Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hãy dành thời gian

918 views

Published on

Cựu sinh viên đại học thủy sản

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hãy dành thời gian

 1. 1. Hôm nay là ngày Thứ Ba 9 Tháng 06 2009 ; g iờ chính xác là 02:53 sáng
 2. 2. Hãy Dành Thời Gian...
 3. 3. Hãy dành thời gian để yêu - đó là bí quyết của tuổi xuân bất tận...
 4. 4. Hãy dành thời gian để vui cười - đó là tiếng nhạc của tâm hồn...
 5. 5. Hãy dành thời gian để khóc - đó là dấu chỉ lòng b ao la ...
 6. 6. Hãy dành thời gian để lắng nghe - đó là sức mạnh của t rí tuệ ...
 7. 7. Hãy dành thời gian cho sách đèn – Đó là nguồn gốc của hiểu biết...
 8. 8. Hãy dành thời gian để suy tư - đó là chìa khóa của thành công...
 9. 9. Hãy dành thời gian để vui chơi - Đó là sự hồn nhiên của tuổi thơ...
 10. 10. Hãy dành thời gian để mộng mơ - đó là hạnh phúc thoảng qua đời...
 11. 11. ... và KHÔNG BAO GIỜ trở lại! Hãy dành thời gian để VUI SỐNG... Vì thời gian qua RẤT MAU...
 12. 12. THƯỢNG LỘ BÌNH AN ! ĐƯỜNG ĐỜI CHÚC BẠN
 13. 13. Văn (Pháp Ngữ ) & Ảnh: Régis Nhạc: Rachel Portman, ‘Chocolat’- Bài 15 Phối Thiết Nhạc - Hình : Minhtam Ha Bản Dịch Việt Ngữ: Tâm - Tâm

×