Bezuinigen; Vorm of inhoud?

207 views

Published on

We worden bestookt met plannen voor bezuinigingen, meestal snel gevolgd door weerleggen hiervan door belanghebbenden. De waan van de dag regeert terwijl het gezegde “regeren is vooruitzien” algemeen is geaccepteerd.

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bezuinigen; Vorm of inhoud?

  1. 1. Let op: geld bezuinigen kost geld! Sturen op vorm of inhoud?Inleiding. We worden bestookt met Bestuur. Of dit goed of fout is laat ik in hetplannen voor bezuinigingen, meestal snel midden, het zou fijn zijn als bestuurders blijkgevolgd door weerleggen hiervan door zouden geven dat men het verschil begrijptbelanghebbenden. De waan van de dag tussen het uiteindelijke resultaat en het doorregeert terwijl het gezegde “regeren is hun beoogde doel, hierop inspelen en devooruitzien” algemeen is geaccepteerd. besturing waar nodig aan passen.BV Nederland krijgt de begroting niet rond en Beleidswijzigingen met dit soort effecten opsnijdt in het aantal ministeries. Samenvoegen, de lange termijn zouden onderbouwd moetenwant dat is efficiënter! Onderbouwing voor dit worden met concrete inzichten, er zou meeridee ontbreekt, net als het concrete nut dat geleerd moeten worden uit eerderhet samenvoegen oplevert. Schaalgrootte voorgenomen wijzigingen en de daarbij aanalleen maakt nog geen efficiënte organisatie. het licht gekomen neveneffecten.Een kind begrijpt dat het samenvoegen van In plaats daarvan leven we bij de waan van detien klassen van elk 30 leerlingen een groep dag en rennen we achter elk proefballonnetjevan 300 leerlingen maakt. Een onhandelbare aan dat we zien. Ik zal zeker niet ontkennengroep van 300 leerlingen, een groep die in dat het bijzonder ingewikkeld is om in teomvang en aantal meer toezicht nodig heeft. grijpen in complexe processen die stuk voorToezicht dat beter georganiseerd moet zijn en stuk invloed op elkaar uitoefenen. Het kanmeer inzicht nodig heeft, een en ander is nu echter niet zo zijn dat hierdoor alleen voor deeenmaal vanwege de schaal niet meer goed te vorm sturen en de inhoud – aangezien teoverzien. complex – dan maar laten voor wat deze is.Wat hebben we nodig voor beter inzicht, mooi Hoge scholen die slechts 25% van hun budgetgestroomlijnde ICT oplossingen, natuurlijk wel uitgeven aan lesgeven terwijl leerlingen welbreed gedragen en toepasbaar want dat is ook leuk met projecten bezig zijn maar weinigefficiënt. Helaas is dit meer van hetzelfde, dit inhoudelijks opsteken. Wat is het belangrijksteis typisch het soort project dat niet in de buurt aan een opleiding; enerzijds leren hoe je moetkomt van de bedoelde opleverdatum, om van leren, anderzijds doe je een assortiment vanhet te leveren product maar te zwijgen. noodzakelijke basisvaardigheden op.Overhead. Of we het nu hebben over het Schaalgrootte. Alles moet groot,samenvoegen van ministeries, universiteiten, bestuurbaar, efficiënt en dan ook nog eenbrandweerkazernes, klassen of ziekenhuizen, transparant en duidelijk zijn. Misschien is hethet resultaat is hetzelfde. De overhead gaat nieuws maar bovenstaande kwaliteiten zijnomhoog, samen met de omvang van de niet of amper te combineren. Toch word weerorganisatie, de efficiëntie gaat dus per gesproken over het samenvoegen van onderdefinitie omlaag. andere uitkeringsinstanties. Reproductie is niet toegestaan tenzij overeengekomen met HajoBakker Consultancy. Neem contact op door mail aan consultancy@hajobakker.com of bel met 06 5472 6466
  2. 2. Let op: geld bezuinigen kost geld! Sturen op vorm of inhoud?Initiatieven. Er zijn diverse pogingen Visie. Bezuinigen moet absoluut gebeurengeweest om de uitgaven van de rijksoverheid als duidelijk is dat ergens geld wordt verkwist.te verlagen. Van deze pogingen is niet al te Bezuinigen vanuit een politiek standpunt ofveel terechtgekomen. Er is een bepaalde onderbuik gevoel is op voorhand verspilling.hoeveelheid werk die moet worden verzet. In projectmanagement is men gewoon om eenHiervoor is een aantal mensen nodig die eenbepaalde hoeveelheid geld kosten. business case op te stellen waarin de kosten, baten en de beoogde resultaten zijn vermeld.Bezuinigen op de kosten door het aantal Naar aanleiding hiervan wordt al dan niet eenmensen terug te brengen betekent dat de project gestart om het doel te bereiken. Alsovergebleven mensen harder moeten werken men aan noch tijdens, noch aan het eind vanom dezelfde taken binnen hetzelfde het project terugkijkt dan is de kans groot dattijdsbestek te vervullen. het resultaat nogal afwijkt van het eerste plan.Haalbaarheid. Deze manier van Eisen. Er moet goed worden gekeken naarbezuinigen is niet klakkeloos haalbaar. Niet de resultaten van eerdere beleidswijzigingeniedereen heeft dezelfde capaciteiten, kennis voordat soortgelijke wijzigingen na een aantalen ervaring, niet iedereen kan nog harder jaar opnieuw worden doorgevoerd. Eenlopen. Afgezien hiervan worden de kosten van voorstel kan toch niet worden ingevoerd alsde reorganisatie nogal eens onder het tapijt nog überhaupt niet is aangetoond dat eengeveegd. Om dit nog erger te maken wordt resultaat geboekt zal worden? De waan van deeens in de 3,5 jaar het roer omgegooid met dag laten regeren bij beslissingen die invloedgoed bedoelde nieuwe plannen, extra kosten hebben op de lange termijn is niet verstandig.en briljante vooruitzichten. Er moet wat gebeuren maar wat dan?Resultaten. Er zijn absoluut tastbare Aanpak. De (voorgestelde) reorganisatiesresultaten die worden geboekt in de wereld van de afgelopen 20 jaar hebben een en andervan bezuinigen en reorganiseren. Helaas teweeg gebracht. Het in kaart brengen vanworden deze hoofdzakelijk geboekt bij de deze informatie is bepalend voor het effectbedrijven die de reorganisaties uitdenken en hiervan en zou moeten leiden tot de verderebegeleiden, voorzien van mooie handboeken, ontwikkeling van beleid. Dit is een stukfolders, boeken vol met nieuwe management- ingewikkelder dan vandaag gewoon opnieuwinzichten en opnieuw uitgevonden kretologie. beginnen met een reorganisatie zoals we dieEen variatie op een bekend thema; Let op: onder het vorige management ook begonnen.geld bezuinigen kost geld. Wanneer levert Organisaties worden reorganisatie-moe, deeen bezuiniging meer op dan deze kost, of is werkvloer heeft het allemaal al een paar keerdit misschien niet van belang? voorbij horen komen, genoeg weerstand dus. Reproductie is niet toegestaan tenzij overeengekomen met HajoBakker Consultancy. Neem contact op door mail aan consultancy@hajobakker.com of bel met 06 5472 6466
  3. 3. Let op: geld bezuinigen kost geld! Sturen op vorm of inhoud?Vorm. Kabinet investeert ondanks Inhoud. De werkelijkheid ondanks fraaieeconomische malaise fors in veiligheid. semantische pogingen van minister Opstelten.Dit kabinet draagt zorg voor 3000 extra Er wordt een bezuiniging geschrapt waardooragenten op straat. 3000 agenten er niet uit hoeven.Werken voor de overheid moet per direct een Betaling in het eerste jaar van de opleidingstuk aantrekkelijker worden gemaakt zodat de van een agent wordt veranderd in een weinigjuiste mensen worden aangetrokken. zeggende toelage.Ministeries worden samengevoegd, salarissen Schaalvergroting door samenvoegen levertvan ambtenaren worden bevroren en onder- niet direct winst, salarissen van ambtenarenhandelingen over cao’s worden opgeschort, halen deze achterstand weer in en overtalligeovertallige banen verdwijnen banen zijn er nietAan het versoepelen van het arbeidsrecht Er wordt absoluut niets in de weg gelegd vankomen we niet, dit zijn verworven rechten die organisaties die hun mensen op straat zettende maatschappelijk zwaksten beschermen. en daarna weer als zzp’er inhuren.De huursubsidie is geen bespreekbaar punt. Alle permanent ingestelde subsidies zijn perHet is aan de banken om geld te verstrekken definitie slecht. Instellingen als huursubsidiewaar dit gevraagd wordt. en hypotheekrenteaftrek voorop.25% van het personeel (5000 tot 6000 FTE) Is de taakstelling van het UWV veranderd oferuit bij UWV, 100 vestigingen terugbrengen zitten veel mensen de halve dag op internet?naar 30, bezuinigingen afgerond per 2015. Anders valt er niet zomaar veel winst te halen.Verhoging efficiëntie door consolidatie van Nog een voorbeeld van schaalvergroting metpolitie-, brandweer- en ambulancediensten in een goed doel maar een levensgroot risico vanveiligheidsregio’s, het samenvoegen van falen op niet voor te stellen schaal. Denkt umeldkamers van deze diensten. Het bereiken alleen even aan het op landelijk niveauvan eenduidig bestuur, lagere bestuurlijke regelen dat blauw ook bij u op straat is, omdruk en een hogere efficiëntie terwijl de maar te zwijgen van een door diverse dienstenbinding met het lokale bestuur goed blijft. gedeeld, landelijk communicatiesysteem.Beleid verleggen naar centrale entiteiten en Heel veel ouderwetser dan dit wordt het niet,verantwoordelijkheden voor uitvoering zo zonder al te veel fantasie kan je hierbij dedicht mogelijk bij de klant. lopende band tevoorschijn halen. Reproductie is niet toegestaan tenzij overeengekomen met HajoBakker Consultancy. Neem contact op door mail aan consultancy@hajobakker.com of bel met 06 5472 6466
  4. 4. Let op: geld bezuinigen kost geld! Sturen op vorm of inhoud?Vervolg. Nu is afkammen natuurlijk veel Overeenkomsten. Er zijn waarschijnlijkeenvoudiger dan zelf oplossingen aandragen net zo veel overeenkomsten als verschillenmaar in de huidige managementcultuur, zowel tussen bedrijfsleven en overheid. Het doel vanprofit als non-profit, worden echt heel veel de twee ligt misschien het verst uit elkaar.slagen gemist. Ik ben zo vrij een aantal zaken Beide willen efficiënt opereren, maar slechtsop te sommen. een van de twee beschikt heeft hiervoor over een commerciële drijfveer.Bezint eer ge begint. Hierbij hoort eenstudie naar eerdere plannen, hun resultaten, Als een bedrijf de helft van haar budget kwijtde gemaakte fouten en ondervonden is aan regelgeving, zal het een lange zitproblemen enzovoorts. worden in de geplande vergaderingen. Als de helft van die regelgeving er is voor deUitgangspunten. Houd in uw project uitermate kleine kans dat een keer ietsaltijd de uitgangspunten in het oog. Als u hier gebeurd waarvoor regelgeving nodig is, dante ver van afwijkt dan herkennen uw moet die regelgeving misschien wordenopdrachtgever en de belanghebbenden niet vervangen door gezond verstand We hoevenwat u oplevert. Zonde van tijd, geld en moeite. ook weer niet alles te reguleren.Communiceer. Het is bij alles wat we Gezond verstand. Er is meerdere kerendoen van ultiem belang duidelijk en helder te geconstateerd dat bepaalde regels elkaarcommuniceren. De boodschap hoeft en zal lijken tegen te spreken. In deze gevallen zouniet altijd goed te zijn, hij wordt gebracht. de eerder genoemde creativiteit wellicht van pas kunnen komen. Je kunt niet alles dichtWees creatief. Een laptop is echt niet het timmeren, laat wat ruimte over voor eenallerbeste gereedschap om een spijker in de oplossing ter plaatse.muur te krijgen maar als die spijker er nu inmoet… doe wat nodig is. Als de overblijvende regels goed genoeg zijn geformuleerd, weet een ieder wat mag.Mensen. Het zijn je mensen die het verschil Situationeel kan dan worden besloten watmaken, behandel ze netjes en bedank ze voor moet of kan.hun inzet. Je hoeft niet elke dag te knuffelenmaar je moet wel altijd eerlijk aanwezig zijn. Overige case studies Deze informatie wordt u gebracht door HajoBakkerWees eerlijk. Ik wil in dit leven nooit meer Consultancy = (beloven + waarmaken). Ziede woorden open en transparant in een zin www.hajobakker.com voor meer informatie.horen. Helaas is het toch nodig om te doen. Reproductie is niet toegestaan tenzij overeengekomen met HajoBakker Consultancy. Neem contact op door mail aan consultancy@hajobakker.com of bel met 06 5472 6466

×