MOHD HUZAIRI BIN HUSIN     D20081032204MOHD IQMAL HARLEE ABDULLAH   D20091034807ALIF ZHAFRI BIN MOHAMAD ZAKI  D2008...
STANDARD GURU MALAYSIA    (SGM)
LATAR BELAKANG‣ Misi negara - pembangunan modal insan‣ Modal insan - jati diri, berketerampilan, berkeperibadian mulia, ...
RASIONAL‣ Guru perlu mempunyai tahap amalan       nilai profesionalisme   keguruan, pengetahuan    dan kefah...
STANDARDI. Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan  -Domain Diri  -Domain Profesion  -Domain SosialI. Pengetahuan dan ...
Domain Diri Kepercayaan        Amanah    Ikhlas   Berilmukepada TuhanKasih Sayang   Sabar   Budi Bahas...
Domain DiriAktif dan   Kemahiran    Kemahiran sihat   Interpersonal  Intrapersonal    Tahan Lasak   Efisien
Domain ProfesionKecintaanterhadap     Berketrampilan      Integritiprofesion             KerjaTeladan...
Domain Sosial         Kemahiran   SemangatKeharmonian          sosial   Bemasyarakat        ...
Pengetahuan dan Kefahaman Mata Pelajaran   Penggunaan  sukatan pelajaran  Isi kandungan    dalam       pel...
Pengetahuan dan Kefahaman Ilmu PendidikanPerkembangan muridRefleksi Pengajaran & PembelajaranTeori dan Strategik Pengajara...
Pengetahuan dan Kefahaman Strategi Untuk    Mewujudkan Persekitaran PembelajaranSuasana selamatBersih dan ceriaPenyusun...
Pengetahuan dan Kefahaman pengembangan        potensi muridPerbezaan muridProgram pengembangan potensi murid
STANDARD 3           Kemahiran          Pengajaran dan           PembelajaranMenyediakan  ...
Kemahiran Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Rancangan tahunan      Rancangan     Rancangan        R...
Penyesuaian            strategi          pengajaran dan          pembelajaran        ...
Menganalisis               data              pemantauan                    ...
Kemahiran Mengurus Bilik Darjah                        Mengenal Membina              ...
Piawaian Pengajaran   Profesional(Professional Teaching   Standards)
Peredaran masa- Era globalisasi- Misi yang boleh diterima pakai            Perlukah           ‘Profe...
- Pengajaran yang                menarik, relevan dan bermakna                kepada kehidup...
Guru pemimpin di dalam                 kelas mereka                            ...
Guru melibatkan             kepelbagaian            komuniti dalam Guru hendaklah       seko...
“Manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Setengah orang mungkinmencapai tahap yang tinggi dalam setengah kecerdasan da...
“Hampir semua orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jikakeada...
Guru hendaklah           menguasai isi            kandungan            pengajaran    ...
Guru Sebagai Satu           ProfesionKonsep keguruan sebagai satu profesion.          • Sesuatu yang b...
Konsep keguruan sebagai satu profesion.    Guru mempunyai                   Guru menjadi agen  ta...
Kualiti Guru Profesional  Darjah kecemerlangan yang dimiliki oleh guru pakar yang sentiasa mengembangkan pengetahuan d...
“More important than the curriculum is thequestion of the methods of teaching and the spiritin which the teaching is given...
Standard 4: Guru sebagai pemudah    cara pembelajaran pelajar              Mengetahui cara        ...
Mengetahui cara pembelajaran yang sesuai  dan tahap yang sesuai mengikut perkembangan intelek,fizikal,sosial, dan    ...
Merancang pengajaran yang sesuai.o Guru perlu menarik minat pelajar dalam proses pembelajaran.o Guru mestilah memantau da...
Menggunakan pelbagai kaedah pengajaranMemilih kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk menghapuskan jurang pencapai...
Membantu pelajar membina pemikiransecara kritis dan kemahiran menyelesaikan         masalah Guru menggalakkan pe...
Menggunakan pelbagai kaedah untukmenilai apa yang telah dipelajari oleh pelajar Menggunakan penilaian formatif dan sumati...
Standard 5: Guru menilai pengajaran       mereka        • Kumpul dan analisis  Guru     data pencapaia...
Kumpulan 6 b
Kumpulan 6 b
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kumpulan 6 b

1,723 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
260
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • PenggunaansukatanpelajarandalamperancanganpengajarandanpembelajaranPengetahuandankefahamandalammatapelajaran yang diajarkanStrategipenyerapandanpengggabungjalinanunsurmatapelajaran lainPerkembanganterkinimatapelajaran yang diajarkanPerkaitanmatapelajaran yang diajarkandengankehidupanseharianPersediaanrancanganpengajarandanpembelajaranmatapelajaran yang diajarkandanpelaksanaankokurikulum
 • PenyediaanperancanganpengajarandanpembelajaranberasaskantahapperkembanganmuridPenyediaanperancanganpengajarandanpembelajaranberdasarkancirimuridkurangupayaPengaplikasianteoripembelajarandalampengajarandanpembelajaranPenggunaanlarasbahas yang sesuaidengantahapkebolehanmuridMenghormatikepelbagaianbudayasetempatProsedurpengurusanbilikdarjah
 • Strategiuntukmewujudkansuasanapembelajaran yang selamatStrategiuntukmewujudkanbilikdarjah yang bersihdan ceriaStrategipenyusunankedudukanmuriddanperabot yang merangsangkanpembelajaranStrategiuntukmewujudkanbudayakerjasamadanpersaingan yang sihatStrategiuntukmewujudkansuasanapembelajaran yang menggalakkankreativiti, dayausahadanpemikiranterbukaStrategiuntukmewujudkanhubungan interpersonal yang positif
 • Mengenalpastiperbezaanmuriddarisegikecerdasan, kecergasan, persepsi, gayapembelajarandantahappencapaianMengembangkanpotensimuridsecaramenyeluruhdanbersepaduPenggunaankemahiranasas, kejurulatihan, kepengelolaan, dankepegawaianuntukmeningkatkanpotensimuridmelaluikokurikulum
 • S 3.1KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANGuru boleh membuat perancangan pengajaran tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan takwim. Berdasarkan rancangan pelajaran tahunan guru boleh menyediakan rancangan pelajaran harian dengan menentukan hasilpembelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaransumber, penilaian hasil pembelajaran dengan mengambilkira perbezaan tahap kebolehan murid, pengetahuan sedia ada murid dan jangkaan pencapaian murid.
 • S 3.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANGuru boleh membuat perancangan pengajaran tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan takwim. Berdasarkan rancangan pelajaran tahunan guru boleh menyediakan rancangan pelajaran harian dengan menentukan hasil pembelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran sumber, penilaian hasil pembelajaran dengan mengambil kira perbezaan tahap kebolehan murid, pengetahuan sedia ada murid dan jangkaan pencapaian murid. Peranan guru sebagai pemudahcara, penyampai ilmu, pemimpin pembelajaran Prihatin terhadap perbezaan murid –gaya pembelajaran murid, kepelbagaian kecerdasan, minat tahap pencapaian murid Pemilihan sumber dan keberkesanan penggunaannya –mencukup isesuai, bermakna, selamat Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Pemilihan strategi dan teknik P&P yang sesuai Aktiviti yang merangsangkan ,penglibatan murid secara maksima, menggalakan pemikiran kreatif, menyediakan aktiviti pemulihan dan pengayaan Menggalakan pembelajaran kendiriPelaksanaan Kokurikulum Guru perlu menguasai 4 K Kemahiran Asas Kokurikulum Kepegawaian Kejurulatihan Kepenglolaan Menjadi hakim, juri pertandingan
 • S3.3 KEMAHIRAN MEMANTAU MENTAKSIR DAN MENILAIStandard ini memerlukan guru mempelbagaikan strategi pemantauan dan pentaksiran untuk menilai kemajuan pelajaran murid sama ada menepati tahap yang telah ditentukan dalam Sukatan Pelajaran. Memberi maklum balas segera kepada murid untuk membantu mereka membuat refleksi. Mengguna maklumat pemantauan, pentaksiran dan penilaian untuk menambah baik perancangan pengajaran dan pembelajaran. Memerlukan guru menguasai pelbagai strategi pemantauan, pentaksiran dan penilaian yang berterusan Menggunakan pelbagai strategi dan kaedah menilai perkembangan pembelajaran murid Melaksanakan pemantauan,pentaksiran dan penilaian secara berterusan Mengubahsuai perancangan untuk penambahanbaikan Menganalis pencapaian murid Merekod pencapaian murid dan membuat ulasan prestasi yang bermakna untuk ibu bapa Membuat refleksi untuk meningkat pencapaian kendiri
 • S 3.4  KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Standard ini memerlukan guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif kearah mengalakkan aktiviti pembelajaran yang bermakna. Pengurusan bilik darjah juga mencakupi keupayaan guru menguruskan disiplin bilik darjah. Bilik darjah merujuk kepada mana-mana tempat atau ruang yang digunakan bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Melibatkan pengurusan manusia,masa, ruang, sumber utk mencapai pembelajaran bermakna dan berkesan Membina persekitaran pembelajaran yang kondusif Penyusunan bahan sumber - memudahkan penggunaan, pelbagai,melibatkan murid, selamat Melaksanakan peraturan bilik darjah Mengurus disiplin untuk mewujudkan tingkah laku positif Mengesan dan mengenal pasti masalah tingkah laku murid
 • Kumpulan 6 b

  1. 1. MOHD HUZAIRI BIN HUSIN D20081032204MOHD IQMAL HARLEE ABDULLAH D20091034807ALIF ZHAFRI BIN MOHAMAD ZAKI D20081032231MOHD ZULHAIRI BIN ZULHAIDI D20081032225MOHD HAIERI BIN MOHD AB.LLAH D20081032204
  2. 2. STANDARD GURU MALAYSIA (SGM)
  3. 3. LATAR BELAKANG‣ Misi negara - pembangunan modal insan‣ Modal insan - jati diri, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan, dan berkemahiran‣ Cabaran - globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan , perkembangan ICT‣ Tugas KPM - membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia
  4. 4. RASIONAL‣ Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran P&P yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan‣ Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan yang jelas dan lengkap‣ KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan yang dapat dijadikan showcase‣ SGM menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan MQF yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi
  5. 5. STANDARDI. Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan -Domain Diri -Domain Profesion -Domain SosialI. Pengetahuan dan KefahamanII. Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran
  6. 6. Domain Diri Kepercayaan Amanah Ikhlas Berilmukepada TuhanKasih Sayang Sabar Budi Bahasa AdilBertimbang Daya Tahan Daya Saing Cergas Rasa
  7. 7. Domain DiriAktif dan Kemahiran Kemahiran sihat Interpersonal Intrapersonal Tahan Lasak Efisien
  8. 8. Domain ProfesionKecintaanterhadap Berketrampilan Integritiprofesion KerjaTeladan Proaktif Berpasukan Kreatif Inovatif
  9. 9. Domain Sosial Kemahiran SemangatKeharmonian sosial Bemasyarakat Kecintaan Patriotisme Terhadap Alam Sekitar
  10. 10. Pengetahuan dan Kefahaman Mata Pelajaran Penggunaan sukatan pelajaran Isi kandungan dalam pelajaran perancangan Strategi Perkembangan penyerapan dan terkini penggabungjalinan Perkaitan dengan Penyediaan kehidupan rancangan seharian pengajaran
  11. 11. Pengetahuan dan Kefahaman Ilmu PendidikanPerkembangan muridRefleksi Pengajaran & PembelajaranTeori dan Strategik Pengajaran & PembelajaranPentaksiran dan PenilaianPengurusan bilik darjah
  12. 12. Pengetahuan dan Kefahaman Strategi Untuk Mewujudkan Persekitaran PembelajaranSuasana selamatBersih dan ceriaPenyusunan murid dan perabotKerjasama dan persainganKreativiti, daya usaha dan keterbukaanHubungan interpersonal
  13. 13. Pengetahuan dan Kefahaman pengembangan potensi muridPerbezaan muridProgram pengembangan potensi murid
  14. 14. STANDARD 3 Kemahiran Pengajaran dan PembelajaranMenyediakan Melaksanakan Mengurusperancangan Memantau, me pengajaran bilik darjah pengajaran ntaksir, dan dan serta dan menilai pembelajaran kokurikulumpembelajaran
  15. 15. Kemahiran Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Rancangan tahunan Rancangan Rancangan Rancangan pengajaran pelajaran Tahunan aktiviti dan harian Kokurikulum kokurikulumpembelajaran JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
  16. 16. Penyesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran Penggunaan TeknologiPenguasaan Maklumat dan kemahiran Komunikasi asas 4K (TMK) Kemahiran Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Pemilihan dan Pengintegrasia penyediaan n kemahiran sumber generik
  17. 17. Menganalisis data pemantauan Merekod Membimbing pencapaian murid membuat murid untuk penilaian kendiri laporan Memberi Mengguna maklumbalaspelbagai kaedah Pemantauan, Pentaksiran dan Penilaian kemajuan murid untuk menilai kepada ibu bapa
  18. 18. Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Mengenal Membina pasti salahpersekitaran Mengurus Melaksanaka Menyediakan laku murid bilik darjah disiplin n peraturan bahan murid dan yang bilik darjah sumber mengambil kondusif tindakan
  19. 19. Piawaian Pengajaran Profesional(Professional Teaching Standards)
  20. 20. Peredaran masa- Era globalisasi- Misi yang boleh diterima pakai Perlukah ‘Professional Teaching Standards’ ini? Merupakan kayu pengukur asas bagi: - persediaan guru - penilaian guru - pembangunan profesional - Misi yang boleh diterima pakai
  21. 21. - Pengajaran yang menarik, relevan dan bermakna kepada kehidupan pelajar. Permintaan terhadap - Kandungan abad ke-21 termasukpendidikan pada abad ke-21 dalam bidang kandungan teras. adalah berbeza-beza yang - Teras kandungan yang meliputi mempengaruhi keupayaan kemahiran pembelajaran seseorang guru - menggalakkan semua pelajar untuk menggunakan kemahiran abad ke-21 supaya mereka mengetahui cara untuk belajar, pembaharuan, bekerjasa VISI BARU ma, dan menyampaikan idea mereka.PENGAJARAN - nilai pembelajaran sepanjang hayat
  22. 22. Guru pemimpin di dalam kelas mereka Guru memaparkan Guru menunjukkan tahap etika yang tinggikepimpinan di sekolah STANDARD 1: Guru Menunjukkan Kepimpinan Guru pembela kepada Guru menerajui profesion sekolah dan pelajar keguruan
  23. 23. Guru melibatkan kepelbagaian komuniti dalam Guru hendaklah sekolah menyediakkan Guru hendaklah suasana yang meletakkan kondusif bagi pelajar sebagai menggalakkan individualpenglibatan pelajar dalam P&P. Standard 2 : Guru mewujudkan suasana yang sesuai bagi populasi pelajar yang berbeza. Guru hendaklah menggunakan Guru hendaklah pengajaran atau bekerjasama pendekatan yang sesuai dengan ibu bapa kepada pelajar atau penjaga berkeperluan pelajar khas, supaya pengajaran guru lebih bermakna bagi mereka.
  24. 24. “Manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Setengah orang mungkinmencapai tahap yang tinggi dalam setengah kecerdasan dan tahap yang rendahdalam yang lain, manakala ada orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggidalam hampir kesemua lapan kecerdasan ini.” Howard Garner Kecerdasan Linguistik - Kecerdasan Logikal- Kecerdasan `Spatial’ - pekakemahiran atau kebolehan Metematikal - kebolehan terhadap mengguna perkataan mengguna nombor-nombor bentuk, ruang, warna, garis dengan berkesan, baik secara efektif . an dan corak.secara lisan atau bertulis. Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal – Badan – kebolehan Kecerdasan Muzikal – peka kebolehan memahami mengguna tubuh badan terhadap rentak, pic, dan perasaan hatiuntuk menghuraikan idea- melodi. (mood), motivasi dan idea dan perasaan, serta keinginan orang lain. menyelesaikan masalah. Kecerdasan Intrapersonal – kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan, kelemahan, peras aan hati (mood), keinginan, berahi (desires) diri.
  25. 25. “Hampir semua orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jikakeadaan-keadaan seperti penggalakan, pengkayaan danpengajaran adalah sesuai.” (Armstrong, 1994) Video 1 Video 2
  26. 26. Guru hendaklah menguasai isi kandungan pengajaran subjek mereka. Guru berkebolehan Standard 3 : Guru menyusun mengaitkan Guru menguasai isi kandungan pengajaran isi kandungan pengajaran yang mereka dengan pelajaran dan saling berkaitan.aplikasi seharian berpengetahuan atau sejarah berlaku. Guru menerangkan konsep yang jelas kepada pelajar.
  27. 27. Guru Sebagai Satu ProfesionKonsep keguruan sebagai satu profesion. • Sesuatu yang berkaitan dengan guru (sifat- sifat, peranan, tugas, kelayakan). Keguruan • Pekerjaan yang memerlukan pengetahuan yang tinggi dan kepakaran tertentu. Profesion (Kamus Dewan Edisi 4)
  28. 28. Konsep keguruan sebagai satu profesion. Guru mempunyai Guru menjadi agen tanggungjawab yang amat transformasi pendidikan besar, bukan sekadar dan menjadi model utama memberi pendidikan dan kepada anak didiknya menyampaikan ilmu Guru merupakan seorang yang luhur jiwa dan kental Tidak semua orang layak semangatnya yang sanggup menjadi guru mencurahkan bakti untuk menjadi guru. Guru juga harus mampu mendepani cabaran zaman globalisasi yang menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia (revolusi maklumat dan multimedia)
  29. 29. Kualiti Guru Profesional  Darjah kecemerlangan yang dimiliki oleh guru pakar yang sentiasa mengembangkan pengetahuan dan kemahirannya, berketerampilan, serta memberi perkhidmatan yang berkualiti. • Memiliki keterampilan pengetahuan dan kemahiran. • Berfikiran terbuka.Budaya Kerja • Belajar perkara-perkara diluar bidangnya. • Suka bekerjasama dengan rakan sejawat. • Pengurusan masa dan diri yang tinggi. • Mengenali murid lebih dekat. • Komitmen dalam didikan. Terhadap • Menghormati dan mempercayai murid-murid. Murid • Menunjukkan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau luar bilik darjah. • Mengajar murid-murid berfikiran terbuka dan bersikap optimistik.
  30. 30. “More important than the curriculum is thequestion of the methods of teaching and the spiritin which the teaching is given” Bertrand Russell(1970)
  31. 31. Standard 4: Guru sebagai pemudah cara pembelajaran pelajar Mengetahui cara pembelajaran yang sesuai, dan tahap yang Merancang sesuai mengikut pengajaran yang perkembangan sesuai intelek,fizikal,sosial, dan emosi pelajar Membantu pelajar Menggunakan membina pemikiran Menggunakan pelbagai kaedah secara kritis dan untuk menilai apa kemahiran pelbagai kaedahyang telah dipelajari pengajaran menyelesaikan oleh pelajar masalah
  32. 32. Mengetahui cara pembelajaran yang sesuai dan tahap yang sesuai mengikut perkembangan intelek,fizikal,sosial, dan emosi pelajarGuru perlu tahu bagaimana cara pelajar berfikir dan belajar.Guru hendaklah memahami pengaruh ke atas pembelajaran pelajar.Guru perlu mengenalpasti sumber kekuatan dan kelemahan pelajar.
  33. 33. Merancang pengajaran yang sesuai.o Guru perlu menarik minat pelajar dalam proses pembelajaran.o Guru mestilah memantau dan merubah rancangan pengajaran untuk meningkatkan pembelajaran.
  34. 34. Menggunakan pelbagai kaedah pengajaranMemilih kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk menghapuskan jurang pencapaian antara pelajar.Menggunakan pelbagai teknik pengajaran seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta gaya pembelajaran.
  35. 35. Membantu pelajar membina pemikiransecara kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah Guru menggalakkan pelajar untuk bertanyakan soalan, berfikir secara kreatif, dan membuat kesimpulan.
  36. 36. Menggunakan pelbagai kaedah untukmenilai apa yang telah dipelajari oleh pelajar Menggunakan penilaian formatif dan sumatif untuk menilai perkembangan pelajar. Memberi peluang kepada pelajar untuk penilaian kendiri.
  37. 37. Standard 5: Guru menilai pengajaran mereka • Kumpul dan analisis Guru data pencapaianmenganalisis pelajar untuk meningkatkanpembelajaran pencapaian mereka. pelajar • Mengetahui kekuatan mereka dan kelemahan pelajar.

  ×