Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkostoinfo

538 views

Published on

TAKKin verkostoinfo TAMKin opettajaopiskelijoile 30.3.2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkostoinfo

 1. 1. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi VERKOSTOINFO CASE TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 1
 2. 2. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ SR HALLITUS 2015-2016 13.4.2016 2 TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN NIMEÄMÄT EDUSTAJAT  Antti Eskelinen, toimitusjohtaja, Tampereen kauppakamari  Jukka Terhonen, rakennusneuvos Executor Oy, hallituksen puheenjohtaja  Ulla Korsman-Kopra, tuotelinjajohtaja, Sandvik Mining & Construction Oy TAMPEREEN KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT EDUSTAJAT  Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki  Helena Kekoni, toimitusjohtaja, Motivation Boom Ky  Maggie Nurminen, kunnallissihteeri, Kokoomuksen Tampereen aluejärjestö EDUSTAVIMPIEN TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN EHDOTUSTEN POHJALTA NIMETTYINÄ  Nina Heikkilä, aluepäällikkö, JHL  Terhi Penttilä, toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ/ TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSKESKUS  Teppo Tapani, toiminnanjohtaja, rehtori
 3. 3. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi TAKK KOULUTTAA JA KEHITTÄÄ 13.4.2016 3  Autoala  Energia ja ympäristö  Infra-ala, maarakennus  Isännöinti ja kiinteistövälitys  Johtaminen ja työyhteisöjen kehittäminen  Kielikoulutukset  Koneenasennus ja kunnossapito  Kotityö-, puhdistus- ja tekniset terveyspalvelut  Kotoutuminen ja monikulttuurisuus  Kylmäala  Liiketalous ja kaupan ala  Logistiikka  LVI- ja kiinteistöala  Matkailu- ja ravitsemisala  Metallitekniikka  Pienkoneala  Pintakäsittely  Rakennustuote  Sisustaminen  Sosiaali- ja terveysala  Sähkö- ja automaatioala  Talonrakennus ja muuraus  Tieto- ja viestintätekniikka  Tuote- ja palvelukehitys  Turvallisuus  Uravalmennus  Veneala  Yrittäjyys HiOMO  Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy
 4. 4. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi VERKOSTOYHTEISTYÖ ON OSA JOKAISEN TAKKILAISEN TYÖNKUVAA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 4
 5. 5. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi VERKOSTOJEN MERKITYS 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 5  Kehittäminen, innovaatiot  Hyvien käytäntöjen levittäminen & toisilta oppiminen, osaamisen yhdistäminen  Vaikuttaminen  Kustannustehokkuus
 6. 6. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi HAASTATTELUVIDEO: ARMI HYVÖNEN, TAKK http://bit.ly/1qjqqov 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 6
 7. 7. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi VERKOSTOJEN TAVOITE 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 7  Koota yhteen alan tai alueen toimijoita  Edistää toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta  Rakentaa tavoitteellista yhteistyötä  Lisätä ja vahvistaa tiedonkulkua  Kehittää ja syventää asiantuntijuutta  Järjestää yhteistä toimintaa sekä tuottaa ja kehittää palveluja
 8. 8. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi VERKOSTOJEN RAKENTAMINEN 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 8  Syntyy tarpeesta  osapuolten odotukset, mitä hyötyjä haetaan?  Tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely  Henkilöt –kokoonpano, roolit (+organisaation tuki)  Pelisäännöt ja sopimukset  Keskinäinen luottamus, kumppanuus
 9. 9. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi VERKOSTOJOHTAMINEN 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 9  Vastuuhenkilöiden määrittely  Ihmisten johtaminen  Ilmapiiri, luottamus, tehokkuus, perehdyttäminen, aikataulut  Asioiden johtaminen  Resurssit, kustannukset, aikataulut, toimintatavat
 10. 10. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi HYVÄ VERKOSTOTOIMIJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 10  Viestintä- ja vuorovaikutustaidot (avoin, ennakkoluuloton jne.)  Tiimityöskentelytaidot  Yhden luukun malli  Luottamus  Sitoutuminen  Pitkäjänteisyys
 11. 11. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi IHMISET LUOVAT VERKOSTON 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 11
 12. 12. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi AIKUISKOULUTUKSEN VERKOSTOJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 12  Valtakunnalliset verkostot/sidosryhmät  mm. AMKE ry, Opetushallitus, OKM, TEM  Poliittiset toimijat ja päätöksentekijät  Ministerit, kansanedustajat, paikallispäättäjät  Alueelliset verkostot/sidosryhmät  mm. Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan liitto, ELY- keskus, Elinikäisen ohjauksen työryhmä  Muut oppilaitokset
 13. 13. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 13  Järjestöt ja yhdistykset  mm. OAJ, JHL, Sivistystyönantajat, Elinkeinoelämän keskusliitto  Palveluntuottajat  mm. Juvenes, M-Files, Tullinkulman työterveys, ISS  Koulutusalakohtaiset kumppanit  Tutkintotoimikunnat  Neuvottelukunnat
 14. 14. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi TUTKINTOTOIMIKUNNAT 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 14 ”Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja myöntää tutkintotodistukset.” http://www.nayttotutkinnot.fi/tutkintotoimikunnat.html
 15. 15. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi NEUVOTTELUKUNNAT 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 15  Foorumi, jonka tavoitteena edistää ko. alan alueellisia työmarkkinoita  TAKK saa neuvottelukunnalta tietoa työelämän osaamisen kehittämisen tarpeista  Vuoropuhelua ja neuvottelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi  Jäseninä alan yksityisiä ja julkisia työnantajia pienyrittäjistä suuriin kansainvälisiin toimijoihin
 16. 16. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi HAASTATTELUVIDEO: TARJA LEMPINEN, TE-TOIMISTO http://bit.ly/1oub2j6 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 16
 17. 17. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi HANKKEET 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 17
 18. 18. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 18
 19. 19. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 19 http://www.takk.fi/takk/hanketoiminta/kaeynnissae_olevat_hankkeet/puhti.html
 20. 20. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi OHJAUKSEN VERKOSTOJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 20  Sisäiset verkostot mm:  TAKKin Opiskelijapalvelut  Opiskelijaterveydenhuolto  Ulkoiset verkostot mm:  Aikuisohjauksen Yhden Luukun työryhmä (YLT)  Elinikäisen Ohjauksen työryhmä (ELO)  Pirkanmaan Ohjausverkosto  Tampereen Ohjaamo / Nuorten Talo
 21. 21. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi NIVELVAIHEEN VERKOSTOJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 21 TAKK Työelämä Jatko- opinnot Kolmas sektori, julkiset palvelut yms. Aiemmat opinnot
 22. 22. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi HAASTATTELUVIDEO: RIIKKA LAMMINEN, TAKK http://bit.ly/1rx5fes 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 22
 23. 23. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi TYÖELÄMÄN VERKOSTOJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 23  Työelämä ja koulumaailma tarvitsevat toisiaan, erityisesti työelämän muutoksissa  Esimerkkinä TAKKin kotityö- ja puhdistuspalvelualan työelämän verkostot: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3i0te9eT XSCx8ptioyTfT5Psf_yyzSGN
 24. 24. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi HAASTATTELUVIDEOT: HANNELE HEINO, TAYS http://bit.ly/1YaFd95 TARJA-LEENA SIPILÄINEN, ISS http://bit.ly/1ouahgm 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 24
 25. 25. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi YRITTÄJYYDEN VERKOSTOJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 25  HiOMO – TAKKin yrittäjyysyksikkö  Vahva yritysverkosto Pirkanmaalla ja yhteistyötä yrittäjä- ja toimialajärjestöjen kanssa  Suomen Yrittäjät  Pirkanmaan Yrittäjät  Tredea Oy  Ensimetri / Tampereen uusyrityskeskus ry  Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry  Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry
 26. 26. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi YRITTÄJYYSNEUVONTAPALVELUT 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 26  HiOMO tarjoaa maksutonta yrittäjyysneuvontaa kaikille TAKKin opiskelijoille  liikeidean testaaminen  sopivan yritysmuodon selvittäminen  yritystoiminnassa vaadittavan osaamisen selvittäminen  rahoitusvaihtoehdot  luvat ja ilmoitukset
 27. 27. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi KANSAINVÄLISIÄ VERKOSTOJA 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 27  Liikkuvuusjaksot henkilökunnalle ja opiskelijoille  JobyTAKK  https://tampereenaikuiskoulutuskeskus.wordpress.com/  Koulutusvienti  Case Guangzhou, Kiina (TAKK, JAMK, TAMK, TAY & TTY)  http://globaltampereeducation.fi/  Hankkeet
 28. 28. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi TAKKIN VERKOSTOT: 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 28  Läpinäkyviä ja avoimia (dialogi, tiedotus, tiedon jakaminen)  Tasavertaisia ja toisia kunnioittavia  Halu olla osa verkostoa  Fokusoituneita  Yhteinen arvomaailma  Perustuvat usein ihmisten henkilökohtaisiin kontakteihin  Perustuvat keskinäiseen luottamukseen ja sitoutumiseen  Tavoitteena kumppanuus
 29. 29. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi ”VERKOSTOSSA TOIMIMINEN PERUSTUU SOSIAALISEEN KANSSAKÄYMISEEN, VAIHDANTAAN JA VUOROVAIKUTUKSEEN” (”VERKOSTOITUJAN APU –VIRIKEKIRJA” JAMK 2014, KEHITETTY AIKUISOHJAUKSEN KOORDINAATIOPROJEKTIN VERKOSTOVALMENNUSTEN POHJALTA) 13.4.2016 Tuuli Oksanen / Opintoneuvonta 29
 30. 30. © Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi TAKK SOSIAALISESSA MEDIASSA 13.4.2016 30  Facebook facebook.com/TampereenAikuiskoulutuskeskus  Youtube youtube.com/user/TAKKinVideot  Blogi tampereenaikuiskoulutuskeskus.wordpress.com/  Twitter @TAKKtampere JA @TAKK_opo  LinkedIn linkedin.com/company/takk  Pinterest pinterest.com/takktampere/  Instagram instagram.com/takktampere/

×