Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫איחוד הרשויות – מחוז צפון ב'‬
 ‫להלן המלצות הועדה לאיחוד רשויות של מחוז צפון ב', בראשותו של פרופסור גדעון ביגר והחברי...
‫מומלץ לחבר את תמרה וכבול וליצור עיר אחת גדולה באזור. הנימוקים לצירוף נובעים הן מהמבנה‬

    ‫הגיאוגרפי של היישובים וה...
‫לפיתוח הישוב המאוחד. שלשת היישובים הללו מחוברים למעשה ברצף של בנייה וברצף של שטחי‬

  ‫הרשויות. שלשת היישובים סובלים מבע...
‫הועדה ממליצה לאחד את שפרעם עם אעבלין תוך כדי מתן מעמד של רובע עיר בעל ייחוד )על פי הפקודה‬

    ‫המנדטורית משנת 1291(...
‫שטחלים נרחבים, לעיתים בלי קשר מסודר ביניהן. נראה לנו לבחון את איחודן רק לאחר פרק זמן ארוך‬

  ‫יותר, כעשר שנים לאחר הקמת...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

איחוד הרשויות

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

איחוד הרשויות

 1. 1. ‫איחוד הרשויות – מחוז צפון ב'‬ ‫להלן המלצות הועדה לאיחוד רשויות של מחוז צפון ב', בראשותו של פרופסור גדעון ביגר והחברים עפיף‬ ‫עמאר, אסעד עזיזה ומשה פרז'נצ'בסקי. מרכז הוועדה הוא מר עופר מור.‬ ‫נראה לציין כי תחומי הדיון של הוועדה היו אך ורק באיחוד רשויות לא יהודיות )ערביות, בדואיות,‬ ‫דרוזיות( והבעיות הייחודיות של מגזרים אלה באו לידי ביטוי בולט בטיעוניהם של המשתתפים השונים.‬ ‫המלצות הועדה מתבססות על הצעות משרד הפנים, שמיעת עדויותיהם של הממונה על המחוז ומתכנן מחוז‬ ‫הצפון, על שימועיהם של ראשי הרשויות, חברי המועצות והעיריות הנדונות, חברים ובני המקומות השונים.‬ ‫התבצע גם סיור מקיף במועצות המקומיות הבדוויות שהיו מוכרות פחות לחברי הועדה.‬ ‫השימועים נערכו בפומבי, השתתפו בהם אנשים רבים הן מהיישובים שעמדו לדיון והן אזרחים אחרים. כמו‬ ‫כן קראו חברי הוועדה את כל המכתבים שהועברו לעיונם וחלק מכותבי המכתבים הוזמן גם הוא לשימוע.‬ ‫במהלך השימוע התבצעו ניסיונות שונים להגיע להסכמות, ולו גם חלקיות, עם ראשי היישובים במקבצים‬ ‫השונים. הועלו הצעות שהן שונות במהותן מהצעות משרד הפנים וגם הצעות אלה נדונו במהלך השימועים‬ ‫בהשתתפותם של ראשי הרשויות ונכבדים אחרים. חלק מההמלצות של הוועדה מתבסס על הסכמות אלה,‬ ‫שחלקם הסכמות בעל פה וחלקן אף נתקבל כמסמך חתום. ניתן לציין את האווירה הטובה ששררה בעת‬ ‫הדיונים שלעיתים נמשכו זמן רב. אף אם פה ושם עלו הטונים בטיעונים השונים הרי שהדיונים התנהלו‬ ‫באווירה כנה, חופשית ופתוחה והמשתתפים הביעו כל אשר מצאו לנכון, ללא מגבלה של זמן, מקום ושפה.‬ ‫עוד ניתן לציין כי עולה מהשימועים רצון לתגמל ולו במעט את הרשויות שהומלץ לאחדן וזאת בעיקר על ידי‬ ‫שינויי תחומי השיפוט והעברת שטחים מהמועצות האזוריות לאיגודי היישובים וזאת על מנת לאפשר פיתוח‬ ‫אזורי תעשיה ומסחר לשיפור מצבן הכלכלי של הרשויות.‬ ‫המלצות למקבצים השונים )הנימוקים להמלצות יימסרו בדיווח הסופי(:‬ ‫מקבץ 23 – תמרה , כבול, שעב‬
 2. 2. ‫מומלץ לחבר את תמרה וכבול וליצור עיר אחת גדולה באזור. הנימוקים לצירוף נובעים הן מהמבנה‬ ‫הגיאוגרפי של היישובים והקשר הטריטוריאלי ביניהם. הצירוף יביא לחיסכון כספי ניכר – ואל אף‬ ‫ההתנגדות הפומבית של ראשי המועצה ואנשים שונים בישובים נראה כי המבנה החברתי יכול "לעכל" את‬ ‫האיחוד. הכפר שעב מרוחק משני היישובים המוצעים לאיחוד ואין למעשה רצף טריטוריאלי ביניהם. קיים‬ ‫קשר בין שטחי השיפוט אולם רצף זה איננו מעשי. הועדה ממליצה לבחון באהדה צירוף השטח המפריד בין‬ ‫שעב לשני היישובים האחרים לתחום שיפוטם המשותף וכך יהיה אפשר לצרף את שעב לאיחוד המוצע.‬ ‫החיסכון הכספי יגדל והמבנה החברתי לא יפריע לאיחוד המשולש.‬ ‫מקבץ 83 – בית ג'אן, פקיעין, כסרא-סמיע, ינוח-ג'ת, חורפיש.‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את המועצות המקומיות פקיעין וכסרא-סמיע למועצה מקומית אחת. זאת בשל‬ ‫הסמיכות הגיאוגרפית, שטחי התיכנון המתאימים, אזור התעשיה המוקם בשטחם של שני היישובים.‬ ‫החסכון הכספי יוכל להיות מופנה לפיתוח הישובים והיותם של שני היישובים הללו בעלי אוכלוסיה דרוזית‬ ‫בעיקרה, יאפשר את המיזוג. ראשי המועצות המקומיות הביעו הסכמתם לאיחוד המוצע. את היישוב בית‬ ‫ג'אן, הגדול והמנותק משכניו אנו ממליצים להשאיר כמועצה מקומית נפרדת וכך גם את המועצה המקומית‬ ‫חורפיש. זאת בשל ניתוקם הטריטוריאלי מהיישובים האחרים שהוצעו לאיחוד במקבץ זה. את היישוב ינוח-‬ ‫ג'ת מומלץ לחבר ליישובי מקבץ 24 )וראה בהמשך(. המלצה זו מקובלת על ראשי היישובים ויש בידינו‬ ‫אישור חתום על כך.‬ ‫מקבץ 93 – עילבון, דיר-חנא, מע'אר‬ ‫הועדה ממליצה לא לשנות את הסטטוס המוניציפאלי של ישובים אלה ולהשאיר אותם כישובים נפרדים ללא‬ ‫כל איחוד. כל יישוב הוא בעל סדר גודל היכול להוות יחידה מוניציפאלית נפרדת. אף שהאיחוד המוצע,‬ ‫ובעיקר האיחוד בין דיר חנא לעילבון יכול להביא לחיסכון כספי הרי ייחודם של היישובים, אי הרצף‬ ‫הטריטוריאלי ביניהם, השוני באוכלוסייתם ) מע'אר – דרוזי, עילבון-נוצרי, דיר חנא – מוסלמי( ורמת‬ ‫הפיתוח הגבוהה יחסית של דיר חנא ועילבון מביאים להמלצה להשאירם כיישובים נפרדים.‬ ‫מקבץ 04 – מג'דל כרום, נחף , דיר אל אסד, בענה‬ ‫מומלץ לצרף את היישובים מג'דל כרום, דיר אל אסד ובענה ליישוב אחד ולשקול להעניק לו מעמד של עיר‬ ‫בשל גודל האוכלוסייה ביישוב המאוחד. איחוד זה יביא לחיסכון כספי ניכר כ – שיוכל להיות מופנה‬
 3. 3. ‫לפיתוח הישוב המאוחד. שלשת היישובים הללו מחוברים למעשה ברצף של בנייה וברצף של שטחי‬ ‫הרשויות. שלשת היישובים סובלים מבעיות ניהול שהביאו אותם לחובות כספיים גדולים. היישוב בענה‬ ‫מנוהל כיום על ידי מועצה ממונה. יהיה צורך לבחון בחיוב הסדר חובות ליישוב המאוחד כך שלא יפגעו‬ ‫היישובים שצימצמו במידה ניכרת את חובותיהם. קיימת הסכמה של אנשי דיר אל אסד ובענה לחיבור‬ ‫ביניהם אך קיימת התנגדות לצירוף הישוב הגדול מג'דל כרום אליהם. נראה לועדה כי אל אף התנגדות זו‬ ‫ניתן יהיה לבצע את האיחוד שיהיה לתועלת תושבי המקום. צירופו של היישוב נחף למיקבץ זה לא נראה‬ ‫לנו הן בשל הניתוק הטריטוריאלי שבינו לשלשת היישובים האחרים והן בשל מצבו הכספי האיתן. לא נראה‬ ‫לנו לפגוע באנשי נחף על ידי צירופם לרשויות גירעוניות, אף שהדבר יביא לחיסכון כספי ניכר.‬ ‫מקבץ 14- ראמה, סג'ור, עין אל אסד.‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את סג'ור עם ראמה לישות מוניציפאלית אחת , וזאת בעיקר בשל הרצף הקיים בין‬ ‫שני יישובים אלה. איחוד זה יביא לחיסכון כספי של כ - . קיימת בעייה בשל המבנה החברתי השונה בין‬ ‫שני יישובים אלה )סג'ור תושביו דרוזים ואילו רמה תושביו בעיקר מוסלמים ונוצרים ( אולם נראה כי ניתו‬ ‫יהיה לבצע את האיחוד בשל הבנתם של מנהיגי היישובים את הצורך באיחוד. הועדה ממליצה להשאיר את‬ ‫היישוב עין אל אסד במועצה האזורית מרום הגליל, מקום בו הוא נמצא כיום. זאת הן בשל רצון התושבים‬ ‫מחד והמועצה האזורית מאידך והן בשל מיקומו הגיאוגרפי של היישוב, שהשטח הבנוי שלו רחוק משני‬ ‫היישובים האחרים. צירופו ליישוב המאוחד לא יביא לכל חיסכון כספי כיון שכיום הוא מנוהל על ידי ועד‬ ‫מקומי שאיננו מקבל שכר. צירופו לאיחוד יגביר את ההוצאות ליישוב המאוחד ולא יביא לכל חיסכון.‬ ‫מקבץ 24 – ירכא, אבו סנאן, ג'וליס‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את שלשת הרשויות המקומיות ליחידה חדשה – מועצה אזורית ולצרף אליה את‬ ‫היישוב ינוח-ג'ת כיישוב רביעי. בהמשך הזמן, ועם ההתפתחות המרחבית של מקבץ יישובים אלה יהיה‬ ‫ניתן להקים במקום ישות עירונית אחת במקום המועצה האיזורית והוועדים המקומיים. איחוד זה מוסכם על‬ ‫ראשי היישובים. בכך יושג חיסכון כספי ניכר, תיווצר רשות ליישובים שיש ביניהם רצף בנוי )ג'וליס, ירכא,‬ ‫אבו סנאן( וקשרי עבודה, חברה ומשפחה יום יומיים עם הכפר ינוח-ג'ת. כיום מפריד נחל בית העמק שהוא‬ ‫שטח לשימור יער בין שלש היישובים לינוח-ג'ת אך נראה לנו כי אין בכך כדי לפגוע ביזמת האיחוד.‬ ‫מקבץ 34 – שפרעם, אעבלין, ביר אל מקסור, כפר מנדא, כאוכב‬
 4. 4. ‫הועדה ממליצה לאחד את שפרעם עם אעבלין תוך כדי מתן מעמד של רובע עיר בעל ייחוד )על פי הפקודה‬ ‫המנדטורית משנת 1291( וזאת על מנת לאפשר לתושבי אעבלין להמשיך בגידול החזירים המקובל‬ ‫באוכלוסייה הנוצרית במקום. עוד ממליצה הועדה להשאיר על כנו את המעמד המוניציפאלי של היישוב‬ ‫הבדואי ביר מקסור, בשל ייחודו החברתי ובשל ניתוקו הטריטוריאלי מהיישובים האחרים. כך גם לגבי‬ ‫היישוב המוסלמי הגדול כפר מנדא, שאין בינו לשאר היישובים שהוצעו במקבץ זה כל קשר טריטוריאלי.‬ ‫החיסכון הכספי שיכול לנבוע מהאיחוד הכללי המוצע לא יכול לעמוד במבחן השטח ובמבחן החברתי. את‬ ‫היישוב כוכאב אל היג'ה, יישוב מוסלמי קטן בו מתנהלת מערכת כספית ומערכת שירותים מפותחת לעומת‬ ‫כל היישובים סביבה, ממליצה הועדה לצרף למועצה האזורית מרום הגליל, כיישוב עם ועד מקומי נבחר,‬ ‫וולונטרי, שיוכל להמשיך לשרת את תושבי הכפר. חברי מועצת היישוב התייחסו באהדה לרעיון זה אולם‬ ‫ורם גיבשו עמדתם הסופית בעניין.‬ ‫מקבץ 64 – סחנין, עראבה‬ ‫הועדה ממליצה לצרף את העיר סחנין והמועצה המקומית עראבה לישות עירונית אחת גדולה. זאת בשל‬ ‫הרצף הטריטוריאלי הקיים כבר היום בין היישובים הללו, בשל המבנה החברתי הדומה ביישובים ובשל‬ ‫החיסכון הכספי הניכר, כ – שהאיחוד יביא. ראשי העיר והמועצה המקומית מתנגדים לאיחוד המוצע אך אם‬ ‫איחוד זה יעשה תוך מתן פתרון לבעיות הכספיות של יישובים אלה ויבחן באהדה שינוי שטחי השיפוט כך‬ ‫שיצורפו שטחים שניתן יהיה להקים בהם אזורי תעסוקה הרי נראה לנו כי האיחוד יכול להצליח אל אף‬ ‫ההתנגדות של חלק מהתושבים כיום.‬ ‫מקבץ 74 – גדידה-מכר, כפר יאסיף‬ ‫טרם נערך שימוע‬ ‫מקבץ 05- זרזיר, בוסמת טבעון, כעבייה-חג'אגרה, איבטין, חוולד, ראס עלי.‬ ‫המלצת הועדה היא להשאיר את המועצות הקיימות כיום על כנם בלי לאחדם. מועצות אלה הן חדשות,‬ ‫הוקמו רק לפני חמש שנים על ידי איחוד של שבטים בידואים תחת קורת גג מוניציפאלית )בזרזיר חמישה‬ ‫שבטים ובכעביה שלשה( אם תיתקבל ההצעה המקורית ליצודר מועצה אזורית משותפת לכל היישובים‬ ‫יהיה ראוי לפרק היישובים הדשים לגורמיהם המקוריים, דבר שלא נראה לנו. החיסכון הכספי הצפוי‬ ‫במקרה של איחוד, כ – לא יביא לתועלת רבה וזאת בשל אופיין המרחבי של מועצות אלה הפרושות על‬
 5. 5. ‫שטחלים נרחבים, לעיתים בלי קשר מסודר ביניהן. נראה לנו לבחון את איחודן רק לאחר פרק זמן ארוך‬ ‫יותר, כעשר שנים לאחר הקמתן, וזאת כדי לתת הזדמנות לבחון הפעלת מערכות מוניציפאליות חדשות‬ ‫אלה. את היישובים חוולד וראס עלי המצויים כיום במועצה האיזורית זבולון מוצע לצרף ליישוב כעביה‬ ‫ואילו את היישוב איבטין מוצע לצרף לבסמת טבעון תוך כדי יצירת מנגנון שיבטיח את ייחוד היישוב‬ ‫והנהלתו הנפרדת בתוך בסמת טבעון. העברת שלשת היישובים הללו לא תביא לכל חיסכון כספי בהיותם‬ ‫מנוהלים כיום על ידי ועדים מקומיים שאינם מקבלים שכר.‬ ‫מקבץ 15 – מג'דל שמס, בוקעתא, מסעדה, עין קיניה.‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את ארבעת היישובים הדרוזים ברמת הגולן למועצה אזורית אחת עם ארבעה ועדים‬ ‫מקומיים. מכיוון שהמינהל ביישובים אלה הוא על ידי ועדות ממונות מוצע להעמיד בראש הרשות אדם‬ ‫מבחוץ, שאיננו בן אחד היישובים. ביישובים עצמם ימונו )או אף יבחרו – וזאת מכיוון שאין צורך להיות‬ ‫אזרח ישראלי כדי לבחור ועד מקומי( ונציגי הועדים ישמשו כחברים במועצה האזורית, תוך כדי מתן‬ ‫העדפה מתקנת במספר הנציגים ליישוב הקטן עין קיניה. לאחר מספר שנים ניתן יהיה למנות תושב המקום‬ ‫לראשות המועצה האזורית.‬ ‫בברכה‬ ‫פרופסור גדעון ביגר‬ ‫יו"ר ועדת השימוע‬

Views

Total views

422

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×