Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visitekaartje van het bedrijf

1,088 views

Published on

Hoe is het gesteld met de recepties (toch het visitekaartje van een onderneming) van de AEX bedrijven?

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Visitekaartje van het bedrijf

  1. 1. vier vormen de grijze lager.De resterende middenmoot. Ptatteaccenten Wat maakt een receptionistegoed? woe We gen het aan Ria van 't l(ooster, algemeen directeur van Schoevers. Ze noemt drie belangrijke kerncompetenties: 1. Communiceren, 2. Organiseren en 3. CommercieelKlant-gerichtHandelen.Deze drie punten vormen de ruggengraatwaarop de Schoevers-opleiding gebaseerd. is Maar de belangrijkstevereistevan eengoe de receptionisteis niet aan te leren: een dienstverlenende, ldantgerichte houding. Dat eenreceptioniste leukvindt om ande het ren te helpen. Geluldcigzit dat bd de meeste onderzochtebedrijven wel goed. Alleen bij Getronics.TNT en Buhrmann wordt met ver- bazinggereageerd we vragenom eenjaar- al report office' moet zljn. Ze tekent de als verslag, toch een bij wet geregeld openbaar route op een kaartje van het complex, het ARO ligt namelijk in gebouw VO. Daar zit document. Bij uitschieter TNT is een lesje ldantvriendelijldeid zelfsop zijn plaats. Anneke achter de receptie. Geluld<igheeft is eevestied een enorm com- zij wel van jaarverslagengehoord. Zij belt oD !)hilips ABNAmro I plex in Eindhoven. u de pech heeft naar Thea,blijkbaar chefjaarverslagen bij Als pand en eenbijna bang bij het verkeerdepunt het complex binnen Philips. Helaas zit Thea in een meeting, Eenindrukweld<end te komen, volgt een zoektocht langs de waardoor er binnen hddl Philips niemand makendereceptie.Wat een uitstraling. Wel gebouwen VO, VS, VB enzovoorts. is die een jaarverslag kan verstreldcen. jammer dat de, overigenszeerwiendelijke, Uiteindelijk komt u dan bij het hoofdge- Anneke: quot;I(unt u misschien op een later receptionisteop haar kniedn onder de balie moet duiken om naar eenjaarverslagte zoe- moment terugkomen?quot; Natuurlijk, is bouw. De receptie is een indrukwekkend, ken. Iets wat nog niet gemald<elijk in een futuristisch multimediaal geheel.Niets mis opsturen dan misschien een mogelijkheid? is mee. Achter de balie zit Hanneke, type Dat moet dan maar. strakkerok en ook niet bijzonder charmant 'oguttegut'. Van een jaarverslag heeft ze Het gevalvan Philipsis maar ddnvan de trouwens. Uiteindelijk komt zij weer boven nog nooit gehoord. quot;Een jaarverslag?Wat ervaringen bij de 24 getesteAEX-bedrijven. tafel met een Engelstaligexemplaar.Op de bedoelt u dan precies?Van welke afdeling?quot; Alle uitslagen (zie kader) overziendkomt waag of er ook een Nederlandsexemplaar te verkrijgen is krijgen we te horen 'Ja, ze Haar collega'sMarion en Linda bemoeien Wolters Kluwer als beste uit de bus. Op hun receptie is niets aan te merken, zij liggen hier al maanden hoor.quot; Na enig aan- zich er ook mee. maar zelfs met drie man 'dringen wordt geinformeerdbij een collega, sterk komen ze er niet uit. Een passerende scoren op werkelijk alle punten een vol- vierde dame moet uitkomst bieden. 'Ja doende. Aegon, Heineken en Getronics maar ook daar is de Nederlandseversie hoor, Philips heeft jaarverslagen. delen de laatste plaats in de ranglijst. Dan moet onvindbaar. je maar evennaar bovenbellen.quot; ASMLvalt zelfs buiten de score.We kregen Aegon Hannekebelt de ene na de anderecolle- geen jaarverslag, iedereen was aan het ga, maar ook zij kunnen haar niet helpen lunchen. Samengevatscoren van de over- De receptie van Aegon wordt bemand aan een jaarverslag. Uiteindelijk treft ze gebleven23 bedrijven slechts tien hoger door beveiliger Henk. Eigenlijk kunnen dan een 7.Acht bedrijvenscoreneen 5,5 of iemand die vertelt dat ze dan bii het'annu- we ook beter sprekenvan een commando- geenj aar v er s tag... ASM L, 54 I MANA G E M E N T A M2 1 I 1 5 .1 2 - 2 0 0 6 TE
  2. 2. RECEPTIONISTE.TEST Buhrmann kwartaal zijn gewoon mee te nemen. De centrum dan een receptie, want daar Bij binnenkomst van deze receptie word je dame in kwestie is wiendelijk, weet waar heeft de balie meer van weg. Helaas kan ze het over heeft en ziet er netjes uit. Het overvallen door een orkaan van rood het DE-koffieapparaat daar niets aan ver- is jamrner dat er tijdens de telefonische natuursteen. Indrukweld<end en duur, zo anderen. Henk weet gelukkig wel wat een jaarverslag is, maar grijpt mis in de kast test wordt doorverbonden zonder te vertel- ziet het eruit. Ook receptioniste Anita voelt zich blijkbaar overvallen door de len waar naartoe, anders had Akzo nog waar ze behoren te liggen. Gelukkig heeft waag om het jaarverslag. quot;Kom je dat zelf hoger gescoord. Bob van de communicatie er boven nog ophalen?quot;, ldinkt het ongelovig. Na een een paar en komt hij deze naar beneden ASML bevestigend antwoord volgt een telefoontje brengen. naar boven. quot;Ik heb hier nou toch iemand Een eigen complex, een indrukwekkende Ahotd receptie, maar een jaarverslag blijkt een staan met zo'n gekke vraag. Ja, ik weet effe niet wat ik moet doen. Ik kan dat nie....quot; onneembare horde. Jammer hoor, want op Wat bij Ahold de gedachte is achter de een hoop andere punten scoort ASML best Geluld<ig voor Anita weet de afdeling com- manshoge receptiedesk blijft een raadsel. goed. Maar geen jaarverslag kunnen krij- Echt uitnodigend komt deze niet over, je municatie raad en even later wordt er een j aarverslag beneden afgeleverd. gen omdat iedereen aan het lunchen is, kin komt nauwelijks boven de balie uit. Ook hier hebben de receptionistes plaats- dat gaat natuurlijk nergens over. Opsturen D5M is blijkbaar ook geen optie, want zelfs als gemaakt voor een dame en heer van een beveiligingsbedrijf. De jaarverslagen staan In het behoorlijk deprimerende Heerlen ligt iemand hoogstpersoonlijk aan de balie staat in Veldhoven (en zeg nou eerlijk, hoe het hoofdkantoor van DSM. Het eerste wat geluld<ig keurig in een staander. je te binnen schiet als je er binnen stapt is vaak komt dat voor) krijgt men het advies Akzo Nobel het jaarverslag van internet te halen. een ziekenhuis. Zo ldinisch is het ingericht. Geen stoel, geen gezelligheid, niets. Wat Geluldcig is de receptioniste wel zo wien- IGurig, dat ornschrijft in ddn woord de receptie van Akzo Nobel. De jaarverslagen dan wel weer past bij de omgeving buiten. delijk om na een toiletbezoek, waar het naar perziksnoepjes ruikt, de betreffende De balie wordt bemand door Gerti. Ook bij staan duidelijk zichtbaar in de receptie- DSM is wagen om een jaarverslag blijkbaar >> webadressen even op te schrijven. ruimte en ook de ciifers van het derde Met Zwitserse: in het buitenland: Mail International Business van SwissPost. U kunt nu goede zaken doen in het buiten- land.Business International, oplossing de Marl voorhetversturen uw dagelijkse van correspon- zakendoen andere rn dentie facturen, en maakt koppelt landen nog interessanter. oplossing Deze snelheid f lexibiliteit betrouwbaarheid en aan en zekerheid. dat tegenuiterst aantrekkelijke En adviseren u voorwaarden, Onzemedewerkers graag.Befgratis 0800 swisspost(794777 6781 rffi of kijk op www.swisspost.nl i*si',ti6 *
  3. 3. dat achter de receptiebalieplaatsvindt.Dan geen gangbare praltijk, want Gerti belt gen dat we de heer Wagenaar(de bestuurs- naar Jos.Dan blijkt opeensdat wij om iets worden we opeens, zonder aankondiging, voorzitter) niet te spreken kunnen krijgen hebben gewaagdwat klinkt als een Jaorver- doorverbonden naar een andere persoon wagen we natuurlijk naar de reden.Een b!j- slaoch'.quot;Eh Jos.hette gij nog een jaorver- zonder welbespraakt quot;waarom denkt u?quot; is dan degenenaar wie gewaagdwas. En het gesprekbegon net leuk te worden... slaoch?quot;Dat kan dus echt niet. Eenaccentis onsdeel.Tja. al geen pretje, rnaar een potje onvervalst 0etronics Hagemeyer Limburgs om de oren krrjgen zonder waar- schuwing vooraf is geenvisitekaartje. Getronics huist in de Rembrandttoren naast Een mooi gebouw een keurige receptie en het Amstelstation in Amsterdam. Daar is op een bijzonder wiendelljke receptioniste. Fortis zich niet zo veel mis mee, maar alle bedrij- Bij Hagemeyeris alles keurig in orde. De Het gebouw van Fortis ziet er mooi uit, keu- ven in die toren delen de receptie en dat receptionistes staan je zowel aan de tele- rig ingericht. Mooiebalie en alleslijkt prima foon als in persoon uitermate netjes te zorgtvoor een nogal onpersoonlijke sfeer.De woord. De ja4pverslagen in orde.Helaas, receptioniste, die eruitziet alsof ze Kitty zou dejaarverslagen op.Aan zijn staan keurig klaar de overkant van de straat, in het andere kunnen heten, doet heel lollig en gezellig bij de receptie. De rest van de ruimte ziet uit. Het is jam- gebouw zouden ze nog wel moeten liggen. met de leuke yuppenmannen en deelt siga- er ook prima georganiseerd Die receptieis een stuk minder aanlold<elijk, retten uit als ware zij de automaat zelve. mer dat de locatie van Hagemeyer qua het ziet eruit als een gemiddeld loket in de Maar op de waag om het jaawerslag reageert openbaarvervoerdan weer net wat lastiger gemeenteJuinen'. Na enig zoekenheeft de zij met eenpinnig'Ja, die kan iku natuurlijk te bereiken is, dat zorgt net voor dat halve wiendelijke receptioniste het gewaagde niet gevenquot;.Als we dan informeren naar de puntje achterstand op Wolters Kluwer. jaarverslaggevonden.Aan de telefoon gaat mogelijkheid van contact met iemand van Heineken het een stuk minder goed.Terwijl wij wach- Getronics zelf is zlj nog net geneigd een tele foontje naar boven te plegen. Iemand van ten om doorverbonden te worden krligen De receptie van Heineken zit redelijk ano- wij geen muziekje, geen reclame voor het Getronics komt vervolgens het gevraagde niem en wordt gedeeld met een kantoor bedrijf of zelfs maar stilte te horen. Nee,we document brengen.Ook telefonisch is het bij van ABN Amro. De ruimte is beperkt en kunnen volop meegenietenvan het gesprek Getronics geen succes. we te horen krij- Als komt daardoor rommelig over. Ook achter Lapland Puur Naeenprachtige bij sneeuwschoenwandeling even adem eenknisperend komt u 0p kampvuur. onthaasten Even midden in eensprookjesachtig winterlandschap. bestaat nietalleen enruimte. hier rust Stress Maar avontuur: ook ijsvissen een of persneeuwscooterhuskyslee. daarna ontspannende tocht of En een sauna... Lapland, ongekende een belevenis! www.wi nterwonderl I and.n info@voigt-travel.nl Tel. 699 035 0322,
  4. 4. RECEPTIONISTE.TEsT Buhrmann loarartaal zijn gewoon mee te nemen. De centrum dan een receptie, want daar Bij binnenkomst van deze receptie word je dame in kwestie is wiendelijk, weet waar heeft de balie meer van weg. Helaas kan overvallen door een orkaan van rood ze het over heeft en ziet er netjes uit. Het het DE-koffieapparaat daar niets aan ver- is jammer dat er tijdens de telefonische natuursteen. Indrukweld<end en duur, zo anderen. Henk weet gelukkig wel wat een jaarverslag is, maar grijpt mis in de kast ziet het eruit. Ook receptioniste Anita test wordt doorverbonden zonder te vertel- voelt zich blijkbaar overvallen door de len waar naartoe, anders had Akzo nog waar ze behoren te liggen. Gelukkig heeft waag om het jaarverslag. quot;Kom je dat zelf hoger gescoord. Bob van de communicatie er boven nog ophalen?quot;, klinkt het ongelovig. Na een een paar en komt hij deze naar beneden ASML bevestigend antwoord volgt een telefoontje brengen. naar boven. quot;Ik heb hier nou toch iemand Een eigen complex, een indrukweld<ende Ahotd receptie, maar een jaarverslag blijkt een staan met zo'n gekke vraag. Ja, ik weet effe niet wat ik moet doen. Ik kan dat nie....quot; onneembare horde. Jammer hoor, want op Wat bd Ahold de gedachte is achter de een hoop andere punten scoort ASML best Geluld<ig voor Anita weet de afdeling com- manshoge receptiedesk blijft een raadsel. goed. Maar geen jaarverslag kunnen krij- Echt uitnodigend komt deze niet over, je municatie raad en even latet wordt er een j aarverslag beneden afgeleverd. gen orndat iedereen aan het lunchen is, kin komt nauwelijks boven de balie uit. dat gaat natuurlijk nergens over. Opsturen Ook hier hebben de receptionistes plaats- D5M is blijkbaar ook geen optie, want zelfs als gemaakt voor een dame en heer van een beveiligingsbedrijf. De jaarverslagen staan In het behoorlijk deprimerende Heerlen ligt iemand hoogstpersoonlijk aan de balie staat in Veldhoven (en zeg nou eerlijk, hoe het hoofdkantoor van DSM. Het eerste wat gelukkig keurig in een staander. je te binnen schiet als je er binnen stapt is vaak komt dat voor) icrijgt men het advies AkzoNobet het jaarverslag van internet te halen. een ziekenhuis. Zo ldinisch is het ingericht. Geen stoel, geen gezelligheid, niets. Wat Gelukkig is de receptioniste wel zo vrien- Keurig, dat omschrijft in ddn woord de dan wel weer past bij de omgeving buiten. receptie van Al<zo Nobel. De jaarverslagen delijk om na een toiletbezoek, waar het De balie wordt bemand door Gerti. Ook bij naar perziksnoepjes ruikt, de betreffende staan duidelijk zichtbaar in de receptie- DSM is wagen om een jaarverslag blijkbaar > webadressen even op te schrijven. ruimte en ook de cijfers van het derde Met Zwitserse betrouwbaarheid dichterbij klanten in het buitenland: Mail International ,, van SwissPost. ' U kunt nu goede zaken do,en in het buiten- land.Business International, oplossing de Mail correspon- voorhetversturen uw dagelijkse van in dentie facturen, maaktzakendoen andere en koppelt landen nog interessanter. oplossing Deze snelheid f lexibiliteit betrouwbaarheid en aan en zekerheid. dat tegenuiterst aantrekkelijke En u Onzemedewerkers adviseren voorwaarden. graag.Befgratis 0800swisspost(7947776781 ffiF of kjk op www.swisspost.nl swtssPosT?
  5. 5. RECEPTIONISTE.TEST de balie is het ongeordend en onpraktisch. In de hoek staat een onduidelijke verzame- ling van een kastje, bakjes, kartonnen dozen en een ventilator. Brigitte doet een poging om in deze chaos eenjaarverslag te vinden, maar slaagt hier niet in. In plaats van iemand te bellen loopt ze vervolgens zelfnaar boven om een aantal exemplaren te halen. Tijdens het wachten valt ons oog op een brief,e op de balie quot;het is niet ver- plicht om goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of zelfs prettig weekend te zeggen. Het is een omgangsvorm. Ton.quot; Als Brigitte terug is bedanken wij haar uitge- breid voor het jaarverslag. Wie Ton is, daar wilden wij niet achter komen. IN G 'S t rijkijz er','p oe nsch oe n' , ' k laps c haat s ' , genoemde bla- Net als zijn collega's heeft hij nog nooit van allemaal bijnamen voor het futuristische zers klinkt het, een jaarverslag gehoord. Na enig overleg hoofdkantoor van ING langs de Zuidas in toch al iets min- krijgt hij het advies even achter de balie te Amsterdam. Dit indrukwekkende gebouw kijken, quot;maar dan moet je wel even eerst der blij, uit de heeft een op het oog keurige receptie. Als kast quot;die van 2005 heb ik gevonden, maar die blazers uit de weg halenquot;. Na het ver- wij ons melden worden wij geholpen door )) olaatsen van een aantal dozen en de eerder- die van 2006 is er niet.quot; een uiterst wolijke beveiligingsbeambte. ffiffi'WffiWffi'ffiffiWffim@hm Brother International(Nederland)B.V.TelefoonO2O-545 12 5'l
  6. 6. metrostation Sloterdijk als we opeenswor- den aangeklamptdoor eenhijgende Piet.quot;U was toch die dame die zojuist om een jaar- verslagkwam wagen?Ikwas vergetener dit nog bd te doen. Alstublieft.quot; Wat een ser- vice. Pluspuntenvoor Piet en zijn conditie. Rodamco Europe Om bij de receptie te komen moet er eerst aangebeldworden bij de draaideur, waarna je met de lift omhoog moet. Eenmaalboven aangekomen verontschuldigt de receptio niste zich vrigndelijk voor het niet te woord kunnen staanblj de draaideur,omdat ze aan de telefoonwas. maar ze wilde ons niet bui- ten laten wachten. Gezien het weer inder- daad een bijzonder aardig gebaar. recep De tieruimte is kleinschalig, maar keurig. De jaarverslagen liggen netjesop de balie klaar, en de aankledingis prachtig. De dameszljn zo mee te nemen. De dame van Rodamco erg wiendelijk en lijken alles, ondanks het heeft haar zaakjesduidelljk keurig op orde. uitvallen van 6dn van de computers goed 58M 0ffshore onder controle te hebben. Wat is het dan KPN jammer als, in een ruimte waar aan alle In het winderige havengebied van De receptie van het hoofdkantoor zit aan detailsaandachtlijkt te zijn besteed, jaar- Schiedam ligt het kantoor van SBM. Ook de de kantine vast. Dat zie je niet alleen, dat verslagen een kartonnen doosdie in een hier is aanbellen noodzakelijk. Eenmaal uit ruik je ook. Gelukkig komen we niet voor kast geschoven tevoorschijnkomen. Aan is, binnen is de receptie eenvoudig, maar een eettest. Esther, van de receptie, de telefoon maakt Numico echter een hele functioneel. De balie zelf is een beetje rom- rare indruk. Volgensde receptionisteis het begrijpt er helemaal niets van. Bij de waag melig, overal ligt wat. De dame door wie naar het jaarverslag is haar eerste reactie 'beleid'om niet de naam of functie te geven wij geholpen worden is wiendelijk en keu- het invullen van het bezoekerspassenfor- van de persoonmet wie gaat worden door- rig, maar heeft een duidelijk accent. De jaarverslagenliggen keurig ldaar in de kast wordt dus doorverbonden mulier, waarschijnlijk omdat dat is wat ze verbonden.Je met altijd doet. Na het herhalen van de waag bijvoorbeeldmewouw Jansen, maar voordat achter de balie en de attente receptioniste je haar aan de Ujn krijgt mag je niet weten en een beetje hulp van haar collega belt biedt zelfs een tasje aan om het in mee te dat ze mewouw Jansen heet. Uitermate Esther maar eens naar boven. Tijdens het nemen. Wat schetst onze verbazing als er wachten op het jaarverslag mogen we geen strak SBM-tasje,maar een verfom- merkwaardig. plaatsnemen in ddn van de wachtstoelen, faaid H&M'etje te voorschijn komt. ReedElsevier helaas nog dichterbij de kantine. Shett Zoalshet een uitgeverij betaamt ligt er een Numico hoop lectuur bij de receptie.Helaas Shell heeft een prachtige receptieruimte. voor ons Numico is gevestigd in het Schiphol WTC. ligt het jaarverslag er niet tussen. Mooi ingedeeld en voldoende zitplaatsen. De receptieruimteis een op zichzelf staande ReceptionisteCarla belt naar boven, naar Ook achter de balie ziet alles er strak geor- unit vanwaaruit je opgehaaldmoet worden Piet. Evenlater drukt Piet ons een stapeltje ganiseerduit. De dame achter de balie heet documenten in de handen en teweden ver- om vervolgensnaar het kantorengedeelte te Pauline. Ook zij lijkt verbaasdte zijn door de waag om een jaarverslag. Na kort over- laten wij het gebouw.We zijn al bijna bij kunnen. Het ziet er allemaal heel mooi uit 58 I MANAGEMENT TEAM21 I 15-12-2006
  7. 7. RECEPTIONISTE.TEST leg met haar collega besluit zij de pers- dienst te bellen. De dame van de pers- dienst heeft geen zin om eenjaarverslag te brengen. quot;Vindt u het goed als ze het opstuurt, anders moet ze helemaal naar beneden komen.quot; TNT Bij TNT in Hoofddorp heeft Manon van de receptie duidelijk een lesje ldantvriendelijk- heid nodig. Op de waag om het jaarverslag knjgen wij als antwoord 'Ja, dan moet u naar Duiven.quot; Als wrj opmerken dat dit toch het hoofdkantoor is, barst ze meteen weer los in haar aangeleerde riedeltje 'Ja, maar wij verwijzen mensen altijd naar Duivenquot; terwijl ze een e-mailadres en telefoonnum- mer op een brief e begint te schrijven. AIs wij wagen of ze er niet toch een telefoontje aan Helaas voor ons kunnen wij zo snel de deur zou willen wagen om te kijken of er iemand hier in het hoofdkantoor een jaawerslag van TomTom niet ontdeldcen. Geluld<ig biedt de portier van Schiller soelaas. heeft, ontsteekt zij in woede. quot;Mewouw, Inderdaad, ingeklemd tussen het Party zoals ik u al heel vaak heb gezegd, is dit niet je.hoort is quot;voor ddn van onze medewer- Crew Cafd en het Cool Dottryr Cafd is de onze procedure.quot; Als we opmerken dat zij kers, kies 1.quot; Pas als je gddn keuze maakt ingang van TomTom. Eenrnaal binnen blijf niet meteen haar geduld hoeft te verliezen word je doorverbonden met de receptie. je op een onaangename manier geconfron- en dat ze toch even kan informeren, grijpt teerd worden met de locatie. Het ruikt er Manon de telefoon. Tegen de persoon aan de namelijk zoals een kroeg op maandagoch- Unilever andere kant van de lijn begint ze ostentatief tend ruikt, een penetrante lucht van ver- Aan het Weena in Rotterdam ligt het met quot;hoewel ik weet dat het niet de procedu- schraald bier en sigaretten. Achter de balie Unilever-gebouw. De receptie is een onper- re is en we volgens de procedure mensen soonlijke ruimte, maar de jaarverslagen normaal gesproken doorverwijzen naar is het een chaos, er ligt van alles kriskras staan prominent in een display. De recep- Duiven, heb ik hier een dame staan die per opgestapeld en her en der verspreid. De rest tioniste geeft je, zodraze begint te praten, se een jaarverslag wil. ... ja, maar die liggen van de ruimte is redelijk hip ingericht en het gevoel dat je ergens op een markt in hier niet meer. ... oh, okd.quot; En tegen ons quot;er ook de geheupbroekte verschijning achter komt zo iemand een jaarverslag brengen.quot; de balie past daar wel bij. Totdat Uschi, Italingen staat. Haar rok is te krap, want want zo heet ze, zich in haar zoektocht die kruipt steeds op, waardoor de voering Niet veel later verschijnt er een dame van TNT met een stapel jaarverslagen; eentje zichtbaar wordt. Ook haar werkplek is naareenjaarverslag,vanonsafbukteneen bouwvakkersdecolletd dat zijn weerga niet romrnelig. Maar het ergste is dat er een voor ons en de rest voor Manon. Wat was nou blikje energy-drink duidelijk zichtbaar ook alweer de procedure? kent aan de hele wereld tentoonspreidt. De eerste waag die dan in je opkomt is quot;waar naast haar monitor staat. En volgens mij TomTom is haar onderbroek?quot; Niet veel later komt er niet van een Unilever-merk. een lichtelijk verfomfaaid jaarverslag van Het Rembrandtplein in Amsterdam is ont- Vedior zettend gezellig, maar nou niet meteen de achter een doos tevoorschijn. De receptionistevan Vedior heeft de touw- plek waar je het hoofdkantoor van een AEX- Het telefoonmenu van TomTom is ook tjes'strakin handen.Ze magdan geenjaar-l> behoorlijk onduidelijk. De eerste optie die fonds zou verwachten. En toch is het zo. 15-12-2006 N A GE ME N T A M21 I 59 I MA TE
  8. 8. RECEPTIONISTE.TEST ABNAmro 7 .5 Aegon 4. 0 AhoLd 6 .5 Akzo Nobet 9. 0 ASML 6. 0 Buhrmann 6. 5 DSM 5. 0 Fortis 6. 0 Getronics 4. 0 Hagemeyer 9. 5 Heineken 4. 0 f NG+ + l- 5 .5 KPN 5 .5 Numico 7. 5 ReedElsevier 8 .5 58M Offshore 8. 0 Shett 7. 5 TNT 5. 0 Unitever 5. 5 8. 0 WoltersKluwer + t 0.0 Criteria 1 uit s t rat i n g n i n r i c h t i n ge c e p tie ts g e b o u w e r a 5 ke n n is n het bedri j f va 9 tel efoononder deeI 2 ordet ij k h e i d p r a k t i s c h ie d e tin ge ce p tie en n r 6 b e r e ikb aarhei d vi ndbaarheirecepti e en d 10 j aar v er s tag ui tei ndeti j k i n handen 3 jaarv er s t aa a n w e z i g i j r e ce p tie g b 7 u itstr a ting kl edi ng en recepti oni ste 4 c orrec te / b e s c h a a fe n k l a ntvr ie n d e tiike u d in o de ho 8 d u id e L ijk externi ngehuurd verslagenhebben en de afdeling communi- De receptie wordt gerund door twee dambs catie niet bereikbaarzijn wegenseen ver- van, laten we voorzichtig zeggen, middel- huizing, dat brengt haar niet van haar bare leeftijd. De receptieis netjes,duidelijk stuk. Hopelijk voor haar gaat ze er qua en gastwij. De waag om het jaawerslag receptie ook op vooruit, na de verhuizing, brengt deze dames niet van hun stuk, we1- want dat is nu behoorlijk treurig. Verder is nee, die liggen gewoon netjes in de kast. alles keurig in orde bij Vedior. Kwartaalcijfers worden niet geprint uitge- geven, maar enkel op internet gepubli- WoltersKluwer ceerd, zo wordt ons verteld voordat we er, Op de statige Apollolaan in Amsterdam bij wljze van spreken,naar konden wagen. Oud-Zuid vinden we het gebouw van Het webadres is geen enkel probleem. De waarschijnlijk zonder ooit hun stem te hoe- Wolters Kluwer. De winnaars van deze test. dames runnen deze tent als een klok en ven verheffen. Pure ldasse! 60 I MANAGEMENT TEAM21 I 15.12-2006

×