Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תכניות חלוקה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תכניות חלוקה

 1. 1. ‫המתווה האזורי ל‬ ‫ההצעה הערבית‬ ‫מתווה קלינטון-בוש‬ ‫"המפקד הלאומי"‬ ‫תוכנית ז'נבה‬ ‫– בני אילון‬ ‫פירוק הרשות‬ ‫הכרה ישראלית במדינה‬ ‫סיום הסכסוך. המדינה‬ ‫הכרזה הדדית כי‬ ‫הכרה הדדית במדינת‬ ‫הכרה‬ ‫הפלסטינית. "שתי‬ ‫פלסטינית ריבונית. מדינות‬ ‫הפלסטינית כמולדת העם‬ ‫פלסטין מדינתו‬ ‫ישראל ובמדינת פלסטין‬ ‫הדדית‬ ‫מדינות לשני עמים"‬ ‫ערב יכירו בסוף הסכסוך‬ ‫הפלסטיני. מדינת ישראל‬ ‫היחידה של העם‬ ‫כבתים הלאומיים של שני‬ ‫הממלכה ההאשמית‬ ‫הישראלי-ערבי.‬ ‫כמולדת העם היהודי. לפי‬ ‫הפלסטיני וישראל‬ ‫העמים. ההסכם מסמן את‬ ‫ירדן היא המדינה‬ ‫מפת הדרכים – השלב‬ ‫מדינתו היחידה של‬ ‫סוף הסכסוך.‬ ‫הפלסטינית. ריבונות‬ ‫הראשון כולל הכרזות הדדיות‬ ‫העם היהודי.‬ ‫ישראלית על השטח‬ ‫על הכרה בשתי המדינות.‬ ‫הכרזה על סוף‬ ‫הנוכחיים ועל שטחי‬ ‫הסכסוך.‬ ‫יהודה, שומרון ועזה‬ ‫הגבול המזרחי של‬ ‫ישראל בנהר הירדן‬ ‫הכרזה על סיום הסכ‬ ‫אזרחות ירדנית‬ ‫נסיגה ישראלית מהשטחים‬ ‫לפי מפת הדרכים – הגבולות‬ ‫מבוססים על קווי ٤‬ ‫מבוססים על קווי ٤ ביוני‬ ‫גבולות‬ ‫לפלסטיניים בשטחי‬ ‫שנכבשו מ-٧٦٩١, כולל‬ ‫ייקבעו על בסיס החלטות‬ ‫ביוני ٧٦٩١, עם‬ ‫٧٦٩١, עם שינויים הדדים‬ ‫יהודה ושומרון.‬ ‫רמת הגולן הסורית, עד‬ ‫האו"ם ٢٤٢, ٨٣٣ ו-٧٩٣١,‬ ‫שינויים הדדים ביחס‬ ‫ביחס של ١:١. רציפות‬ ‫לקווי ٤ ביוני ٧٦٩١‬ ‫הסכמי עבר בין שני הצדדים‬ ‫של ١:١. קישור בין‬ ‫טריטוריאלית בין הגדה‬ ‫והשטחים שעוד שולטת‬ ‫והיוזמה הסעודית. תומך‬ ‫הגדה המערבית‬ ‫ורצועת עזה על ידי הקמת‬ ‫עליהם בדרום לבנון.‬ ‫בנסיגה החד צדדית מעזה‬ ‫ורצועת עזה. אין ציון‬ ‫פרוזדור המקשר ביניהן.‬ ‫המדינה הפלסטינית על‬ ‫)בוש(.‬ ‫השטחים המיועדים‬ ‫מצורפת מפת חילופי‬ ‫שטח הגדה המערבית‬ ‫٤٩-٦٩% משטח הגדה‬ ‫להחלפה.‬ ‫השטחים. ההתנחלויות‬ ‫ורצועת עזה הכבוש מ-٤‬ ‫המערבית יועבר לידי‬ ‫אשר יישארו בידי ישראל:‬ ‫ביוני ٧٦٩١.‬ ‫פלסטין. העברת ١-٣%‬ ‫אלפי מנשה, אלקנה,‬ ‫דחיית כל היפרדות פלסטי'‬ ‫משטחי הגדה כפיצוי‬ ‫מודיעין עילית, הר אדר,‬ ‫המתנגשת עם האינטרסים‬ ‫לפלסטין. השיקולים המנחים‬ ‫גבעת זאב, מעלה אדומים,‬ ‫של מדינות ערב.‬ ‫יהיו: גושי ההתנחלויות,‬ ‫גוש עציון. לפלסטין‬ ‫רציפות, סיפוח שטחים‬ ‫יצורפו שטחים מדרום‬ ‫מינימאלי, פגיעה במספר‬ ‫מערב לגוש עציון וממזרח‬ ‫מינימאלי של פלסט'.‬ ‫לרצועת עזה. סה"כ‬ ‫)קלינטון( ٠٨% מהמתנחלים‬ ‫החלפת שטחים של ٤٢١‬ ‫יישארו, ויועברו תחת‬ ‫קמ"ר.‬ ‫ריבונות ישראלית.‬ ‫האוכלוסיה הערבית‬ ‫אין התייחסות ספציפית.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫לאחר פינוי השטחים‬ ‫פינוי מתיישבים יהודיים‬ ‫פינוי‬ ‫בשטחים שיועברו ת‬ ‫מדובר על נסיגה ישראלית‬ ‫לפי מפת הדרכים – פירוק‬ ‫לא יישארו מתנחלים‬ ‫מהתנחלויות שיועברו לידי‬ ‫מתיישבים‬ ‫ריבונות ישראלית ת‬ ‫מלאה מהשטחים שיפונו.‬ ‫מיידי של התנחלויות‬ ‫במדינה הפלסטינית.‬ ‫פלסטין. אין התייחסות‬ ‫להישאר ממקומה, א‬ ‫ישראליות שהוקמו מאז מרץ‬ ‫אין התייחסות לפינוי‬ ‫למתיישבים פלסטינים‬ ‫תהיה בעלת אזרחות‬ ‫١٠٠٢.‬ ‫מתיישבים‬ ‫בשטח שיישאר בידי‬ ‫פלסטינית. מחנות‬ ‫פלסטינים.‬ ‫ישראל.‬ ‫הפליטים יפורקו. ר‬ ‫המחבלים והמסיתים‬ ‫יגורשו.‬ ‫בתוך תחומי ישראל‬ ‫בתוך תחומי ישראל:‬ ‫אין דיון פרטני בעניין חילופי‬ ‫בתוך תחומי ישראל:‬ ‫בתוך תחומי ישראל:‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫השטחים ותיאור מפורט של‬ ‫יהודים: ٠٠,٥٦١,٥‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫יהודית‬ ‫ערבים: ٠٠٦,٤٩١,‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫חלוקת מזרח ירושלים.‬ ‫٠.‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫ואוכלוסיה‬ ‫)בהנחה כי הדרוזים‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫)רלוונטי לעניין הערבים‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫פלסטינית‬ ‫תושבי הגולם עובר‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫בישראל(. בהנחה כי מדובר‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫לריבונות סורית(.‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫על חלוקה זהה לזו של ז'נבה‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫בתוך תחומי פלסטי‬ ‫)בהנחה כי במזרח‬ ‫כי אז:‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫יהודים:٠‬ ‫ירושלים חלוקת השכונות‬ ‫בתוך תחומי ישראל: יהודים:‬ ‫)בהנחה כי במזרח‬ ‫)הנחה – פלסטינים‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,‬ ‫זהה לזו של הסכם ז'נבה(‬ ‫٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫ירושלים חלוקת‬ ‫באזורים שיסופחו לישראל‬ ‫)בהנחה כי במזרח‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫השכונות זהה לזו של‬ ‫יעברו לרש"פ(‬ ‫ירושלים ההבדלים‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫הסכם ז'נבה‬ ‫המספריים מהסכם‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫הנחה נוספת –‬ ‫הינם זניחים(‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣ )בהנחה‬ ‫פלסטינים באזורים‬ ‫כי במזרח ירושלים חלוקת‬ ‫שיסופחו לישראל‬ ‫השכונות זהה לזו של הסכם‬ ‫יעברו לרש"פ(‬ ‫ז'נבה. הנחה נוספת –‬ ‫פלסטינים באזורים שיסופחו‬
 2. 2. ‫לישראל יעברו לרש"פ(‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הערבים‬ ‫אזרחי‬ ‫ישראל‬ ‫לא רלוונטי.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫יועברו לידי פלסטין‬ ‫אופן‬ ‫בצורה שלמה – על כל‬ ‫העברת‬ ‫הנכסים השונים הנמצאים‬ ‫התנחלויות‬ ‫בהן.‬ ‫אין התייחסות להסד‬ ‫אין התייחסות‬ ‫פלסטין מדינה לא צבאית.‬ ‫המדינה הפלסטינית‬ ‫מדינה לא-צבאית.‬ ‫הסדרי‬ ‫ביטחון בירדן.‬ ‫בנוסף לכוחות ביטחון‬ ‫תהיה מפורזת מנשק,‬ ‫ההגבלות על הנשק יצוינו‬ ‫ביטחון‬ ‫פלסטיניים יפעל בו כוח‬ ‫והקהילה הבינ"ל‬ ‫בנספח להסכם. שני‬ ‫בינ"ל לביטחון גבולות‬ ‫תערוב לביטחונה‬ ‫הצדדים מחויבים לנקוט‬ ‫ולהרתעה. נוכחות בינ"ל,‬ ‫ולעצמאותה.‬ ‫אמצעים נגד כל סוגי‬ ‫אשר תוסר רק בהסכמת שני‬ ‫האלימות והטרור. כוח רב‬ ‫הצדדים. נוכחות ישראלית‬ ‫לאומי, לפי המפורט‬ ‫בנקודות מסוימות בבקעת‬ ‫בנספח, יתפרס במדינת‬ ‫הירדן תחת סמכות הכוח‬ ‫פלסטין. כוח ישמש הן‬ ‫הבינ"ל למשל ٦٣ חודשים.‬ ‫להגנה על שלמותה‬ ‫משך הזמן יכול להשתנות.‬ ‫הטריטוריאלית של פלסטין‬ ‫שלוש תחנות התראה‬ ‫והן לסיוע באכיפת צעדים‬ ‫מוקדמת בגדה המערבית, עם‬ ‫נגד טרור.‬ ‫נוכחות כוח התקשרות‬ ‫נוכחית צבאית ישראלית‬ ‫פלסטיני. לפלסטין תהיה‬ ‫קטנה בבקעת הירדן,‬ ‫ריבונות על המרחב האווירי‬ ‫לתקופה של ٦٣ חודשים‬ ‫הפלסטיני, אולם שני הצדדים‬ ‫)אשר תוכל לעמוד לבחינה‬ ‫יחתרו לביסוס הסכם לגבי‬ ‫מחדש( לאחר הנסיגה.‬ ‫שימוש ישראלי לצורכי אימון‬ ‫תחנות התראה מוקדמת‬ ‫וצרכים אופרטיביים.‬ ‫ישראליות בצפון ובמרכז‬ ‫לפי מפת הדרכים, השלב‬ ‫הגדה, לפי המפורט‬ ‫הראשון כולל מלחמה של‬ ‫בנספח. הכרה הדדית‬ ‫הפלס' בטרור ואיחוד כוחות‬ ‫במרחב אווירי לפי‬ ‫הביטחון לשלושה גופים.‬ ‫ההסכמים הבינלאומיים.‬ ‫החזרת התיאום הביטחוני.‬ ‫חיל האוויר הישראלי יהיה‬ ‫רשאי לעשות שימוש‬ ‫במרחב האווירי הפלסטיני‬ ‫לצורכי אימון, בהתאם‬ ‫לנספח מצורף.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫בין שתי המדינות יתנהל‬ ‫משטר‬ ‫משטר גבול, לפי המפורט‬ ‫גבולות‬ ‫בנספח עתידי.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫נוכחות בינ"ל. אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫יפוקחו על ידי צוותים‬ ‫מעברי‬ ‫מיוחדת לנושא.‬ ‫משותפים של הכוח‬ ‫גבול‬ ‫הפלסטיני והכוח הרב‬ ‫בינלאומיי‬ ‫לאומי. סמכות לגבי הכנסת‬ ‫ם‬ ‫פריטים בידי שניהם,‬ ‫כאשר במקרה של ויכוח‬ ‫ההחלטה בידי קב"א.‬ ‫הסדר זה נתון לבחינה‬ ‫מחדש. תותר נוכחות‬ ‫ישראלית בלתי נראית‬ ‫במסופי הנוסעים והמטען.‬ ‫נדון לבחינה מחודשת.‬ ‫בקרת הגבול תיעשה על‬ ‫ידי כוחות הביטחון‬ ‫הפלסטינים, לפי המפורט‬ ‫בנספח, תוך פיקוח של‬ ‫הכוח הרב-לאומי.‬ ‫מעורבות בינ"ל בסו‬ ‫אין התייחסות‬ ‫מעורבות בינ"ל בביטחון‬ ‫מעורבות בינ"ל‬ ‫כוח רב לאומי בפלסטין.‬ ‫מעורבות‬ ‫הפליטים.‬ ‫גבולות והתרעה, כמו גם‬ ‫בשמירה על ביטחון‬ ‫קבוצת ביצוע ואימות‬ ‫בינ"ל‬
 3. 3. ‫בתחנות הישראליות שיהיו‬ ‫פלסטין ועצמאותה‬ ‫)קב"א( הכוללת את‬ ‫בתוך פלסטין.‬ ‫ובעניין הפיצויים‬ ‫ארה"ב, רוסיה, האיחוד‬ ‫לפי מפת הדרכים – תהליך‬ ‫לפליטים.‬ ‫האירופי, האו"מ וצדדים‬ ‫הקמת המדינה הפלסטינית‬ ‫אחרים תוקם למטרות‬ ‫מנוהל ומפוקח על ידי‬ ‫סיוע, פיקוח ויישוב‬ ‫הקוורטט- ארה"ב, האיחוד‬ ‫מחלוקות הקשורות‬ ‫האירופי, האו"ם ורוסיה.‬ ‫להסכם.‬ ‫ירושלים השלמה ב‬ ‫מזרח ירושלים בירת‬ ‫שטחים ערבים לפלסטין‬ ‫ירושלים עיר פתוחה,‬ ‫הבירות המוכרות של שתי‬ ‫ירושלים‬ ‫מדינת ישראל.‬ ‫המדינה הפלסטינית.‬ ‫ושטחים יהודים לישראל.‬ ‫בירת שתי המדינות.‬ ‫המדינות יהיו באזורים‬ ‫אל-קודס בירת המדינה‬ ‫חופש דת וגישה‬ ‫שתחת ריבונותם‬ ‫הפלסטינית. עיקרון זה‬ ‫מלאה למקומות‬ ‫בירושלים. ריבונות‬ ‫יישומם גם לגבי העיר‬ ‫הקדושים יובטחו‬ ‫בירושלים לפי מפה‬ ‫העתיקה. שתי אפשרויות‬ ‫לכל. שכונות ערביות‬ ‫מצורפת. מתחם הר הבית‬ ‫לפיתרון עניין הר הבית,‬ ‫בירושלים יהיו תחת‬ ‫תחת ריבונות פלסטינית.‬ ‫כאשר שתיהן כוללות פיקוח‬ ‫ריבונות פלסטינית.‬ ‫נוכחות בינ"ל במתחם.‬ ‫בינ"ל:‬ ‫שכונות יהודיות תחת‬ ‫הביטחון במתחם בידי‬ ‫ריבונות פלסטינית על‬ ‫ריבונות ישראלית.‬ ‫מדינת פלסטין ויחידת‬ ‫החראם וריבונות ישראלית‬ ‫המקומות הקדושים‬ ‫הביטחון של הנוכחות‬ ‫על הכותל המערבי והמתחם‬ ‫- הריבונות על‬ ‫הרב-לאומית. גישת‬ ‫המקודש ליהודים אליו הוא‬ ‫המקומות הקדושים‬ ‫מבקרים לאתר תותר‬ ‫שייך/הכותל המערבי וקודש‬ ‫לא תהיה בידי אף‬ ‫בהתחשב בשיקולי ביטחון‬ ‫הקודשים אשר הוא מהווה‬ ‫אחד מן הצדדים.‬ ‫וללא אפליה )אין ציון‬ ‫חלק ממנו. או:‬ ‫מדינת פלסטין תוגדר‬ ‫מפורש האם תותר גישת‬ ‫ריבונות פלסטינית על‬ ‫כ"שומרת" המקומות‬ ‫יהודים למתחם הר הבית,‬ ‫החראם וריבונות ישראלית‬ ‫המקודשים לאסלאם‬ ‫ובאילו תנאים(. הכותל‬ ‫על הכותל המערבי. ריבונות‬ ‫עבור המסלמים‬ ‫המערבי תחת ריבונות‬ ‫פונקציונאלית משותפת על‬ ‫וכנ"ל ישראל עבור‬ ‫ישראלית. העיר העתיקה‬ ‫עניין העבודות באזור.‬ ‫היהודים.‬ ‫תוכרז כיחידה אחת בעלת‬ ‫אופי מיוחד. תנועה‬ ‫חופשית תותר בה.‬ ‫השמירה על המעברים‬ ‫אליה תהיה בידי כל צד,‬ ‫לפי מהות הריבונות בה‬ ‫נמצא השטח אליו מובילה.‬ ‫מנהרת הכותל המערבי‬ ‫בריבונות ישראלית.‬ ‫תיאום מוניציפאלי יתקיים‬ ‫בין העיריות של שני‬ ‫הצדדים. ירושלמים‬ ‫פלסטינים תושבי קבע של‬ ‫ישראל יאבדו מעמד זה עם‬ ‫העברת הסמכות על אזור‬ ‫מגוריהם לידי פלסטין.‬ ‫קליטת הפליטים‬ ‫הגעה להסדר צודק,‬ ‫הקמת קרן בינ"ל לטיפול‬ ‫תוקם קרן בינ"ל‬ ‫פיצוי לפליטים בגין‬ ‫פליטים‬ ‫הפלסטיניים, אזרוח‬ ‫המבוסס על החלטת האו"ם‬ ‫בעניין הפליטים. הכרה‬ ‫לפיצוי הפליטים‬ ‫פליטות ואובדן רכוש.‬ ‫פלסטיניים‬ ‫ושיקומם המלא במד‬ ‫٤٩١.‬ ‫הדדית בזכותם של הפליטים‬ ‫הפלסטינים.‬ ‫הפיצוי ינתן ע"י הקהיליה‬ ‫שונות. הקצאת משא‬ ‫הפלסטיניים לשוב לפלסטין‬ ‫פליטים פלסטיניים‬ ‫הבינ"ל וקרן מיוחדת, וגם‬ ‫על ידי ישראל, ארה‬ ‫ההיסטורית/‬ ‫חיזרו רק למדינת‬ ‫ישראל תשתף בו. כמה‬ ‫והקהילייה הבינ"ל.‬ ‫למולדתם. אפשרויות לפלס':‬ ‫פלסטין. פליטים‬ ‫אפשרויות למגורי קבע‬ ‫דיון מפורט בנושא.‬ ‫מדינת פלסטין, כולל‬ ‫יהודים יחזרו רק‬ ‫לפליטים: כל הפליטים‬ ‫הפליטים הפלסטינים‬ ‫השטחים אשר יועברו אליה‬ ‫למדינת ישראל.‬ ‫יהיו זכאים לגור במדינת‬ ‫מחוץ לתחומי מדינת‬ ‫ע"י ישראל – תהיה זכותם‬ ‫פיצויים של‬ ‫פלסטין, כולל האזורים‬ ‫ישראל המורחבת‬ ‫של כל הפלסטינים; המשך‬ ‫הקהילייה הבינ"ל‬ ‫אשר יועברו לידיה על ידי‬ ‫במסגרת מה שמכונ‬ ‫ישיבה במדינות המארחות,‬ ‫לפליטים פלסט'‬ ‫ישראל במסגרת חילופי‬ ‫"חילופי אוכלוסין"‬ ‫לפי החלטתה; יישוב במדינה‬ ‫המבקשים להישאר‬ ‫שטחים; מדינות שלישיות,‬ ‫יציאת פליטים פלסט‬ ‫שלישית, לפי החלטתה;‬ ‫במקומם הנוכחי או‬ ‫לפי שיקול דעתן; מדינת‬ ‫מישראל מול יציאת‬ ‫קבלה לישראל, לפי‬ ‫להגר למדינות‬ ‫ישראל – על פי מספר‬ ‫פליטים יהודים ממד‬ ‫החלטתה. ישראל תחליט על‬ ‫אחרות.‬ ‫שיוחלט על ידי ישראל;‬ ‫ערב השונות לאורך‬ ‫מספר פליטים פלסטיניים‬ ‫מדינות מארחות נוכחיות.‬ ‫השנים.‬ ‫אשר היא מוכנה לקלוט‬ ‫בכל המקרים תינתן‬
 4. 4. ‫לשטחה הריבוני. עדיפות‬ ‫קדימות לאוכלוסיית‬ ‫תינתן לפליטים פלסטיניים‬ ‫הפליטים הפלסטינים‬ ‫בלבנון.‬ ‫בלבנון. הסכם זה מסיים‬ ‫את התביעות הפלסטיניות.‬ ‫ישראל תסייע לפית‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫תוקם ועדה לשת"פ‬ ‫שת"פ בין‬ ‫כלכלי של ירדן.‬ ‫ישראלי-פלסטיני בתחומים‬ ‫המדינות‬ ‫שונים.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫שימוש ישראלי בכבישים‬ ‫תחבורה‬ ‫٣٤٤, ירושלים-טבריה‬ ‫דרך הבקעה וכביש‬ ‫ירושלים-עין גדי. נהלים‬ ‫יקבעו בנספח. כוח רב‬ ‫לאומי יסייר בכבישים.‬ ‫במצב של שלום אזורי‬ ‫יותר שימוש פלסטינים‬ ‫בכבישים ייעודיים‬ ‫בישראל.‬ ‫כל האתרים הדתיים‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫גישה מלאה למקומות‬ ‫הצדדים יגבשו הסכמים‬ ‫גישה‬ ‫החשובים ליהודים‬ ‫הקדושים בירושלים‬ ‫לגישה לאתרים מוסכמים‬ ‫לאתרים‬ ‫בריבונות ישראלית‬ ‫תובטח לכל. אין‬ ‫בעלי חשיבות דתית,‬ ‫דתיים‬ ‫התייחסות לגישת‬ ‫התייחסות למקומות‬ ‫ביניהם מערת המכפלה,‬ ‫פלסטינים לאתרים‬ ‫קדושים מחוץ‬ ‫קבר רחל ונבי סמואל.‬ ‫הקדושים לאסלאם.‬ ‫לירושלים.‬ ‫פירוט בנספח שיצורף.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הנושא נמצא בדיון וועדות‬ ‫מים‬ ‫מומחים.‬ ‫סיוע אמריקאי וישר‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הנושא נמצא בדיון וועדות‬ ‫קשרים‬ ‫לפיתוח כלכלי של י‬ ‫מומחים.‬ ‫כלכליים‬ ‫על בסיס "תוכנית מ‬ ‫למזה"ת.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הנושא נמצא בדיון וועדות‬ ‫שת"פ‬ ‫מומחים.‬ ‫משפטי‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫שיחרור כל האסירים‬ ‫אסירים‬ ‫והעצירים הערבים‬ ‫ועצורים‬ ‫הכלואים במסגרת‬ ‫פלסטיניים‬ ‫הסכסוך, באופן הדרגתי.‬ ‫ירדן, מדינה דמוקר‬ ‫אין התייחסות‬ ‫רפורמות כלכליות,‬ ‫אופי‬ ‫פרו-מערבית, הינה‬ ‫ביטחוניות וכלכליות‬ ‫המדינה‬ ‫המדינה הפלסטינית‬ ‫בפלסטין, בשלב הראשון‬ ‫הפלסטינית‬ ‫שלח התכנית.‬ ‫אין התייחסות, להוצ‬ ‫סיום הסכסוך בין ישראל‬ ‫בשלב האחרון של התכנית –‬ ‫קשרים עם‬ ‫ירדן.‬ ‫ומדינות ערב. נורמליזציה‬ ‫נורמאיליזציה ביחסים בין‬ ‫מדינות‬ ‫בקשרים בין שני הצדדים,‬ ‫ישראל ומדינות ערב,‬ ‫ערב‬ ‫על בסיס שלום כולל.‬ ‫במסגרת שלום ישראלי-ערבי‬ ‫כולל.‬ ‫תוכניות הכוללות חילופי שטחים:‬ ‫חילופי שטחים – ישראל-‬ ‫חילופי שטחים – ישראל-‬ ‫חילופי שטחים ישראל-‬ ‫פלסטין-ירדן-מצרים‬ ‫פלסטין-מצרים )יהושע בן‬ ‫פלסטין )על פי ארנון‬ ‫אריה(‬ ‫סופר( – הפרדות חד‬ ‫צדדית בשלב ראשון,‬ ‫שלב שני הכולל חילופי‬ ‫שטחים בין ישראל ובין‬ ‫הרשות הפלסטינית‬ ‫ישראל תעביר למצרים שטח של‬ ‫המשולש הקטן וירושלים‬ ‫השטחים בהן תוחלף‬ ‫٠٥٢-٠٠٥ קמ"ר בדרום הנגב,‬ ‫המזרחית יעברו לריבונות‬ ‫הריבונות‬
 5. 5. ‫באזור ואדי פארן. בנוסף – יורשה‬ ‫פלסטינית. קטעים מהגדה‬ ‫להיבנות מסדרון בין מצרים וירדן.‬ ‫המערבית והבקעה יעברו‬ ‫הפלסטינים יקבלו שטח של ٠٠٥-‬ ‫לריבונות ישראלית.‬ ‫٠٠٠١ קמ"ר )כפול מהשטח‬ ‫שיועבר למצרים( בחופי סיני,‬ ‫דרומית לרפיח. כביש יחבר בין‬ ‫בית חנון ובית-חאווה.‬ ‫ישראל תקבל שטח בגדה המערבית‬ ‫השווה לשטח שיקבלו הפלסטינים‬ ‫ממצרים.‬ ‫בשלב ראשון – היפרדות‬ ‫גבולות‬ ‫חד צדדית מהרשות‬ ‫הפלסטינית. תוואי הגבול‬ ‫המוצע כולל שתי‬ ‫מובלעות פלסטיניות‬ ‫פלסטיניות בגדה‬ ‫המערבית, אשר אינן‬ ‫כוללות את בקעת הירדן‬ ‫ולא את אזור ירושלים.‬ ‫פתחת רפיח גם כן בידי‬ ‫ישראל. בשלב שני , תוך‬ ‫הסכם מול הרשות‬ ‫הפלסטינית, פעולות‬ ‫להעברת כל "המשולש‬ ‫הקטן" ומזרח ירושלים‬ ‫לידי הרשות הפלסטינית.‬ ‫לפי התכנית, בשל העברת שטחים‬ ‫פינוי מתנחלים מכ-٠٣-‬ ‫פינוי מתיישבים‬ ‫בגדה לישראל, כ-٠٨% מתושבי‬ ‫٥٣ התנחלויות קטנות.‬ ‫הגשה היהודים יוכלו להישאר‬ ‫בסה"כ כ-٠٠٠,٠٤‬ ‫בבתיהם. לא מצוין מה יהיה גורלם‬ ‫תושבים. פינוי חלקים‬ ‫של הפלסטינים באזורים אשר‬ ‫מירושלים המזרחית. אינו‬ ‫יועברו לישראל.‬ ‫מציין מספר תושבים‬ ‫יהודים או ערבים אשר‬ ‫יפונה תוך התכנית.‬ ‫מוצעת העברת מתנחלים‬ ‫שיפונו להתנחלויות‬ ‫שיישארו בידי ישראל.‬ ‫בתוך תחומי ישראל: יהודים: ١,٥‬ ‫לאחר השלב השני‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫٠٠٠,٥٦.‬ ‫)חילופי השטחים(‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥٣٤,١ )אם אין‬ ‫העברת שטחים במזרח ירושלים‬ ‫ישראל:‬ ‫לפלסטינים(, ٠٠٠,٥١٢,١ )אם‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫השכונות הערביות במזרח‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٠,١‬ ‫ירושלים עוברות לריבונות‬ ‫פלסטינית(‬ ‫פלסטין:‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫יהודים: ٠‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٠,٤‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣ – )כולל‬ ‫ערביי מזרח ירושלים(, ٧٨,٧٤٦,٣‬ ‫٥ )ללא ערביי מזרח ירושלים(‬ ‫)הנחות – כל תושבי ההתנחלויות‬ ‫המפונות מפונים לתוך שטח‬ ‫ישראל(‬ ‫אין התייחסות‬ ‫יצירת אוטונומיות‬ ‫הערבים אזרחי ישראל‬ ‫טריטוריאלית במשולש‬ ‫הקטן. במו"מ עם הרש"פ‬ ‫הן יעברו לרשותה.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫העברה מסודרת של‬ ‫אופן העברת ההתנחלויות‬ ‫היישובים המפונים‬
 6. 6. ‫לרשות, גם אם ייעשה‬ ‫בצורה חד צדדית ותחת‬ ‫אש.‬ ‫הסדרי ביטחון בשטח שיועבר‬ ‫מניעת אחזקת נשק כבד,‬ ‫הסדרי ביטחון‬ ‫למצרים – בדומה להסדרי הביטחון‬ ‫כולל מרגמות, בידי‬ ‫בסיני שיקבעו בהסכם השלום בין‬ ‫הרשות הפלסטינית או‬ ‫ישראל ומצרים.‬ ‫שימוש בנשק כזה. הפרה‬ ‫תגרור תגובה קשה מצד‬ ‫ישראל.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫משטר גבולות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫מעברי גבול בינלאומיים‬ ‫אין התייחסות‬ ‫מעורבות בינ"ל‬ ‫אין התייחסות‬ ‫פינוי חלקים מירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫המזרחית. כל העיר‬ ‫העתיקה בריבונות‬ ‫ישראלית. פתרון יצירתי‬ ‫כלשהו לעליית מסלמים‬ ‫להר הבית וממנו, בלי‬ ‫לעבור בירושלים‬ ‫העתיקה, למשל: מדרגות‬ ‫נעות מסילוון או כניסה‬ ‫משער האריות בלבד.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫פליטים פלסטיניים‬ ‫ניתוק הדרגתי של‬ ‫שת"פ בין המדינות‬ ‫התשתיות הישראליות‬ ‫מהרשות הפלסטינית, ללא‬ ‫פגיעה בשגרת החיים‬ ‫ברשות.סיוע או אי‬ ‫הפרעה לפלסטינים‬ ‫לבניית נמל עזה.‬ ‫אין התייחסות, למעט‬ ‫תחבורה‬ ‫אזכור אפשרות של סיוע‬ ‫או אי הפרעה לפלסטינים‬ ‫להרחיב את הפרוזדורים‬ ‫לתרקומיה ורמאללה.‬ ‫בירושלים – האתרים‬ ‫גישה לאתרים דתיים‬ ‫הקדושים ליהדות‬ ‫בריבונות ישראלית.‬ ‫"פתרונות יצירתיים"‬ ‫לאפשר גישת מסלמים‬ ‫למקומות הקדושים‬ ‫לאסלאם. לא מתייחס‬ ‫לאתרים דתיים מחוץ‬ ‫לירושלים.‬ ‫מצוין כי הפלסטינים אמורים‬ ‫ישראל שולטת על בארות‬ ‫מים‬ ‫לעשות שימוש במי ים מותפלים,‬ ‫האקוויפר המערבי. על‬ ‫מרצועת החוף בסיני.‬ ‫ישראל לאמץ מדיניות של‬ ‫החלפת כל מי יו"ש במים‬ ‫מותפלים, מתוך הידיעה‬ ‫כי מי האקוויפר יזדהמו‬ ‫בהדרגה על ידי‬ ‫הפלסטינים.‬
 7. 7. ‫בנוגע לשאר התוכניות: קונפדרציה או פדרציה מסוגים שונים, חילופי שטחים אחרים וכו' – אין לי תוכניות קונקרטיות,‬ ‫כך שאין אפשרות להכניס נתונים לגביהן. ניתן לעשות שימוש בנתונים הבאים בהתאם לתוכניות השונות:‬ ‫בהנחה כי בכל מצב שהוא, יהודים חיים רק במדינה היהודית:‬ ‫יהודים בישראל: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫ערבים בישראל:‬ ‫בגבולות מדינת ישראל כיום, כולל מזרח ירושלים, ללא ערביי יהודה שומרון ועזה: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫ללא ערביי מזרח ירושלים: כ-٠٠٠,٠٠٠,١.‬ ‫הערבים על כלל השטח שבין הים התיכון לירדן: ٥٧٨,٢٦٨,٤. ללא רצועת עזה: ٩٠٦,٣١٣,٢‬ ‫הערבים אזרחי ישראל, ללא ערביי "המשולש הקטן" )לפי הערכת מספר ערביי המשולש הקטן כ-٠٠٠,٠٠٢( ומזרח‬ ‫ירושלים – כ-٠٠٠,٠٠٨.‬ ‫בקונפדרציה/פדרציה ישראלית-פלסטינית-ירדנית:‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥‬ ‫ערבים: בגדה המזרחית של הירדן – כ-٣.٥ מיליון. לפי הערכות, כמחציתם פלסטינים, אולם לא קיימים נתונים מדוייקים.‬ ‫כ-٠٠٠,٠٠٧,١ הינם פליטים פלסטיניים בירדן, ואילו השאר עברו מרצונם לגדה המזרחית.‬ ‫ערבים בגדה המערבית של הירדן )כולל מזרח ירושלים, ללא רצועת עזה( – ٩٠٦,٣٣٥,٢‬ ‫ערבים בגדה המערבית של הירדן )כולל מזרח ירושלים וכולל רצועת עזה(- ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫סה"כ ערבים בקונפדרציה ישראלית-פלסטינית-ירדנית – ٥٧٨,٧٦١,٩‬ ‫סה"כ פלסטינים בקונפדרציה ישראלית-פלסטינית-ירדנית – כ-٥٧٨,٧٦٤,٦‬ ‫מדינה דו-לאומית, כולל סיפוח הגדה המערבית ורצועת עזה –‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥‬ ‫פלסטינים: ٥٧٨,٢٦٨,٤‬ ‫קנטונים –‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥‬ ‫פלסטינים בתוך שטח ישראל: המספר יהיה תלוי בדרך בה יחולק השטח לקנטונים.‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

673

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×