Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עיר בראי תקופה

960 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

עיר בראי תקופה

  1. 1. ‫עיר בראי תקופה - ירושלים לדורותיה – גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים‬ ‫גדעון ביגר‬ ‫לקורס ירושלים לדורותיה שלוש מטרות עיקריות.‬ ‫‪.I‬בחינה מעשית של הגישה הטוענת כי האדם הוא הגורם המרכזי בעיצוב הנוף בבחינת‬ ‫"המולדת היא תבנית נוף האדם". המדע הגיאוגרפי נע בין גישה דטרמניסטית הטוענת כי‬ ‫תנאי הנוף הפיסי, האקלים, הטופוגרפיה, טיב הקרקעות, מצאי המים וגורמים מעין אלה‬ ‫הם קובעים ומשפיעים על האדם בבחינת "האדם הוא תבנית נוף מולדתו". כך : הבדואי‬ ‫הוא בן המדבר וחיי האסקימוסי הוכתבו על ידי האקלים הקר. התרבויות התפתחו בעמקי‬ ‫נהרות ואילו יוון ההררית היא הגורם המרכזי ביצירת ערי המדינה השוכנות בעמקים,‬ ‫ונפרדות זו מזו על ידי שלשלאות הרים. מול גישה זו קיימת התפיסה המעמידה את האדם‬ ‫במרכז היצירה הגיאוגרפית ורואה בחברה האנושית את המרכיב המרכזי בעיצוב הנוף.‬ ‫העיר ירושלים עברה שינויים רבים כל כך במשך הדורות. הקורס יציג את השינויים‬ ‫הרבים שחלו בנופה של ירושלים, שנתוניה הפיסיים לא נשתנו במשך הדורות ועם זאת‬ ‫הרי שכל תרבות וכל שלטון יצר עיר אחרת באותו השטח. מטרה ראשונה אפוא היא‬ ‫להתממש בירושלים כדגם ומודל לתפקיד האדם, תרבותו, היכולת הטכנולוגית שלו,‬ ‫תפיסותיו הדתיות וכושרו הפוליטי בתהליך עיצוב הנוף.‬ ‫‪ .II‬קו אופי המלווה את ירושלים לאורך כל התקופות ההיסטוריות הוא הקשר בין‬ ‫ההתרחשויות ההיסטוריות שעברו על הארץ והתפתחותה של ירושלים. כל שלטון, כל‬ ‫תרבות וכמעט כל אירוע שקרה בארץ בא לידי ביטוי במעמדה, בתפקידה ובצורתה של‬ ‫ירושלים. לימוד תולדותיה של ירושלים יכול על כן ללמד על תולדותיה של ארץ ישראל‬
  2. 2. ‫כולה. ירושלים משמשת כעין "ארץ ישראל זוטא" ובחינת השינויים שעברו על ירושלים‬ ‫יכול ללמד על תולדותיה של כל הארץ.‬ ‫‪ .III‬המטרה השלישית היא לימוד קורותיה של ירושלים, ייחודה בנוף ובמרחב וייחודה‬ ‫ההיסטורי – תרבותי לאורך הדורות. ירושלים היא בירת ישראל ומשאת נפשו של העם‬ ‫היהודי, כמו גם מקום קדוש לעולם הנוצרי ומקום מרכזי בתודעה המוסלמית. לימוד‬ ‫קורות המאבקים, ההסכמים והשילוב של העולמות התרבותיים הללו בירושלים מציג‬ ‫תמונה ייחודית החשובה לכל העוסק ומבקש לדעת על הארץ בכלל ובפרט אם הוא מורה‬ ‫בישראל, ולאו דווקא מורה לגיאוגרפיה, היסטוריה או מקצועות קרובים.‬ ‫תחום הזמן בו יעסוק הקורס משולב ומתאפיין בתחום המרחב. כל האירועים שעברו על‬ ‫ירושלים מעת שהוקמה, לפני כארבעת אלפי שנים התרחשו בשטח קטן מאד שעיקרו‬ ‫העיר העתיקה של ימינו וכמה מאות מטרים מצפון ומדרום לה. שטחה של "העיר‬ ‫העתיקה" הוא כ – 1 קמ"ר, ובשיא התרחבותה בעת העתיקה, בסוף ימי בית שני, היה‬ ‫שטחה של העיר כ – 5.2 קמ"ר. לא כך הדבר במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות.‬ ‫החל במחצית השנייה של המאה ה – 91, יוצאים תושבי ירושלים והבאים אליה מחוץ‬ ‫לחומות העיר העתיקה ובונים עיר חדשה . כיום משתרעת ירושלים על שטח של למעלה מ‬ ‫– 011 קמ"ר, כאשר שטחה של העיר העתיקה תופס פחות מאחוז אחד מכלל שטחה. רק כ‬ ‫– %5 מכלל תושבי העיר גרים התוך החומות ואף שקטע זה מהווה מוקד לעלייה לרגל‬ ‫ולביקורי תיירים הרי ששטח זה איננו מרכזי כיום בעיר. התהליכים שעיצבו את דמותו של‬ ‫המרחב שמחוץ לחומות הנם מורכבים ואחרים מכל שאירעו קודם לכן. בשל כך יעסוק‬ ‫הקורס רק בשטחה של ירושלים העתיקה וסביבותיה , החל בהקמת העיר בסוף האלף‬ ‫השני לפני הספירה ועד למחצית הראשונה של המאה הי"ט. אל תהליך היציאה מחוץ‬ ‫לחומות ובניית העיר החדשה נלמד בקורס נפרד.‬
  3. 3. ‫ייחודה של ירושלים וחשיבותה הבינלאומית בעבר ובהווה הביאו בין השאר לכתיבה של‬ ‫אלפי ספרים ומאמרים על העיר, וזאת בנוסף לספרי זיכרונות, דברי הגות, סיפורים ועוד.‬ ‫זכתה ירושלים שגם תתואר באמצעים גרפיים מגוונים, החל במפוי בעת העתיקה )מפת‬ ‫מידבא(, ובהמשך הדורות , המשך בציורים של העיר וכלה בתצלומי קרקקע ותצלומי‬ ‫אוויר המלווים את התפתחותה של ירושלים לכל תולדותיה. בשל היותה מוקד לעלייה‬ ‫לרגל רבו התיאורים הכתובים של אותם שזכו להגיע אליה והשאירו רשמיהם מהביקורים‬ ‫בכתב. ספרות עולי הרגל המלווה את העיר במשך הדורות מהווה גם היא כלי חשוב‬ ‫ללימוד תולדותיה של ירושלים וצורתה. מבין אלפי הספרים שנכתבו על ירושלים קשה‬ ‫לברור רשימה קצרה אחת שתשמש את הלומד. עם זאת הנושאים המרכזיים הנכללים‬ ‫במסגרת הקורס מוצאים את ביטויים בכמה ספרים מרכזיים שפורסמו לאחרונה ובהם:‬ ‫‪.I‬דן בהט – אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים, כרטא, ירושלים, 4991 )יצא בכמה‬ ‫מהדורות(.‬ ‫‪.II‬מאיר בן דב – ירושלים בראי הדורות, כרטא, ירושלים, 1991.‬ ‫‪.III‬אלי שילר )עורך( – תולדות ירושלים מחורבן בית שני לתקופה העות'מאנית, אריאל 38-48,‬ ‫ירושלים, 2991.‬ ‫‪ .IV‬ספרים בהוצאת יד יצחק בן צבי בסדרה "פרקים בתולדות ירושלים" – ירושלים בתקופת‬ ‫בית שני )תשמ"א( , בימי הביניים )תשל"ט( , בראשית התקופה העות'מאנית )תשל"ט(.‬ ‫‪.V‬הרך "ירושלים" באנציקלופדיה העברית, כרך כ'.‬ ‫מעבר לכך מצויים ספרים רבים נוספים. ראויים לציון מיוחד הם הספרים של הוצאת‬ ‫אריאל, המביאים מחקרים חדשים של ירושלים בצורת מאמרים וספרים השווים לכל נפש‬ ‫3991‬ ‫וכן ספרים רבים נוספים בהוצאת יד יצחק בן צבי. רשימה מפורטת נכונה לשנת‬ ‫הובאה בחוברת ירושלים לדורותיה – רשימה ביבליוגרפית, יד יצחק בן צבי, תשנ"ג. מאז‬
  4. 4. ‫ועד היום נוספו ספרים ומאמרים רבים ולעיתים אף דיווחים בעיתונות היומית המתעדים‬ ‫חידושים בחקר עברה של ירושלים.‬ ‫ירושליים נתייחדה גם בעושר רב של ממצא ארכיאולוגי. שלא כמו שאר האתרים‬ ‫הארכיאולוגיים הרי זכתה ירושלים, שאף שחרבה פעמים רבות בעברה הרי שנותרו בה‬ ‫שרידים רבים ומוחשיים של עברה, חלקם גלוי על פנט השטח וחלקם נחשף בחפירות‬ ‫הארכיאולוגיות שמתנהלות כבר למעלה ממאה וחמישים שנה בשטח העיר. משארים אלה‬ ‫מתקופות העבר מאפשרים ללומד לא רק לבחון שרידים קטנים )כלים, מטבעות , כתובות‬ ‫ועוד( המצויים במוסיאונים כי אם להתהלך בשטח ולגעת בצורה בלתי ישירה בעיר בכל‬ ‫תקופותיה. יכול אדם להלך בנקבת חזקיהו מתקופת בית ראשון, לגעת בכותל המערבי‬ ‫ובכל חומת התמך של רחבת הר הבית מתקופת בית שני כמו שיכול להלך ברחוב‬ ‫מתקופה זו. יכל אדם לבקר את הרחוב הראשי של ירושלים הביזאנטית, להתרשם מפאר‬ ‫הבנייה הערבית המוקדמת על הר הבית וסביבתו, לבקר בכנסיות צלבניות וללכת על‬ ‫חומת ירושלים העות'מאנית. כל תקופה השאירה חותמה על ירושלים וכיום אפשר לא רק‬ ‫לקרוא על העיר בתקופות השונות ולראות כמה כלים ששרדו אלה לבקר בחלקים שונים‬ ‫המשולבים בנוף תקופתנו. אתרים אלו לימדו ומלמדים רבות על שלבי התפתחותה של‬ ‫העיר בתקופות השונות סיורים בעיר יהוו על כן חלק בלתי נפרד מלימוד העיר.‬ ‫להן פירוט השיעורים ונושאי הלימוד‬ ‫‪.I‬ייחודה ומיקומה של ירושלים – עיר הר והיסטוריה ארוכה.‬ ‫‪ .II‬ראשיתה של ירושלים – הממצאים בשטח והמידע הכתוב.‬ ‫‪ .III‬ירושלים המקראית – מימי האבות ועד כיבוש דויד.‬ ‫‪ .IV‬ירושלים כבירתה של ארץ ישראל בתקופת דוד ושלמה.‬ ‫‪ .V‬ירושלים -בירתה של ממלכת יהודה.‬
  5. 5. ‫‪ .VI‬בעיות המים של ירושלים – פיר וורן ונקבת חיזקיה.‬ ‫‪ .VII‬גלות בבל והשיבה לירושלים בתקופת השלטון הפרסי – עזרא ונחמיה.‬ ‫‪.VIII‬המעבר לעולם היווני הלנסטי והשפעתו על ירושלים.‬ ‫‪.IX‬ירושלים החשמונאית‬ ‫‪.X‬ירושלים בשיא תפארתה – ימי הורדוס וסוף תקופת בית שני.‬ ‫‪.XI‬אליה קפיטולינה - ירושלים הרומית.‬ ‫‪.XII‬ירושלים כמרכז הנצרות בתקופה הביזאנטית.‬ ‫‪.XIII‬ירושלים הערבית – מוסלמית ומסורות הר הבית.‬ ‫‪.XIV‬שובם של הנוצרים וירושלים בתקופה הצלבנית.‬ ‫‪.XV‬ירושלים – העיר האוניברסיטאית בימי הממלוכים.‬ ‫‪ .XVI‬האימפריה העות'מאנית, סולימאן המפואר ובניית חומת ירושלים.‬ ‫‪.XVII‬ירושלים בסוף המאה ה - י"ח.‬ ‫‪.XVIII‬סיכום‬

×