Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

• Bosnian

126 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

• Bosnian

  1. 1. Bismillahir-rahmanir-rahim Ve-l-hamdu lillahi rabbi-l-'alemin, ves-salatu ves-selamu 'ala sejjidi-l-enbijai ve-l-murselin, ve 'ala alihit-tajjibine ve sahbihi-l-muntedžibin -Dolazak obreda Hadždža treba se doživljavati kao jedan veliki blagdan islamskog ummeta. Bogata prilika koju ovih iznimnih dana tokom svih godina donosi muslimanima, zapravo je nadnaravna hemija, koja, ako se u pravom ruhu spozna i onako kako joj dostoji iskoristi, mnoge od nedaća i rana na tijelu islamskog ummeta, bit će izliječene i otklonjene. Hadždž je uzavreli izvor Božije blagodati. Svaki od vas sretnih hadžija, sad ste počašćeni ovim visokim stepenom koji, upražnjavanjem ovih obreda sadržanih u Safi i Mervi, čisti srce i dušu. Iz ovog izvora milosti, časti i dostojanstva, uzmite za cijeli vaš život. Skrušenost i predanost naspram Svemilosnog Gospodara, institucionalizirana je obaveza i dužnost na plećima muslimana; radost, kretanje i aktivnost u vjerskim i svjetovnim poslovima; milost i oprost u interakciji s braćom u vjeri; smjelost i samopouzdanje naspram tegobnih trenutaka; nada u Božiju pomoć i izbavljenje na svakom mjestu i u svakoj stvari; i sažet i strukturalan govor, te humani pristup muslimanima u domenu Božanskog nauka i odgoja, može osigurati sopstveni životni red i nakićenost ovih ukrasa kao i korištenje ovih rezervi za sopstvenu zemlju i vlastiti narod, a na koncu može biti i suvenir za islamski ummet. Više nego ikada, danas su islamskom ummetu potrebne osobe koje će svojim idejama i radom, praćenim vjerovanjem, iskrenošću i privrženošću, pružati otpor zlonamjernim dušmanima, uz duhovnu i duševnu samoizgradnju. Ovaj jedini put je spas velike muslimanske zajednice od nevolja koje su došle unutar islamskog ummeta otvorenim djelovanjem neprijatelja ili slabom odlučnošću, vjerovanjem i pronicljivošću od davnih vremena samih muslimana. Nesumnjivo, trenutna epoha je epoha buđenja i traganja za muslimanskim identitetom; ova činjenica u smislu izazova s kojim su se suočile muslimanske zemlje, također se može jasno razumjeti. Dakako, u ovakvim uvjetima odlučnost i volja praćena vjerovanjem, oslanjanjem, pronicljivošću i razmišljanjem, može muslimanske narode dovesti do pobjede u ovim izazovima i problemima, te im obezbjediti čast i dostojanstvo u njihovoj sudbini. S druge strane, nalazi se front koji je pokrenuo sve svoje kapacitete protiv muslimanskog buđenja i dostojanstva te koristi sve instrumente, sigurnosne, psihološke, vojne, ekonomske i propagandne za pasivnost i gušenje muslimanskog bića. Pogled na situaciju zemalja zapadne Azije, od Pakistana i Afganistana do Sirije, Iraka, Palestine i zemalja Perzijskog zaljeva, te zemalja sjeverne Afrike, od Libije, Egipta i Tunisa do Sudana i drugih zemalja, rasvjetljava mnoge činjenice. Unutrašnji ratovi, slijepa vjerska i mezhebska pristrasnost, političke nestabilnosti, širenje terorizma, dolazak na scenu ekstremističkih grupa i tokova koje na plemenski i povijesno divlji način, otvaraju ljudska prsa i zubima razdiru njihova srca, kanibali koji ubijaju žene i djecu, koji odsjecaju ljudima glave, i koji udaraju na čast naših sestara; čak u nekim slučajevima ovi besramni i gnusni zločini čine se u ime i pod plaštom vjere. Sva šejtanska i imperijalistička sredstva te sigurnosni servisi stranih zemalja i vladajući elementi koji sarađuju s njima u regiji, osiguravaju im pogodno tlo unutar država za realizaciju ovih nedjela, i na taj način čine nesnosnim život ovih naroda.
  2. 2. Odista, u ovakvim uvjetima i situaciji ne može se očekivati da muslimanske zemlje regeneriraju svoj materijalni i duhovni život, te uspostave sigurnost, blagostanje, naučni progres i međunarodnu moć koja je blagodat buđenja i potrage za identitetom. Ova tegobna situacija može islamsko buđenje učiniti stamenitim i pripremiti duševnu spremnost, te uspraviti islamski svijet, i još jednom dugi niz godina muslimanske narode učiniti posrnulim i izoliranim te baciti u zaborav krucijalna i pitanja od velikog značaja, kao što su izbavljenje Palestine i muslimaskih naroda iz kandži Amerike i cionizma. Fundamentalni i krucijalni lijek može se sažeti u dvije ključne sintagme, od kojih svaka ukazuje na pouku hadždža: Prva: Jedinstvo i bratstvo muslimana u sjeni Jedinosti (tewhid) Druga: Spoznaja neprijatelja i suprotstavljanje njegovim planovima i metodima. Jačanje duha i solidarnosti velika je lekcija hadždža. Ovdje je čak zabranjena rasprava i povišen ton prema drugima. Oblačenje iste odjeće i istovjetne aktivnosti, identično kretanje i blagonaklono ponašenje u ovim danima, zapravo znači jednakost i bratstvo svih onih koji vjeruju u Božiju Jednoću (tewhid). Ovo je decidan odgovor islama na svaku misao, uvjerenje i poziv grupama muslimana i vjernika koji dolaze u blizinu Kabe i koji tewhid izvode iz kruga islama. Tekfirijski elementi koji su danas instrument i realizator cionističke politike i zapadnih patrona čine najteže zločine prolijevajući nedužnu muslimansku krv. Oni koji tvrde da su vjernici i koji u vjerskim odorama izazivaju plamen smutnje između šita i sunita i tome slično, trebaju znati da zadah obreda hadždža anulira njihove tvrdnje. Moja malenkost poput mnoge islamske uleme i dušebrižnika islamskog umeta, još jednom objavljujem da su strogo zabranjeni (haram) svaki govor i djelo koje uzrokuje rasplamsavanje plamena nesuglasica među muslimanima, kao i vrijeđanje svetosti bilo koje pravne škole u islamu ili proglašavanje nevjernicima sljedbenika bilo kojeg islamskog pravca, i da je to u službi kufra i širka, odnosno očita izdaja islama. Spoznaja neprijatelja i njegovih spletki drugi je temelj. Prvo, ne smije se smetnuti s uma neprijateljsko prisustvo i ponavljajući obred ''remj'' i ''džemarat'' na hadždžu koji simbolično ukazuju na ovo trajno sjećanje. Drugo, u spoznaji glavnog neprijatelja, a koji se danas manifestira u svjetskom imperijalizmu i kriminalnom cionizmu, ne smijemo si dopustiti lošu procjenu. Treće, metodi ovog svojeglavog neprijatelja koji ubacuje smutnju među muslimanima, kreira širenje političke bestijalnosti i moralnog posrnuća, prijeti muslimanskoj eliti i prvacima, te vrše ekonomske pritiske nad narodima i unosi sumnju u islamsko vjerovanje, mora se pravovremeno dijagnoticirati te identificirati njegove poznate i manje poznate poslušnike i aktere. Imperijalističke vlade na čelu s Amerikom prikrivaju svoje pravo lice pomoću modernih massmedija te tobožnjim pozivanjem na poštivanje ljudskih prava i demokratije, obmanjuju svjetsko javno mnijenje. Oni se pozivaju na ljudska prava u vrijeme kada muslimanski narod, njegovo tijelo i dušu, više nego ikada, potresa plamen njihove (neprijateljske) smutnje. Ako bacimo pogled na napaćeni palestinski narod, vidjet ćemo da se već nekoliko decenija nalazi pod brutalnim despotizmom i tiranijom cionističkog režima i njegovih patrona; ili ako pogledamo Afganistan, Pakistan i Irak u kojim je terorizam, kreiran imperijalizmom i njegovim regionalnim poslušnicima, učinio nesnosnim živote naroda u tim zemljama, ili Siriju, čiji je jedini grijeh podrška otporu protiv cionističkog režima,koja je postala središte talasa odmazde međunarodnih ekspanzionista i njihovih regionalnih realizatora i tako se našla usred krvavog unutrašnjeg konflikta.
  3. 3. Zatim Bahrejn ili Mijanmar čiji ojađeni muslimani na sebi prepoznatljiv način bivaju despotizirani, ili neki drugi narodi koji su neprestano izloženi vojnoj tiraniji, ekonomskim sankcijama i sigurnosnim prijetnjama. Iz svega navedenog može se jasno razumjeti stvarno lice svjetskih moćnika. Muslimanska elita na političkom, kulturnom i vjerskom polju u svim dijelovima islamskog svijeta treba se obavezati u otkrivanju ovih činjenica. Ova moralna i vjerska obaveza odnosi se na sve nas. Zemlje Sjeverne Afrike koje se sada, nažalost, nalaze u dubokim unutrašnjim konfliktima, više od sviju drugih moraju se fokusirati na ovu veliku odgovornost, odnosno na identificiranje neprijatelja i njegovih metoda i perfidnih lukavstava. Nastavak nesuglasica među nacionalnim tokovima te zaborav na opasnost od rata u vlastitoj kući ovih zemalja, velika je opasnost čije posljedice i štetu na tijelu islamskog umeta, neće biti moguće, u kratkom vremenskom periodu, nadoknaditi i nadomjestiti. Naravno, ja ne sumnjam da odlučni narodi u tom regionu koji su vizualizirali islamsko buđenje, Allahovom dozvolom, neće dopustiti da se kazaljka vremena vrati unatrag, te da se ponovi epoha korumpiranih, ovisnih i diktatorskih vlastodržaca, nego će fokusiranjem na planove imperijalističkih sila u kreiranju smutnje i destruktivnim uplitanjem, otežati njihov bestijalni posao, te povratiti vrijeme dostojanstva, sigurnosti i blagostanja koji su bili izgubljeni. Iz dubine srca vjerujem u potencijal naroda i snagu koju je Gospodar Mudri usadio u njihovu volju, vjerovanje i pronicljivost, a to sam vlastitim očima vidio i svim svojim bićem oprobao prije više od tri decenije u Islamskoj Republici Iranu. Naš napor poziva sve muslimanske narode na ovo bratsko iskustvo u ovoj ponositoj i neumornoj zemlji. Molim Svemogućeg Gospodara da popravi stanje muslimana u ovim tegobnim vremenima, te onemogući neprijateljsko spletkaranje, da primi obrede hadždža ovogidišnjim hadžijama, te da podari zdravlje, sreću i duhovni smiraj svima vama hadžijama koji zijaretite Božiju kuću (Bejtullah). Ves-selamu alejkum ve rahmetullah Sejjid Ali Hamenei

×