Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph topeng muka 3 d

485 views

Published on

Terima kasih kerana sudi Melawat !

Sila Share kat kawan kawan ye !

Published in: Healthcare
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rph topeng muka 3 d

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran Kelas Masa Isi Pembelajaran Catatan / Impak Pendidikan Seni Visual Tahun 6 Bakti 12 Ogos 2012 9 – 10 pagi 30 Orang BIDANG : Membentuk Dan Membuat Binaan TAJUK : Topeng SUB TAJUK : Topeng Muka 3D OBJEKTIF : i. Menghasilkan topeng muka 3D. ii. Menggunakan pelbagai alatan dan bahan untuk menghasilkan topeng. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. ii. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat, bahan, teknik serta proses membuat topeng 3D. iii. Berbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan. Pengetahuan sedia ada murid : i. Murid mahir menggunting dan membalut kotak sebelum ini. ii. Murid telah sedia maklum tentang kegunaan setiap alatan yang dibawa.
  2. 2. Nilai murni : Keseronokan, tolong menolong dan berhati-hati Kemahiran berfikir : Membuat turutan, menyusun dan menghubung kait. Alat dan bahan : kotak, kertas warna, bulu ayam, bola ping pong, cawan kertas, pinggan kertas, gam dan gunting. Bahan Bantu Mengajar (BBM) : i. Jigsaw puzzle (topeng). ii. Persembahan multimedia bahan dan alat yang digunakan, langkah-langkah membuat topeng dan kepentingan membentuk dan membuat binaan. iii. Persembahan video langkah-langkah membuat topeng. iv. Beberapa contoh topeng muka.
  3. 3. Langkah Pengajaran / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Set Induksi (5minit) Mempamerkan jigsaw puzzle berbentuk topeng di papan hitam. Menyoal soalan: 1. Apakah bentuk yang terdapat di dalam jigsaw puzzle ini? 2. Apakah yang terdapat pada topeng muka ini? Contoh jawapan: 1. Topeng muka 2. Mata, hidung dan mulut. Guru mempamerkan jigsaw puzzle berbentuk topeng muka di papan hitam. Guru meminta enam orang murid keluar ke depan bilik darjah. Guru memberi enam keping jigsaw puzzle kepada enam murid tersebut. Guru meminta enam murid tersebut menyiapkan jigsaw puzzle di papan hitam. Bersoal jawab dengan murid tentang bentuk jigsaw puzzle tersebut. Nilai : Keseronokan BBM : Jigsaw puzzle Langkah 1 (5 minit) Pengenalan tajuk pelajaran hari ini iaitu membentuk dan membuat binaan topeng muka 3D . Penerangan maksud 3D. Guru memberitahu murid bahawa mereka perlu membina topeng 3D. Guru memberitahu maksud 3D iaitu obek 3 dimensi yang mempunyai lebar, tinggi dan kedalaman. Guru menunjukkan beberapa contoh topeng muka 3D. Nilai : Keseronokan BBM : Persembahan multimedia tentang alatan yang diperlukan dan beberapa contoh topeng muka 3D. KBKK : Menghubungkait Langkah 3 (25 minit)

×