Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median perusteet

1,198 views

Published on

26.3.2015 Emma-akatemian koulutuspäivän aineistoa

Published in: Education

Sosiaalisen median perusteet

 1. 1. Sosiaalisen median perusteet Emma-akatemia 26.3.2015
 2. 2. Sisältö • Yleisimmät sosiaalisen median palvelut; palvelujen hyödyntäminen omassa työssä. Sosiaalisen median hyödyntäminen mobiilissa ja tietokoneella; informaation tehokas muokkaus eri päätelaitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. Eri verkkomedioiden erot ja julkaisukanavien vaikutukset. http://www.erto.fi/palvelut/koulutus/koulutuksetjasenille#some
 3. 3. Google Forms, taustatietokysely • http://goo.gl/forms/qhedJdFvlH
 4. 4. Odotuksia ja toiveita • Tietoa palveluista, mm. LinkedIn, Facebook, Twitter, Googlen palvelut • Yrityksen someaktivointi • Case-esimerkkejä • Yhdistetty julkaiseminen • Markkinoinnin keinoja • Yksityisyys, julkisuus, tietoturva • Sisällöntuottaminen, aktiivisuus, asiakaspalautteisiin vastaaminen • Kotisivut ja analytiikka • Verkostoituminen • Käyttäjätietoja ja kohderyhmiä • Some ja ajankäyttö
 5. 5. https://todaysmeet.com/SomeTAKK
 6. 6. Päivän ohjelma noin suunnilleen • Mitä on sosiaalinen media? • Digitaalinen jalanjälki • Miksi sosiaalista mediaa käytetään? • Markkinointiviestintä • Kehitys ja trendit • Käyttäjät, käyttäjäryhmät ja välineet • Sosiaalisen median suunnitelma • Vahvuuksia ja pohdittavaa • Työkalujen valitseminen, erilaisia sovelluksia • Case-esimerkkejä sovelluksista ja yrityskäytöstä • Hakukoneoptimointi
 7. 7. http://muistio.tieke.fi/p/someperusteet
 8. 8. Mitä on sosiaalinen media? http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
 9. 9. Milloin viimeksi googletit itsesi? Harto Pönkä: Verkkoidentiteetti, tietosuoja ja yksityisyys verkossa
 10. 10. http://marketingland.com/infographic-2015- marketing-technology-landscape-113956
 11. 11. Miksi sinä käytät tai yrityksesi käyttää somea? Mikä sinua osallistaa ja aktivoi somessa? Miksi ja miten asiakkaasi / kohderyhmäsi käyttävät somea? Mikä on somen lisäarvo sinulle, yrityksellesi, asiakkaillesi?
 12. 12. Markkinointiviestintä Markkinointiviestintä (promotion) on - yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia ilmiöitä. - yksi markkinoinnin kilpailukeinoista. Tavoitteena on markkinoida yritystä ja lisätä tuotteiden tai palveluiden kysyntää. Perinteisesti kerrotaan tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista, saatavuudesta ja hinnasta. Markkinointiviestintä on historiallisesti ollut painottunut painetun median suunnitteluun ja käyttöön, mutta sähköisten medioiden hyödyntäminen on kasvanut voimakkaasti. Nykyisin yrityksen markkinointiviestintää rakennetaan monimediaisesti.
 13. 13. Markkinointiviestinnän muodot • Kilpailu- ja kuluttajavirasto: • mainonta • myyntityö • myynninedistäminen • tiedotus- ja suhdetoiminta • Yrityksen markkinointiviestinnän tarkoituksena on • kertoa hyödykkeen olemassaolosta • saada asiakas kiinnostumaan tuotteesta • saada asiakas tiedostamaan tarvitsevansa tuotteen • saada asiakas ostamaan tuotteen • saada asiakas ostamaan uuden tuotteen tai liitännäistuotteita
 14. 14. Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto Markkinointiviestintä on viime vuosien kuluessa kasvanut huomattavasti. Medioiden määrän kasvu on monipuolistanut markkinointiviestinnän muotoja ja laajentanut sen toimintaympäristöä.
 15. 15. Viestintäsuunnitelma => Miten viestintää toteutetaan yrityksessä? 1. Tavoitteet 2. Seuranta ja vastuuhenkilöt 3. Kohderyhmät 4. Tuotteet ja palvelukonseptit 5. Kumppanit ja yhteistyötahot 6. Kanavat 7. Kriisi- ja muu erityistilanneviestintä 8. Toimintasuunnitelma (vuosikello, markkinointi eri kanavissa, sisäinen ja ulkoinen viestintä, työkalut jne.)
 16. 16. Case tuote tai palvelu • Mikä on viestinnän tavoite? Mitä haluat saada aikaan? • Mikä on potentiaalinen kohderyhmä eli kenen kanssa pyritään viestimään? Kenelle siis suuntaat viestin? • Miten kohderyhmä mahdollisesti suhtautuu tuotteeseen tai palveluun? Miten voit selvittää suhtautumista? Miten ennakoit ja otat tämän huomioon viestinnässä? • Mitä haluat kohderyhmän tietävän, ajattelevan ja tekevän? Mitä haluat tapahtuvan viestinnän seurauksena? • Mikä on oikea aika / hetki / väline viestinnälle? • Miten muotoilet viestin? • Miten toteutat viestintää? Entä miten arvioit / mittaat viestinnän onnistumista?
 17. 17. Kengännauhabudjetilla voi voittaa massiiviset mainoskampanjat?
 18. 18. Miten toteuttaisit / hyödyntäisit sosiaalisessa mediassa?
 19. 19. Guerrilla Marketing – sissimarkkinoinnilla lisätehoa? Guerrilla marketing was originally a marketing strategy in which low-cost, unconventional means (including the use of graffiti, sticker bombing, flyer posting, etc.) were used in a (generally) localized fashion to draw attention to an idea, product, or service. Today, guerrilla marketing may also include promotion through a network of individuals, groups, or organizations working to popularize a product or idea by use of such strategies as flash mobs, viral marketing campaigns, or internet marketing. - Wikipedia = markkinointikeinoja, jotka eivät maksa paljon, mutta tuottavat hyvin / paljon suhteessa kustannuksiin!
 20. 20. Vakuuta minut NYT!
 21. 21. • Ytimekkyys, nasevuus ja osuvuus! • Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa! • Ilmaisusta tehot irti niin tekstinä, kuvina kuin videona! • Yritysilme ja brändi markkinointiviestinnässä!
 22. 22. • Ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja hyöty itselle • Kysymykset ja vastaukset • Huumori • Ihmiset • Tositarinat, tarinallisuus • Kuvat, videot, visuaalisuus • Tavoitettavuus, nopeus • Helppokäyttöisyys
 23. 23. Kehitys ja trendit? http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-katsaus-022015 http://mediaviikko.fi/kaikki/uutinen/median-ja-viestinnan-trendit-2015.html http://kurio.fi/ajankohtaista/tutkimus-some-markkinoinnin-trendit-2015/ http://yle.fi/uutiset/kybervakoilua_puettavia_laitteita_ja_hyotypeleja__asiantuntijat_arvioivat_vuoden_2015_digi-ilmiot/7699138
 24. 24. Mitkä ovat oman alasi sometrendejä tällä hetkellä? Etsi kiinnostava yritys ja/tai henkilö ja selvitä digitaalista jalanjälkeä, imagoa, brändiä, päivitysten sisältöä ja taajuutta jne. (Kilpailijoista ja oman alan asiantuntijoiden somenäkyvyydestä kannattaa pysyä kärryillä: Mitä siellä somessa tapahtuu – entä jos verkostoituisit myös heidän kanssaan? Olethan selvillä omasta / yrityksesi digitaalisesta jalanjäljestä?)
 25. 25. • https://somekirja.wordpress.com/category/sosiaalisen-median- maailmankartta/ • https://somekirja.files.wordpress.com/2014/12/some-kartta-fin.jpg Lähde: Harto Pönkä ja Linda Saukko-Rauta, Sosiaalisen median käsikirja, 2014.
 26. 26. Mikko-Pekka Hanski, Idean Enterprises Inc. 11.11.2014
 27. 27. Selailua, analysointia, työkaluja…
 28. 28. Esimerkki: Social Marketing Report Finlad Regional October 2014
 29. 29. Esimerkki: www.tampere.fi-analyysi
 30. 30. • Miksi sosiaalista mediaa? Mitä sosiaalisen median avulla tehdään / saavutetaan? Mitä lisäarvoa sosiaalisen median avulla? TAVOITTEET • Osallistuminen ja osallistaminen? Kuka, miten, ketä? KOHDERYHMÄ • Sisällön jakaminen? Mitä, kuka, miten, kenelle? SISÄLTÖ • Mitä palveluita käyttöön? Mille alustalle / alustoille? Millä laitteilla? PALVELUT / TYÖVÄLINEET • Resurssit? Tekninen toteutus, sisällön päivittäminen? Läsnäolo? TEKIJÄT • Tulokset suhteessa tavoitteisiin ja resursointiin? ARVIOINTI
 31. 31. Työkalujen valitseminen • Miksi ja mihin yrityksesi tarvitsee sosiaalista mediaa? • Mitä sosiaalisen median avulla halutaan saavuttaa? • Mitä lisäarvoa sosiaalinen media tuo tämänhetkiseen toimintaan? • Miten yrityksesi näkyy sosiaalisessa mediassa eli minkälaista yrityskuvaa välitetään ja miten? Miten ja mitä yrityksesi viestii niin visuaalisesti kuin sanallisesti? • Ketkä ovat asiakkaita / kohderyhmiä sosiaalisessa mediassa? Mitä välineitä ja sovelluksia he käyttävät / haluavat käyttää? Sosiaalisen median välineiden pitää tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista kuten muidenkin toimintojen ja työvälineiden. Sosiaalisen median tulee tehostaa jotain liiketoiminnan osaa, että sen käyttö on lisäresursoinnin näkökulmasta perusteltua. Välineet valitaan oman kohderyhmän ja tavoitteiden mukaan.
 32. 32. Esimerkkejä sometyökaluista • SlideShare http://www.slideshare.net/ • Twitter http://twitter.com/ • Instagram http://instagram.com/ , • Pinterest http://fi.pinterest.com/ • LinkedIn https://www.linkedin.com/ • Youtube http://www.youtube.com • WordPress https://wordpress.com/ • Googlen palvelut https://www.google.fi/intx/fi/work/apps/business/ • Microsoftin palvelut http://office.microsoft.com/fi-fi/
 33. 33. http://www.lernado.com/2009/07/19/my-personal-learning-environment/
 34. 34. http://rethinkinglearning.blogspot.fi/2010/12/my-personal-learning-environment-as-i.html
 35. 35. http://joesabado.com/wp-content/uploads/2011/08/consumer_tech.pdf
 36. 36. Googlen palvelut https://www.google.fi/intx/fi/work/apps/business/ Microsoftin palvelut http://office.microsoft.com/fi-fi/
 37. 37. Asiakkaan polku ja palvelukokemus somessa?
 38. 38. http://www.hs.fi/kotimaa/a1417068009196
 39. 39. Case Alko: http://www.alko.fi/myymalat-palvelut/palvelut/asiakaspalvelu/some/
 40. 40. https://twitter.com/jetblue https://twitter.com/vallilainterior https://twitter.com/sonera_palvelu https://twitter.com/RAYRekry
 41. 41. Case Starbucks: http://mystarbucksidea.force.com/
 42. 42. Case Tjäreborg: http://deski.fi/9/asiakkaat-ihastuivat-some-asiakaspalveluun-19833#&panel1-1 http://www.tjareborg.fi/ota-yhteytta
 43. 43. Case Moko: http://www.moko.fi/
 44. 44. • Milloin asiakaspalvelu on tavoitettavissa? Miten pian vastataan? • Millä työvälineillä työskennellään? • Mitkä ovat kanavan tavoitteet? Mitä kanavia käytetään mihinkin tarkoitukseen? • Miten seurataan? Miten mitataan? Kasvaako myynti, kannattavuus? • Miten kerätään palautetta? • Miten palvelua kehitetään? • Miten toimitaan kriisitilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa? Case Lakupalamix: http://someco.fi/blogi/haasteena-asiakaspalvelu-somessa-kriisin-ytimessa/ Case Elovena: https://grapevine.fi/2014/06/referenssi-case-elovena-kuvakisa/
 45. 45. Miten yritys tuottaa tuotteistaan ja palveluistaan visuaalista sisältöä? Toisaalta yritys tarvitsee näyttäviä, viimeisen päälle hiottuja mainoskuvia, mutta toisaalta myös autenttisia ja jopa rosoisia kuvia arjesta ja tekemisestä. Vain näin sosiaalisen median viestinnän visuaalisuuden voima tulee huomioiduksi. - Minna Valtari, Someco Oy
 46. 46. Visuaalisuus • http://www.vapamedia.fi/blogi/sosiaalinen-visuaalinen-media/ • http://someco.fi/blogi/6-vinkkia-houkuttavaan-sisaltoon/ • http://someco.fi/blogi/sosiaalinen-media-ja-markkinointiviestinta-vuonna-2014/ • http://someco.fi/blogi/youtube-videot-yrityskaytossa/ • http://someco.fi/blogi/pinterestista-potkua-kaupankayntiin/ • http://sometek.fi/instagram-pinterest-ja-yha-visuaalisempi-sosiaalinen- media/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=instagram-pinterest-ja-yha-visuaalisempi- sosiaalinen-media • http://www.socialmediaexaminer.com/visual-storytelling-with-ekaterina-walter/ • http://visual.ly/social-media-infographics
 47. 47. Somen hyödyt ja haasteet?
 48. 48. Vahvuuksia ja pohdittavaa 1/2 • Verkostoituminen, kohderyhmän verkostot: Minkälaisissa ympyröissä ja porukoissa liikutaan? Miten tavoitetaan kohderyhmän verkostot? • Viestintä (sisäinen ja/tai ulkoinen): Mitä kieltä kohderyhmänne puhuvat? Onko viestintä yrityksesi strategian ja brändin mukaista? • Kuvat ja videot, viestinnän visuaalisuus: Miten kuvallisessa viestinnässä näkyy yrityksen strategia, tavoitteet ja brändi? • Laitteet, sovellukset ja välineet: Mitä välineitä kohderyhmänne käyttää? Mobiililaitteet? • Linkittäminen, linkit: Miten valitut palvelut toimivat yhteen? Miten verkostojen linkkejä ja materiaaleja jaetaan?
 49. 49. Vahvuuksia ja pohdittavaa 2/2 • Linkittäminen, linkit: Miten valitut palvelut toimivat yhteen? Miten verkostojen linkkejä ja materiaaleja jaetaan? • Sisällön jakaminen, osallistuminen keskusteluihin: Miten aktiivisia olette? Miten aktivoitte, osallistutte ja osallistatte? • Yksityisyysasetukset, profiilit, käyttöoikeudet, käyttösuositukset: Kuka vastaa mistäkin? Mitä saa tehdä työroolissa ja miten? • Mainonta, markkinointi: Miten verkkoaktiivisuus näkyy muussa mainonnassa ja markkinoinnissa? (printti ym.)
 50. 50. Hakukoneoptimointiin ideoita lyhyesti • Näkyvyys Googlessa > hakusanojen määrittely, mobiilisopivuus • Bannerit ym. mainokset nettisivuilla • Maksettu hakusanamainonta (Google AdWords) • Google Analytics ja Google Webmaster Tools • Rahalla voi ostaa näkyvyyttä, mutta perusoptimointi kannattaa tehdä ensin: jos sivu muutenkin täsmää hakusanoihin, Adwords toimii paljon paremmin • Mahdollisimman validit kotisivut (virheettömät ja selkeät, esim. http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.takk.fi • Linkit sivuilta ja sivuille, linkkitekstit
 51. 51. • Hakusanojen pitää esiintyä sivulla • Sivulle paljon ulkoisia linkkejä, joiden yhteydessä käytetään määriteltyjä hakusanoja • Sivulle (tai kilpailijoiden sivulle) johtavia linkkejä voi hakea erilaisilla palveluilla, esim. http://www.backlinkwatch.com/ • Linkittäminen someen ja somessa, esim. Facebook-, Youtube- ja Google+ -tilit voi lisätä yrityksen näkyvyyttä (jos asiakkaat / kohderyhmä on esim. Instagramissa, Twitterissä tai Pinterestissä, niin myös ne tilit tietysti hyödyttävät)
 52. 52. • Yrityshakemistot • Linkit alan keskustelupalstoilla ja someryhmissä • Aihealueita käsittelevät sivustot • Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden sivustot ja palvelut • Blogit jne.
 53. 53. Kotisivut • http://www.ukko.fi/oman-osaamisen-markkinointi/ • http://www.ukko.fi/taydelliset-kotisivut-ilmaiseksi/ (esimerkkipohjana WordPress) • http://www.webhotellivertailu2.fi/ • http://vierityspalkki.fi/2014/06/17/halvat- nettisivut-ja-nopeasti-miten-irtoaa/
 54. 54. Ota yhteyttä: Henna-Riikka Ahvenjärvi 044 7906 396 (myös ) henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi fi.linkedin.com/in/ahvenjarvi/ @hahvenjarvi

×