DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARATPendidikan adalah bertujuanmencapai kehidupan yang lurus,suci dan mulia - FROEBELPendidi...
DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARATOrang berpendidikan sempurna akan bersediauntuk berkhidmat demi kemajuan diri danmasyara...
DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARATPendidikan merupakan suatu prosesperkembangan individu dan usaha mengaturilmu pengetahua...
PerenialismeEssensialismeProgresivismeRekonstruktivismeEksistensialismeFALSAFAHPENDIDIKANBARATTradisionalModen
Perenialisme banyak dipengaruhi oleh fahaman falsafah Platodan Aristotle.Diasaskan oleh R.M.Hutchins (1899-1977),Mortimer ...
Ahli perenialisme berpendapat, dengan membaca karyacendekiawan lama, dapat membentuk pemikiran.Mereka berpendapat, pendidi...
Banyak dipengaruhi oleh falsafah idealismedan realisme.Diasaskan oleh William C.Bagley (1874-1946), antarapendukung ialah ...
Guru berperanan penting membekalkan kualiti kehidupanorang dewasa kepada murid supaya dapat bersosialisasi.Pembelajaran il...
Di sekolah rendah : 3M harus dipupuk, subjek bahasa, sains,sejarah, geografi merupakan subjek utama, subjek seni &muzik ad...
Masyarakat hendaklah mempunyai kelayakan dan kemahirandalam bidang nilai masyarakat tradisi & moden.Ahli essensialisme jug...
Banyak dipengaruhi oleh falsafah naturalisme danpragmatisme.Diasaskan oleh Jean J. Rousseau(1712-1778), Heinrich Pestalozz...
Teori ini menekankan pembelajaran haruslah berlaku apabilaadanya kesediaan individu itu untuk belajar.Konsep pragmatisme m...
Charles S. Pierce & John Deweyberpendapat kaedah paling berkesanuntuk mendapatkan ilmu ialahmenggunakan Kaedah Penyelesaia...
Teori ini mengatakan murid mempunyai naluri ingin tahu danguru harus menjadi pembimbing kepada mereka.Guru juga harus meng...
Merupakan satu falsafah serpihan darifahaman progresivisme.Diasaskan oleh George S. Counts (1899-1974) danHarold O. Rugg (...
Berpendapat, pendidikan harus mempunyai objektif eksplisitbagi membentuk Order Baru Masyarakat.Mereka berpendapat, progres...
Sekolah haruslah mengamalkan rekonstruktivisme keranabagi menjamin murid mengikut peraturan dalammempertingkatkan kualiti ...
Falsafah yang berasaskan fahamannaturalisme Rousseau dan mazhab humanis.Diasaskan oleh Carl Rogers (1902-1987)Berpendapat ...
Sekolah hendaklah memberikan peluang kepada pelajarberfikir secara reflektif untuk menilai keupayaan diri.Berpendapat perm...
Mok Soon Sang. (2010). Falsafah danPendidikan Di Malaysia. PenerbitanMultimedia Sdn. Bhd. Selangor
56377212 falsafah-pendidikan-barat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

56377212 falsafah-pendidikan-barat

556 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

56377212 falsafah-pendidikan-barat

 1. 1. DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARATPendidikan adalah bertujuanmencapai kehidupan yang lurus,suci dan mulia - FROEBELPendidikan sebagai suatu proses yangmemberikan bantuan kepada setiapindividu supaya hidup dengan penuhkegembiraan – JOHN STUART MILL
 2. 2. DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARATOrang berpendidikan sempurna akan bersediauntuk berkhidmat demi kemajuan diri danmasyarakatnya, serta ikhlas dalam pekerjaandan patuh kepada segala undang-undang- T.H HUXLEYPendidikan sebagai proses membentukdan mengembangkan intelek, jasmani,rohani dan sosial kanak-kanak- MARIA MOTESSORI
 3. 3. DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARATPendidikan merupakan suatu prosesperkembangan individu dan usaha mengaturilmu pengetahuan untuk menambahkan lagipengetahuan semulajadi yang ada padanya,supaya hidup dengan lebih berguna.- JOHN DEWEY
 4. 4. PerenialismeEssensialismeProgresivismeRekonstruktivismeEksistensialismeFALSAFAHPENDIDIKANBARATTradisionalModen
 5. 5. Perenialisme banyak dipengaruhi oleh fahaman falsafah Platodan Aristotle.Diasaskan oleh R.M.Hutchins (1899-1977),Mortimer J. Adler(1902-2001) danJacques Maritain(1882-1973)Menerangkan akibat pengaruh materialistik, pragmatisme &sains menyebabkan nilai moral & rasional manusia merosot.JacquesMaritainRobert M.HutchinsMortimerJ. Adler
 6. 6. Ahli perenialisme berpendapat, dengan membaca karyacendekiawan lama, dapat membentuk pemikiran.Mereka berpendapat, pendidikan teologi keagamaan harusdipelajari dahulu sebelum belajar ilmu sains.Tugas utama pendidikan ialah mendisiplinkan mental danjiwa murid-murid, mengembang potensi menaakul.Pendidikan harus mengutamakan perkembangan potensirasional individu, bagi mereka menemui pinsip mutlak danseterusnya memahami dunia sebenar.
 7. 7. Banyak dipengaruhi oleh falsafah idealismedan realisme.Diasaskan oleh William C.Bagley (1874-1946), antarapendukung ialah James B.Conant (1893-1978) & HymanGeorge Rickover (1900-1986).Semakin diberi penekanan dalam inovasikurikulum sekolah setelah Rusia berjayamenghantar satelit Sputnik 1 ke angkasapada tahun 1957.WilliamC. BagleyJames B.ConantHyman G.RickoverRussian Sputnikl
 8. 8. Guru berperanan penting membekalkan kualiti kehidupanorang dewasa kepada murid supaya dapat bersosialisasi.Pembelajaran ilmu secara amnya berkesan jika pelajarmenumpukan perhatian dan adanya kerajinan.Ianya dapat dibaiki dengan baik bergantung kepadakebudayaan masyarakat yang melatih menjadi personalitiyang harmoni dan intelek yang sempurna.Berpendapat fitrah manusia kekurangan nilai murni.
 9. 9. Di sekolah rendah : 3M harus dipupuk, subjek bahasa, sains,sejarah, geografi merupakan subjek utama, subjek seni &muzik adalah subjek tambahan.Dari sudut kurikulum, ahli essensialisme berpendapatkurikulum hendaklah mengikut situasi semasa, bahanpembelajaran hendaklah rapi, aktiviti pengajaran sistematik& kenaikan darjah hendaklah ditetapkan secara rapi.Di sekolah menengah : membaca/menulis lebih khusus,subjek arithmetik, geometri, algebra subjek utama, subjekpendidikan seni, jasmani dan muzik subjek tambahan.
 10. 10. Masyarakat hendaklah mempunyai kelayakan dan kemahirandalam bidang nilai masyarakat tradisi & moden.Ahli essensialisme juga berpendapat, ilmu tentang nilaisosial, kebudayaan, politik, cendekiawan dan penulisanhendaklah diajar sepanjang tempoh persekolahan.
 11. 11. Banyak dipengaruhi oleh falsafah naturalisme danpragmatisme.Diasaskan oleh Jean J. Rousseau(1712-1778), Heinrich Pestalozzi(1746-1827) & Freidrich Froebel(1782-1852)Menurut Rousseau, manusia dilahirkan bagai kain putih danpersekitaran yang akan mempengaruhinya, konsep inidipengaruhi oleh konsep naturalisme.Jean J.RousseauHeinrichPestalozziFreidrichFroebel
 12. 12. Teori ini menekankan pembelajaran haruslah berlaku apabilaadanya kesediaan individu itu untuk belajar.Konsep pragmatisme menerangkan ilmu pengetahundiperoleh akibat interaksi dengan manusia dan persekitaran.Rousseau mewujudkan Teori Pembelajaran Semula Jadi yangmenerangkan pembelajaran individu ditentukan olehpersekitaran.Pengaruh konsep pragmatisme dalam falsafah progresivismedipelopori oleh John Dewey, William H. Kilpatrik, Boyd H.Bode dan Harold V. Rugg.
 13. 13. Charles S. Pierce & John Deweyberpendapat kaedah paling berkesanuntuk mendapatkan ilmu ialahmenggunakan Kaedah PenyelesaianMasalah.Konsep pragmatisme menerangkan idea, prinsip atau faktaharuslah diuji secara saintifik serta objektif dan membawakepada hasil yang memuaskan.Konsep Penyelesaian Masalah akan berkesan sekiranya adaminat dan keperluan untuk menyelesaikan masalah itu.Charles S. Pierce
 14. 14. Teori ini mengatakan murid mempunyai naluri ingin tahu danguru harus menjadi pembimbing kepada mereka.Guru juga harus menggalakkan pelajar mengambil inisiatifsendiri dan menggunakan pengalaman sedia ada untukmemperoleh ilmu.Teori progresivisme 1930-an lahir untuk menentang fahamanperenialisme, iaitu pembelajaran kaku (hanya mengingat) danmengamalkan autoriti guru yang tegas.Ahli pragmatisme progresivisme menyokong kaedah strategikolaboratif dan koperatif dalam pendidikan.
 15. 15. Merupakan satu falsafah serpihan darifahaman progresivisme.Diasaskan oleh George S. Counts (1899-1974) danHarold O. Rugg (1886-1960)Ahli rekonstruktivisme mengatakan falsafahprogresivisme hanya sesuai kepada masyarakatyang stabil, justeru satu falsafah yang kritikal haruswujud untuk menyelamatkan kebudayaanmasyarakat yang diancam keruntuhanGeorge S.CountsHarold O.Rugg
 16. 16. Berpendapat, pendidikan harus mempunyai objektif eksplisitbagi membentuk Order Baru Masyarakat.Mereka berpendapat, progresivisme terlalu mementingkanpendekatan/proses pendidikan, mengabaikan objektif damhasil pendidikanRekonstruktivisme menjadi perhatianapabila Theodore Burghard Hurt Brameld(1904-1987) menggabungkan teoriprogresivisme dengan behaviorialscience sebagai asas rekonstruktivisme Theodore BurghardHurt Brameld
 17. 17. Sekolah haruslah mengamalkan rekonstruktivisme keranabagi menjamin murid mengikut peraturan dalammempertingkatkan kualiti pembelajaran.Theodore Burghard Hurt Brameld berpendapat hasil interaksimanusia dengan elemen alam sekitar merupakan tempatutama proses pendidikan.Peranan guru bukan sahaja mendidik, tetapi lebih pentingnyamembawa isu sosial yang penting untuk diselesaikan secarausahasama.Ringkasnya, rekonstruktivisme menekankan teknikperbincangan dan pemikiran kreatif dan kritis dalammenyelesaikan masalah.
 18. 18. Falsafah yang berasaskan fahamannaturalisme Rousseau dan mazhab humanis.Diasaskan oleh Carl Rogers (1902-1987)Berpendapat murid tidak patut mengorbankan individualitimereka untuk memperoleh ilmu.Carl RogersBerpendapat bahan pembelajaran, cara belajar, kuantitipembelajaran dan nilai hendaklah ditentukan oleh murid.Guru hendaklah menghormati pandangan & pemilihan muriddan tidak memaksa murid menerima nilai diajar oleh guru.
 19. 19. Sekolah hendaklah memberikan peluang kepada pelajarberfikir secara reflektif untuk menilai keupayaan diri.Berpendapat permainan yang ada unsur kreatif, seni dan nilaiestetika tinggi akan mengembangkan potensi murid.Amalan eksistensialisme ini banyak diamalkan di sekolahterbuka di US, Taiwan, Jepun dan UK.
 20. 20. Mok Soon Sang. (2010). Falsafah danPendidikan Di Malaysia. PenerbitanMultimedia Sdn. Bhd. Selangor

×