Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

המצגת שתעזור לכם להתקבל לעבודה בתחום התקשורת

459 views

Published on

כרטיס הכניסה שלכם לעבודה בתחום טמון ביכולת שלכם לאפשר לכמה שיותר אנשים לגלות את הכישורים והיכולות שיש לכם לעבודה בתחום התקשורת. ככל שתקבלו יותר הערכה לפרסומים שלכם ברשתות החברתיות, כך תגדילו את הסיכויים לקבל הצעת עבודה מעניינת איך עושים את זה? כל הפרטים כאן...

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

המצגת שתעזור לכם להתקבל לעבודה בתחום התקשורת

 1. 1. ‫הנכון‬ ‫הדרכון‬ ‫ה‬ ‫תיאוריית‬"‫הדיגיטלי‬ ‫קשר‬" ‫התקשורת‬ ‫בתעשיית‬ ‫מהירה‬ ‫להשתלבות‬ ‫ככלי‬
 2. 2. ‫שהקשבתם‬ ‫תודה‬.. ‫בשיעור‬ ‫וההקשבה‬ ‫הזמן‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬. ‫להבהיר‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬ ‫שתקראו‬ ‫לפני‬,‫הדיגיטלי‬ ‫הקשר‬ ‫שתיאוריית‬,‫רבים‬ ‫מני‬ ‫אחד‬ ‫כלי‬ ‫היא‬,‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזור‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫שתואם‬ ‫מעניין‬ ‫בתפקיד‬ ‫עבודה‬ ‫למצוא‬ ‫הסיכויים‬,‫שלכם‬ ‫המקצועיות‬ ‫והשאיפות‬ ‫הניסיון‬. ‫לכם‬ ‫שנכון‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫קחו‬! ‫התקשורת‬ ‫בתחום‬ ‫שלי‬ ‫האישית‬ ‫מהדרך‬ ‫חלק‬ ‫שהן‬ ‫אישיות‬ ‫תובנות‬ ‫אוסף‬ ‫בפניכם‬ ‫מוצגות‬.‫להשתמש‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫מקצועי‬ ‫כטיפ‬ ‫הזה‬ ‫במידע‬,‫חברית‬ ‫עצה‬,‫למחשבה‬ ‫נקודה‬.‫כ‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫טעות‬ ‫זאת‬ ‫תהיה‬ ‫אך‬"‫חוקים‬ ‫ברורים‬."‫נכון‬ ‫ולא‬ ‫נכון‬ ‫פה‬ ‫אין‬.‫מוגבלת‬ ‫היא‬ ‫עתידנו‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫שלנו‬ ‫היכולת‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬. ‫אתכם‬ ‫יקדם‬ ‫לא‬ ‫האישי‬ ‫הקשר‬,‫בו‬ ‫תשתמשו‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫אלא‬ ‫עם‬ ‫הקשרים‬ ‫טיפוח‬"‫השדה‬ ‫אנשי‬"‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬,‫בהתפתחות‬ ‫החשובים‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ‫שלי‬ ‫המקצועית‬.‫העיקרי‬ ‫הכלי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬.‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫בזכות‬ ‫בתחום‬ ‫להשתלב‬ ‫הצלחתי‬,‫והבנה‬ ‫מטרות‬ ‫הגדרת‬ ‫הבא‬ ‫לתפקיד‬ ‫הכניסה‬ ‫כרטיס‬ ‫הוא‬ ‫אליו‬ ‫שנכנסתי‬ ‫שהתפקיד‬ ‫ברורה‬.
 3. 3. ‫התחילה‬ ‫כבר‬ ‫שלכם‬ ‫הקריירה‬ ‫התואר‬ ‫ללימודי‬ ‫הראשון‬ ‫היום‬,‫שלכם‬ ‫בקריירה‬ ‫הראשון‬ ‫היום‬ ‫גם‬ ‫היה‬.‫לברר‬ ‫נותר‬ ‫עכשיו‬‫מהי‬ ‫שלכם‬ ‫המקצועית‬ ‫השאיפה‬?‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫שתדעו‬ ‫כדאי‬.‫עצמכם‬ ‫עם‬ ‫שבו‬,‫או‬ ‫בים‬ ‫רצוי‬ ‫מעכשיו‬ ‫שנה‬ ‫בעוד‬ ‫לעבוד‬ ‫תרצו‬ ‫איפה‬ ‫וחשבו‬ ‫במכללה‬ ‫או‬ ‫בקיבוץ‬ ‫ירוקה‬ ‫בפינה‬... ‫מקצועית‬ ‫שאיפה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫גדול‬ ‫כסף‬,‫פרסום‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫בעיניים‬ ‫ברק‬ ‫עם‬ ‫בבוקר‬ ‫לקום‬ ‫לכם‬ ‫שיגרום‬ ‫התפקיד‬ ‫היא‬ ‫מקצועית‬ ‫שאיפה‬,‫שאתם‬ ‫ידיעה‬ ‫מתוך‬ ‫אוהבים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫הולכים‬.‫למזלכם‬,‫לכם‬ ‫שיקנה‬ ‫כללי‬ ‫די‬ ‫לימודים‬ ‫תחום‬ ‫בחרתם‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫בעבודה‬ ‫להשתלב‬ ‫אפשרות‬.‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫הוא‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫בתחום‬ ‫אפשריות‬ ‫משרות‬ ‫רשימת‬ ‫ולהכין‬ ‫אתכם‬ ‫מעניין‬.
 4. 4. ‫התמקדו‬‫המבוקשת‬ ‫במשרה‬! ‫אם‬‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬ ‫פניכם‬ ‫מועדות‬ ‫לאן‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫תדעו‬,‫יותר‬ ‫קל‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬"‫לנצל‬"‫שנת‬ ‫את‬ ‫רלוונטי‬ ‫וניסיון‬ ‫ידע‬ ‫לצבור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האחרונה‬ ‫הלימודים‬.‫בלימודי‬ ‫להשתמש‬ ‫תוכלו‬ ‫איך‬ ‫חשבו‬ ‫בתחום‬ ‫האמתית‬ ‫העבודה‬ ‫לקראת‬ ‫הניסיון‬ ‫וצבירת‬ ‫הלמידה‬ ‫מהליך‬ ‫כחלק‬ ‫התואר‬.‫לבזבז‬ ‫חבל‬ ‫אתכם‬ ‫יקדם‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫ואנרגיה‬ ‫זמן‬. ‫לכם‬ ‫שנדמה‬ ‫ממה‬ ‫ניסיון‬ ‫יותר‬ ‫לכם‬ ‫יש‬! ‫שלכם‬ ‫בתואר‬ ‫השנייה‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫נמצאים‬ ‫שאתם‬ ‫העובדה‬ ‫עצם‬,‫לכם‬ ‫מקנה‬ ‫מאחרים‬ ‫ניסיון‬ ‫יותר‬.‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫אתכם‬ ‫לשווק‬ ‫יוכלו‬ ‫מקצועיים‬ ‫הישגים‬ ‫אלו‬ ‫בדקו‬,‫חשוב‬ ‫ומה‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫ולשפר‬ ‫לחזק‬. ‫מהנה‬ ‫קריאה‬ ‫המשך‬, ‫ו‬‫שיהיה‬‫בהצלחה‬! ‫גידרון‬ ‫חגית‬
 5. 5. ‫התקשורת‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫הדרכונים‬ ‫ביקורת‬ ‫האיטי‬ ‫המסלול‬ -‫דרכון‬ ‫לבעלי‬ ‫רגיל‬ (‫תואר‬,‫לימודי‬ ‫תעודה‬,‫מעט‬ ‫ו‬ ‫ניסיון‬-0 ‫קשרים‬ ‫בתעשייה‬) ‫המסלול‬ ‫שייך‬ ‫המהיר‬ ‫הדרכון‬ ‫לבעלי‬ ‫הנכון‬(‫ניסיון‬ ‫עשיר‬ ‫מקצועי‬ ‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫כבר‬, ‫המלצות‬ ‫וקשרים‬ ‫מגורמים‬ ‫בכירים‬)
 6. 6. ‫ביפו‬ ‫מקבלים‬ ‫הנכון‬ ‫הדרכון‬ ‫את‬...
 7. 7. ‫כאן‬...
 8. 8. ‫שם‬ ‫הייתם‬ ‫לא‬? ‫חבל‬...
 9. 9. ‫קשרים‬ ‫אין‬?‫עבודה‬ ‫אין‬! ‫רקע‬: ‫לתעשיית‬ ‫הראשית‬ ‫הדלת‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫מהפיכת‬ ‫עד‬ ‫צה‬ ‫בגלי‬ ‫סדיר‬ ‫שירות‬ ‫דרך‬ ‫בעיקר‬ ‫היתה‬ ‫התקשורת‬"‫ל‬.‫המזל‬ ‫ברי‬ ‫קשרים‬ ‫בזכות‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫לתעשייה‬ ‫להתברג‬ ‫שהצליחו‬,‫דרכים‬ ‫או‬ ‫יצירתיות‬ ‫היום‬ ‫אבל‬,‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫הדרך‬ ‫יותר‬ ‫ונגישה‬ ‫קלה‬ ‫המפתח‬ ‫יצירתיות‬,‫מסודרת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫ובעיקר‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬,‫לכם‬ ‫יסייעו‬ ‫עליה‬ ‫שחלמתם‬ ‫למשרה‬ ‫במהירות‬ ‫להגיע‬. ‫לכם‬ ‫שסיפרו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בצד‬ ‫עזבו‬.. ‫אפשרי‬ ‫הכל‬!
 10. 10. ‫הדיגיטלי‬ ‫הקשר‬ ‫תיאוריית‬...
 11. 11. ‫התכנית‬ ‫זאת‬... ‫ייעד‬ ‫הגדרת‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬ ‫החלומות‬ ‫משרת‬ ‫שלכם‬ ‫רכישת‬ ‫הכישורים‬ ‫המתאימים‬ ‫וצבירת‬ ‫לימוד‬ ‫ניסיון‬ ‫תיאוריית‬ ‫הקשר‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫דיגיטליים‬ ‫קשרים‬ ‫ליצירת‬ ‫פעולה‬ ‫עבודה‬ ‫מוצאים‬ ‫בתחום‬
 12. 12. ‫לחפש‬ ‫שתתחילו‬ ‫לפני‬ ‫אבל‬ ‫שתדעו‬ ‫כדאי‬,‫בתעשייה‬ ‫מחפשים‬ ‫מי‬ ‫את‬..
 13. 13. ‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫שלכם‬ ‫המרצים‬ ‫ככה‬
 14. 14. ‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫שלכם‬ ‫ההורים‬ ‫ככה‬..
 15. 15. ‫בתקשורת‬ ‫שעובדים‬ ‫שלכם‬ ‫החברים‬ ‫ככה‬ ‫אותם‬ ‫לכם‬ ‫תיארו‬...
 16. 16. ‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫אתם‬ ‫ככה‬
 17. 17. ‫באמת‬ ‫נראים‬ ‫הם‬ ‫ככה‬
 18. 18. ‫מסקנה‬:‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬!
 19. 19. ‫כן‬ ‫אם‬,‫השאלה‬ ‫נשאיילת‬... ‫אם‬‫אדם‬,‫באשר‬‫הוא‬‫אדם‬,‫מעוניין‬ ‫להשתלב‬‫בתעשיית‬‫התקשורת‬.‫האם‬ ‫יהיה‬‫עליו‬‫לחזור‬‫לבקו‬"‫ם‬,‫לעבור‬‫שוב‬ ‫את‬‫שרשרת‬‫החיול‬‫ולהתגייס‬‫לגל‬"‫צ‬? ‫או‬‫לגשת‬‫לאודישן‬‫לתכנית‬‫ריאליטי‬.. ‫או‬‫אולי‬‫מוטב‬‫שיוותר‬‫על‬‫חלומותיו‬ ‫ויגיש‬‫קורות‬‫חיים‬‫למשרת‬‫שירות‬ ‫הלקוחות‬‫הקרובה‬‫למקום‬‫מגוריו‬?
 20. 20. ‫ל‬ ‫יהפוך‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬"‫סלווב‬.." ‫בתעשיית‬ ‫להשתלב‬ ‫המעוניין‬ ‫אדם‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫לרכוש‬ ‫חייב‬ ‫התקשורת‬ ‫בשלב‬ ‫כבר‬ ‫בתעשייה‬ ‫מפתח‬ ‫גורמי‬ ‫באקדמיה‬ ‫הלימודים‬. ‫עצמו‬ ‫למצוא‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫אחרת‬ ‫מתוסכל‬,‫את‬ ‫הולמת‬ ‫שאינה‬ ‫מעבודה‬ ‫ושאיפותיו‬ ‫האישיים‬ ‫כישוריו‬ ‫המקצועיות‬
 21. 21. ‫דיגיטליים‬ ‫קשרים‬ ‫צריך‬ ‫אחד‬ ‫כל‬? ‫כן‬,‫הבכירים‬ ‫התקשורת‬ ‫אנשי‬ ‫גם‬ ‫בלי‬ ‫להתנהל‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫יודעים‬ ‫בתעשייה‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬ ‫בתחום‬ ‫קולגות‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬
 22. 22. ‫קשרים‬ ‫לטפח‬ ‫חשוב‬ ‫למה‬? •‫עדיפות‬ ‫יתנו‬ ‫התקשורת‬ ‫גופי‬ ‫כל‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫למשפיעים‬ •‫אנשי‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫אמצעית‬ ‫בלתי‬ ‫דרך‬ ‫המפתח‬ •‫ערך‬ ‫מהוות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫הלקוניים‬ ‫החיים‬ ‫לקורות‬ ‫מוסף‬, ‫לעומק‬ ‫להכיר‬ ‫למועמד‬ ‫ומאפשרות‬ ‫לפגישת‬ ‫ולהתכונן‬ ‫המועמד‬ ‫את‬ ‫ההיכרות‬ •‫במה‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫שרכשתם‬ ‫והידע‬ ‫הכישורים‬ ‫להצגת‬..
 23. 23. ‫מצטיין‬ ‫אני‬, ‫הדיגיטלי‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫צריך‬ ‫עדין‬? •‫בטח‬! •‫להמשך‬ ‫חשובים‬ ‫התואר‬ ‫הישגי‬ ‫שלכם‬ ‫האקדמית‬ ‫הדרך‬,‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫בתעשייה‬ ‫שהמעסיקים‬ ‫מה‬ ‫בהכרח‬ ‫מחפשים‬ •‫שימצאו‬ ‫לאלו‬ ‫עדיפות‬ ‫תינתן‬ ‫תמיד‬ ‫המאפשרות‬ ‫אופי‬ ‫תכונות‬ ‫בעלי‬ ‫בעולם‬ ‫מהירה‬ ‫הסתגלות‬ ‫התקשורת‬.
 24. 24. ‫רלוונטיים‬ ‫פחות‬ ‫האקדמיים‬ ‫ההישגים‬ ‫הנכון‬ ‫לדרכון‬... •‫עדיפות‬ ‫יתנו‬ ‫התקשורת‬ ‫גופי‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫למשפיעים‬ •‫אנשי‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫אמצעית‬ ‫בלתי‬ ‫דרך‬ ‫המפתח‬ •‫ערך‬ ‫מהוות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫הלקוניים‬ ‫החיים‬ ‫לקורות‬ ‫מוסף‬, ‫לעומק‬ ‫להכיר‬ ‫למועמד‬ ‫ומאפשרות‬ ‫לפגישת‬ ‫ולהתכונן‬ ‫המועמד‬ ‫את‬ ‫ההיכרות‬ •‫במה‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫שרכשתם‬ ‫והידע‬ ‫הכישורים‬ ‫להצגת‬..
 25. 25. ‫מהתואר‬ ‫לפרוש‬ ‫אפשר‬ ‫אז‬?
 26. 26. ‫ללמוד‬ ‫שתסיימו‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬! ‫מחייבת‬ ‫אינה‬ ‫התקשורת‬ ‫בעולם‬ ‫זוטר‬ ‫בתפקיד‬ ‫השתלבות‬ ‫תואר‬,‫לשלב‬ ‫שמצליחים‬ ‫לאלו‬ ‫עדיפות‬ ‫ניתנת‬ ‫ואפילו‬ ‫ועבודה‬ ‫לימודים‬. ‫הדרגות‬ ‫בסולם‬ ‫שתעלו‬ ‫ככל‬ ‫קריטית‬ ‫תהיה‬ ‫התואר‬ ‫סוגיית‬ ‫יותר‬. ‫חשוב‬! ‫תואר‬ ‫בלי‬ ‫לשדה‬ ‫לצאת‬ ‫תעזו‬ ‫שלא‬...
 27. 27. ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬! •‫שלכם‬ ‫ביכולת‬ ‫טמון‬ ‫בתחום‬ ‫לעבודה‬ ‫שלכם‬ ‫הכניסה‬ ‫כרטיס‬ ‫והיכולות‬ ‫הכישורים‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫אנשים‬ ‫שיותר‬ ‫לכמה‬ ‫לאפשר‬ ‫המתאימים‬. •‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫קהל‬ ‫שתסחפו‬ ‫ככל‬,‫ואתה‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫הערכה‬ ‫תקבלו‬ ‫מעניינות‬ ‫עבודה‬ ‫הצעות‬ ‫גם‬.
 28. 28. ‫חברות‬ ‫לי‬ ‫יאשרו‬ ‫השדה‬ ‫שאנשי‬ ‫למה‬? •‫כח‬ ‫הם‬ ‫חברים‬,‫סקרנים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫במיוחד‬,‫נמרצים‬ ‫בתחום‬ ‫לעבודה‬ ‫ורעבים‬ •‫אתכם‬ ‫מחפשים‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬.‫שביניכם‬ ‫הטובים‬ ‫את‬. ‫ורענן‬ ‫צעיר‬ ‫עבודה‬ ‫כח‬ ‫דרוש‬ ‫תמיד‬. •‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫אותם‬ ‫מעניינים‬ ‫אתם‬ ‫חושבים‬ ‫שאתם‬ ‫ממה‬.‫איש‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫אמיתי‬ ‫תקשורת‬ ‫קשר‬ ‫איתו‬ ‫ליצור‬ ‫מניסיון‬ ‫יתעלם‬.
 29. 29. ‫וירטואליים‬ ‫חברים‬ ‫הם‬! •‫לחברים‬ ‫המילונית‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫בצד‬ ‫עזבו‬ •‫הדרגות‬ ‫בסולם‬ ‫להתקדם‬ ‫כדי‬,‫רשת‬ ‫לייצר‬ ‫חייבים‬ ‫אתם‬ ‫ובחיים‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חברתיים‬ ‫קשרים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫האמיתיים‬. •‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫תגדילו‬ ‫כך‬ ‫באחרים‬ ‫יותר‬ ‫שתעזרו‬ ‫ככל‬ ‫להצליח‬
 30. 30. ‫ב‬ ‫העבודה‬ ‫נהלי‬ ‫אלה‬"‫שדה‬"
 31. 31. ‫מגייסת‬ ‫האימפריה‬...
 32. 32. ‫לוחמים‬ ‫מגייסים‬!
 33. 33. ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬"‫הדבר‬ ‫של‬ ‫פריק‬" •‫אחריות‬ •‫חריצות‬ •‫התמדה‬ •‫יצירתיות‬ •‫מדהימים‬ ‫אנוש‬ ‫יחסי‬ •‫סבלנות‬ •‫דקדקנות‬ •‫בתהליך‬ ‫השתלבות‬ •‫לחץ‬ ‫בתנאי‬ ‫עבודה‬ ‫יכולת‬ •‫סקרנות‬ •‫מקוריות‬ •‫נרחב‬ ‫כללי‬ ‫ידע‬ •‫מהירה‬ ‫קליטה‬ ‫יכולת‬ •‫מחשבה‬ ‫מהירות‬ •‫דייקנות‬ •‫מרחבית‬ ‫ראיה‬ •‫סיפור‬ ‫לספר‬ ‫יכולת‬
 34. 34. ‫זרוב‬ ‫אני‬,‫בת‬ ‫רק‬ ‫ואני‬14! ‫בשנת‬2003,‫מדליקה‬ ‫רשת‬ ‫חיית‬ ‫לתודעתנו‬ ‫פרצה‬,‫בת‬ ‫נערה‬14, ‫בשם‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫שהציגה‬"‫זרובבלה‬." ‫הפנומנאליות‬ ‫העיצוב‬ ‫יכולות‬ ‫בזכות‬,‫החדה‬ ‫והכתיבה‬ ‫המקוריות‬, ‫אוהדים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫אהדה‬ ‫במהרה‬ ‫אחריה‬ ‫סחפה‬ ‫היא‬. ‫העוקבים‬ ‫לקהל‬ ‫רב‬ ‫עניין‬ ‫יצרה‬ ‫זרוב‬,‫תמונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫כתבות‬ ‫לפרויקט‬ ‫שהתגייסו‬ ‫חבריה‬ ‫בעזרת‬ ‫בעצמה‬ ‫שיצרה‬ ‫וסרטונים‬.
 35. 35. ‫למקאן‬ ‫כניסה‬ ‫כרטיס‬ ‫מקבלים‬ ‫ככה‬ ‫בשנת‬2010,‫בת‬ ‫כשהיא‬23‫בלבד‬, ‫רפואה‬ ‫מניר‬ ‫הצעה‬ ‫זרוב‬ ‫קיבלה‬, ‫סמנכ‬"‫מקאן‬ ‫של‬ ‫הקריאייטיב‬ ‫ל‬ ‫אריקסון‬,‫את‬ ‫לתקשר‬ ‫גם‬ ‫שדאג‬ ‫המהלך‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אחריו‬ ‫סחף‬ ‫זרוב‬ ‫של‬ ‫הבלוג‬ ‫מ‬ ‫פחות‬-50,000‫עוקבים‬!
 36. 36. ‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫ללמוד‬ ‫הולכים‬ ‫איך‬ ‫הת‬ ‫על‬ ‫שקל‬ ‫בלי‬'..‫ויזה‬ ‫ובלי‬? "‫מי‬‫באמריקה‬ ‫לעבודה‬ ‫אותי‬ ‫יקבל‬,‫אשרה‬ ‫בלי‬?‫מלגות‬–‫השגתי‬,‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫העצום‬ ‫הלימוד‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫לכסות‬.‫הלוואות‬?‫את‬ ‫עיקמו‬ ‫הבנקים‬‫האף‬. ‫ואז‬‫הבנתי‬ ‫פתאום‬.‫שלי‬ ‫למשרד‬ ‫ומפותלת‬ ‫ארוכה‬ ‫אוטובוס‬ ‫בנסיעת‬,‫אריקסון‬ ‫מקאן‬, ‫חודשיים‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לעבודה‬ ‫אותי‬ ‫לקח‬ ‫הפרסום‬ ‫לעולם‬ ‫תקדימית‬ ‫שבצורה‬,‫צצה‬ ‫תהייה‬ ‫אצלי‬:‫הבעלים‬ ‫מי‬?‫החייל‬ ‫שברמת‬ ‫החמוד‬ ‫המשרדים‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫לא‬–‫מי‬ ‫בעולם‬ ‫אריקסון‬ ‫מקאן‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬?‫שלי‬ ‫הבוס‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬ ‫אז‬,‫ענה‬ ‫והוא‬"‫חברת‬ ‫בשם‬ ‫השקעות‬IPG". ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫התקשורת‬ ‫מתאגידי‬ ‫אחד‬,‫מאות‬ ‫שמחזיק‬ ‫לגלובוס‬ ‫מסביב‬ ‫סניפים‬.‫מי‬ ‫לעצמם‬ ‫תוהים‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫שאנחנו‬ ‫הזוטרים‬ ‫העובדים‬ ‫שמאחוריו‬ ‫הפנים‬. ‫קריאה‬‫שחיפשתי‬ ‫הפנים‬ ‫את‬ ‫עבורי‬ ‫מצאה‬ ‫בויקיפדיה‬ ‫קצרה‬:‫רות‬ ‫מייקל‬ ‫של‬ ‫הפנים‬'. ‫שהולך‬ ‫האיש‬ ‫שהוא‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫צריכה‬ ‫שהייתי‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עליו‬ ‫לי‬ ‫נתנה‬ ‫הרשת‬ ‫שלי‬ ‫התואר‬ ‫את‬ ‫לממן‬.‫ניו‬ ‫יהודי‬-‫בן‬ ‫חייכן‬ ‫יורקי‬64‫לו‬ ‫שיש‬14‫בחשבון‬ ‫רק‬ ‫מיליונים‬ ‫העו‬"‫ש‬,‫תקשורת‬ ‫אימפריית‬ ‫מלהחזיק‬ ‫וחוץ‬,‫במטרות‬ ‫וכספו‬ ‫זמנו‬ ‫את‬ ‫משקיע‬ ‫הוא‬ ‫מעוטי‬ ‫לצעירים‬ ‫השכלה‬ ‫הענקת‬ ‫כמו‬ ‫פילנתרופיות‬-‫נשית‬ ‫מנהיגות‬ ‫וקידום‬ ‫יכולת‬. ‫בי‬ ‫ישקיע‬ ‫כמותו‬ ‫שאיש‬ ‫לי‬ ‫ברור‬.‫עכשיו‬,‫כן‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫המטרה‬. ‫לי‬ ‫לעזור‬ ‫הולכים‬ ‫ואתם‬. ‫מייקל‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬,‫הבאה‬ ‫הכרזה‬ ‫את‬ ‫הכנתי‬,‫להשקיע‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ ‫לו‬ ‫שמסבירה‬ ‫בי‬.
 37. 37. ‫לה‬ ‫הצליח‬?‫בענק‬! 1300‫ו‬ ‫לייקים‬400‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫מספיקים‬ ‫שיתופים‬ ‫למנכ‬ ‫אפילו‬"‫העולמי‬ ‫אריקסון‬ ‫מקאן‬ ‫ל‬!
 38. 38. ‫מורן‬ ‫עלילות‬ https://www.youtube.com/ watch?v=sB8zS1m8Cy8
 39. 39. ‫להתגשם‬ ‫יכולות‬ ‫משאלות‬...
 40. 40. ‫אחד‬ ‫בתנאי‬...
 41. 41. ‫אמיצים‬ ‫מספיק‬ ‫שאתם‬ ‫לכולם‬ ‫אותה‬ ‫לגלות‬...
 42. 42. ‫נכון‬ ‫הלא‬ ‫הדרקון‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬.. • "‫אילו‬‫לפחות‬ ‫לדבר‬ ‫ידע‬, ‫ידידים‬ ‫מחפש‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ ‫להם‬ ‫להסביר‬ ‫נסיכות‬ ‫לאכול‬ ‫עניין‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫וזיתים‬ ‫גבינה‬ ‫קצת‬ ‫מעדיף‬ ‫והוא‬. ‫חביב‬ ‫דרקון‬,‫רגיש‬,‫בודד‬ ‫כף‬ ‫להם‬ ‫להושיט‬ ‫חברים‬ ‫שחיפש‬, ‫מאד‬ ‫קשה‬ ‫אבל‬‫להתיידד‬ ‫מהאף‬ ‫אש‬ ‫עליך‬ ‫שנושם‬ ‫אחד‬ ‫עם‬" ‫נכון‬ ‫הלא‬ ‫הדרקון‬ ‫גפן‬ ‫יהונתן‬ ‫מאת‬
 43. 43. ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הזמינות‬ ‫את‬ ‫לרעה‬ ‫תנצלו‬ ‫אל‬ ‫השדה‬... •‫השדה‬ ‫לאנשי‬ ‫לפנות‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫מנגיש‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫עולם‬. ‫בתבונה‬ ‫זה‬ ‫בקשר‬ ‫השתמשו‬! •‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫אליהם‬ ‫לפנות‬ ‫לעצמכם‬ ‫תרשו‬ ‫אל‬(‫שלכם‬ ‫חברים‬ ‫לא‬ ‫עדין‬ ‫הם‬) •‫וענייניים‬ ‫קצרים‬ ‫היו‬!–‫מוגבל‬ ‫זמן‬ ‫יש‬ ‫השדה‬ ‫לאנשי‬.‫ושאלות‬ ‫מגילות‬ ‫לשלוח‬ ‫המקום‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫נגמרות‬ ‫ובלתי‬ ‫מורכבות‬ •‫מקדים‬ ‫תחקיר‬ ‫בצעו‬!–‫פונים‬ ‫שאתם‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫שווידאתם‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫השדה‬ ‫לאנשי‬ ‫פנו‬ ‫הנכון‬ ‫לאדם‬,‫לכם‬ ‫לסייע‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫בידיו‬ ‫יש‬ ‫שבאמת‬.‫שלהם‬ ‫בעשייה‬ ‫מעודכנים‬ ‫היו‬,‫בדעות‬ ‫שלהם‬. •‫בזוטות‬ ‫אותם‬ ‫תטרידו‬ ‫אל‬!‫בה‬ ‫שנתקלתם‬ ‫לבעיה‬ ‫היחיד‬ ‫הפתרון‬ ‫האם‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫שאלו‬ ‫השדה‬ ‫לאנשי‬ ‫פניה‬ ‫היא‬.‫בחברים‬ ‫להיעזר‬ ‫נשו‬,‫הפקה‬ ‫אנשי‬,‫מרצים‬.‫לבסוף‬ ‫רק‬,‫כשאתם‬ ‫אחר‬ ‫מוצא‬ ‫שאין‬ ‫בטוחים‬,‫השגה‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ •‫אל‬"‫עליהם‬ ‫תיפלו‬"‫בפתאומיות‬:‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫ליצור‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬.‫אחרים‬ ‫חזרו‬.‫ב‬ ‫שלהם‬ ‫לפרסומים‬ ‫תגיבו‬"‫לייק‬","‫תגובה‬" "‫שיתוף‬",‫תנו‬ ‫שלהם‬ ‫העשייה‬ ‫על‬ ‫חיובי‬ ‫משוב‬.‫לפעול‬ ‫תוכלו‬ ‫הראשוני‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שבניתם‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬..
 44. 44. ‫תשאלו‬ ‫אל‬.. •‫השדה‬ ‫אנשי‬ ‫מול‬ ‫שלכם‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫דעו‬,‫להיפתח‬ ‫מהדלתות‬ ‫ולמנוע‬ ‫בעתיד‬ ‫בכם‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫איתם‬ ‫בקשר‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫שימוש‬ ‫בפניכם‬! ‫תשאלו‬ ‫אל‬! ‫עבודה‬ ‫לי‬ ‫לסדר‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬? ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫משרד‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬. ‫כן‬ ‫מה‬? ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫בה‬ ‫שאתם‬ ‫המשרה‬ ‫בציון‬ ‫מקדים‬ ‫פניה‬ ‫מכתב‬ ‫נסחו‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬, ‫הנדרש‬ ‫והניסיון‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫בדגש‬.‫קורות‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫באפשרות‬ ‫פנייתכם‬ ‫את‬ ‫סיימו‬ ‫בכך‬ ‫מעוניין‬ ‫התקשורת‬ ‫ואיש‬ ‫במידה‬ ‫החיים‬
 45. 45. ‫תשאלו‬ ‫אל‬.. ‫תשאלו‬ ‫אל‬! ‫כתבת‬ ‫לא‬ ‫למה‬/‫וכו‬ ‫על‬ ‫תכנית‬ ‫עשית‬' ‫רבים‬ ‫גורמים‬ ‫מצד‬ ‫לביקורת‬ ‫חשופים‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬.‫שלכם‬ ‫לביקורת‬ ‫זקוקים‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫הם‬. ‫כן‬ ‫מה‬? ‫השדה‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫לעניין‬ ‫שתוכל‬ ‫אטרקטיבית‬ ‫הצעה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬?‫בפניה‬ ‫שמתחילה‬ ‫קצרה‬ ‫פניה‬ ‫נסחו‬ ‫שלהם‬ ‫העבודה‬ ‫על‬ ‫ומחמאה‬ ‫אישית‬.‫תודה‬ ‫במילות‬ ‫פנייתכם‬ ‫את‬ ‫סיימו‬.
 46. 46. ‫להגיב‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫הם‬... ‫לפנייתכם‬ ‫להגיב‬ ‫שלא‬ ‫בחרו‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬? ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫עשיתם‬ ‫מה‬ ‫ובדקו‬ ‫שוב‬ ‫אותה‬ ‫קראו‬. ‫אטרקטיבי‬ ‫מספיק‬ ‫באופן‬ ‫נוסחה‬ ‫לא‬ ‫שהפניה‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫תשללו‬ ‫אל‬ ‫חשובה‬ ‫ממש‬ ‫בפניה‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬, ‫המקובלות‬ ‫בדרכים‬ ‫אותה‬ ‫העבירו‬( :‫מייל‬,‫למערכת‬ ‫מכתב‬,‫פקס‬,‫טלפון‬)
 47. 47. ‫רוח‬ ‫בגסות‬ ‫תנהגו‬ ‫אל‬.. ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הם‬ ‫התקשורת‬ ‫שאנשי‬ ‫זכרו‬. ‫פעולה‬ ‫אתכם‬ ‫לשתף‬ ‫שלהם‬ ‫הטוב‬ ‫הרצון‬ ‫למרות‬,‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫להגיב‬ ‫אפשרות‬ ‫להם‬ ‫תהיה‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫נתון‬. ‫סובלניים‬ ‫היו‬,‫מנומסים‬,‫הבנה‬ ‫מלאי‬ ‫האקדמי‬ ‫הזמנים‬ ‫ללוח‬ ‫בהתאם‬ ‫לפעול‬ ‫אמורים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫שלכם‬,‫עבודה‬ ‫לכם‬ ‫לסדר‬ ‫או‬ ‫אתכם‬ ‫להיפגש‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫הנכונה‬ ‫בצורה‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫תשווקו‬ ‫אם‬,‫יסכימו‬ ‫שהם‬ ‫גדול‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫פעולה‬ ‫אתכם‬ ‫לשתף‬!
 48. 48. ‫בפניות‬ ‫אותם‬ ‫תציפו‬ ‫אל‬.. ‫שלכם‬ ‫הלימודים‬ ‫במסגרת‬ ‫עלתה‬ ‫השדה‬ ‫לאנשי‬ ‫לפנות‬ ‫האפשרות‬ ‫אם‬,‫חבריכם‬ ‫כי‬ ‫ודאו‬ ‫קשר‬ ‫יצרו‬ ‫לא‬ ‫ללימודים‬. ‫מכירה‬ ‫מנציג‬ ‫טלפון‬ ‫פעם‬ ‫קיבלתם‬? ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬ ‫מכירה‬ ‫אנשי‬ ‫מכמה‬ ‫דומות‬ ‫שיחות‬ ‫עשרות‬ ‫לקבל‬ ‫שמעצבן‬ ‫נכון‬? ‫עליכם‬ ‫ששנוא‬ ‫מה‬,‫השדה‬ ‫לאנשי‬ ‫תעשו‬ ‫אל‬! ‫בנימוס‬ ‫תתקבל‬ ‫הראשונה‬ ‫הפניה‬,‫בפרצוף‬ ‫לכם‬ ‫ינתקו‬ ‫הם‬ ‫השלישית‬ ‫ובפעם‬ ‫בהבנה‬ ‫השנייה‬ ‫להסביר‬ ‫מבלי‬.‫לאחרונה‬ ‫השדה‬ ‫לאנשי‬ ‫שפנו‬ ‫חברים‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬,‫בהם‬ ‫להיעזר‬ ‫נסו‬ ‫מתווך‬ ‫כגורם‬(‫בהתחלה‬ ‫לפחות‬.)
 49. 49. ‫תטרידו‬ ‫אל‬ ‫שפניתם‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫הגיב‬ ‫השדה‬ ‫איש‬?‫מעולה‬! ‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫מתי‬ ‫אליו‬ ‫לפנות‬ ‫זכות‬ ‫לכם‬ ‫מקנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בעתיד‬ ‫אותות‬ ‫למנף‬ ‫אפשרות‬ ‫לכם‬ ‫תהיה‬ ‫הזה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫שתכבדו‬ ‫ככל‬.‫קורה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אחד‬ ‫ביום‬.‫שנים‬ ‫ואפילו‬ ‫חודשים‬ ‫של‬ ‫מתמשך‬ ‫רומן‬. ‫הזה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שתתחזקו‬ ‫חשוב‬"‫קטנה‬ ‫אש‬ ‫על‬."‫איש‬ ‫בו‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫חיובי‬ ‫פידבק‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫חלק‬ ‫נטל‬ ‫השדה‬,‫לפרסומים‬ ‫תגובה‬,‫השדה‬ ‫איש‬ ‫בהשראת‬ ‫שנעשה‬ ‫שלכם‬ ‫פרויקט‬ ‫או‬(‫רק‬ ‫הלאה‬ ‫אותו‬ ‫להפיץ‬ ‫ששווה‬ ‫בטוחים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬.
 50. 50. ‫דרך‬ ‫קיצורי‬ ‫אין‬... ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ ‫וצבירת‬ ‫ללמידה‬ ‫תחליף‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬.‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫חברים‬ ‫שאתם‬ ‫בגלל‬ ‫לעבודה‬ ‫אתכם‬‫בפייסבוק‬,‫להתקבל‬ ‫כדי‬ ‫להציע‬ ‫תוכלו‬ ‫מה‬ ‫חשבו‬ ‫שווה‬ ‫במשרה‬ ‫לעבודה‬. ‫סינדרלה‬ ‫לא‬ ‫ואתם‬ ‫ממלכה‬ ‫אינו‬ ‫השדה‬! ‫אינם‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬"‫הטובה‬ ‫הפיה‬"‫אתכם‬ ‫להכניס‬ ‫שתדאג‬ ‫לתעשייה‬.‫שתתקבלו‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫יגדילו‬ ‫עצמי‬ ‫ולימוד‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫הנחשק‬ ‫לתפקיד‬.
 51. 51. ‫כסף‬ ‫על‬ ‫תדברו‬ ‫אל‬ ‫לא‬ ‫מצבים‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫סבלנות‬ ‫המון‬ ‫דורשת‬ ‫לשדה‬ ‫היציאה‬ ‫וגם‬ ‫קשות‬ ‫ההתחלות‬ ‫כל‬ ‫קלים‬. ‫את‬ ‫גבוה‬ ‫בשכר‬ ‫לתגמל‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫השדה‬ ‫אנשי‬ ‫לתחום‬ ‫שנכנס‬ ‫מי‬ ‫בשדה‬ ‫המוצעים‬ ‫לאלו‬ ‫שלכם‬ ‫והדרישות‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫התאימו‬ ‫מוגבל‬ ‫לזמן‬ ‫הוא‬ ‫ההתנסות‬ ‫שתפקיד‬ ‫שתבינו‬ ‫חשוב‬.‫המקצועית‬ ‫ולמידה‬ ‫בעשייה‬ ‫התמקדו‬. ‫שלכם‬ ‫ההעסקה‬ ‫חוזה‬ ‫חוקיות‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫והמקום‬ ‫הזמן‬ ‫לא‬ ‫זה‬,‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫על‬ ‫תגמול‬ ‫השכר‬ ‫והיקף‬. ‫ידיים‬ ‫בשתי‬ ‫אותה‬ ‫קבלו‬ ‫נחשק‬ ‫במקום‬ ‫משרה‬ ‫קיבלתם‬ ‫אם‬.‫בהמשך‬ ‫ישתפרו‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬. ‫לעצמכם‬ ‫תוותרו‬ ‫ואל‬ ‫לתפקיד‬ ‫ראויים‬ ‫שאתם‬ ‫תוכיחו‬ ‫בינתיים‬.‫ד‬
 52. 52. ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫חולם‬ ‫מי‬?
 53. 53. ‫ניסיון‬ ‫דרישות‬ ‫ללא‬ ‫בעבודה‬ ‫קדימה‬ ‫אתכם‬ ‫שתזניק‬...
 54. 54. ‫המנהלים‬ ‫עם‬ ‫בעולם‬ ‫אוהבים‬ ‫הכי‬ ‫שאתם‬!
 55. 55. ‫אתם‬!
 56. 56. ‫התקבלתם‬!
 57. 57. ‫התפקיד‬:‫כמה‬ ‫לכולם‬ ‫לספר‬ ‫מדהימים‬ ‫אתם‬! •‫לעצמכם‬ ‫לייצר‬ ‫היא‬ ‫כרגע‬ ‫בפניכם‬ ‫שעומדת‬ ‫המשימה‬ ‫ברשתות‬ ‫מושכל‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תדמית‬ ‫החברתיות‬ •‫שלכם‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫הבליטו‬ •‫מפתח‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫צרו‬ •‫נוכחות‬ ‫תפגינו‬ •‫להציע‬ ‫התעשייה‬ ‫לאנשי‬ ‫שיגרמו‬ ‫איכותיים‬ ‫תכנים‬ ‫צרו‬ ‫איתם‬ ‫לעבוד‬ ‫לכם‬
 58. 58. ‫להתחיל‬ ‫כדאי‬ ‫איפה‬? •‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫ואיך‬ ‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫איפה‬ •‫אודיו‬ ‫תכני‬,‫וידאו‬,‫תמונות‬ ‫טקסטים‬,‫באמצעותה‬ ‫דרך‬ ‫כל‬ ‫שלכם‬ ‫הכישורים‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫תוכלו‬ •‫ויראליות‬ ‫לייצר‬ ‫לכם‬ ‫שתאפשר‬ ‫פלטפורמה‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ‫חשיפות‬ ‫למקסימום‬ ‫ולהגיע‬
 59. 59. ‫לדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬? •‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫מה‬ •‫רכשתם‬ ‫יידע‬ ‫כמה‬ ‫ללמוד‬ ‫לגולשים‬ ‫יאפשר‬ ‫שלדעתכם‬ ‫מה‬, ‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫אתם‬ ‫וכמה‬ ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫לכם‬ ‫חשוב‬ ‫כמה‬ ‫מאחרים‬
 60. 60. ‫לדבר‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫על‬? •‫תלכלכו‬ ‫אל‬,‫תקשורת‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫לא‬,‫קולגות‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫מרצים‬ ‫על‬ ‫לא‬. ‫טובים‬ ‫תהיו‬,‫טוב‬ ‫תקבלו‬ •‫ב‬ ‫בו‬ ‫בטוחים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫תגידו‬ ‫אל‬-100% •‫לומר‬ ‫מה‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫תגידו‬ ‫אל‬ ‫פשוט‬.
 61. 61. ‫לצנזר‬ ‫מה‬? •‫איתם‬ ‫שתעבדו‬ ‫האנשים‬ ‫מול‬ ‫מבוכה‬ ‫לכם‬ ‫לגרום‬ ‫שעלול‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫בעתיד‬ •‫שלילי‬ ‫באור‬ ‫אתכם‬ ‫שמציג‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ •‫אתם‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫דבר‬ ‫כל‬
 62. 62. ‫אתכם‬ ‫יקטין‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬! ‫פשוט‬,‫אתם‬ ‫תהיו‬ ‫המדהימה‬ ‫בדרך‬ ‫שלכם‬...
 63. 63. ‫מעכשיו‬ ‫עושים‬ ‫מה‬? ‫משרת‬ ‫את‬ ‫הגדירו‬ ‫שלכם‬ ‫החלומות‬ ‫ונסו‬ ‫בלימודים‬ ‫השקיעו‬ ‫ידע‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫לרכוש‬ ‫אליו‬ ‫לתפקיד‬ ‫רלוונטי‬ ‫להגיע‬ ‫תרצו‬ ‫כבר‬ ‫רלוונטי‬ ‫ניסיון‬ ‫צברו‬ ‫הלימודים‬ ‫בזמן‬. ‫את‬ ‫לשווק‬ ‫התחילו‬ ‫שלכם‬ ‫העשייה‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קשרים‬ ‫בפיתוח‬ ‫החלו‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫וירטואליים‬ ‫המפתח‬ ‫בתעשייה‬ ‫המפתח‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫אתרו‬ ‫לזכות‬ ‫יצירתיות‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫וחשבו‬ ‫שאתם‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫ליבם‬ ‫בתשומת‬ ‫חיובי‬ ‫רושם‬ ‫מותירים‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬ ‫כבר‬ ‫שתדעו‬ ‫חשוב‬ ‫ב‬'‫שלכם‬ ‫המקצועי‬ ‫הכיוון‬ ‫מה‬. ‫התואר‬ ‫לסוף‬ ‫תחכו‬ ‫אל‬..
 64. 64. ‫בהצלחה‬ ‫שיהיה‬!

×