buou mo mem ham mat periodontal disease an toàn bức xạ nha khoa tích hợp xương vat lieu nha khoa biodentine mta dental cements rhm x quang nha khoa who nha chu oral maxillofacial pathology benh ly mieng local anesthesia techniques in oral and maxillofac immunology inflammation benh ly tuy & vung quanh chop implant nha khoa vertical soft tissue thickness độ dày mô mềm theo chiều đứng implant không tiêu xương zero bone loss concepts thuật ngữ cấy ghép răng terminology misch’s contemporary implant d misch’s contemporary implant dentistry icoi glossary of implant dentistry khớp cắn tiếp xúc phía lưỡi khớp cắn bảo vệ với răng nanh chức năng nhóm khớp cắn thăng bằng khớp cắn bảo vệ lẫn nhau khớp cắn bảo vệ implant canine-protected occlusion lingualized occlusion group function bilateral balanced occlusion mutually protected occlusion implant-protected occlusion implant occlusion tlrs and gpcrs pamps and prrs độc lực vi khuẩn virulence factors bệnh toàn thân ức chế chọn lọc cox-2 protein pha cấp các chất trung gian viêm dòng thác viêm đáp ứng miễn dịch tương tác vi khuẩn-ký chủ viêm nha chu và viêm hệ thống selective cox-2 inhibitors proinflammatory mediators proresolving lipid mediators systemic inflammation acute-phase proteins proinflammatory cytokines inflammatory cascade bacteria-host interaction hội chứng suy hô hấp cấp (ards) sars-cov-2 trong túi nha chu rối loạn hệ khuẩn miệng oral dysbiosis bão cytokine nha chu và sức khỏe toàn thân virus cúm vũ hán co-infection ace2 (angiotensin converting enzyme-2) cytokine storm sars-cov-2 (2019-ncov) periodontitis covid-19 vật liệu trám nha khoa rmgic glass ionomer cement giomer gic tăng cường nhựa gic compomer endosequence xi măng calcium enriched mixture ceramicrete bioaggregate che tủy trám bít ống tủy vật liệu bioceramic gốm sứ y sinh direct pulp capping bioceramic bioceramic sealer bioceramic endodontic cement bioceramics endodontics yếu tố tăng trưởng giá thể te bao goc noi nha tai tao tai tao mach mau tuy stem cells scaffolds revascularization regenerative endodontics vùng quan tâm roi grayscale mức xám dữ liệu hình chiếu tập dữ liệu dạng khối voxels cbct hàm mặt tiêu chí lựa chọn bệnh nhân ảnh giả xảo ảnh liều bức xạ chất lượng hình ảnh thu nhận dữ liệu hình ảnh chụp cắt lớp vi tính chùm tia hình nón patient selection criteria artifacts radiation dose image quality acquisition protocol cone beam computed tomography liền xương lành thương thứ phát lành thương nguyên phát tổn thương dây thần kinh ổ răng sự lành thương nerve trauma implant osseointegration ossification wound healing wound repair xạ trị vùng đầu cổ ung thư do bức xạ tổn thương adn tác động trực tiếp tác động gián tiếp stochastic radiation effects radiation-induced cancer radiation effects osteoradionecrosis hoại tử xương hàm do tia xa hiệu ứng tất định hiệu ứng sinh học bức xạ hiệu ứng bất định head-neck radiotherapy dna damage deterministic radiation effects cell killing biến loạn nhiễm sắc thể phim x quang quanh chóp periapical radiography intraoral radiography giải phẫu x quang trong miệng time exposure milliamperage kilovoltage beam filtration bremsstrahlung radiation x-ray machine electromagnetic radiation x-ray production tạo ra tia x liều chụp x quang nha khoa giới hạn liều bức xạ bức xạ nền tự nhiên chiếu xạ công chúng chiếu xạ nghề nghiệp bảo vệ bức xạ nha khoa radiation monitoring devices linear no-threshold hypothesis radiation risk radiation dose limits radiation protection dental radiation doses background radiation cạo vôi bằng máy siêu âm xử lý mặt gốc răng điều trị nha chu không phẫu thuật ablative laser therapy ultrasonic scalers root surface debridement non-surgical periodontal therapy cay ghep rang osseointegration etch-and-rinse self-etching primers adhesives dbas dentin bonding agents vat lieu dan nha khoa symphysis ramus dental implants bone block grafting bone augmentation alveolar ridge deficiency yeu to c shrinkage polymerization microfiller composite hybrid composite dental composite composite nha khoa co do trung hop c-factor do cung mo dun dan hoi do ben uon do ben keo do ben nen tinh chat co hoc cua vat lieu nha khoa shear strength elastic modulus hardness flexural strength tensile strength compressive strength stresses and strains dental materials mechanical properties bioactive glass hydroxyapatite smart material bioceramics biomimetic material tooth regeneration regenerative dentistry mesenchymal stem cells induced pluripotent cells dental stem cells clinical trials post in endodontics prefabricated post ceramic post fiber-reinforced post post and core icd10 icd10 chan doan rang ham mat xi mang gan nha khoa xi mang bit tuy mo nha chu anatomy of periodontium sealer cone gutta percha vat lieu tram bit ong tuy vat lieu noi nha zinc polycarboxylate zinc phosphate self-adhesive cement luting tai tao nha chu regeneration vung che reconstructive periodontal surgery furcation management xuong o rang alveolar bone pain in endodontics tieu phau rang khon impacted teeth surgical extraction nho rang 8 autologous growth factors platelet rich plasma platelet rich fibrin access cavity preparation mở tủy tia x nha khoa mo quanh chop rang radiology periapical tissues phau thuat cat chop rang oral surgery apicoectomy nang do rang odontogenic cysts 1997 oral health cpi dental caries criteria oral health survey periodontology soft tissue tumors oral maxillofacical pathology u buou mo mem ham mat soft tissue tumors oral maxillofacial pathology gay te trong nho rang pathogenesis immune system pulp periapical diseases ameloblastoma u men face- nose- palate development benh ly xuong ham u do rang odontogenic tumor benh ly niem mac mieng oral mucosal diseases giai phau vung mang tai parotid region lymphoid nodules of neck & head hach bach huyet dau co
See more