De slechtste kweekvijver van Nederland

656 views

Published on

Is de Tweede Kamer een kweekvijver voor zakelijk talent? Een rondgang langs 150 oud-kamerleden toont aan dat het antwoord op deze vraag bedroevend is.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De slechtste kweekvijver van Nederland

  1. 1. .:.j+..S.*H*-=*€5.--!-€W
  2. 2. 10 JAAR NA DE KAMER 'Een tf f an de 150 Kamerleden van tien jaar achtergrond. Voor veel mensen is het VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes (64) signaleert nog een ander obstakel: Kamerlidmaatschap en bijbehorend Y eeleden hebben er een schamele verschil 'Jaren geleden heeft iemand besloten salaris al een enorme stap, eentje die ze tien na hun vertrek uit de Kamer een vind ik de dat Kamerleden geen bijbanen mogen buiten de Kamer waarschijnlijk niet zakelijke carridre opgebouwd. Daarbij gemaakt zouden hebben.quot; hebben. Er is niets mooier dan af en toe hanteren we het begrip zakelijk ruim: flexibititeit' Niettemin denken veel Kamerleden kunnen ruiken aan het bedrijfsleven. van die tien zijn er slechts vier op een Kamerleden moeten gewoon een partti- in eersteinstantie wel in aanmerking te hoge managementpositie terechtgeko- komen voor een goede baan na Den me functie kunnen uitoefenen als ze men. Daarbij tekenen we nog aan dat Haag. Langeveld:quot;Veel Kamerleden den- het merendeel van deze tien carridre- dat willen.quot; De klooftussen bedrijfsleven en poli- ken dat hun kostje is gekocht als zij het makers al actief was in het bedrijfsleven tiek is dan ook diep. Hollander: quot;Wij Binnenhofverlaten. Dat is echt zelfover- v66r zij de Kamer ingingen. De conclu- hebben twee jaar geleden een ontmoe- sie lijkt daarmee gerechtvaardigd dat de schatting. Maar het is ook niet eenvou- dig om, ontdaan van je Tweede Kamer- ting in Nieuwspoort (perssoci€teit van TweedeKamer geen springplank is voor de Tweede Kamer, red.) georganiseerd. een glanzende carridre in het bedrijfsle- kleding, weer helemaal naakt op de arbeidsmarkt te staan. Dat mensen 120 ondernemers kwamen kennisma- ven. Maar klopt dat ook? We woegen opnieuw proberen vast te stellen wat ken met kamerleden om de ldoof tussen het een aantal oud-kamerleden, aan een jouw laaraliteitenzijn.quot; bedrijfsleven en politiek te overbrug- recruiter en de voorzitters van het NCD gen. Dat was althans de bedoeling. Van enVNO-NCW. Springptank de 150 Kamerleden hadden zich er Mismatch De Tweede Kamer fungeert dus niet als slechts 33 aangemeld. En daarvan laua- men er maar 4 opdagen! Beschamend springplank naar de boardroom? Recruiter Hans Langeveld is in ieder Volgens Willem Hollander (63),voorzit- geval niet te spreken over het niveau toch? Het is helaas typerend voor de situatie zoals hij is. Het bedrijfsleven is ter van het Nederlands Centrum van van Kamerleden wat betreft opleiding Directeuren en Commissarissen (NCD) de economische motor van ons land, en achtergrond. Hij vindt het over maar in politiek opzicht volstrekt niet denkt het bedrijfsleven niet aan ex-poli- het algemeen betreurenswaardig. tici, maar aan doelen, targets en gaat belangrijk. Ik vind het niet goed dat veel Langeveld is managing partner van men op zoek naar de mensen die die mensen met min of meer dezelfde ach- Maes & Lunau, bureau voor executive doelen kunnen waarmaken. Als reden tergrond de cultuur en het beleid bepa- search.Hij heeft ze wel aan zijn bureau gehad. Kamerleden die na Den Haag voor de beperkte instroom vanuit het len.quot; bedrijfsleven naar de politiek, wijst hoopten op een mooie zakelijke positie. Bernard Wientjes is zich ook bewust Hollander naar de facilitering van een van de grote afstand tussen bedrijfs- Langeveld drukt zich nog voorzichtig politieke carridre.'Ambtenaren en leven en overheid. VNO-NCWdoet daar- uit als hij zegt dat hij een mismatch om een proef waarbij hoge ambtenaren onderwijzers hebben een terugkeerga- constateert tussen de verwachting van Kamerleden en de realiteit. quot;Ik wil niets en een topmanagers van plaats ruilen. rantie, dat is voor bedrijven nauwelijks te realiseren. De overheid als leveran- Wientjes hoopt zo het wederzijdse afdoen aan de inspanning die iemand begrip te vergroten. quot;Het is een hele die in de Kamer heeft geleverd, maar deze cier van Kamerleden doet het dus van- pe kloof. Dat heeft ook te maken met )) mensen ontberen vaak een bepaalde zelfsorekend beter.quot; 9?71: KAMERLEDEN 16-1tr-? fop Etla Kalsbeek l52l PvdA Saskie Noorman-den Uyl Adri DuiYestaiin[571 16rl. Nu: voorzitter van de rvb van Nu: wethouder votkshuisves- ALtra, een instelting ting in Almere voor Nu: voorzitter de rvt van van Karin Adelmrnd ltl jeugdzorg speciaat en overteden 21 oktober2005 op onder- Sensis,een instelling voor wijs in Amsterdam gehandicapten visueeI Jaap Jelte Feeffitra l53l Nu: voorzitter de fietsers- van ThanasisApostolou 151l Bert Koenders l49l Rob Oudkerk l52l N u : c o i i r d i n a to r'l n fo rma t bond drug poticy dialogue'vanuit de Nu: ministervoor Nu: Lector'teefstijtverande- r i ng bi j j onger en' de Papandreou Stichting uit g 0ntwikketingssamenwerkin aan Wim YanGetder 160l Athen e Nu: zetfstandig consuttant. Haagse Hogeschool asso- en Johanneke Liemburg l55l Daarnaast voorzitter ryt ci6 bij adviesbureau de van l,lieke Y.n der Burg 162l Nu: burgemeester van Cinop, ryt Axioncontinu lid en Bunt Nu: ondervoorzitter de van Littenseradiet tid rvt HKU Commissie Gelijke Gerrilian Yan Ovenl59l Be h a n d e t i n g John Lilipaty 164l Nu: raadsheer het bij Rob Yan Gijzet l53l Nu: voorzitter gerechtshof NationaaI Park Nu: mede-eigenaar zake- en DenHaag Dick de Cloe l59l l.lieke Sterk l5ll 0osierschetde tijk teidervan adviesbureau Nu: waarnemend burgemees- N u: i n d e w a o Potitea Rick van der Plosg l51l Servaas Huys [671 ter van Schoonhoven vooT- en Bert Middel l55l Nu: hoogleraar verschil- aan z i t t e rv a nd e GH 0 R. van het Nu: voorzitter WitlieSwitdens-Rozendaal l62l Nu: burgemeester van [endeuniversiteiten bin- in Pct€r van Heemrt l55l Faunafonds Nu: Voorzitter de regiona van Smattingertand nen-en bui tenl and Nu: raadslid fractievoor- en Ferd Crone l53l [e toetsingscommissie eutha- zitter PvdARotterdam Nu: burgemeestervan Aria de Jong l54l nasie.Daarnaast een nog Jeltie Yan Nieuwenhoven Peter Rehwinket l43l Leeuwaroen Nu: in dienst i nter i m - ats aantatlokateen regionale Hamid Houda [531 Nu: burgemeester van t64l manager/projectteider bij toez i c h t h o u d e n e n b e s t u u r Nu: OV-ambassadeur de Nurzetfstandig ondernemer namens Naarden lid van de en Sharon Dijksma l36l het ministerie V&W Nu: staatssecreia.isOCW van tijkefuncties HoudaTextieI Transitium EersteKamer 19 16.11-2007MA N A GEME N TTE A MI 69 I
  3. 3. 10 JAAR NA DE KAMER de Kamer ingaan. Het reputatierisico is die spastische discussie over de inko- erg groot. Het bedrijfsleven is zwaar mens. Daardoor wofdt het onmogelijk ondervertegenwoordigd in de Kamer, om nog over de andere aspecten te pra- dat is betreurenswaardig. Het is een pro- ten. Ik ben zelf mijn leven lang onderne- bleem van de partijen zelf. Een eryaren mer geweesten ik merk dat ik erg veel man uit het bedrijfsleven gaat niet de tijd kwijt ben om in Den Haag de onder- Kamer in om vervolgens afgescheeptte nemersboodschapvoor het voetlicht te worden met de portefeuille voor kokkel- krijgen.quot; visserij.quot; Comfortzone Bernard Wientjes: quot;Wij moedigen onze leden aan om als het enigszins kan Levert een parlementair verleden dan politiek actief te worden. Als er topma- helemaal niets op? Recruiter Langeveld nagers zijn die dit nu lezen en denken: ziet het niet helernaal somber in: ja dat wil ik wel,laat ze contact met ons quot;Opdrachtgeverszijn wel geinteresseerd opnemen. Dan gaan wij wel aan de in oud-Kamerleden. maar dan voor lob- poorten in Den Haag rammelen.quot; byachtige posities, niet voor het hoger Hollander: quot;Voor Kamerleden die aan- management. Je bent namelijk wel zichtbaar en merkbaar geweesten hebt sluiting willen bij het bedrijfsleven, bie- den wij bij deze een ldasje aan. Het klas- naamsbekendheid. Je komt in functies je van het NCD.Dan gaan wij die kamer- terecht waar het netwerk dat je in je leden leren wat er in het zakenleven politieke tijd hebt opgedaan belangrijk E u van je gevraagd wordt. Wat onderne- is. Of je wordt bijvoorbeeld voorzitter F je : men is, welk risico moet nemen en van de Nederlandse verenging van X. a Blijf je leld<erin je comfortzone, dezelf- o onder welke drukje moet kunnen ope- E = reren. Ik ga het niet voor maar 66n de kleur, geur en smaak als wat je al m o deed en wat je kon.quot; Ook Willem doen, maar als er een grocpje F Kamerlid o L Hollander nuanceert: quot;Ik denk dat veel heeft...Onskunnen ze bellen.quot; interesse sen die capabel zijn en een bijdrage zou- Kamerleden echt wel ondernemende Rogervan Boxtetl53l den willen leveren aan het landelijk competenties hebben. Ze zijn nieuws- Wa s 1 0 j a a r t e r u g : gierig, nemen risico's,hebben een dui- bestuur, maar zij lopen tegen een muur k a m e r l i dn a m e n sD 6 6 van andersdenkenden op. Er wordt delijke drive. Maar dat alleen is niet gesproken over het 'old boys & girls net- N u : v o o r z i t t e r v b M e n zi s n vo o r zi tte r e genoeg,het gaat om leiderschap.quot; v a n h e t b e s t u u rv a n d e NPS werk' in het bedrijfsleven, maar diezelF Reputatierisico de cultuur heb je ook in de politiek. Daar kom je niet tussen, dat is een quot;Voordat ik de Kamer inging, werkte ik En de beweging in omgekeerde rich- gesloten circuit. Hans Langeveld: 'Je als organisatieadviseur en interim- ting? Zakelijke toppers die de Kamer ingaan?Willem Hollander: quot;Ik ken men- ziet maar heel zelden echte topmensen manager. Na mijn vier Kamerjaren en DettaLoydd verzekerings Dev etopm ent AtettaJacobsprijs voorzit- en Hans HiLlen160l Garrit Yal,kl52l C onsum ent de AFMen van Agr icuttur aI groepen tid rvc Nestt6 Nu: [id EersteKamen N u : e i g e n a ar nV a tka d vi e s. va lid van de rvt van RTV ter van de Schoitenprijs IIFAD] onderandere:Lid Daarnaast Daarnaast van het bestuur lid Drenihe RaadvanAdviesCvZlCoitege van het Max Euwecentrum Ann6ke Assen l57l DzsingiszGabor l67l Wim Yande Camp156l tid en president-commissaris voorZorgverzekeringenl, AZ. Eisso Woltjer l65l Nu: docent bestuur s k unde N u: gepens i oneernogw el d, rvc Arriva,voorzitter van aande Radbou d ni v er s i tei t U N u: voor zitter Stichting eenaantatbes tuur l i j kfunc - e Centrumvoor Merk en Josephine Yerspaget t61l Wereldvoedselvraagstuk ti es i n H ongar i j e C om m u n i c a t ie n [ i d v a nh e t Merten Beinema l?5! e N u :w i I h e t ni e tze g g e n n e g o o i td e h o orno p d e h a a k daqel i i k s e s t u u r a nV N 0 - b v Nu: voorzitter Scoop, van Jan van Zijt l55l Henkde Haanl65l NC-W- Nu: voorzitter van de Raad voorsociate Zeeuwsinstituut Nu: secretaris van het Margo Vtiegenthart l49l voorW er ken Inkom en & cultureteontwikkeling bestuurvan het Centrefor Mariavan der Ho_eYen Nu: voorzitter van de MB0 l58l European SecurityStudies N u: m tn rs t ev a n L Z r Pieter Jan Biesh6uvet l58l Raad, Kroontid van de Sociaal i,lartin Ziitstra l63l van de RU Groningen Nurvoorziiter overtegorgaan E c o n o m i s c hRa a d S E Rl L i d e N u: voor zitter de van i , Jaap de Hoop Schefier l59l {0PVien van de rvt van de Hoges€hool S tichting Veter aneninstituut Personenvervoer Bob Heeringa168l generaat Nu: secretaris NAVo voorzittervan Cedris Utrechten lid van de rva van N u: gepens i oneerN ogw eI d. de Sociale Verzekeringsbank Marjet Yan Zuiiten l40l Jan ten Hoopen[511 Nur partner bij de Deloitte Ank Bijleveld-Schouten l45l actiefais lid van de ryt van Nu: staatssecretaris BZK van N u: k am e rl i d Henk Vos ltl H um anCapital oup, ec- Gr djr TBSinsteLling 0ldenkotte, De overteden 1999 in teur Corporate Strategy& lid vande rvc van de Oerrit de Jong 163l PubticAffairs CeesBremmer [591 R abobank c hede- Ens ver- N urti d A t g e me n e JacquesWallage Nu: algemeensecretaris 16tl Haaksbergen voorzitter en eniqing cAN eder tand YM R ek enk a me r Nu : b u r q e me e ste r n va CDA vande ctidntenraad Livio van Gr o n i n g e n Nu: kamertiden voorzitter Alis Koekkoek ltl Agnes YanArdenne-Yander Piet Bukman l73l Frans Joref van der Heiiden vastekamercommissie 0CW Overleden 2005 in Tineke Witteveen-Hevinga Nu: voorzitter van het IPC Hoeven l57l t6fl N ui per m anent llnter nationaIood& F ve.tegen- t60l Nu: werkzaamats adviseur Nancy Denkers lil TradePolicy Ad Lansink l?31 Nu: Manietzorger Daarnaast woordiger voor NederLand bij Agricultural bij uitgeverijHotaPress. overLeden 2005 in Nu: voorzitler van de voorzitter van de beroepsver- de FAo,de voedsel- land- en Council.l W as hi ngton in Voorzitter van een Teuma ryt GetderseMilieufederatie e n i g i n g o o rh e l p e n d e n n v e b ouwor ganisatie de van verpleeghuis, vande rvt lid ali Doetman.Pet usl v e r z o r g e n d el n ti n g l n vo o r- e Verenigde Naties,vertegen- Vincent Yander Burg l52l S penni ng- N u: gepens i oneerN ogw el d. Par nas s i Bav o, a cerd Leers 156l zittervan het expertisebureau woordigerbij het World Food Nu:Jur idischadv i s eurz el f- , betr ok k en j de Sti c hti ng bi meesterFondsbijzondere gevestigd Zeist. Nur burqemeester van v a nd e St i n g. i dva nd e L Programme IWFPIen bij het standig te ptv. Leergeld, voorzitter de van rvc M aas tr i c h t C o m m i s s i e i n a n ci i i l e F l nter nationaI Fundfor Daarnaast voorzitter nodenRotterdam 70 I MANA G E M E N T A M1 9 I 1 6 - 1 1 - 2 0 0 7 TE
  4. 4. 10.'AARNA DEKAMER 'Politiekis ook meer in faciliteren. Anderhaif jaar vier jaar ministerschap,in 2002, kreeg ben afgesproken dat ze tot aan een geleden kwam ddn van mijn managers bepaald punt tijd mag investeren in ik het adviesvan Hans Wijers om niet td geenaf- snel ja te zeggen tegen eventuele aan- naar mij toe. ZIj wilde politiek actief haar maatschappelijke betrokkenheid. spiegeting Daarentegen begrijp ik ook wel dat een biedingen. Dat heb ik ook niet gedaan. zijn in haar woonplaats. Ik was bang dat van de Ik was nog behoorlijk jong toen, 48. In ze zou gaarr zeggen dat zij haar baan kleine middenstander dat minder ging opgeven, maar ze wilde het juist gemald(elijk kan zeggen. Maar zeg nou 2003 ben ik bij Menzis aan de slag gamen- gaan combineren en woeg wat ik daar- gegaan. eerlijk: iemand die in brede zin bij wil leving' van vond.. Wij hebben daar toen een dragen aan onze samenleving, dat is Ik zie wel overeenkomsten tussen toch alleen maar toe te juichen.quot; reeel gesprel( over gevoerd en wij heb- politiek en bedrijfsleven. Je moet goed kunnen onderhandelen en snappen waarom dat nodig is. Een Kamerlid g4e! MarjetvanZu;lten heeft wel wat weg van een mkb'er. Was X0jaar terug: Iemand die een ddnmanszaak runt, met i , a m c r L i d d f r e n sd e P v d A n de ondersteuningvan ddn assistent. Het - N u : p a r t n e rb i j d e D e t o i tte m a r ke ti n q , is aanpoten hoor. Je bent met zoveel bezig. Het politieke handwerk, compro- c o m m u n i c a t i o r r s b u s i n e ss & devetopment missen leren sluiten, slim amenderen op bepaaldevoorstellen.Je retorisch ver- quot;Ik zit nu zevenjaar bij Deloitte, waar- mogen aanscherpen. Dat zijn allemaal van vijf jaar als partner. Ik ben dit vaardigheden die je later goed kunt gelijk na mijn I(amerlidmaatschap gebruiken. gaan doen. Voor ik de kamer inging, Een verschil vind ik de flexibiliteit. werkte ik als recruiter bij IGN. Ik heb Ik krijg een bedrijf snellbr een bepaalde mijn wortels in het bedrijfsleven. Het kant op dan in politiek Den Haag moge- was ook altijd mijn bedoeling om daar- lijk is. Ookvoel ikveel meer de ogenvan coliega's en werknemers op me gericht. naar toe terug te keren. Ik heb heel veel geleerd van mijn I(amerperiode. Het Zij kijken toch naar mij als de verant- werken in een politiek-bestuurlijke woordelijke voor hun belegde boter- omgeving laat zich goed vergelijken hammen. Ambtenaren zien bewindslie- den en I(amerleden komen en gaan. Dat met het werken aan de top van een onderneming. Je moet goed onder is toch anders. Als je kijkt naar de samenstelling druk kunnen werken, stressbestendig zijn. Je moet vanuit een bepaaldevisie van de Kamer is het overgrote deel - een leidraad - problemen en onder- afkomstig uit de ambtelijke, semi- publieke of publieke sfeer. Dat kan werpen kunnen benaderen.Aan de ene kant moet je altijd samenwerken,maar )) beter. Daar kan het bedriifsleven zelf JanHendrik Ktein lrotekamp Lei den, on- ex ec uti v er ec - N Ren6Yander Linden [641 Cathar ina- ziekenhuis Marry visser-Yan Doorn l57l di Enric Hessing [591 tor bi j Ai r F r anc e Nu: gepension eerVi c e- d. t58l Nu: EersteKamerliden voor- KLM ,Li d an v Nu: adviseur lnterptan, E indhoven bij de rvc van de Nederlandsche N urgep e n s i o n e e rd .a s zittervan de Parlementaire voor ziiter Natio naal W voorzittervan de Stichting Banken adv i s eur j van Glasm useum Leer dam , bi Assemblee de Raadvan v oor z i t t ev a nd e v e re n i g i n g r Gerrit Terpstra l53l G eor ge . M ar s halF unden C l Pricewate ouseCoope rh tid rvc Rabobank rs Europa van afvalbedrljven, nu doet IPACE) Nu: EersteKamerlid, daar- voorzittervan de Stichting Vijfherenianden lid van de en 400jaar V0C tijdetijkevenniets naastondermeer van de lid OussamaCberribi [681 scoutingcom mi s s ianhet ve Wim Matemanl62l RvTvan de Sticht;ng N u: doc ent CDA aan de Em or y N u : w e t h o u d efi n a n ci i i nn r i Benk Korthals 163l Vtuchteting, van de tid Pieter.Hofstra 151l University AttantaIVSJ in Rijswijk Nu: Voorzitter groep rvc K lachtencom m issie het van N u: Eer s teKam er ti d, daar - Frans Wott€rs ltl gerechtsdeurwaarders CNVen tid vande naastondermeer van de lid Ctemens Cornielje l49l overteden 2005 in Theo l,leijer 160l Nedertand, voorziiter vande Klachtencommissie de van rvavan de Goalntra Groep, N u: C om m i s s ar ider s Nu: voorzitter rvt betaatd voetbalKNVB 5 ER. tid van de rvcvan Roordink Koni ngi n anGel der tand v WD Hoofdproductschap Bedrijfswagencentrum lid en Akkerbouw Mariike van Lente-Huiskamp MaximeVerhagen 151l v ande C om m er c i 6te l ub C Theo van den Doel l55l Jan Dirk Btaauw 166l Nu: m inister van l53l G r oni ngen Nu:J.D.Btaauw ons uttanc y . N u: auteurv an het boek : Nel l,lulder-Yan Dam l71l C N u: bur g me e s t e ra nE p e v zaken B uitenlandse 'Bi nnenhoia' en z el fs tandi g 1 Nur bestuurstid de van 0ndersteunt adviseert en Henk Yan Hoot l59l c ons ul tant het gebi ed an op NEBAS voornametijk internaiionale v Nu: voorzitter de stichting van partementariiirs Defensie Nationale en LVO Vei l i ghei d Jacob Reitsma l52l Piet Blauw l68l N u : b u r g m e e ste r n va HansHoogervorst l5tl Sari Yan Heemskerck Pitlis- van het Wymbritseradiet Nu: voorzilter Nurvoorzitter de AFM van pr oductschap ank en Duvekot 167l Dr Nu: voorzitter de stichtinq van Ries Smite 163l - Henk Kampl55l 400jaar Michielde Ruytef, N u : t i d g e m e e n te ra aD e n d AnkeYan Bterck-Woerdman N u: k am er ti d Zeifstandig strategie-adviseur H a a gs i n d s20 0 6 l63l i n s am enw er k i ng et Nu: lid vande r aadv oor m Margreet Kamp ltl Votksgezondheid Zorg Winketman van Hessen & en l.larian Soutendijk-Yan en ov er Leden 1998 in VIM.AC Consultancy. Appetdoorn l59l D aar naas s z i j onder m eer it Frit5 Botkestein U4l Nu: rechterbij de arrondisse- Willem Keur l57l vice-voorzitte. de UNES- van te Nu: bijzonder hoogl er aar mentsrechtbank grondslagen C0, tid van de rvt van de N u:w ethouder onom i s c he ec van Roiterdam voorzitter en van inte[[ectueLe potitieke Wereidom.oepen tid van het ontw i k k el i ng de in ontwik k el i ngen aan de ctiiintenraad het van H ets i nkC om i t6 i de TU Detften de Universiteii Noordoostpotder 7 2 I MANA G E M E N T T E A9 1 1 6 - 1 1 - 2 0 0 7 IM

×