Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
H S NĂNG L CỒ Ơ Ự
XE ĐI N H I ĐĂNGỆ Ả
103 Ph m Văn Đ ng – Ph ng Anh Dũng – Qu n D ng Kinh – TP. H i Phòngạ ồ ườ ậ ươ ả
Đi ...
GI I THI U V CHÚNG TÔIỚ Ệ Ề
• XE H I ĐĂNGẢ (HAI DANG BIKE) là đ i lý y quy n c aạ ủ ề ủ dòng s n ph m xeả ẩ
đi n GIANYA t ...
T I SAO NÊN CH N CHÚNG TÔIẠ Ọ
- Đ m b o hàng chính hãngả ả
- Thân thi n v i môi tr ng, an toàn, ti t ki m chi phí, h p th ...
D CH V C A CHÚNG TÔIỊ Ụ Ủ
- Bán các lo i xe đ p đi n, xe máy đi nạ ạ ệ ệ
- B o hành linh ki n chính hãngả ệ
- Nh n s a ch ...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE Đ P ĐI N GA-001Ạ Ệ
- Ki u dáng, nh g n, có th g p l i vàể ỏ ọ ể ậ ạ
mang theo k...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE MÁY ĐI N GA-002Ệ
- Xe có ki u dáng th i trangể ờ
- S d ng Pin Lithiumử ụ
- Đi đ...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE Đ P ĐI N GA-003Ạ Ệ
- Xe có ki u dáng th i trang, có thể ờ ể
g p l i và mang the...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE Đ P ĐI N GA-020Ạ Ệ
- Xe có ki u dáng th i trang, có th g p l i vàể ờ ể ậ ạ
mang...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE Đ P ĐI N GA-021Ạ Ệ
- Xe có ki u dáng th i trangể ờ
- S d ng Pin v i công ngh Li...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE Đ P ĐI N GA-026Ạ Ệ
- Ki u dáng th i trangể ờ
- S d ng Pin chì-axitử ụ
- Đi đ c ...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE MÁY ĐI N GA-009Ệ
- Xe hình con g u trúc d th ngấ ễ ươ
- S d ng Pin chì-axitử ụ
...
S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ
XE MÁY ĐI N GA-010Ệ
- Xe có ki u dáng th i trangể ờ
- S d ng Pin chì-axitử ụ
- Đi ...
TRÂN TR NG C M NỌ Ả Ơ
XE ĐI N H I ĐĂNGỆ Ả
103 Ph m Văn Đ ng – Ph ng Anh Dũng – Qu n D ng Kinh – TP. H i Phòngạ ồ ườ ậ ươ ả...
Profile Xe Hải Đăng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profile Xe Hải Đăng

365 views

Published on

Profile Xe Hải Đăng

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profile Xe Hải Đăng

 1. 1. H S NĂNG L CỒ Ơ Ự XE ĐI N H I ĐĂNGỆ Ả 103 Ph m Văn Đ ng – Ph ng Anh Dũng – Qu n D ng Kinh – TP. H i Phòngạ ồ ườ ậ ươ ả Đi n tho i: 0313.501108 – Hotline: 0983 802 486ệ ạ Website: http://xehaidang.com – Email: info@xehaidang.com http://facebook.com/XehaiDang http://twitter.com/haidangbike
 2. 2. GI I THI U V CHÚNG TÔIỚ Ệ Ề • XE H I ĐĂNGẢ (HAI DANG BIKE) là đ i lý y quy n c aạ ủ ề ủ dòng s n ph m xeả ẩ đi n GIANYA t i H i Phòng, cung c pệ ạ ả ấ t i ng i dớ ườ ùng nh ngữ s n ph mả ẩ xe đi n ch t l ng caệ ấ ượ o, thân thi n môi tr ngệ ườ . • Đ c s n xu t b i Yadea m t t p đoàn chuyên s n xu t xe chuyênượ ả ấ ở ộ ậ ả ấ d ng hi n đ i v i quy mô l n, qua vi c th nghi m k thu t nghiêmụ ệ ạ ớ ớ ệ ử ệ ỹ ậ ng t, không ch trong vi c th c hi n an toàn, hi u su t, và kh năngặ ỉ ệ ự ệ ệ ấ ả ho t đ ng, mang l i hi u qu kinh t lâu dài cho ng i s d ng.ạ ộ ạ ệ ả ế ườ ử ụ • Nh m đáp ng nhu c u c a ng i tiêu dùng ngày càng tăng và gópằ ứ ầ ủ ườ ph n b o v môi tr ng, ti t ki m nhiên li u, g n gũi v i ng i tiêuầ ả ệ ườ ế ệ ệ ầ ớ ườ dùng b i s n ph m mang tính hi u qu , an toàn và ch t l ng.ở ả ẩ ệ ả ấ ượ
 3. 3. T I SAO NÊN CH N CHÚNG TÔIẠ Ọ - Đ m b o hàng chính hãngả ả - Thân thi n v i môi tr ng, an toàn, ti t ki m chi phí, h p th iệ ớ ườ ế ệ ợ ờ trang - Phong phú v m u mã và ki u dáng phù h p v i m i l a tu iề ẫ ể ợ ớ ọ ứ ổ - Luôn c i ti n v công ngh đáp ng nhu c u c a khách hàngả ế ề ệ ứ ầ ủ - Th i gian b o hành s n ph m lên đ n 2 nămờ ả ả ẩ ế - Giá thành h p lýợ
 4. 4. D CH V C A CHÚNG TÔIỊ Ụ Ủ - Bán các lo i xe đ p đi n, xe máy đi nạ ạ ệ ệ - B o hành linh ki n chính hãngả ệ - Nh n s a ch a và thay m i ph ki n chính hãngậ ử ữ ớ ụ ệ
 5. 5. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE Đ P ĐI N GA-001Ạ Ệ - Ki u dáng, nh g n, có th g p l i vàể ỏ ọ ể ậ ạ mang theo khi đi du l chị - S d ng Pin v i công ngh Lithiumử ụ ớ ệ - Đi đ c quãng đ ng 50 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ngờ ạ ế ế ự ộ ng t s c khi Pin đ yắ ạ ầ - Tr ng l ng 25 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 120kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 6. 6. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE MÁY ĐI N GA-002Ệ - Xe có ki u dáng th i trangể ờ - S d ng Pin Lithiumử ụ - Đi đ c quãng đ ng 50 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ngờ ạ ế ế ự ộ ng t s c khi Pin đ yắ ạ ầ - Tr ng l ng 25 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 120 kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 7. 7. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE Đ P ĐI N GA-003Ạ Ệ - Xe có ki u dáng th i trang, có thể ờ ể g p l i và mang theo khi đi du l chậ ạ ị - S d ng Pin v i công ngh Lithiumử ụ ớ ệ - Đi đ c quãng đ ng 60 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ngờ ạ ế ế ự ộ ng t s c khi Pin đ yắ ạ ầ - Tr ng l ng 25 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 120kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 8. 8. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE Đ P ĐI N GA-020Ạ Ệ - Xe có ki u dáng th i trang, có th g p l i vàể ờ ể ậ ạ mang theo khi đi du l chị - S d ng Pin v i công ngh Lithiumử ụ ớ ệ - Đi đ c quãng đ ng 50 km khi Pin đ yượ ườ ầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ng ng t s cờ ạ ế ế ự ộ ắ ạ khi Pin đ yầ - Tr ng l ng 38 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 150 kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 9. 9. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE Đ P ĐI N GA-021Ạ Ệ - Xe có ki u dáng th i trangể ờ - S d ng Pin v i công ngh Lithiumử ụ ớ ệ - Đi đ c quãng đ ng 50 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ngờ ạ ế ế ự ộ ng t s c khi Pin đ yắ ạ ầ - Tr ng l ng 36 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 150 kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 10. 10. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE Đ P ĐI N GA-026Ạ Ệ - Ki u dáng th i trangể ờ - S d ng Pin chì-axitử ụ - Đi đ c quãng đ ng 60 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ngờ ạ ế ế ự ộ ng t s c khi Pin đ yắ ạ ầ - Tr ng l ng 54 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 180 kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 11. 11. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE MÁY ĐI N GA-009Ệ - Xe hình con g u trúc d th ngấ ễ ươ - S d ng Pin chì-axitử ụ - T đ ng ng t s c khi Pin đ yự ộ ắ ạ ầ - Đi đ c quãng đ ng 80 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng, t đ ngờ ạ ế ế ự ộ ng t s c khi Pin đ yắ ạ ầ - Tr ng l ng 90 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 180 kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 12. 12. S N PH M N I B T C A CHÚNG TÔIẢ Ẩ Ổ Ậ Ủ XE MÁY ĐI N GA-010Ệ - Xe có ki u dáng th i trangể ờ - S d ng Pin chì-axitử ụ - Đi đ c quãng đ ng 75 km khi Pinượ ườ đ yầ - Th i gian s c 3 đ n 6 ti ng.ờ ạ ế ế - Tr ng l ng 90 kgọ ượ - Có th tr v t n ng 180kgể ở ậ ặ - Nhi u m u s cề ầ ắ
 13. 13. TRÂN TR NG C M NỌ Ả Ơ XE ĐI N H I ĐĂNGỆ Ả 103 Ph m Văn Đ ng – Ph ng Anh Dũng – Qu n D ng Kinh – TP. H i Phòngạ ồ ườ ậ ươ ả Đi n tho i: 0313.501108 – Hotline: 0983 802 486ệ ạ Website: http://xehaidang.com – Email: info@xehaidang.com

×