Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr. Forgó Sándor
A KORSZERŰ –A GYORS
TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS
TUDÁSTRANSZFER LEHETŐÉGÉT
TÁMOGATÓ- OKTATÁSI MÓDSZEREK
ÉS IT ...
A kommunikációs rendszer
történelmi fejlődése
5.
Az elektronikus információfeldolgozás, a
számítástechnika forradalma
(az ...
A modern információtechnológia
kialakulása
A modern információtechnológia öt főtétele:
5.
Az információtechnikai
rendszere...
Az információs társadalom
eszközei
• Műholdas műsorszórás (ledőltek a határok)
• Közlekedéstechnika, repüléstechnika
(ledő...
A számítástechnika és a
kommunikációs technikák
integrációja
A konvergencia:
„Különböző hálózati platformok azon
képessége...
A médiakonvergencia területei
•intézményes forma,
•nyilvánosan terjesztett eszközök
(médiumok),
•rendszerint egyirányú
•eg...
A szabadidő, a kultúra, a média és
az oktatás
Bármilyen, a valóságban
zajló esemény,
leegyszerűsített,
szenzációfókuszált
...
A TÁVOKTATÁS
hagyományos
vagy klasszikus
(papíralapú)
elektronikus
(világhálón
történő)
A távoktatástól az e-learningig
öt...
Schramm-féle taneszközök
nemzedéki felosztása
V.
NEMZEDÉK
IV.
NEMZEDÉK
III. NEMZEDÉK
II. NEMZEDÉK
I. NEMZEDÉK
Nem igényeln...
A multimédia
• A multimédia olyan technológia, mely a
számítógéppel segített kommunikációt
és interakciót összetett, inter...
A hagyományos képzés átalakulása
Poroszos tanóra, off-the-job
helyett
off-the-job módszerek
Az elektronikus tanulás
„e-Europe = információs társadalmat mindenkinek” program.
Tanulási formák
Az e-learning értelmezése
Hálózat-alapú oktatás, ahova minden olyan oktatási forma
beletartozik, ahol a közvetítő közeg az...
Az e-learning megoldások összetevői
Hardware feltételek
A mai rendszerek nagy
része ügyfél-kiszolgáló
(kliens-szerver)
kié...
A képzési program (curriculum)
tagozódása
Az SDT Sulinet szerveződése
A saját ütemezésű képzés
Azonos, valós időben
(szinkron)
• Chat
• Whiteboard, közös tábla
felületre rajzolás
• Application...
IKT eszközök az oktatásban
Digitális zsúrkocsi és bőrönd:
amely egy laptopot, DVD lejátszót,
valamint a megjelenítéshez pr...
Az integrált tanulási forma
• a hagyományos tanórák internet
támogatással bővülnek ki
• térbeli és időbeli függetlenség
• ...
A vegyes típusú tanulás jellemzői
A blended learning, olyan oktatási technológia, mely
a képzéshez változatos, tanulási kö...
Az e-learning technológiai
alkotóelemei
1. Learning Management System (LMS) – oktató felület
2. Tananyag, CBT – oktatóegys...
Irányelvek, nemzetközi és
nemzeti szervezetek, szabványok
és rendszerek
1. Irányelvek, politikák – ilyenek érvényesülnek a...
E-learning szolgáltatások
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektronikus médiumok és tananyagok

1,406 views

Published on

#halozatekf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektronikus médiumok és tananyagok

 1. 1. Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ –A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐÉGÉT TÁMOGATÓ- OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY
 2. 2. A kommunikációs rendszer történelmi fejlődése 5. Az elektronikus információfeldolgozás, a számítástechnika forradalma (az ember-gép párbeszéd megjelenése, a tér dimenzió megszűnése; Marshall MCLUHAN) 4. A távközlés forradalma (a világméretű telekommunikációs, telefonos hálózatok révén egyetlen pillanat hatalmas távolságok hidalhatók át) 3. A könyvnyomtatás forradalma (lehetővé válik az információk tömeges terjesztése) 2. Az írás forradalma (az információtárolás független az emberi emlékezettől) 1. A beszéd forradalma (az ember átadja a világról szerzett ismereteit)
 3. 3. A modern információtechnológia kialakulása A modern információtechnológia öt főtétele: 5. Az információtechnikai rendszerek eszközei évente válnak olcsóbbá. 4. A teljesítmény megtartása mellett minden információtechnikai rendszer méretei korlátlanul csökkenthetők. 3. Gazdaságilag, vagy katonailag indokolt feladatokat valósítanak meg. 2. Az információfeldolgozási folyamat, ha csak bizonyos feltételeknek engedelmeskedik, gépesíthető, de az eredmény csak elfogadható. 1. Minden algoritmizálható információfeldolgozási folyamat számítógéppel is elvégezhető.
 4. 4. Az információs társadalom eszközei • Műholdas műsorszórás (ledőltek a határok) • Közlekedéstechnika, repüléstechnika (ledőltek a határok fizikai értelemben is) • Telekommunikáció fejlődése (korlátlan információáramlás) • Internet (hardver-és szoftvereszközök nagymértékű fejlődése)
 5. 5. A számítástechnika és a kommunikációs technikák integrációja A konvergencia: „Különböző hálózati platformok azon képessége, hogy alapvetően hasonló szolgáltatási fajtákat hordozzanak, illetve olyan fogyasztói eszközök összefonódása, mint például a telefon, a televízió, és a személyi számítógép”.[…] [European Comission - Brüsszel, 1997. december 3.]
 6. 6. A médiakonvergencia területei •intézményes forma, •nyilvánosan terjesztett eszközök (médiumok), •rendszerint egyirányú •egymástól távol lévők (halló- és látótávolságon kívül) •rendszerint a személyes közlés bizalmas keskenysávú (narrow) csatornája •információk rögzítése, kezelése, rendszerezése, továbbítása •az információtudomány, a matematika és az elektronika határterületén kialakult tudományág a média gyártás és feldolgozás digitális változata. médiakommunikáció, mobil televíziózás A médiakonvergencia a technológiák közeledésén túl a nyilvános és perszonális kommunikációs lehetőségeinek a bővülését jelenti. •otthoni és hivatali •táv-adatátvitel •kis és nagytávolságra •vezetékes •vezeték nélküli
 7. 7. A szabadidő, a kultúra, a média és az oktatás Bármilyen, a valóságban zajló esemény, leegyszerűsített, szenzációfókuszált gyakran torz és manipulatív formában történő megjelenítése. Cél:a közönség olyan életvitelre legyen kondicionálható kulturálisan, amely a fogyasztói társadalomban érdekelt szféráknak profitot eredményez Az oktatási célú tartalom, esemény, a szórakoztató média formanyelve alapján történő leegyszerűsített multimédiás formában történő megjelenítése. Az oktatási célú tartalom elsősorban infokommunikációs eszközökkel történő elsajátítása. Az információszükséglet és a tanulási igény ma már nem csupán papíralapú dokumentum- gyűjtemény alapján, hanem elektronikusan is kielégíthető.
 8. 8. A TÁVOKTATÁS hagyományos vagy klasszikus (papíralapú) elektronikus (világhálón történő) A távoktatástól az e-learningig ötvözheti, vagy kizárólagos formában használhatja a hagyományos levelezést, az e-mailt, az egy- és kétirányú videó-, illetve műholdas adásokat és az IKT-eszközöket. olyan stúdium, amely az oktató tanár személyétől távol és attól függetlenül – de általa irányítva – megy végbe.
 9. 9. Schramm-féle taneszközök nemzedéki felosztása V. NEMZEDÉK IV. NEMZEDÉK III. NEMZEDÉK II. NEMZEDÉK I. NEMZEDÉK Nem igényelnek gépeket: •képek, •térképek, •grafikus ábrázolások, •kéziratok, •kiállítási tárgyak, •modellek, •falitáblák, •makettek, •kísérleti eszközök, stb. Általuk a közoktatás általánossá válik, megszűnik az írástudatlanság: •tankönyvek, •olvasókönyvek és nyomtatott tesztek audiovizuális eszközök: •a fényképek, •a diapozitívok, •a filmek, •a hangfelvételek, •a rádió és a videotechnika, •a műsorszórás (televízió és rádió), és terjesztés (audió- és videókazettákA programozott oktatás eszközei: (ember és gép közötti kommunikáció) •a programozott egyéni tanulás eszközei, •a nyelvi laboratóriumok, •a személyi számítógépek (PC-k), •az interaktív videó, CD-I, •a multimédia és a virtuális valóságot megjelenítő eszközök Ebben a fázisban jelenik meg a számítógép alapú oktatás CBT). Az internet: melynek segítségével az összes korábbi találmány által nyújtott funkció elérhetővé vált. •átalakította a korábbi tanulási modelleket, •tartalmasabb, elérhetőbb és olcsóbb oktatás, •web alapú képzés (WBT vagy IBT), e-learning •legnagyobb tanulási erőforrás
 10. 10. A multimédia • A multimédia olyan technológia, mely a számítógéppel segített kommunikációt és interakciót összetett, interaktív médiarendszerrel valósítja meg, és teszi lehetővé vizuális (adatok, szöveg, állókép, grafika, animáció, mozgókép) és auditív (beszéd, zene, zörej) megjelenítési formák integrálásával. kritériumai 1. A különböző médiumok független elérése. 2. Interaktivitás, elágazásos programfelépítés. 3. A médiumok kombinációja, többoldalú szemléltetési lehetőség, eredményesebb és tartósabb a tanulás. 4. Az interaktivitás és a navigáció. 5. A non-linearitás, „lapozás” nélküli tartalomelérés.
 11. 11. A hagyományos képzés átalakulása Poroszos tanóra, off-the-job helyett off-the-job módszerek
 12. 12. Az elektronikus tanulás „e-Europe = információs társadalmat mindenkinek” program.
 13. 13. Tanulási formák
 14. 14. Az e-learning értelmezése Hálózat-alapú oktatás, ahova minden olyan oktatási forma beletartozik, ahol a közvetítő közeg az internet vagy egy intranet. Más felfogás szerint az e-learning tágabb jelentésű, és minden technológia alapú oktatás ide tartozik. A hálózati alapú e-learning megoldásoknál a tananyagot a hallgatók a hálózaton (intranet/internet) keresztül egy központi szerverről érhetik el.„Az e-learning olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól független – képzési forma, amely a tanítási - tanulási folyamatot megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, a tutor- tanuló kommunikációt valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva a tanuló számára hozzáférhetővé teszi.„ [FORGÓ S.: Agria Media 2002. Oktatástechnológiai és információtechnológiai konferencián elhangzott előadás. ]
 15. 15. Az e-learning megoldások összetevői Hardware feltételek A mai rendszerek nagy része ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver) kiépítésű. Szoftver feltételek LMS keretrendszer: Kurzusadminisztráció LCMS keretrendszer: tartalomtárolás és kezelés Személyi feltételek rendszergazda, oktatási adminisztrátor, tananyag közvetítő, oktatók, tananyagfejlesztők, tananyagszerzők és vezetők
 16. 16. A képzési program (curriculum) tagozódása
 17. 17. Az SDT Sulinet szerveződése
 18. 18. A saját ütemezésű képzés Azonos, valós időben (szinkron) • Chat • Whiteboard, közös tábla felületre rajzolás • Application Sharing, több személy által használható programok • Videokonferencia Késleltetett (aszinkron) •web-server • e-mail • newsgroups - hírcsoportok • mailing-lists - levelezőlisták • self-tests - gyakorló tesztek • fórum
 19. 19. IKT eszközök az oktatásban Digitális zsúrkocsi és bőrönd: amely egy laptopot, DVD lejátszót, valamint a megjelenítéshez projektort, erősítőt, hangfalat, és mikrofont tartalmaz. Interaktív tábla: egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak. Digitális palatábla: a tantermi nagy méretű tábla számítógépes összekötetésben van a tanuló (vagy tanulócsoport) előtt lévő táblával, melyet megérintve a nagy táblán lévő rajzelemeket képes mozgatni.
 20. 20. Az integrált tanulási forma • a hagyományos tanórák internet támogatással bővülnek ki • térbeli és időbeli függetlenség • az oktató és hallgató közötti interaktivitás közelítése a valós oktatási kapcsolatokhoz
 21. 21. A vegyes típusú tanulás jellemzői A blended learning, olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök) – hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével magas- színvonalú (hi-tech) infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését. (Forgó, 2004).
 22. 22. Az e-learning technológiai alkotóelemei 1. Learning Management System (LMS) – oktató felület 2. Tananyag, CBT – oktatóegység 3. Meta-adat – adatok az adatokról 4. Szerzői szoftver – a rendszer feladata közé tartozik a tananyagok előállítása 5. Általános alkotóelemek a.) Browser –elérhető a tananyagot akkor és ott, amikor és ahol arra szüksége van. b) Kapcsolódási pont –melyek lehetővé teszik az adatcserét és adatfeldolgozást.
 23. 23. Irányelvek, nemzetközi és nemzeti szervezetek, szabványok és rendszerek 1. Irányelvek, politikák – ilyenek érvényesülnek az EU és tagállamaiban: e-Europe cselekvési programjai. 2. Nemzetközi szervezetek, kamarák, szakági minisztériumok ajánlásai, akkreditációja. 3. Nemzeti akkreditációs és minőségbiztosítási testületek. 4. Szabványosítás 5. Elemző, figyelő rendszerek
 24. 24. E-learning szolgáltatások

×