Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaedah pendidikan islam (al quran)

2,766 views

Published on

Published in: Education

Kaedah pendidikan islam (al quran)

 1. 1. TALAQQI DAN MUSYAFAHAH TASMI' BAGAIMANANKAH KAEDAH TALAQI DAN MUSYAFAHAH DAPAT DIAPLIKASIKAN DALAM PENGAJARAN TILAWAH AL-QURAN TAKRIR DAN TADARUS
 2. 2. KAEDAH TASMI`(MENDENGAR)
 3. 3. TALAQQI DAN MUSYAFAHAH
 4. 4. Proses talaqqi dipersetujui oleh semua ulamak sebagai satu cara dalam memindahkan bacaan al-quran daripada seorang guru kepada muridnya. Talaqqi melibatkan interaksi dua hala iaitu (sami') dan (mushafahah) iaitu murid mendengar bacaan guru dan murid mempendengarkan bacaannya kepada guru.
 5. 5. Dalil Kaedah Talaqqi dan Musyafahah: ‫وقرءانها فرقنهاه لتقرأه عل ى النها ْيِ عل ى مكث ونزلنهاه تنزيال‬ ً‫نَ ُ الْ نَ وسً نَ نَ الْ نَ ُ ْيِ نَ الْ نَنَ ُ نَ نَ لَّ س نَ نَ ُ الْ و ٍ نَ نَ لَّ الْ نَ ُ نَ الْ ْيِ الْ وس‬ 106 : ‫رسورة الرسراء‬ Maksudnya : “Dan Al Quran itu Kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang dan Kami menurunkannya beransur-ansur.”
 6. 6. KELEBIHAN a) Kaedah ini murid-murid dapat membaca Al-Quran dihadapan guru secara bersemuka dan dapat memerhati contoh bacaan daripada guru kemidian di ikuti oleh pelajar. b) Kaedah ini merupakan kaedah yang pertama berlaku keatas junjungan besar Nabi Muhammad (SAW) semasa Jibril menyampaikan wahyu keatas baginda. Ketika itu Nabi Muhammad (SAW) memerhati cara bacaan dari Jibril kemudian nabi membacanya, begitulah seterusnya nabi menyampaikan pula kepada sahabat-sahabatnya. c) Murid-murid dapat menyebut huruf mengikut makhraj yang betul serta bacaan mengikut tajwid. d) Murid-murid dapat menunpukan perhatian yang sepenuhnya apa yang diajar atau disebut oleh guru kerana kaedah ini berlaku didalam kelompok kecil.
 7. 7.  Pelajar mesti berhadapan dengan guru  Fakor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul bagaimana menyebut makhraj dan sifat-sifat huruf yang sebenarnya  Boleh diaplikasikan dalam kelas dengan cara member contoh bacaan kepada sekumpulan murid, kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramai-ramai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu  Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik, boleh memperdengarkan bacaan ayat-ayat al-Quran dari media elektronik (MP3, alat pandang dengar)  Carta ayat-ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada dipapan gulung, kad manila, LCD projector dan lain-lain
 8. 8. KEKUATAN KAEDAH INI Kaedah ini amat berkesan jika ingin mengenal pasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum-hukum tajwid dalam bacaan al-quran yang meliputi mahraj huruf, sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid Kaedah ini murid-murid dapat membaca al-quran dihadapan guru secara bersemuka dan dapat memerhati contoh bacaan daripada guru kemidian di ikuti oleh pelajar. Pembelajaran boleh dijalankan sama ada dalam kelas atau luar kelas
 9. 9. KELEMAHAN • a) Murid yang kurang aktif atau lemah dalam meguasai bacaan akan tercicir jika di bandingkan dengan yang aktif dan dapat menguasai. • b) Guru perlu memberi penumpuan yang sepenuhya ketika muridmurid membaca dan segera membetulkan jika berlaku kesalahan. • c) Peruntukan masa yang singkat ketika murid membaca dihadapan guru,ini menimbulkan masalah kepada murid-murid yang kurang menguasai bacaan dan sebutan huruf hijaiyah.
 10. 10. CARA-CARA MENGATASINYA • a) Bentuk satu kumpulan seramai 6 orang murid yang mana 3 murid dapat menguasai huruf hijaiyah dan 3 lagi lemah dalam menguasai huruf hijaiyah. Ketika murid barada dihadapan guru untuk membaca, murid yang cerdas mambantu murid yang lemah. • b) Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, guru hendaklah menayangkan carta huruf hijaiyah dengan menggunakan kad imbasan, sambil menyebut dan diikuti oleh murid. Dengan cara ini ianya dapat membantu murid-murid untuk mengikuti kembali huruf tersebut. • c) Guru hendaklah sentiasa menyebut huruf yang ada persamaan dari segi bunyi, contohnya: ‫ س‬dan ‫ ث‬disamping itu murid hendaklah memerhati gerakan bibir guru sambil menyebut huruf tersebut secara individu dan kumpulan.
 11. 11. TINGKATAN BACAAN AL QURAN
 12. 12. TARTIL • Bacaan yang perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf daripada makhrajnya yang tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenung maknanya,hukum dan pengajaran daripada ayat. • Tingkatan bacaan Tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhrajmakhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukumhukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.
 13. 13. TAHQIQ Bacaannya seperti Tartil cuma lebih lambat dan perlahan. Tingkatan bacaan Tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul.
 14. 14. HADAR Bacaan yang cepat serta memelihara hukumhukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan Hadar pula biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al-Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam masa yang singkat.
 15. 15. TADWIR Bacaan yang pertengahan antara tingkat bacaan Tartil dan Hadar, serta memelihara hukum hukum tajwid.
 16. 16. IQRA’
 17. 17. PENGENALAN KAEDAH IQRA’  Kaedah Iqra’ adalah suatu kaedah pengajaran membaca al-Quran yang disusun sebagai usaha untuk mempercepatkan penguasaan bacaan alQuran dalam tempoh yang singkat.  Kaedah ini disusun oleh al-Marhum Ustaz Hj Asad Humam (Pengarah Kumpulan Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musholla Yogyakarta) berdasarkan pengalaman mengajar al-Quran sejak tahun 1950 dan melalui percubaan dan penyelidikan yang mendalam.  Pada mulanya kaedah Iqra’ ini digunakan dalam Majlis Tadarrus Remaja di Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang diadakan di masjid-masjid dan musalla seminggu sekali. Lebih 600 Majlis Tadarrus Remaja berjaya ditubuhkan yang kemudiannya dikembangkan oleh aktivis Tadarrus Remaja ini dengan membimbing anak-anak pengajian di kelompok masing-masing. Terbukti ramai kanak-kanak yang berusia 6 tahun yang mengikuti program ini telah mampu membaca al-Qur’an
 18. 18.  Kaedah Iqra’ di Malaysia bermula pada tahun 1992 dan dikembangkan selepas tempoh percubaan pertama selama lebih kurang 6 bulan di beberapa buah sekolah di Malaysia.  Kementerian Pendidikan telah menetapkan pengajaran tilawah al-Quran tahun satu sekolah-sekolah kebangsaan pada sesi persekolahan 1995 dengan menggunakan kaedah Iqra’. Murid tahun satu dikehendaki memiliki buku kaedah Iqra’ dan mengikuti kelas kemahiran al-Quran sepanjang enam bulan pertama persekolahan.  Pada tahun 2006, satu ujian telah dijalankan bagi menentukan kesesuaian di antara beberapa kaedah belajar membaca al-Quran yang ada pada masa kini. Hasil daripada ujian tersebut, Kementerian Pelajaran telah bersetuju supaya kaedah Iqra’ terus digunapakai di sekolah-sekolah.  Kaedah Iqra’ dikenalpasti sebagai antara kaedah yang dapat membantu mempercepatkan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca al-Quran dengan baik.
 19. 19. CIRI-CIRI DAN SIFAT KAEDAH IQRA’ 1- Bacaan Terus ( Tanpa analisa dan dieja) Murid tidak diperkenalkan terlebih dahulu kepada nama-nama huruf Hijaiyah dan tanda–tanda bacaan. Mereka terus diperkenalkan bunyi satu-satu huruf dengan menggunakan bahan pengajaran. 2- Penggunaan Teks Tertentu. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan satu set buku yang mengandungi 6 naskhah. Murid menggunakan buku mengikut tahap masing-masing bermula daripada buku pertama. 3- Teknik Pengajaran Cara Belajar Murid Aktif (CBMA) Yang belajar adalah murid, bukan gurunya, jadi setelah guru menerangkan pokok pengajaran dan murid sudah jelas serta mengulangi beberapa kali (Talaqqi Musyafahah), maka murid disuruh membaca sendiri bahan berikutnya.
 20. 20. 4- Talaqqi Musyafahah. Dalam mempelajari bacaan Al-Quran murid mesti berhadapan secara langsung dengan gurunya. Faktor ini sangat ditekankan supaya murid tahu betul bagaimana makhraj dan sifat-sifat huruf yang sebenarnya. 5- Tahap Berasaskan Pencapaian Individu. Tahap pencapaian murid dalam kaedah Iqra’ adalah bergantung kepada kecekapan individu. Untuk penilaian dan pengesanan, rekod prestasi perlu disediakan seperti yang dicadangkan. 6- Tenaga Pembimbing/Pembantu. Seorang guru membimbing lapan hingga sepuluh orang murid dalam satu masa. Jika keadaan memerlukan guru boleh mengambil murid tertentu untuk menjadi pembantu dan penyemak bagi murid lain di peringkat bawah.
 21. 21. 7- Praktis. Tujuan kaedah dibentuk adalah supaya murid dengan cepat dan mudah dapat membaca Al-Quran. Soal teori dan ilmiah tajwid tidak diajar tetapi mempraktikkan sebutannya. 8- Sistematik. Disusun secara lengkap, sempurna dan terancang dengan bentuk huruf dan reka letak yang seimbang. Bermula daripada mengenalkan huruf-huruf pelbagai baris peringkat demi peringkat sehingga ke peringkat ayat yang bermakna. Kerana prosesnya yang bersifat evolusi, maka ianya terasa mudah.
 22. 22. 9- Komunikatif. Lingkaran petunjuk dan pengenalan adalah memudahkan pembaca sehingga dapat menyeronokkan mereka yang mempelajarinya. Disusun dalam bahasa melayu yang mudah difahami, sehingga ianya lebih berkesan. Selain itu, sejak awal-awal lagi sudah diperkenalkan pelajaran secara berirama ( mad = panjang dan tanpa mad = pendek) sehingga terasa seronok dalam membaca dan mendengarnya. 10- Kelenturan Dan Mudah. Buku boleh dipelajari oleh sesiapa, bermula daripada kalangan kanakkanak usia pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah bahkan orang-orang dewasa mahupun para ibu bapa yang belum mahir membaca Al-Quran dapat mengajarkannya. Malah murid yang baru sahaja tamat jilid 2 atau 3 boleh mengajar murid yang masih di peringkat jilid 1. Ianya dapat menambahkan keseronokan dan suasana belajar dan mengajar.
 23. 23.  Kaedah utama dalam pendekatan Iqra’ ialah Talaqqi  Kaedah utama dalam pendekatan Iqra’ ialah Talaqqi Musyafahah. Guru mesti menyebut bunyi huruf / Musyafahah. Guru mesti menyebut bunyi huruf / kalimah dengan betul tidak perlu dieja. kalimah dengan betul tidak perlu dieja.  Guru hanya menyebut bunyi huruf / kalimah pada  Guru hanya menyebut bunyi huruf / kalimah pada baris pertama sahaja bagi setiap muka surat. baris pertama sahaja bagi setiap muka surat.  Guru hendaklah memilih beberapa huruf /kalimah  Guru hendaklah memilih beberapa huruf /kalimah untuk dibaca tidak perlu dibaca semua huruf atau untuk dibaca tidak perlu dibaca semua huruf atau kalimah. kalimah.
 24. 24.  Guru perlu membetulkan sebutan huruf yang salah  Guru perlu membetulkan sebutan huruf yang salah sahaja dalam kalimah tanpa perlu mengulang sahaja dalam kalimah tanpa perlu mengulang semula sebutan huruf yang betul. semula sebutan huruf yang betul.  Guru mestilah menyebut dan membaca huruf  Guru mestilah menyebut dan membaca huruf /kalimah mengikut tempo (tahqiq). /kalimah mengikut tempo (tahqiq).  Guru menilai dan merekodkan kebolehan murid  Guru menilai dan merekodkan kebolehan murid setiap kali selesai bacaan. setiap kali selesai bacaan.
 25. 25. ISI TEKNIK Huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas Baca terus tidak perlu dieja. Baca dengan pendek Pendekatan nasyid juga amat digalakkan. 1. Kad huruf Guru menyebut bunyi huruf berbaris di atas pada ruangan pertama sahaja. 3. Nasyid panjang pendek Penekanan kepada huruf yang sukar. ‫صظ ضظ طظ‬ َ َ َ ‫ظ‬ َ BBM 2. Carta huruf
 26. 26. PERHATIAN : – Bimbingan perlu diberikan kepada murid lemah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Contoh : – Simbol HURUF Bercerita : SIMBOL َ ‫ص‬ Lihat semua simbol BUNYI Gerakkan jari seperti sotong Sotong َ ‫ض‬ Nyanyi lagu doraemon Doraemon Menolak murid/ tomato Tolak/seakan pegang buah tomato Aksi zorro Zorro َ ‫ط‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ف‬ Cerita َ ‫ق‬ Payung/ farah Korek/cococrunch Farah suka makan cococrunch Farah suka makan cococrunch
 27. 27. ISI Penekanan kepada bunyi yang hampir sama. ‫ذظ زظ ثظ سظ ش‬ َ َ َ َ َ Penekanan kepada bunyi huruf dengan bacaan pendek. Sebutan putusputus. TEKNIK PP  Guru membetulkan bacaan yang salah tanpa mengulangi bacaan yang betul. Catat kebolehan murid setiap kali selesai membaca. BBB 4. Nasyid beza huruf
 28. 28. SEKIAN TERIMA KASIH

×