KONSEP GURU DARIPERSPEKTIF ISLAM, TIMUR   DAN BARAT
OBJEKTIF P & P1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru  berdasarkan falsafah-falsafah  pendidikan dunia.2. Membezakan set...
PENGENALAN
KONSEP ASAS DANFALSAFAH PENDIDIKAN
Konsep Falsafah• Berasal daripada perkataan Yunani - mencinta.• Perkataan      Sophia     – kearifan/kebijaks...
• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan   utama   –   metafizik, epistemologi, dan aksiologi.• Falsafah  pe...
FALSAFAH PENDIDIKAN    BARAT
• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.• Montessori – satu proses membentuk dan meng...
• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi  dua:ii. Tradisional  –  perenialisme   dan  essensialisme.iii.Moden    ...
PERENIALISME
• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle.• Lahir - kerana pengar...
• Dasar pendidikan – idealisme• Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional.• Ilmu ...
ESSENSIALISME
• Lahir  kerana   –  fitrah  manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna.• Dasar pendidikan – idealisme d...
• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya.• Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit.• ...
PROGRESIVISME
• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitara...
• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing,     penasihat   (inkuiri penemuan, penyelesaian masalah dll)• Tum...
REKONSTRUKTIVISME
• Lahir daripada fahaman progresivisme.• Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.• Dasar pendidikan – prag...
• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan, pengarah projek dan ketua  penyelidik.membantu   murid sedar ak...
EKSISTENSIALISME
• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya,    membesar   dan seterusnya   menyedari  kewujudan keadaan...
FALSAFAH PENDIDIKAN    TIMUR
KONFUSIANISME
• Sesuatu   sistem pendidikan  harus  berasaskan kepada prinsip kebenaran  dan segala aspek kebaikan. Justeru  ...
KONFUSIANISME
• Kung Fu Tze – sesuatu sistem  pendidikan harus berasaskan kepada  prinsip kebenaran dan segala aspek  kebaikan.Jus...
• Memperkenalkan unsur rasionalisme.• Untuk dapat ilmu sebenar, pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan me...
NASIONALISME &INTERNASIONALISME
• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas, saintifik, bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme y...
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM• Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat  rukun iman yang teguh, akhlak mulia,  berilmu dan ...
Samb.• Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada;ii.Keimanan kepada Allah, meninggikan  kalimahNya dan daie.iii.Manhaj rabbani...
HAKIKAT FPI1. Hakikat ketuhanan.2. Hakikat alam.3. Hakikat manusia.
Hubungan FPI Dengan Konsep    Pendidikan Islam      ALLAHMANUSIA         ALAM
CIRI/SYARAT FPI1. Sesuai dengan roh Islam, akidah dan  undang-undang Islam.2. Berkaitan dengan realiti masyarakat.3. Pemb...
PERANAN GURU DALAM   ISLAM
Penyampai Ilmu Pengetahuan• Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran, teknik dan kaedah mengajar yang sesuai...
Perancang & Pengurus Pembelajaran• Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah, perlu ada rancangan tahunan, bulan...
Pengembang & Pengukuh Kemahiran• Guru   perlu latih murid  menguasai kemahiran berfikir, penggunaan minda yang baik...
Samb.•  Pembentuk akhlak.•  Pembimbing dan kaunselor.•  Contoh teladan atau model.•  Pelajar dan pembina budaya ilmu.•...
KONSEP 6M
• Bukan suatu yang asing. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977.• Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw...
MUDARRIS
•  Konsep yang diasaskan kepada guru  cemerlang yang berkesan. Umumnya  dinilai daripada lima aspek utama –  - ciri...
Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allahberikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat sertapangkat Nabi, kemudian ia te...
Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayatketerangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara,untuk menimbulkan keingkaran ...
MUADDIB
•  Merujuk kepada peranan guru untuk  mengasuh, mendidik, membentuk,  membimbing, menanam, menyuci,  menitis dan me...
MURABBI
•  Merujuk kepada peranan guru yang  seiring dengan dasar pendemokrasian  pendidikan untuk membina akal budi,  memb...
•  Guru berperanan merealisasikan  pembentukan dan pembangunan para  pelajar dari pelbagai aspek (jasmani,  rohani,...
Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atautambahan yang kamu berikan, supaya bertambahkembangnya dalam pusingan harta ...
Dan hendaklah engkau merendah diri kepadakeduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu,dan doakanlah (untuk mereka, den...
MU’ALLIM
•  Merujuk kepada peranan guru untuk  memberitahu, mengajar, memindah  dan menyampaikan pelbagai jenis  maklumat, ...
Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) makasembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan,kemudian apabila kamu telah aman...
Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segalanama benda-benda dan gunanya, kemudianditunjukkannya kepada malaikat lalu I...
MURSYID
•  Merujuk kepada aspek kepimpinan  guru untuk menjaga, menasihati,  mangarah, membimbing dan memberi  petunjuk kep...
`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalukami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kaliakan mempersekutuka...
MUBALLIGH
•  Merujuk kepada kualiti guru yang  berperanan  sebagai  da’i  dengan  memberi tumpuan kepada aspek  keterbuka...
HAK DAN KEWAJIPAN GURU   DALAM ISLAM
1. Guru sebagai pengajar, pembimbing,  penilai, pemudahcara.2. Guru sebagai agen perubahan.3. Guru sebagai pemimpin masya...
1. Menyayangi pelajar.2. Meneladani Rasulullah saw.3. Sentiasa menasihati murid.4. Menjaga disiplin murid.5. Memahami tekn...
PERANAN DANTANGGUNGJAWAB GURU  DALAM ISLAM
1. Peranan guru  agama terhadap murid-  murid.2. Peranan guru  agama dalam sesi p & p.3. Peranan guru  menanamkan keag...
1. Tanggungjawab terhadap pelajar.2. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.3. Tanggungjawab terhadap masyarakat  dan negar...
RUMUSAN
SESI PERBINCANGAN
LEMBARAN KERJA
Bincangkan bersama rakan anda perkara-perkara berikut:3.Jelaskan perbezaan antara falsafahpendidikan tradisional dan moden...
Konsep guru islam, timur dan barat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsep guru islam, timur dan barat

2,725 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep guru islam, timur dan barat

 1. 1. KONSEP GURU DARIPERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT
 2. 2. OBJEKTIF P & P1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia.2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam.3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.
 3. 3. PENGENALAN
 4. 4. KONSEP ASAS DANFALSAFAH PENDIDIKAN
 5. 5. Konsep Falsafah• Berasal daripada perkataan Yunani - mencinta.• Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan.• Falsafah pendidikan – pedoman, arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.• Maksud lain – ilmu dan kebenaran.• Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan.
 6. 6. • Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik, epistemologi, dan aksiologi.• Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat, jenis sistem pendidikan, jenis kurikulum, kaedah pengajaran serta peranan guru.
 7. 7. FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
 8. 8. • Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.• Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanak- kanak.• John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.
 9. 9. • Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua:ii. Tradisional – perenialisme dan essensialisme.iii.Moden – progresivisme, rekonstruktivisme dan eksistensialisme.
 10. 10. PERENIALISME
 11. 11. • Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle.• Lahir - kerana pengaruh materialisme, pragmatisme dan fahaman sains, nilai moral dan rasional manusia semakin merosot.• Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu, menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.
 12. 12. • Dasar pendidikan – idealisme• Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional.• Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal, menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa.• Peranan pendidikan – matapelajaran klasik, menganalisis sastera, pupuk moral dan melatih 3M
 13. 13. ESSENSIALISME
 14. 14. • Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna.• Dasar pendidikan – idealisme dan realisme.• Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu, mendidik manusia menjadi lebih cekap, membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian.• Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik, menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran.
 15. 15. • Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya.• Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit.• Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M, sains, sejarah, ilmu alam, bahasa asing. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.
 16. 16. PROGRESIVISME
 17. 17. • Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya.• Dasar pendidikan – pragmatisme, naturalisme.• Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.• Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup, tertumpu pada pembelajaran aktif.
 18. 18. • Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing, penasihat (inkuiri penemuan, penyelesaian masalah dll)• Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat, keperluan dan kebolehan murid. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. Penyelesaian masalah, projek, ujikaji dll. cth- kemahiran hidup.
 19. 19. REKONSTRUKTIVISME
 20. 20. • Lahir daripada fahaman progresivisme.• Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.• Dasar pendidikan – pragmatisme.• Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat, pendidikan untuk perubahan dan reformasi.• Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat, pembelajaran aktif,prihatin dengan masalah masalah kini
 21. 21. • Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan, pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi• Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.
 22. 22. EKSISTENSIALISME
 23. 23. • Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya.• Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri.• Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.
 24. 24. FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR
 25. 25. KONFUSIANISME
 26. 26. • Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –iii.Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.iv.Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.
 27. 27. KONFUSIANISME
 28. 28. • Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –iii.Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.iv.Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.
 29. 29. • Memperkenalkan unsur rasionalisme.• Untuk dapat ilmu sebenar, pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.• Menyarankan kaedah inkuiri.
 30. 30. NASIONALISME &INTERNASIONALISME
 31. 31. • Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas, saintifik, bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.• Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna.• Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.
 32. 32. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
 33. 33. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM• Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh, akhlak mulia, berilmu dan amal salih (Yunus :9).• Kamal Hassan – FPI menekan konsep;iii.Pendidikan seumur hidup.iv.Pembangunan menyeluruh JERI.v.Menyampaikan dua fungsi –’abid, khalifah.vi.Memakmurkan alam.vii.Kesepaduan iman, ilmu dan amal salihviii.Al-falah.
 34. 34. Samb.• Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada;ii.Keimanan kepada Allah, meninggikan kalimahNya dan daie.iii.Manhaj rabbani.iv.Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri.• FPI memerlukan prasarana yang mestidigembleng bersama.
 35. 35. HAKIKAT FPI1. Hakikat ketuhanan.2. Hakikat alam.3. Hakikat manusia.
 36. 36. Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAHMANUSIA ALAM
 37. 37. CIRI/SYARAT FPI1. Sesuai dengan roh Islam, akidah dan undang-undang Islam.2. Berkaitan dengan realiti masyarakat.3. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia.4. Bersifat universal didasari faktor sosial, budaya, spiritual, ekonomi dll.5. Bebas daripada sebarang percanggahan.6. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas
 38. 38. PERANAN GURU DALAM ISLAM
 39. 39. Penyampai Ilmu Pengetahuan• Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran, teknik dan kaedah mengajar yang sesuai.• Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala.• Penyampaian ilmu mengikut silibus, meluaskan maklumat yang ada, menggalak murid cari maklumat baru, dll.• Guru perlu mengajar murid bijak belajar. –kesan tabiat membaca, minat, budaya dll.
 40. 40. Perancang & Pengurus Pembelajaran• Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah, perlu ada rancangan tahunan, bulanan, mingguan dan harian.• Aktiviti luar perlu perancangan rapi. – alat, BBM, kemudahan asas dll.• Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid.• Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid.
 41. 41. Pengembang & Pengukuh Kemahiran• Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir, penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. – how & why.• Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. –rentasan matapelajaran.• Bimbingan hendaklah secara berterusan.
 42. 42. Samb.• Pembentuk akhlak.• Pembimbing dan kaunselor.• Contoh teladan atau model.• Pelajar dan pembina budaya ilmu.• Penghubung dalam masayarakat.• Penyelidik dan penilai.
 43. 43. KONSEP 6M
 44. 44. • Bukan suatu yang asing. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977.• Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.• 6M – - mudarris. - muaddib. - murabbi. - mursyid. - muallim. - muballigh.
 45. 45. MUDARRIS
 46. 46. • Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – - ciri-ciri peribadi yang dimiliki. - kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. - kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. - mempunyai kepakaran, kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.
 47. 47. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allahberikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat sertapangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakankepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadiorang-orang yang menyembahku denganmeninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi(sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadiorang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembahAllah Taala - dengan ilmu dan amal yang sempurna),kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu,dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Ali –Imran : 79
 48. 48. Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayatketerangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara,untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supayamereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan)berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orang-orang lain) ", dan supaya kami menerangkan (Al-Quran) itu kepada orang-orang yang (mahu)mengetahui. Al- An,am : 105
 49. 49. MUADDIB
 50. 50. • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh, mendidik, membentuk, membimbing, menanam, menyuci, menitis dan menyuburkan akhlak mulia, disiplin, tingkahlaku, sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid.• Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT.• Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh
 51. 51. MURABBI
 52. 52. • Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi, membangun jatidiri dan intergriti, memacu minda, mencurahkan kasih sayang, mendidik, mengajar, menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.
 53. 53. • Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani, rohani, emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.
 54. 54. Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atautambahan yang kamu berikan, supaya bertambahkembangnya dalam pusingan harta manusia maka iatidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidakmendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatupemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuanmengharapkan keredaan Allah semata-mata, makamereka yang melakukannya itulah orang-orang yangberoleh pahala berganda-ganda. Al-Rum : 39
 55. 55. Dan hendaklah engkau merendah diri kepadakeduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu,dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata):"Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada merekaberdua sebagaimana mereka telah mencurahkankasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasakecil.“ Al-Isra’ : 24
 56. 56. MU’ALLIM
 57. 57. • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu, mengajar, memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat, disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan, latihan, amali, latihtubi, arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang.• Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh.
 58. 58. Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) makasembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan,kemudian apabila kamu telah aman sentosa, makahendaklah kamu mengingati Allah (denganmengerjakan sembahyang secara yang lebihsempurna), sebagaimana Allah telah mengajar kamuapa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah : 239
 59. 59. Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segalanama benda-benda dan gunanya, kemudianditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman:"Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda inisemuanya jika kamu golongan yang benar". Al-Baqarah :31
 60. 60. MURSYID
 61. 61. • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga, menasihati, mangarah, membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.• Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.
 62. 62. `Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalukami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kaliakan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhankami. Al-Jin : 2
 63. 63. MUBALLIGH
 64. 64. • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan, keluwesan (murunah), kesederhanaan, kesempurnaan, kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya.• Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar.
 65. 65. HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM
 66. 66. 1. Guru sebagai pengajar, pembimbing, penilai, pemudahcara.2. Guru sebagai agen perubahan.3. Guru sebagai pemimpin masyarakat.4. Guru sebagai kaunselor.5. Guru sebagai agen sosialisasi
 67. 67. 1. Menyayangi pelajar.2. Meneladani Rasulullah saw.3. Sentiasa menasihati murid.4. Menjaga disiplin murid.5. Memahami teknik dan kaedah pengajaran.6. Suka subjek yang diajar.7. Mengamalkan ilmu yang diajar.8. Menerapkan didikan agama.9. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik.10.Memberi semangat dan perangsang kepada murid.
 68. 68. PERANAN DANTANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM
 69. 69. 1. Peranan guru agama terhadap murid- murid.2. Peranan guru agama dalam sesi p & p.3. Peranan guru menanamkan keagamaan.4. Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 70. 70. 1. Tanggungjawab terhadap pelajar.2. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan.
 71. 71. RUMUSAN
 72. 72. SESI PERBINCANGAN
 73. 73. LEMBARAN KERJA
 74. 74. Bincangkan bersama rakan anda perkara-perkara berikut:3.Jelaskan perbezaan antara falsafahpendidikan tradisional dan moden Barat.Sertakan grafik4.Bincangkan perbandingan antara falsafahpendidikan Islam, Timur dan Barat. Ulasandalam bentuk grafik.

×