Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫המתווה האזורי ל‬        ‫ההצעה הערבית‬        ‫מתווה קלינטון-בוש‬    ‫"המפקד הלאומי"‬         ...
‫לישראל יעברו לרש"פ(‬

   ‫אין התייחסות‬  ‫אין התייחסות‬         ‫אין התייחסות‬      ‫אין התייחסות‬  ...
‫בתחנות הישראליות שיהיו‬      ‫פלסטין ועצמאותה‬        ‫)קב"א( הכוללת את‬
                  ...
‫לשטחה הריבוני. עדיפות‬                  ‫קדימות לאוכלוסיית‬
                      ...
‫באזור ואדי פארן. בנוסף – יורשה‬   ‫פלסטינית. קטעים מהגדה‬
‫להיבנות מסדרון בין מצרים וירדן.‬   ‫המערבית והבקעה יעברו‬
...
‫לרשות, גם אם ייעשה‬
                   ‫בצורה חד צדדית ותחת‬
                     ...
‫בנוגע לשאר התוכניות: קונפדרציה או פדרציה מסוגים שונים, חילופי שטחים אחרים וכו' – אין לי תוכניות קונקרטיות,‬
       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
מוסקבה חלק ב
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

תכניות חלוקה

Download to read offline

 • Be the first to like this

תכניות חלוקה

 1. 1. ‫המתווה האזורי ל‬ ‫ההצעה הערבית‬ ‫מתווה קלינטון-בוש‬ ‫"המפקד הלאומי"‬ ‫תוכנית ז'נבה‬ ‫– בני אילון‬ ‫פירוק הרשות‬ ‫הכרה ישראלית במדינה‬ ‫סיום הסכסוך. המדינה‬ ‫הכרזה הדדית כי‬ ‫הכרה הדדית במדינת‬ ‫הכרה‬ ‫הפלסטינית. "שתי‬ ‫פלסטינית ריבונית. מדינות‬ ‫הפלסטינית כמולדת העם‬ ‫פלסטין מדינתו‬ ‫ישראל ובמדינת פלסטין‬ ‫הדדית‬ ‫מדינות לשני עמים"‬ ‫ערב יכירו בסוף הסכסוך‬ ‫הפלסטיני. מדינת ישראל‬ ‫היחידה של העם‬ ‫כבתים הלאומיים של שני‬ ‫הממלכה ההאשמית‬ ‫הישראלי-ערבי.‬ ‫כמולדת העם היהודי. לפי‬ ‫הפלסטיני וישראל‬ ‫העמים. ההסכם מסמן את‬ ‫ירדן היא המדינה‬ ‫מפת הדרכים – השלב‬ ‫מדינתו היחידה של‬ ‫סוף הסכסוך.‬ ‫הפלסטינית. ריבונות‬ ‫הראשון כולל הכרזות הדדיות‬ ‫העם היהודי.‬ ‫ישראלית על השטח‬ ‫על הכרה בשתי המדינות.‬ ‫הכרזה על סוף‬ ‫הנוכחיים ועל שטחי‬ ‫הסכסוך.‬ ‫יהודה, שומרון ועזה‬ ‫הגבול המזרחי של‬ ‫ישראל בנהר הירדן‬ ‫הכרזה על סיום הסכ‬ ‫אזרחות ירדנית‬ ‫נסיגה ישראלית מהשטחים‬ ‫לפי מפת הדרכים – הגבולות‬ ‫מבוססים על קווי ٤‬ ‫מבוססים על קווי ٤ ביוני‬ ‫גבולות‬ ‫לפלסטיניים בשטחי‬ ‫שנכבשו מ-٧٦٩١, כולל‬ ‫ייקבעו על בסיס החלטות‬ ‫ביוני ٧٦٩١, עם‬ ‫٧٦٩١, עם שינויים הדדים‬ ‫יהודה ושומרון.‬ ‫רמת הגולן הסורית, עד‬ ‫האו"ם ٢٤٢, ٨٣٣ ו-٧٩٣١,‬ ‫שינויים הדדים ביחס‬ ‫ביחס של ١:١. רציפות‬ ‫לקווי ٤ ביוני ٧٦٩١‬ ‫הסכמי עבר בין שני הצדדים‬ ‫של ١:١. קישור בין‬ ‫טריטוריאלית בין הגדה‬ ‫והשטחים שעוד שולטת‬ ‫והיוזמה הסעודית. תומך‬ ‫הגדה המערבית‬ ‫ורצועת עזה על ידי הקמת‬ ‫עליהם בדרום לבנון.‬ ‫בנסיגה החד צדדית מעזה‬ ‫ורצועת עזה. אין ציון‬ ‫פרוזדור המקשר ביניהן.‬ ‫המדינה הפלסטינית על‬ ‫)בוש(.‬ ‫השטחים המיועדים‬ ‫מצורפת מפת חילופי‬ ‫שטח הגדה המערבית‬ ‫٤٩-٦٩% משטח הגדה‬ ‫להחלפה.‬ ‫השטחים. ההתנחלויות‬ ‫ורצועת עזה הכבוש מ-٤‬ ‫המערבית יועבר לידי‬ ‫אשר יישארו בידי ישראל:‬ ‫ביוני ٧٦٩١.‬ ‫פלסטין. העברת ١-٣%‬ ‫אלפי מנשה, אלקנה,‬ ‫דחיית כל היפרדות פלסטי'‬ ‫משטחי הגדה כפיצוי‬ ‫מודיעין עילית, הר אדר,‬ ‫המתנגשת עם האינטרסים‬ ‫לפלסטין. השיקולים המנחים‬ ‫גבעת זאב, מעלה אדומים,‬ ‫של מדינות ערב.‬ ‫יהיו: גושי ההתנחלויות,‬ ‫גוש עציון. לפלסטין‬ ‫רציפות, סיפוח שטחים‬ ‫יצורפו שטחים מדרום‬ ‫מינימאלי, פגיעה במספר‬ ‫מערב לגוש עציון וממזרח‬ ‫מינימאלי של פלסט'.‬ ‫לרצועת עזה. סה"כ‬ ‫)קלינטון( ٠٨% מהמתנחלים‬ ‫החלפת שטחים של ٤٢١‬ ‫יישארו, ויועברו תחת‬ ‫קמ"ר.‬ ‫ריבונות ישראלית.‬ ‫האוכלוסיה הערבית‬ ‫אין התייחסות ספציפית.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫לאחר פינוי השטחים‬ ‫פינוי מתיישבים יהודיים‬ ‫פינוי‬ ‫בשטחים שיועברו ת‬ ‫מדובר על נסיגה ישראלית‬ ‫לפי מפת הדרכים – פירוק‬ ‫לא יישארו מתנחלים‬ ‫מהתנחלויות שיועברו לידי‬ ‫מתיישבים‬ ‫ריבונות ישראלית ת‬ ‫מלאה מהשטחים שיפונו.‬ ‫מיידי של התנחלויות‬ ‫במדינה הפלסטינית.‬ ‫פלסטין. אין התייחסות‬ ‫להישאר ממקומה, א‬ ‫ישראליות שהוקמו מאז מרץ‬ ‫אין התייחסות לפינוי‬ ‫למתיישבים פלסטינים‬ ‫תהיה בעלת אזרחות‬ ‫١٠٠٢.‬ ‫מתיישבים‬ ‫בשטח שיישאר בידי‬ ‫פלסטינית. מחנות‬ ‫פלסטינים.‬ ‫ישראל.‬ ‫הפליטים יפורקו. ר‬ ‫המחבלים והמסיתים‬ ‫יגורשו.‬ ‫בתוך תחומי ישראל‬ ‫בתוך תחומי ישראל:‬ ‫אין דיון פרטני בעניין חילופי‬ ‫בתוך תחומי ישראל:‬ ‫בתוך תחומי ישראל:‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫השטחים ותיאור מפורט של‬ ‫יהודים: ٠٠,٥٦١,٥‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫יהודית‬ ‫ערבים: ٠٠٦,٤٩١,‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫חלוקת מזרח ירושלים.‬ ‫٠.‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫ואוכלוסיה‬ ‫)בהנחה כי הדרוזים‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫)רלוונטי לעניין הערבים‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫פלסטינית‬ ‫תושבי הגולם עובר‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫בישראל(. בהנחה כי מדובר‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫לריבונות סורית(.‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫על חלוקה זהה לזו של ז'נבה‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫בתוך תחומי פלסטי‬ ‫)בהנחה כי במזרח‬ ‫כי אז:‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫יהודים:٠‬ ‫ירושלים חלוקת השכונות‬ ‫בתוך תחומי ישראל: יהודים:‬ ‫)בהנחה כי במזרח‬ ‫)הנחה – פלסטינים‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,‬ ‫זהה לזו של הסכם ז'נבה(‬ ‫٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫ירושלים חלוקת‬ ‫באזורים שיסופחו לישראל‬ ‫)בהנחה כי במזרח‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫השכונות זהה לזו של‬ ‫יעברו לרש"פ(‬ ‫ירושלים ההבדלים‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫הסכם ז'נבה‬ ‫המספריים מהסכם‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫הנחה נוספת –‬ ‫הינם זניחים(‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣ )בהנחה‬ ‫פלסטינים באזורים‬ ‫כי במזרח ירושלים חלוקת‬ ‫שיסופחו לישראל‬ ‫השכונות זהה לזו של הסכם‬ ‫יעברו לרש"פ(‬ ‫ז'נבה. הנחה נוספת –‬ ‫פלסטינים באזורים שיסופחו‬
 2. 2. ‫לישראל יעברו לרש"פ(‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הערבים‬ ‫אזרחי‬ ‫ישראל‬ ‫לא רלוונטי.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫יועברו לידי פלסטין‬ ‫אופן‬ ‫בצורה שלמה – על כל‬ ‫העברת‬ ‫הנכסים השונים הנמצאים‬ ‫התנחלויות‬ ‫בהן.‬ ‫אין התייחסות להסד‬ ‫אין התייחסות‬ ‫פלסטין מדינה לא צבאית.‬ ‫המדינה הפלסטינית‬ ‫מדינה לא-צבאית.‬ ‫הסדרי‬ ‫ביטחון בירדן.‬ ‫בנוסף לכוחות ביטחון‬ ‫תהיה מפורזת מנשק,‬ ‫ההגבלות על הנשק יצוינו‬ ‫ביטחון‬ ‫פלסטיניים יפעל בו כוח‬ ‫והקהילה הבינ"ל‬ ‫בנספח להסכם. שני‬ ‫בינ"ל לביטחון גבולות‬ ‫תערוב לביטחונה‬ ‫הצדדים מחויבים לנקוט‬ ‫ולהרתעה. נוכחות בינ"ל,‬ ‫ולעצמאותה.‬ ‫אמצעים נגד כל סוגי‬ ‫אשר תוסר רק בהסכמת שני‬ ‫האלימות והטרור. כוח רב‬ ‫הצדדים. נוכחות ישראלית‬ ‫לאומי, לפי המפורט‬ ‫בנקודות מסוימות בבקעת‬ ‫בנספח, יתפרס במדינת‬ ‫הירדן תחת סמכות הכוח‬ ‫פלסטין. כוח ישמש הן‬ ‫הבינ"ל למשל ٦٣ חודשים.‬ ‫להגנה על שלמותה‬ ‫משך הזמן יכול להשתנות.‬ ‫הטריטוריאלית של פלסטין‬ ‫שלוש תחנות התראה‬ ‫והן לסיוע באכיפת צעדים‬ ‫מוקדמת בגדה המערבית, עם‬ ‫נגד טרור.‬ ‫נוכחות כוח התקשרות‬ ‫נוכחית צבאית ישראלית‬ ‫פלסטיני. לפלסטין תהיה‬ ‫קטנה בבקעת הירדן,‬ ‫ריבונות על המרחב האווירי‬ ‫לתקופה של ٦٣ חודשים‬ ‫הפלסטיני, אולם שני הצדדים‬ ‫)אשר תוכל לעמוד לבחינה‬ ‫יחתרו לביסוס הסכם לגבי‬ ‫מחדש( לאחר הנסיגה.‬ ‫שימוש ישראלי לצורכי אימון‬ ‫תחנות התראה מוקדמת‬ ‫וצרכים אופרטיביים.‬ ‫ישראליות בצפון ובמרכז‬ ‫לפי מפת הדרכים, השלב‬ ‫הגדה, לפי המפורט‬ ‫הראשון כולל מלחמה של‬ ‫בנספח. הכרה הדדית‬ ‫הפלס' בטרור ואיחוד כוחות‬ ‫במרחב אווירי לפי‬ ‫הביטחון לשלושה גופים.‬ ‫ההסכמים הבינלאומיים.‬ ‫החזרת התיאום הביטחוני.‬ ‫חיל האוויר הישראלי יהיה‬ ‫רשאי לעשות שימוש‬ ‫במרחב האווירי הפלסטיני‬ ‫לצורכי אימון, בהתאם‬ ‫לנספח מצורף.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫בין שתי המדינות יתנהל‬ ‫משטר‬ ‫משטר גבול, לפי המפורט‬ ‫גבולות‬ ‫בנספח עתידי.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫נוכחות בינ"ל. אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫יפוקחו על ידי צוותים‬ ‫מעברי‬ ‫מיוחדת לנושא.‬ ‫משותפים של הכוח‬ ‫גבול‬ ‫הפלסטיני והכוח הרב‬ ‫בינלאומיי‬ ‫לאומי. סמכות לגבי הכנסת‬ ‫ם‬ ‫פריטים בידי שניהם,‬ ‫כאשר במקרה של ויכוח‬ ‫ההחלטה בידי קב"א.‬ ‫הסדר זה נתון לבחינה‬ ‫מחדש. תותר נוכחות‬ ‫ישראלית בלתי נראית‬ ‫במסופי הנוסעים והמטען.‬ ‫נדון לבחינה מחודשת.‬ ‫בקרת הגבול תיעשה על‬ ‫ידי כוחות הביטחון‬ ‫הפלסטינים, לפי המפורט‬ ‫בנספח, תוך פיקוח של‬ ‫הכוח הרב-לאומי.‬ ‫מעורבות בינ"ל בסו‬ ‫אין התייחסות‬ ‫מעורבות בינ"ל בביטחון‬ ‫מעורבות בינ"ל‬ ‫כוח רב לאומי בפלסטין.‬ ‫מעורבות‬ ‫הפליטים.‬ ‫גבולות והתרעה, כמו גם‬ ‫בשמירה על ביטחון‬ ‫קבוצת ביצוע ואימות‬ ‫בינ"ל‬
 3. 3. ‫בתחנות הישראליות שיהיו‬ ‫פלסטין ועצמאותה‬ ‫)קב"א( הכוללת את‬ ‫בתוך פלסטין.‬ ‫ובעניין הפיצויים‬ ‫ארה"ב, רוסיה, האיחוד‬ ‫לפי מפת הדרכים – תהליך‬ ‫לפליטים.‬ ‫האירופי, האו"מ וצדדים‬ ‫הקמת המדינה הפלסטינית‬ ‫אחרים תוקם למטרות‬ ‫מנוהל ומפוקח על ידי‬ ‫סיוע, פיקוח ויישוב‬ ‫הקוורטט- ארה"ב, האיחוד‬ ‫מחלוקות הקשורות‬ ‫האירופי, האו"ם ורוסיה.‬ ‫להסכם.‬ ‫ירושלים השלמה ב‬ ‫מזרח ירושלים בירת‬ ‫שטחים ערבים לפלסטין‬ ‫ירושלים עיר פתוחה,‬ ‫הבירות המוכרות של שתי‬ ‫ירושלים‬ ‫מדינת ישראל.‬ ‫המדינה הפלסטינית.‬ ‫ושטחים יהודים לישראל.‬ ‫בירת שתי המדינות.‬ ‫המדינות יהיו באזורים‬ ‫אל-קודס בירת המדינה‬ ‫חופש דת וגישה‬ ‫שתחת ריבונותם‬ ‫הפלסטינית. עיקרון זה‬ ‫מלאה למקומות‬ ‫בירושלים. ריבונות‬ ‫יישומם גם לגבי העיר‬ ‫הקדושים יובטחו‬ ‫בירושלים לפי מפה‬ ‫העתיקה. שתי אפשרויות‬ ‫לכל. שכונות ערביות‬ ‫מצורפת. מתחם הר הבית‬ ‫לפיתרון עניין הר הבית,‬ ‫בירושלים יהיו תחת‬ ‫תחת ריבונות פלסטינית.‬ ‫כאשר שתיהן כוללות פיקוח‬ ‫ריבונות פלסטינית.‬ ‫נוכחות בינ"ל במתחם.‬ ‫בינ"ל:‬ ‫שכונות יהודיות תחת‬ ‫הביטחון במתחם בידי‬ ‫ריבונות פלסטינית על‬ ‫ריבונות ישראלית.‬ ‫מדינת פלסטין ויחידת‬ ‫החראם וריבונות ישראלית‬ ‫המקומות הקדושים‬ ‫הביטחון של הנוכחות‬ ‫על הכותל המערבי והמתחם‬ ‫- הריבונות על‬ ‫הרב-לאומית. גישת‬ ‫המקודש ליהודים אליו הוא‬ ‫המקומות הקדושים‬ ‫מבקרים לאתר תותר‬ ‫שייך/הכותל המערבי וקודש‬ ‫לא תהיה בידי אף‬ ‫בהתחשב בשיקולי ביטחון‬ ‫הקודשים אשר הוא מהווה‬ ‫אחד מן הצדדים.‬ ‫וללא אפליה )אין ציון‬ ‫חלק ממנו. או:‬ ‫מדינת פלסטין תוגדר‬ ‫מפורש האם תותר גישת‬ ‫ריבונות פלסטינית על‬ ‫כ"שומרת" המקומות‬ ‫יהודים למתחם הר הבית,‬ ‫החראם וריבונות ישראלית‬ ‫המקודשים לאסלאם‬ ‫ובאילו תנאים(. הכותל‬ ‫על הכותל המערבי. ריבונות‬ ‫עבור המסלמים‬ ‫המערבי תחת ריבונות‬ ‫פונקציונאלית משותפת על‬ ‫וכנ"ל ישראל עבור‬ ‫ישראלית. העיר העתיקה‬ ‫עניין העבודות באזור.‬ ‫היהודים.‬ ‫תוכרז כיחידה אחת בעלת‬ ‫אופי מיוחד. תנועה‬ ‫חופשית תותר בה.‬ ‫השמירה על המעברים‬ ‫אליה תהיה בידי כל צד,‬ ‫לפי מהות הריבונות בה‬ ‫נמצא השטח אליו מובילה.‬ ‫מנהרת הכותל המערבי‬ ‫בריבונות ישראלית.‬ ‫תיאום מוניציפאלי יתקיים‬ ‫בין העיריות של שני‬ ‫הצדדים. ירושלמים‬ ‫פלסטינים תושבי קבע של‬ ‫ישראל יאבדו מעמד זה עם‬ ‫העברת הסמכות על אזור‬ ‫מגוריהם לידי פלסטין.‬ ‫קליטת הפליטים‬ ‫הגעה להסדר צודק,‬ ‫הקמת קרן בינ"ל לטיפול‬ ‫תוקם קרן בינ"ל‬ ‫פיצוי לפליטים בגין‬ ‫פליטים‬ ‫הפלסטיניים, אזרוח‬ ‫המבוסס על החלטת האו"ם‬ ‫בעניין הפליטים. הכרה‬ ‫לפיצוי הפליטים‬ ‫פליטות ואובדן רכוש.‬ ‫פלסטיניים‬ ‫ושיקומם המלא במד‬ ‫٤٩١.‬ ‫הדדית בזכותם של הפליטים‬ ‫הפלסטינים.‬ ‫הפיצוי ינתן ע"י הקהיליה‬ ‫שונות. הקצאת משא‬ ‫הפלסטיניים לשוב לפלסטין‬ ‫פליטים פלסטיניים‬ ‫הבינ"ל וקרן מיוחדת, וגם‬ ‫על ידי ישראל, ארה‬ ‫ההיסטורית/‬ ‫חיזרו רק למדינת‬ ‫ישראל תשתף בו. כמה‬ ‫והקהילייה הבינ"ל.‬ ‫למולדתם. אפשרויות לפלס':‬ ‫פלסטין. פליטים‬ ‫אפשרויות למגורי קבע‬ ‫דיון מפורט בנושא.‬ ‫מדינת פלסטין, כולל‬ ‫יהודים יחזרו רק‬ ‫לפליטים: כל הפליטים‬ ‫הפליטים הפלסטינים‬ ‫השטחים אשר יועברו אליה‬ ‫למדינת ישראל.‬ ‫יהיו זכאים לגור במדינת‬ ‫מחוץ לתחומי מדינת‬ ‫ע"י ישראל – תהיה זכותם‬ ‫פיצויים של‬ ‫פלסטין, כולל האזורים‬ ‫ישראל המורחבת‬ ‫של כל הפלסטינים; המשך‬ ‫הקהילייה הבינ"ל‬ ‫אשר יועברו לידיה על ידי‬ ‫במסגרת מה שמכונ‬ ‫ישיבה במדינות המארחות,‬ ‫לפליטים פלסט'‬ ‫ישראל במסגרת חילופי‬ ‫"חילופי אוכלוסין"‬ ‫לפי החלטתה; יישוב במדינה‬ ‫המבקשים להישאר‬ ‫שטחים; מדינות שלישיות,‬ ‫יציאת פליטים פלסט‬ ‫שלישית, לפי החלטתה;‬ ‫במקומם הנוכחי או‬ ‫לפי שיקול דעתן; מדינת‬ ‫מישראל מול יציאת‬ ‫קבלה לישראל, לפי‬ ‫להגר למדינות‬ ‫ישראל – על פי מספר‬ ‫פליטים יהודים ממד‬ ‫החלטתה. ישראל תחליט על‬ ‫אחרות.‬ ‫שיוחלט על ידי ישראל;‬ ‫ערב השונות לאורך‬ ‫מספר פליטים פלסטיניים‬ ‫מדינות מארחות נוכחיות.‬ ‫השנים.‬ ‫אשר היא מוכנה לקלוט‬ ‫בכל המקרים תינתן‬
 4. 4. ‫לשטחה הריבוני. עדיפות‬ ‫קדימות לאוכלוסיית‬ ‫תינתן לפליטים פלסטיניים‬ ‫הפליטים הפלסטינים‬ ‫בלבנון.‬ ‫בלבנון. הסכם זה מסיים‬ ‫את התביעות הפלסטיניות.‬ ‫ישראל תסייע לפית‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫תוקם ועדה לשת"פ‬ ‫שת"פ בין‬ ‫כלכלי של ירדן.‬ ‫ישראלי-פלסטיני בתחומים‬ ‫המדינות‬ ‫שונים.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫שימוש ישראלי בכבישים‬ ‫תחבורה‬ ‫٣٤٤, ירושלים-טבריה‬ ‫דרך הבקעה וכביש‬ ‫ירושלים-עין גדי. נהלים‬ ‫יקבעו בנספח. כוח רב‬ ‫לאומי יסייר בכבישים.‬ ‫במצב של שלום אזורי‬ ‫יותר שימוש פלסטינים‬ ‫בכבישים ייעודיים‬ ‫בישראל.‬ ‫כל האתרים הדתיים‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫גישה מלאה למקומות‬ ‫הצדדים יגבשו הסכמים‬ ‫גישה‬ ‫החשובים ליהודים‬ ‫הקדושים בירושלים‬ ‫לגישה לאתרים מוסכמים‬ ‫לאתרים‬ ‫בריבונות ישראלית‬ ‫תובטח לכל. אין‬ ‫בעלי חשיבות דתית,‬ ‫דתיים‬ ‫התייחסות לגישת‬ ‫התייחסות למקומות‬ ‫ביניהם מערת המכפלה,‬ ‫פלסטינים לאתרים‬ ‫קדושים מחוץ‬ ‫קבר רחל ונבי סמואל.‬ ‫הקדושים לאסלאם.‬ ‫לירושלים.‬ ‫פירוט בנספח שיצורף.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הנושא נמצא בדיון וועדות‬ ‫מים‬ ‫מומחים.‬ ‫סיוע אמריקאי וישר‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הנושא נמצא בדיון וועדות‬ ‫קשרים‬ ‫לפיתוח כלכלי של י‬ ‫מומחים.‬ ‫כלכליים‬ ‫על בסיס "תוכנית מ‬ ‫למזה"ת.‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫הנושא נמצא בדיון וועדות‬ ‫שת"פ‬ ‫מומחים.‬ ‫משפטי‬ ‫אין התייחסות.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫שיחרור כל האסירים‬ ‫אסירים‬ ‫והעצירים הערבים‬ ‫ועצורים‬ ‫הכלואים במסגרת‬ ‫פלסטיניים‬ ‫הסכסוך, באופן הדרגתי.‬ ‫ירדן, מדינה דמוקר‬ ‫אין התייחסות‬ ‫רפורמות כלכליות,‬ ‫אופי‬ ‫פרו-מערבית, הינה‬ ‫ביטחוניות וכלכליות‬ ‫המדינה‬ ‫המדינה הפלסטינית‬ ‫בפלסטין, בשלב הראשון‬ ‫הפלסטינית‬ ‫שלח התכנית.‬ ‫אין התייחסות, להוצ‬ ‫סיום הסכסוך בין ישראל‬ ‫בשלב האחרון של התכנית –‬ ‫קשרים עם‬ ‫ירדן.‬ ‫ומדינות ערב. נורמליזציה‬ ‫נורמאיליזציה ביחסים בין‬ ‫מדינות‬ ‫בקשרים בין שני הצדדים,‬ ‫ישראל ומדינות ערב,‬ ‫ערב‬ ‫על בסיס שלום כולל.‬ ‫במסגרת שלום ישראלי-ערבי‬ ‫כולל.‬ ‫תוכניות הכוללות חילופי שטחים:‬ ‫חילופי שטחים – ישראל-‬ ‫חילופי שטחים – ישראל-‬ ‫חילופי שטחים ישראל-‬ ‫פלסטין-ירדן-מצרים‬ ‫פלסטין-מצרים )יהושע בן‬ ‫פלסטין )על פי ארנון‬ ‫אריה(‬ ‫סופר( – הפרדות חד‬ ‫צדדית בשלב ראשון,‬ ‫שלב שני הכולל חילופי‬ ‫שטחים בין ישראל ובין‬ ‫הרשות הפלסטינית‬ ‫ישראל תעביר למצרים שטח של‬ ‫המשולש הקטן וירושלים‬ ‫השטחים בהן תוחלף‬ ‫٠٥٢-٠٠٥ קמ"ר בדרום הנגב,‬ ‫המזרחית יעברו לריבונות‬ ‫הריבונות‬
 5. 5. ‫באזור ואדי פארן. בנוסף – יורשה‬ ‫פלסטינית. קטעים מהגדה‬ ‫להיבנות מסדרון בין מצרים וירדן.‬ ‫המערבית והבקעה יעברו‬ ‫הפלסטינים יקבלו שטח של ٠٠٥-‬ ‫לריבונות ישראלית.‬ ‫٠٠٠١ קמ"ר )כפול מהשטח‬ ‫שיועבר למצרים( בחופי סיני,‬ ‫דרומית לרפיח. כביש יחבר בין‬ ‫בית חנון ובית-חאווה.‬ ‫ישראל תקבל שטח בגדה המערבית‬ ‫השווה לשטח שיקבלו הפלסטינים‬ ‫ממצרים.‬ ‫בשלב ראשון – היפרדות‬ ‫גבולות‬ ‫חד צדדית מהרשות‬ ‫הפלסטינית. תוואי הגבול‬ ‫המוצע כולל שתי‬ ‫מובלעות פלסטיניות‬ ‫פלסטיניות בגדה‬ ‫המערבית, אשר אינן‬ ‫כוללות את בקעת הירדן‬ ‫ולא את אזור ירושלים.‬ ‫פתחת רפיח גם כן בידי‬ ‫ישראל. בשלב שני , תוך‬ ‫הסכם מול הרשות‬ ‫הפלסטינית, פעולות‬ ‫להעברת כל "המשולש‬ ‫הקטן" ומזרח ירושלים‬ ‫לידי הרשות הפלסטינית.‬ ‫לפי התכנית, בשל העברת שטחים‬ ‫פינוי מתנחלים מכ-٠٣-‬ ‫פינוי מתיישבים‬ ‫בגדה לישראל, כ-٠٨% מתושבי‬ ‫٥٣ התנחלויות קטנות.‬ ‫הגשה היהודים יוכלו להישאר‬ ‫בסה"כ כ-٠٠٠,٠٤‬ ‫בבתיהם. לא מצוין מה יהיה גורלם‬ ‫תושבים. פינוי חלקים‬ ‫של הפלסטינים באזורים אשר‬ ‫מירושלים המזרחית. אינו‬ ‫יועברו לישראל.‬ ‫מציין מספר תושבים‬ ‫יהודים או ערבים אשר‬ ‫יפונה תוך התכנית.‬ ‫מוצעת העברת מתנחלים‬ ‫שיפונו להתנחלויות‬ ‫שיישארו בידי ישראל.‬ ‫בתוך תחומי ישראל: יהודים: ١,٥‬ ‫לאחר השלב השני‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫٠٠٠,٥٦.‬ ‫)חילופי השטחים(‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥٣٤,١ )אם אין‬ ‫העברת שטחים במזרח ירושלים‬ ‫ישראל:‬ ‫לפלסטינים(, ٠٠٠,٥١٢,١ )אם‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫השכונות הערביות במזרח‬ ‫ערבים: ٠٠٠,٥١٠,١‬ ‫ירושלים עוברות לריבונות‬ ‫פלסטינית(‬ ‫פלסטין:‬ ‫בתוך תחומי פלסטין:‬ ‫יהודים: ٠‬ ‫יהודים: ٠.‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٠,٤‬ ‫ערבים: ٥٧٨,٧٦٨,٣ – )כולל‬ ‫ערביי מזרח ירושלים(, ٧٨,٧٤٦,٣‬ ‫٥ )ללא ערביי מזרח ירושלים(‬ ‫)הנחות – כל תושבי ההתנחלויות‬ ‫המפונות מפונים לתוך שטח‬ ‫ישראל(‬ ‫אין התייחסות‬ ‫יצירת אוטונומיות‬ ‫הערבים אזרחי ישראל‬ ‫טריטוריאלית במשולש‬ ‫הקטן. במו"מ עם הרש"פ‬ ‫הן יעברו לרשותה.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫העברה מסודרת של‬ ‫אופן העברת ההתנחלויות‬ ‫היישובים המפונים‬
 6. 6. ‫לרשות, גם אם ייעשה‬ ‫בצורה חד צדדית ותחת‬ ‫אש.‬ ‫הסדרי ביטחון בשטח שיועבר‬ ‫מניעת אחזקת נשק כבד,‬ ‫הסדרי ביטחון‬ ‫למצרים – בדומה להסדרי הביטחון‬ ‫כולל מרגמות, בידי‬ ‫בסיני שיקבעו בהסכם השלום בין‬ ‫הרשות הפלסטינית או‬ ‫ישראל ומצרים.‬ ‫שימוש בנשק כזה. הפרה‬ ‫תגרור תגובה קשה מצד‬ ‫ישראל.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫משטר גבולות‬ ‫אין התייחסות‬ ‫מעברי גבול בינלאומיים‬ ‫אין התייחסות‬ ‫מעורבות בינ"ל‬ ‫אין התייחסות‬ ‫פינוי חלקים מירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫המזרחית. כל העיר‬ ‫העתיקה בריבונות‬ ‫ישראלית. פתרון יצירתי‬ ‫כלשהו לעליית מסלמים‬ ‫להר הבית וממנו, בלי‬ ‫לעבור בירושלים‬ ‫העתיקה, למשל: מדרגות‬ ‫נעות מסילוון או כניסה‬ ‫משער האריות בלבד.‬ ‫אין התייחסות‬ ‫פליטים פלסטיניים‬ ‫ניתוק הדרגתי של‬ ‫שת"פ בין המדינות‬ ‫התשתיות הישראליות‬ ‫מהרשות הפלסטינית, ללא‬ ‫פגיעה בשגרת החיים‬ ‫ברשות.סיוע או אי‬ ‫הפרעה לפלסטינים‬ ‫לבניית נמל עזה.‬ ‫אין התייחסות, למעט‬ ‫תחבורה‬ ‫אזכור אפשרות של סיוע‬ ‫או אי הפרעה לפלסטינים‬ ‫להרחיב את הפרוזדורים‬ ‫לתרקומיה ורמאללה.‬ ‫בירושלים – האתרים‬ ‫גישה לאתרים דתיים‬ ‫הקדושים ליהדות‬ ‫בריבונות ישראלית.‬ ‫"פתרונות יצירתיים"‬ ‫לאפשר גישת מסלמים‬ ‫למקומות הקדושים‬ ‫לאסלאם. לא מתייחס‬ ‫לאתרים דתיים מחוץ‬ ‫לירושלים.‬ ‫מצוין כי הפלסטינים אמורים‬ ‫ישראל שולטת על בארות‬ ‫מים‬ ‫לעשות שימוש במי ים מותפלים,‬ ‫האקוויפר המערבי. על‬ ‫מרצועת החוף בסיני.‬ ‫ישראל לאמץ מדיניות של‬ ‫החלפת כל מי יו"ש במים‬ ‫מותפלים, מתוך הידיעה‬ ‫כי מי האקוויפר יזדהמו‬ ‫בהדרגה על ידי‬ ‫הפלסטינים.‬
 7. 7. ‫בנוגע לשאר התוכניות: קונפדרציה או פדרציה מסוגים שונים, חילופי שטחים אחרים וכו' – אין לי תוכניות קונקרטיות,‬ ‫כך שאין אפשרות להכניס נתונים לגביהן. ניתן לעשות שימוש בנתונים הבאים בהתאם לתוכניות השונות:‬ ‫בהנחה כי בכל מצב שהוא, יהודים חיים רק במדינה היהודית:‬ ‫יהודים בישראל: ٠٠٠,٥٦١,٥.‬ ‫ערבים בישראל:‬ ‫בגבולות מדינת ישראל כיום, כולל מזרח ירושלים, ללא ערביי יהודה שומרון ועזה: ٠٠٠,٥١٢,١‬ ‫ללא ערביי מזרח ירושלים: כ-٠٠٠,٠٠٠,١.‬ ‫הערבים על כלל השטח שבין הים התיכון לירדן: ٥٧٨,٢٦٨,٤. ללא רצועת עזה: ٩٠٦,٣١٣,٢‬ ‫הערבים אזרחי ישראל, ללא ערביי "המשולש הקטן" )לפי הערכת מספר ערביי המשולש הקטן כ-٠٠٠,٠٠٢( ומזרח‬ ‫ירושלים – כ-٠٠٠,٠٠٨.‬ ‫בקונפדרציה/פדרציה ישראלית-פלסטינית-ירדנית:‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥‬ ‫ערבים: בגדה המזרחית של הירדן – כ-٣.٥ מיליון. לפי הערכות, כמחציתם פלסטינים, אולם לא קיימים נתונים מדוייקים.‬ ‫כ-٠٠٠,٠٠٧,١ הינם פליטים פלסטיניים בירדן, ואילו השאר עברו מרצונם לגדה המזרחית.‬ ‫ערבים בגדה המערבית של הירדן )כולל מזרח ירושלים, ללא רצועת עזה( – ٩٠٦,٣٣٥,٢‬ ‫ערבים בגדה המערבית של הירדן )כולל מזרח ירושלים וכולל רצועת עזה(- ٥٧٨,٧٦٨,٣‬ ‫סה"כ ערבים בקונפדרציה ישראלית-פלסטינית-ירדנית – ٥٧٨,٧٦١,٩‬ ‫סה"כ פלסטינים בקונפדרציה ישראלית-פלסטינית-ירדנית – כ-٥٧٨,٧٦٤,٦‬ ‫מדינה דו-לאומית, כולל סיפוח הגדה המערבית ורצועת עזה –‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥‬ ‫פלסטינים: ٥٧٨,٢٦٨,٤‬ ‫קנטונים –‬ ‫יהודים: ٠٠٠,٥٦١,٥‬ ‫פלסטינים בתוך שטח ישראל: המספר יהיה תלוי בדרך בה יחולק השטח לקנטונים.‬

Views

Total views

682

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×