Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAJUK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGANMinggu             BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT      HASIL PEMBELAJARAN  ...
2.1 Perdagangan                  Aras 1                       Menyediakan carta al...
selepas urusniaga                - televisyen ineraktif                 Menyenaraikan jenis...
pengendalian perniagaan3.6 Kaedah Jualan                Aras 1                      ...
2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam    5. Dokumen pembayaran- bil perintah bayar               ...
b. Pengendalikan perniagaan        1.Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan:                  ...
b. Harta tanah              4. Menerangkan jenis-jenis syerc. Saham                 5. Mene...
Aras 3                        Penerangan ringkas tentang jenis dan peranan            ...
b. Pengangkutan laut               3 Menerangkan maksud pengkontenaan dan TIR      Peranan meliputi:c...
12.1 Pergudangan                Aras 1                     Carta aliran gudanga. Perana...
BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN   HASIL PEMBELAJARAN                CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJA...
1.Menilai amalan penjual dari segi etika perniagaan2.Merumuskan sebab-sebab pengguna perludilindungi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skt perdagangan

1,121 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skt perdagangan

 1. 1. TAJUK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGANMinggu BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.1 Keperluan dan kehendak manusia Aras 1 Pelajar menyenaraikan contoh keperluan -Maksud keperluan 1.Menyatakan maksud-maksud : dan kehendak -Maksud kehendak - keperluan -Hierarki keperluan Maslow - kehendak Penerangan boleh menggunakan model - pengeluaran Hierarki Keperluan Maslow 1.2 Pengeluan - sistem barter -Maksud pengeluaran - faktor-faktor pengeluaran Menyenaraikan contoh pengeluaran -Jenis-jenis pengeluaran - pengkhususan bersifat barang dan perkhidmatan -Cabang-cabang pengeluaran 2.Membezakan keperluan dan kehendak Menyenaraikan aktiviti perniagaan 1.3 Faktor-faktor pengeluaran 3.Melakarkan Hierarki keperluan berkait dengan cabang-cabang -Tanah, buruh, modal dan usahawan Maslow pengeluaran -Usahawan dan peniaga 4.Mengenai pasti cabang pengeluaran -Peranan usahawan 5.Mengenal pasti bentuk-bentuk Mengkaji beberapa kegiatan pengkhususan pengeluaran 1.4 Pengkhususan 6.Mengenal pasti kelemahan sistem -Maksud pengkhususan barter Kajian Kes: Profil usahawan tempatan -Pewujudan pengkhususan dalam yang berjaya pengeluaran Aras 2 -Kesan pengkhususan dalam 1.Menjelaskan keutamaan keperluan Kajian : pilih situasi setempat sebenar pengeluaran berbanding dengan kehendak yang melibatkan pengkhususan kerja 1.5 Sistem barter 2.Menjelaskan peranan dan dan perniagaan -Maksud system barter sumbangan usahawan kepada -Kelemahan system barter masyarakat dan negara Simulasi sistem barter 3.Menjelaskan kesan pengkhususan dalam Pengeluaran 4.Menghuraikan kelemahan sistem barter Aras 3 1.Mengkritik sistem barter 2.Mentafsirkan bagaimana keprluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 3.Membuat gambaran mental struktur asas aktiviti pengeluaran TAJUK 2 :UNSUR PERDAGANGANBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
 2. 2. 2.1 Perdagangan Aras 1 Menyediakan carta aliran unsur-unsur perdagangana.Maksud perdgangan 1.Menerangkan maksud perdagangan danb.Maksud perniagaan perniagaan Membuat penerangan ringkas berpandukan carta danc.Bantuan Perniagaan 2.Menerangkan jenis-jenis bantuan perniagaan buku teksd.Kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan 3.Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan Aras 2 1.Menjelaskan dengan contoh hubung kait pengeluaran, Perdagangan, perniagaan dan bantuan perniagaan 2.Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan Aras 3 1.Membina carta aliran unsure-unsur perdagangan 2.Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan Perniagaan kepada sesuatu perniagaanTAJUK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERIBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3.1 Perniagaan dalam negeri Aras 1 Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcita. Maksud perniagaan dalam negeri 1.Menerangkan maksud: Melengkapkan carta aliran saluran agihan3.2 Saluran agihan - perniagaan dalam negeria.Jenis-jenis saluran agihan - peruncit Melayari internet untuk mendapatkan laman web 2.Mengenal pasti fungsi peruncit dan pemborong syarikat-syarikat perniagaan yang terlibat dalam E-3.3 Perniagaan runcit 3.Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit daganga. Fungsi peruncit dalam saluran agihan 4.Menerangkan jenis-jenis perniagaan Borongb.Jenis-jenis perniagaan runcit 5.Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihani.Peruncit kecil-kecilanii.Peruncit besar-besaranc.Bentuk-bentuk lain peruncitan3.4 Perniagaan borong 6.Membandingkan perniagaan runcit dengan Menjana ide bagaimana pemborong mengawal alirana.Fungsi pemborong dalam saluran agihan perniagaan borong barang dalam sesuatu kawasanb. Jenis-jenis perniagaan borongi. Pemborong berfungsi penuh 7.Mengenai pasti bentuk-bentuk lain perunictan: * Meliputi pemborong bayar dan bawa serta jobberii.Pemborong berfungsi Terhad - mesin peruncitan automatik paraiii.Agen dan broker - pesanan melc. Pengambilalihan fungsi Pemborong - francais3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri - jualan langsunga. Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan - E-dagang
 3. 3. selepas urusniaga - televisyen ineraktif Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan - katalog shop peruncit mendapat terus daripada pengeluar3.6 Kaedah Jualana. Jualan tunai Aras 2i. Maksud Jualan Tunaiii. Kelebihan dan kekurangan jualan tunai 1.Menjelaskan melalui contoh jenis perniagaanb. Jualan Kredit runcit kecil-kecilan dan besar-besarani. Maksud jualan kredit 2.Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborongii. Jenis-jenis-Sewa beli - Bayaran Tertunda berfungsi penuh dan Berfungsi Terhadiii. kelebihan dan kekurangan jualan kredit 3.Menghuraikan aktiviti agenc. Jualan Prabayar 4.Mengenal pasti jenis perniagaan yang bolehi. Maksud Jualan Prabayar mengambil alih fungsi pemborongii. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar 5.Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangand. Jualan Konsainan 6.Menghuraikan cirri-ciri peruncitan kecil-kecil dani. Maksud Jualan konsainan besar-besaranii. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan 7.Menghuraiakn cirri-ciri pemborong berfungsi penuh dan pemborong berfungsi terhad 8.Menjelaskan melalui contoh cirri-ciri bentuk lain peruncitan 9.Mengelas dan membezakan jenis –jenis perniagaan runcit Aras 3 1.Menilai kepentingan pemborong kepada perunict dan pengeluar 2.Mengkritik peranan pemborong3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri Aras 1 Mengisi dan menglengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeria.Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan 1.Menyenaraikan jenis-jenis dokumenselepas urusniaga 2.Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri dalam negeri 3.Mengenal pasti jenis-jenis diskaun, syarat-syarat Penghasilan folio dokumen perniagaan serahan dan syarat –syarat pembayaran Aras 2 1.Mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen 2.Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan 3.Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri Aras 3 1.Merumuskan kegunaan dokumen dalam
 4. 4. pengendalian perniagaan3.6 Kaedah Jualan Aras 1 Mengisi dan menglengkapkan dokumen-dokumena.Jualan tunai perniagaan dalam negerii.Maksud Jualan Tunai 1. Menyatakan maksud;ii.Kelebihan dan kekurangan jualan tunai - Jualan Tunai Melakarkan dokumen perniagaan dalam negerib.Jualan Kredit - Jualan Krediti.Maksud jualan kredit - Jualan Pra bayar Penghasilan folio dokumen perniagaanii.Jenis-jenis-Sewa beli - Bayaran Tertunda - konsainaniii. kelebihan dan kekurangan jualan kredit 2.Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan setiap Penerangan termasuk membanding setiap kaedahc. Jualan Prabayar kaedah jualani. Maksud Jualan Prabayar Simulasi urusan jual-beli bersesuaian dengan produkii. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 2d.Jualan Konsainan Buku Skrap tentang produk dan kaedah jualani. Maksud Jualan konsainan 1.Mengira faedah sewa beli, harga tokokan,marginii. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan harga dan amaun bayaran ansuran Merancang jualan 2.Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan yang diamalikan. Simulasi melayan pelanggan 3.Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan 3.Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan Aras 3 1.Membuat keputusan yang rasional semasa memiilih kaedah jualanTAJUK 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSABIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN4.1 Perniagaan antarabangsa Aras 1 Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksportMaksud perniagaan antarabangsaSebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa 1.Menerangkan maksud Carta prosedur import dan ekpsortKepentingan perniagaan antarabangsa kepada - perniagaan antarabangsapengguna, pengeluar dan negara - perniagaan import, eksport dan entrepot Folio dokumen perniagaan import dan eksport.4.2 Perniagaan import, eksport dan Entrepot 2.Mengenal pasti dokumen-dokumen perniagaan 1. Dokumen perniagaan-inden, invois eksport invoisMaksud perniagaan import, eksport dan entrepot antarabangsa consular, sijil asal usulProsedur import dan eksport 3. Menerangkan prosedur mengimport danHalangan dalam perniagaan antarabangsa mengeksport 2 Dokumen pengangkutan – bil muatan, bil udara4.3 Dokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 3. Dokumen insurans- polisi insuransJenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa 1.Menghuraikan kepentingan perniagaan 4 Dokumen kastam- borang perakuan kastam antarabangsa
 5. 5. 2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam 5. Dokumen pembayaran- bil perintah bayar negeri dan perniagaan antarbangsa 3. Menjelaskan perbezaan aktiviti import, eksport dan entreport 4. Menjelaskanhalangan dalam perniagaan antarabangsa 5. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport Aras 3 1. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2. Mencadangkan cara mengatasi masalah perniagaan antarabangsaTAJUK 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANABIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN5.1 Industri kecil dan sederhana Aras 1 Lawatan industri 1. Menerangkan maksud IKS dan kepentingannyaa. Maksud IKS Keratan Akhbar (ADD)b. Ciri-ciri IKS 2. Mengenal pasti ciri-ciri IKSc. Kegiatan IKS Buku Skrapd. Kepentingan IKS 3. Mengenal pasti kegiatan IKSe. Kaitan IKS dengan industri berat Penerangan ringkas tentang Vendor dan Industri beratf. Masalah-maslah IKS Aras 2 1. Menjelaskan kaitan IKS dengan industri berat Sampel-sample produk IKS dan industri berat 2. Menjelaskan masalah IKS * Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) ada memberi insentif sebagai cara mengatasi masalah IKS 3. Menjelaskan dengan contoh sumbangan IKS kepada masyarakat dan negara Aras 3 1. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah IKS 2. Merumuskan peranan IKS dalam pengeluaranTAJUK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAANBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN6.1 Memulakan perniagaan Aras 1 Penerangan meliputi factor yang perlua. Cara memulakan perniagaan dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan
 6. 6. b. Pengendalikan perniagaan 1.Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan: - sendiri Penerangan meliputi tanggungjawab percukaian bagi6.2 Jenis pemilikan perniagaan - francais setiap milikan perniagaana. Milikan tunggal - ambil alihb. Perkongsian - diundang Lawatan ke premis perniagaanc. Syarikat Sendirian Berhad - warisand. Syarikat Awam Berhade. Koperasi 2 Menerangkan factor yang dipertimbangkan untukf. Perbadanan Awam memulakan perniagaan Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh 3. Mengenal pasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan Kuiz 4.Menerangkan cara menubuhkan perniagaan - milikan tunggal Perbincangan berkumpulan - perkongsian - Syarikat Sendirian Berhad Contoh-contoh penswastaan - Syarikat Awam Berhad - Koperasi Penerangan meliputi langkah-langkah penubuhan - Perbadanan Awam secara ringkas Aras 2 Penerangan meliputi memorandum dan tataurus 1. Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk syarikat memulakan perniagaan 2. Menghuraikan cara pengendalian 3 Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan 4. Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1.Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan 2. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan 3. Menilai dasar penswastaanTAJUK 7 : PELABURANBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN7.1 Pelaburan Aras 1 Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidaka. Maksud pelaburan disenaraikanb. Pelabur dan spekulator 1 Menerangkan maksud pelaburan, pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham meliputi perbezaan saham7.2 Jenis pelaburan 2. Membezakan pelabur dengan spekulator dan syera. Simpanan tetap atau Akaun pelaburan 3. Mengenal pasti kepelbagaian peluang pelaburan
 7. 7. b. Harta tanah 4. Menerangkan jenis-jenis syerc. Saham 5. Menerangkan peranan BSKLi. Jenis saham 6. Menerangkan cara-cara melaburii. Pulangan atas sahamiii. Peranan Bursa Saham Aras 2 Kajian laporan saham di akhbar/Beriteksd. Unit Amanah 1. Mengira pulangan daripada pelbagai pilihan Penerangan tentang insentif cukai ke atas modal7.3 Panduan am melabur pelaburan pelaburana. Panduan asas membuat pelaburan 2. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur 3. Menghuraikan factor yang mempengaruhi harga saham 4 Menghuraikan cara membeli dan menjual sahamTAJUK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAINBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN8.1 Sistem Perbankan Aras 1 Lawatan ke banka. Perbankan konvensionalb. Perbankan Islam 1 membezakan sistem perbankan konvensional dan Penerangan ringkas tentang jenis dan fungsi bank sistem perbankan secara Islam8.2 Jenis –jenis bank 2. Menerangkan fungsi Bank Pusat dan bank- bank Risalah bank dan produknyaa. Bank Pusat lainb. Bank Perdagangan 3. Menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank Ceramah oleh pegawai bankc. Bank Saudagar perdagangan dan kegunaannyad. Bank badan berkanun 4. Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek Catatan:e. Bank Koperasi 5. Mengenal pasti sebab-sebab cek tak layan 6. Menerangkan cirri dan fungsi setiap jenis institusi Penerangan meliputi aktiviti kewangan yang menjual8.3 Perkhidmatan bank perdagangan kewangan lain berbagai produk perkhidmatan untuk mendapata. Menerima simpanan 7. Melakarkan cek. keuntungan.b. Kemudahan pembayaranc. Kemudahan pembiayaand. Perkhidmatan lain8.4 Cek Aras 2 * Penerangan meliputi penggunaan teknologia. Jenis-jenis cek dan penggunaannya maklumat dalam urusan perbankanb. Faedah menggunakan cek 1.Menjelaskan perbezaan di antara setiap jenis bankc. Jenis-jenis cek lain 2.Menjelaskan kepentingan setiap bentuk Penerangan meliputi tatacara membuaka akaund. Cek tak layan perkhidmatan bank perdagangan kepada pelanggan bank Cara menggunakan cek8.5 Institusi Kewangan lain 3.Menghuraikan kelebihan dan kelemahana. Syarikat Kewangan penggunaan cek Spesimen cekb. Syarikat Pajakan 4.Menjelaskan perbezaan cek terbuka dan cekc. Syarikat Pemfaktoran tertutup Penerangan meliputi perkhidmatan Biro maklumatd. Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Cek (BMC)
 8. 8. Aras 3 Penerangan ringkas tentang jenis dan peranan institusi kewangan lain 1. Membuat keputusan pemilihan perkhidmatan bank yang sesuai untuk pelbagai jenis pelanggan bankTAJUK 9 : INSURANSBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN9.1 Insurans Aras 1 Penerangan prinsip ganti rugi meliputi caruman,a. Pengenalan kepada insurans subrogasi dan doktrin punca terdekatb. Konsep insurans 1 Menerangkan konsep, peranan dan istilah-istilahc. Jenis risiko dalam insurans Ceramah wakil syarikat insuransd. Peranan insurans 2. Mengenal pasti jenis-jenis risiko 3. Menerangkan prinsip-prinsip insurans Insurans kenderaan bermotor meliputi ”Excess9.2 Prinsip-prinsip insurans 4. Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans Clause”a. Kepentingan boleh diinduranskan 5. Membandingkan insurans konvensional denganb. Penuh percaya Takafulc. Ganti rugi 6. Mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntutan ganti rugi9.3 Jenis insuransa. Insurans Kemalangan Aras 2b. Insurans Kebakaranc. Insurans Hayat 1. Menghuraikan konsep pemusatan risikod. Insurans Perkapalan/Penerbangan 2. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yange. Insurans-insurans lain mempengaruhi kadar premium insurans9.4 Takaful 3.Menjelaskan prinsip-prinsip takaful. Kajian tentang jenis insurans yang diambil oleha. Prinsip Takaful 4. Menjelaskan implikasi setiap prinsip insurans ke sesebuah perniagaanb. Produk Takaful atas tuntutan ganti rugi Catatan:9.5 Belian polisi dan tuntutan ganti rugi Aras 3a. Prosedur membeli polisi 1. Mencadangkan jenis polisi insurans yang sesuai Penerangan ringkas tentang implikasi percukaian keb. Prosedur membuat tuntutan ganti rugi bagi sesuatu jenis perniagaan dan individu atas ganti rugi dan premium insuransTAJUK 10: PENGANGKUTANBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN10.1 Pengangkutan Aras 1 Lawatan ke pelabuhana. Peranan pengangkutan 1 Menerangkan peranan dan jenis –jenis pengangkutan Kajian tentang jenis pengangkutan yang sesuai bagi10.2 Jenis pengangkutan 2 Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan setiap sesuatu jenis barang dan rasional memilihnyaa. Pengangkutan darat jenis pengangkutan
 9. 9. b. Pengangkutan laut 3 Menerangkan maksud pengkontenaan dan TIR Peranan meliputi:c. Pengangkutan udara 4 Mengenal pasti agens-agensi peranan berkaitan - Lembaga pelabuhand. Saluran paip dengan bidang pengangkutan - Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) 5. Menerangkan factor-faktor pemilihan jenis - Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)10.3 Pengkontenaan pengangkutan - Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)a. Maksud pengkontenaan - Jabatan Penerbangan Awam (DCA)b. Pengangkutan antarabangsa Routier (Transport Aras 2 - PetronasInternational Routier) 1.Menjelaskan dengan contoh kepentingan - Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) pengangkutan kepada sesuatu jenis perniagaan - Jabatan Laut (Syahbandar)10.4 Pemilihan jenis pengangkutan 2.Menghuraikan jenis-jenis pengangkutan darat, - Malaysia International Shipping Corporation (MISC)a. Faktor-faktor pemilihan jenis pengangkutan laut, udara dan saluran paip - PUSPAKOM 3.Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi Folio/ Buku Skrap membantu perniagaan Aras 3 1. Membuat gambaran mental tentang aktiviti pengangkutan dalam perniagaan 2. Mengkritik setiap jenis pengangkutan 3 Membuat keputusan rasional dalam memilih jenis pengangkutanTAJUK 11 : KOMUNIKASIBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN11.1 Komunikasi Aras 1 Penekanan kepada perkhidmatan pos dana.Peranan komunikasi 1 Menerangkan peranan komunikasi. telekomunikasi yang berkaitan dengan amalan 2 Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi perniagaanb.Perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaani. Televisyen dan radio 3. Menerangkan cirri-ciri setiap jenis perkhidmatan Simulasi tentang penggunaan perkhidmatanii. Perkhidmatan Pos komunikasi komunikasiiii. Perkhidmatan telekomunikasi 4 Menerangkan agensi yang terlibat dalamiv. Perkhidmatan Kurier perkhidmatan komunikasi Aras 2 1 Menjelaskan factor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi Aras 3 1 Mencadangkan jenis-jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai kepada peniagaTAJUK 12 : PERGUDANGANBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
 10. 10. 12.1 Pergudangan Aras 1 Carta aliran gudanga. Peranan pergudangan 1.Menerangkan maksud dan peranan pergudanganb. Ciri-ciri gudang yang baik 2.Menerangkan jenis-jenis gudang Mengkaji jenis gudang yang sesuai bagi sesuatu jenis 3.Menerangkan kepentingan gudang berbon kepada barang dan rasional memilihnya12.2 Jenis gudang peniaga da kerajaana. Gudang pengilang 4.Menyatakan cirri-ciri gudang yang baikb. Gudang pemborongc. Gudang peruncit Aras 2d. Gudang kerajaan 1.Menghuraikan dengan contoh kepenitingane. Gudang berbon gudang kepada peniaga dan pengeluarf. Penyetoran sejuk 2.Menjelaskan cirri-ciri gudang yang baik Aras 3 1.Mencadangkan kaedah pengendalian gudang yang baikTAJUK 13 : PROMOSIBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN13.1 Promosi Aras 1 Penerangan ringkas konsep produk, promosi, hargaa. Peranan promosi 1.Menerangkan maksud dan pernana promosi dan agihan (4P)b. Promosi dalam pemasaran 2.Mengenal pasti perkaitan promosi dengan pemasaran Simulasi mengenai pelbagai jenis promosi13.2 Jenis promosi 3.Menerangkan cirri-ciri setiap jenis promosia. Pengiklanan 4.Mengenal pasti jenis-jenis pengiklanan Foliob. Promosi Jualan 5.Menerangkan cirri-ciri pelbagai media pengiklananc. Jualan Terus 6.Menerangkan factor-faktor pemilihan media Cara mengiklan sesuatu barang/kemahirand. Publisiti pengiklanan kejurujualan Aras 213.3 Media Pengiklanan 1.Menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosia. Media Bercetak 2.Menghuraikan cara ’gaya tarikan iklan’ untukb. Media Elektronik menarik perhatian penggunac. Media lain-lain 3.Menjelaskan kelebihan dan kelemahan setiap13.4 Pemilihan media pengiklanan media pengiklanana. Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan 4.Memilih media pengiklanan yang sesuai bagi mempromosikan sesuatu keluaran 5.Menentukan pemilihan jenis pengiklanan yang sesuai bagi sesuatu barangan Aras 3 1.Mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangTAJUK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
 11. 11. BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN14.1 Peranan kerajaan dalam perniagaan Aras 1 Penerangan ringkas dan menyeluruh peranana. Penyelidikan dan Pembangunan 1.Mengenal pasti kepentingan peranan kerajaan kerajaan meliputi industri Kecil dan sederhana,b. Perundangan perniagaan dalam perniagaan perniagaan antara bangsa dan Lembaga Hasil Dalamc. Latihan dan pengurusan 2 Mengenal pasti agensi-agensi yang terlibat Negeri (LHDN)d. Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga 3 Membezakan penglibatan agensi dalam membantue. Promosi dan pemasaran peniaga/pengusaha Risalahf. Pelepasan cukaig. Pembiayaan Aras 2 Lawatan ke agensi berkaitan 1.Menjelaskan dengan contoh cara bagaimana sesorang pengusaha dibantu oleh kerajaan Ceramah 2.Menghuraikan peranan setiap agensi kepada pengusaha 3.Menghuraikan implikasi perundangan perniagaan kepada pengusaha/peniaga Aras 3 1.Menghuraikan implikasi perana kerajaan kepada peniaga dan penggunaTAJUK 15 : KONSUMERISMEBIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN15.1 Konsumerisme Aras 1 Ceramaha. Maksud komsumerisme 1.Menerangkan maksud konsumerisme 2.Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna Surat Khabar/Utusan Konsumer15.2 Perlindungan pengguna dan pengeluara. Hak dan tanggungjawab pengguna 3.Mengetahui dan mengamalkan cara membeli Perbahasanb. Taggungjawab pengeluar dengan bijakc. Membeli dengan bijak 4 Menerangkan peranan kerajaan dan agensi lain Penerangan ringkas tentang Tribunal Pengguna ( did. Peranan kerajaan dan agensi lain dalam dalam melindungi pengguna bawah Akta Perlindungan Pengguna )melindungi pengguna 5 Mengamalkan etika amalan perniagaan olehe. Etika Amalan Perniagaan penjual dan pembeli 6 Menerangkan undang-undang berkaitan dengan Catatan: Penerangan meliputi tanggungjawab sebagai perlindungan pengguna pembayar cukai Aras 2 1.Menghuraikan bagaimana menjadi pengguna yang bertanggungjawab 2.Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab pengguna dan pengeluar Aras 3
 12. 12. 1.Menilai amalan penjual dari segi etika perniagaan2.Merumuskan sebab-sebab pengguna perludilindungi

×