzeylerdederinlemesinetemizleyenekolojik bir temizlik metodudur.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />22<br />
 30. 30. Buharlı SanitasyonunEkolojikFaydaları<br /> •Atıksularakarışankimyasalmaddelerkontaminasyonunuengeller•Atıksuarıtmamaliyetlerini ve deterjankullanımındankaynaklananyüksekmaliyetleriengeller•Öncetemizlemesonradurulamagerekmediğiiçin temizlik hızlatamamlanır•Alerjilerden ve cilditahrişedendeterjanlardankorur•Temzilenenyüzeylerdezehirlikimysalkalıntılarbırakmaz<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />23<br />
 31. 31. Temiz Su - Atık Su Tasarrufu<br />Buharlı Temizlik Sistemlerinin 100 katakadar daha azsutüketiminisağladığı ve sıfırkimyasalkontaminasyonuile en çevreci temizlik sistemiolduğudefalarcakanıtlanmıştır. <br />Buharlı temizliğinçevreciolmasınınyanısıra, çeşitlimedyalardareklamlarsuretiyleabartılı bir şekildetüketiciyialdatmayayöneliktanıtımıyapılandeterjanlardan, dezenfektanlardandefalarcaüstün ve kaliteli temizlik yapıyorolması, buharlı temizlik makinalarınıngünümüzdeendüstriyeltesislerinyanısıraevlerde, küçükofis ve işletmelerde de kullanılıyorolmasınımantıklıkılandiğer bir unsurdur.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />24<br />
 32. 32. HACCP<br />HACCP, gıdaişletmelerinde, sağlıklıgıdaüretimiiçingerekliolanhijyenşartlarının (personelhijyeni, ekipmanhijyeni, hammaddehijyeni, ortamhijyeni, vb.) belirlenerekbuşartlarınsağlanması, üretim ve servisaşamasındatüketiciaçısındansağlıkriskioluşturabileceknedenlerinbelirlenmesi ve bunedenlerinortadankaldırılmasıtemelinedayanan bir ürüngüvenilirliğisistemidir. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point – TehlikeAnalizi ve KritikKontrolNoktalarıifadesininkısaltmasıdır. Sistem, ürüngüvenliğinietkileyentehlikelerinöncedenbelirlenmesi ve kontrolaltınaalınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.<br />Türkiye’de, 9 Haziran 1998 tarihliResmiGazete’deyayınlanan “GıdalarınÜretimiTüketimi ve DenetlenmesineDairYönetmelik”de HACCP sistemininuygulamagerekliliğibelirtilmiştir ve yineaynıyönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihindengeçerliolmaküzere; başta et, süt ve suürünleriişleyenişletmelerolmaküzere, gıdaüretendiğerişletmelerin de kademeliolarak HACCP sisteminiuygulamalarızorunlu hale getirilmiştir.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />25<br />
 33. 33. Univap: HACCP StandartlarındaHijyenSağlar<br />Univap Buharlı Temizlik sistemleriileyapılan temizlik sonrasıgıdaişletmelerindekisıhhialanlar, sağlıklı bir üretimalanıiçingerekliolanhijyenşartlarınıfazlasıyla en ekonomikmaliyetlerlesağlamaktadır. <br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />26<br />
 34. 34. TEŞEKKÜRLER<br />Sunumumuzuincelediğiniziçinteşekkürederiz. Bu sunumdaöncelikle<br /><ul><li>Buharlı temizlik sistemlerininkusursuzhijyen ve mükemmel temizlik anlamındarakipsizolduğu
 35. 35. Faaliyetgösterdiğinizalandaürünlerimizinkullanımsahaları, temizlik uygulamaları</li></ul>hakkındaözetbilgilervermeyeçalıştık.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />27<br />
 36. 36. İşinizdeBaşarılarDileriz<br />UNIVAP Buharlı Temizlik Sistemleri<br />Adres: BağdatCaddesi No75/9 <br />Kadıköy Istanbul<br />Telefon: 0 216 523 7477<br />Ürünler ve Videolar için Web Sayfamıza buradan ulaşın.<br />Univap Dry Steam Sanitizing Technologies<br />28<br />

×