Basics om sociala medier

521 views

Published on

Basics om användning av sociala medier riktat till restaurang- och turismbranscherna

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Anknytning till företagets webbsida viktig – findus on facebookGe dina kunder ett mervärde de inte har annars via facebook, mer om produkterna, tjänsterna osvTävlingar och aktiviteter engagerarCoca cola-exemplet, killarna som skapade en fb-sida bara för att de gillade, cc lät dem behålla sidan och uppmuntrade
 • Anknytning till företagets webbsida viktig – findus on facebookGe dina kunder ett mervärde de inte har annars via facebook, mer om produkterna, tjänsterna osvTävlingar och aktiviteter engagerarCoca cola-exemplet, killarna som skapade en fb-sida bara för att de gillade, cc lät dem behålla sidan och uppmuntrade
 • Basics om sociala medier

  1. 1. Jonas Forth, planerare<br />Hasse Eriksson, utvecklingsplanerare<br />Lasse Norrgård, programchef, ombudsman för Diges<br />
  2. 2. MediaCity är en friståendeenhetvid Åbo Akademi<br />Spetsområden<br /><ul><li>formatutveckling
  3. 3. testningavinnehåll
  4. 4. produktionstjänster
  5. 5. Forskning</li></ul>Tretyperavverksamhet<br /><ul><li>kommersiellverksamhet
  6. 6. utvecklingsverksamhet
  7. 7. akademiskforskning</li></li></ul><li>Dagens agenda<br />Tid: tisdag 25.5.2010 kl 14.00 – 17.30<br />Allmän genomgång av sociala medier och kommunikation<br />Begreppen, möjligheterna och utmaningarna<br />Cases<br />2. Branding<br />Begreppen, identifiering av företagets styrkeområden och virtuell profilering<br />Cases<br /> <br />Paus<br /> <br />3. Marknadsföring i Facebook<br />Facebooks funktioner, systemering och marknadsföring<br />Cases<br />4. Diskussion<br />Önskemål om kommande evenemang<br />Tips för vidare utveckling<br />
  8. 8. En introduktion<br />
  9. 9. Vad ärsociala medier?<br />“Social Media is the process of using interactive web-based tools to create and share information in order to establish community engagement online and off.”<br /> Horn Group 2007<br />
  10. 10. Vad är sociala medier?<br />De socialamedier (applikationer) somfinnsidagkandelas in i 15 olikagrupper:<br />Socialanätverksomfacebook, linkedin, MySpace, suomi 24, irc…<br />Publicering, t.ex. blogger.com, wordpress, wikipedia, joomla…<br />Fotodelningt.ex. Flickr, Picasa, Photobucket mm<br />Ljudt.ex. iTunes, Podbean, podcast mm<br />Video t.ex. Google video, YouTube mm<br />Mikrobloggingt.ex. Twitter mm.<br />Livecastingt.ex. Blogtalkradio, Live 365 mm<br />Virtuellavärldart.ex. Second Life<br />Spelt.ex. Halo3, World of Warcraft<br />Aggregators, hjälper dig attsamla, uppdateraochförvara information. Du kan se vadandrasägerom din produktellertjänst. Ex. friend connect, google reader, iGoogle<br />RSS, ger dig uppdateringarpå de webbsidorellerbloggar du tyckerärviktigaattfölja ex. rss 2.0, FeedBurner<br />Sökmotorer, Google search, Yahoo!Search mm<br />Productivity applications: Google docs, Gmail, Google alerts, AOL…<br />Förmobiltelefoner: AOL Mobile, CallWave<br />Kommunikation (chat): iChat, Googlechat, Skype, msn<br />
  11. 11. Nätverk existerar överallt!<br />Hur många är registrerade Facebook/MySpace/LinkedIn-användare?<br />Hur många är länkade till någon annan person här i rummet?<br />Hur många är länkade till två eller fler personer i det här rummet?<br />
  12. 12. En bubbla?<br />
  13. 13. BRANDING<br />a.k.a.<br /> DEN SVÅRA KONSTEN ATT ATTRAHERA EXISTERANDE OCH KOMMANDE KUNDER OCH SEDAN HÅLLA DEM KVAR<br />
  14. 14. Vem har<br /><ul><li>Hemsida?
  15. 15. Facebook-profil?
  16. 16. Existerande nätverk?</li></li></ul><li>Don’t market, Help!<br />
  17. 17. You don’tneed to find your customers,<br />Theywillfind you<br />
  18. 18. There is no<br />quick fix<br />
  19. 19.
  20. 20. DET HANDLAR OM KOMMUNIKATION<br />(5 modeller)<br />
  21. 21. Marknadsföring<br />
  22. 22. Telemarketing eller <br />direkt marknadsföring<br />
  23. 23. Public Relations<br />
  24. 24. Reklam<br />
  25. 25. Branding<br />
  26. 26. Marknadsföringens historia<br />Massekonomi<br />(1920-1995)<br />Kundekonomi<br />(1996-2007)<br />Behovsekonomi<br />(2008-)<br />Sälj det som<br />tillverkas<br />Sälj det som<br />kundernaköper<br />Erbjud<br />kundlösningar<br />Antaletsåldaprodukter<br />Lönsamheten<br />Djupet i kundrelationen<br />
  27. 27. Branding - principer<br />IDENTIFIERA VÄRDET<br />DEFINIERA VÄRDET<br />IMPLEMENTERA VÄRDET<br />UPPRÄTTHÅLL VÄRDET<br />Segmenteradinakunder<br />Rikta in digpåvärdefullasegment<br />Skapavärdeförslag<br />Valideravärdeförslagen<br />Utvecklaerbjudanden<br />Tillgodosekundernasbehov i frågaomekonomiskt, upplevelsemässigtochemotionelltvärde.<br />Mätvärdet<br />Förbättrabehållningen<br />Ökakund-, produkt-ochkontopenetrationen.<br />Personifierakund-förhållandena<br />Förståkonkurrensen<br />Identifieramarknadstrender<br />Förståochkänndinakunder<br />Identiferamöjligheter<br />Kunddrivet<br />HITTA VÄX MÄT SKÖRDA <br />
  28. 28. Vad är ditt värde?<br />
  29. 29. Social media <br />stunts<br />http://www.facebook.com/pages/Jos-yhteisoon-liittyy-50000-fania-Ajan-minikaivurilla-Hangosta-Kuusamoon/113837205306858<br />
  30. 30. Fråga en <br />bibliotekarie<br />http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/parhaimmat<br />
  31. 31. Använd dig avexisterandeinfrastruktur<br />föratt<br />bygga<br />nya<br />tjänster<br />
  32. 32.
  33. 33.
  34. 34. Man kommerlångt med en liten budget <br />http://www.verkko-kampanja.fi/silja-line/1000/<br />
  35. 35. JONAS: Fri 09 Oct 00:08 Missed connecting flight by 3 min. #airbaltic most helpful company to date. Hotel, food and business class :)<br />AIR BALTIC: Fri 09 Oct 00:32 RT @Jonas_Forth: Missed connecting flight by 3 min. #airbaltic most helpful company to date. Hotel, food and business class :)<br />Satsapå<br />kundservice<br />
  36. 36. Varmedvetenomvaddinakundersäger<br />
  37. 37. Gördet du görbäst – nicha dig<br />http://www.youtube.com/watch?v=bPWfL8DiuX8&feature=related<br />http://tv.winelibrary.com/<br />
  38. 38. Du harintekontrollöverdittmeddelandelängre…<br />http://www.youtube.com/watch?v=LUz0kM1u_jk<br />
  39. 39. …ochvarmedvetenomriskerna<br />http://www.youtube.com/watch?v=OhBmWxQpedI&NR=1<br />http://www.youtube.com/watch?v=dem6eA7-A2I<br />
  40. 40. Endastkreativitetensombegränsning<br />Single-middagar, temaveckor, olikasortersdieterosv…<br />
  41. 41. Checklist<br />Se till attertföretagkanhittaspånätet<br /><ul><li>Använd de rättataggarna, sökordenochnamnsompassar in påertföretag
  42. 42. Google-optimeringavegnawebbsidor
  43. 43. Gördinakundermedvetnaomatt du finns I olikanätverk</li></ul>Registreraertföretagkonsekventpåallarelevantatjänster<br /><ul><li>Registrera Foursquare, Gowalla, Yelp.com, Urbanspoon.com och TripAdvisor.com
  44. 44. Be attkunderdelar med sig av en positivupplevelsepådessasajter
  45. 45. Events – Arrangeratillställningargenom Facebook, Twitter ochMeetup</li></ul>Upprätthållnätprofilerochför en konversation med era kunder<br /><ul><li>Twitter/Facebook – registrera en profilochsätt med adressen till allt material som du distrbuerarpånätet. Varaktivochförframgåvor, specialerbjudandenochkunngörelser via profilen. Använddetsomettverktygattlyssna till ochdiskutera med dinakunder. </li></li></ul><li>Checklist<br />Övrigaalternativförattuppdateradinakunderomvadsomärpågång<br /><ul><li> E-postlistor/SMS-listor – E-postaellerSMS:aettmånatligtnyhetsbrev med detsenaste, nyamenyalternativ, månadensreceptosv. Detgerocksåmöjlighetattfåkontakt med kunder I framtiden.
  46. 46. Bloggning – Bloggningärett bra sättattföra in kunderna I köketgenombakdörrenförattgedem en bildavföretaget. Dela med dig avrecept, skapa profiler på de anställdaosv.
  47. 47. YouTube – Inkorporera video is din nätstrategiochbjud med dem in I köketelleriföretagetsochråvaruleverantörernasvardag.
  48. 48. Flickr – Användfototjänsterföratt visa uppbilderfråntidigareevenemang, bakomscenernaellerbilderavmaträtter.
  49. 49. Socialakalendrar – Användsitersåsom Osterbotten.fi, events.vaasa.fi, upcoming.org eller eventful.com förattföraframkommandeevenemang
  50. 50. Monitorera
  51. 51. Google Alerts – En avmångawebbtjänster (men gratis), varsuppgiftdetärattmonitoreravadsomsägsomvissasökordiolikakanalerpånätet.</li></li></ul><li>
  52. 52. Facebook är störst<br />Drygt 460 miljoner användare varav hälften loggar in dagligen<br />1,7 miljoner användare i Finland<br />Statistik om Facebook i Finland<br />
  53. 53. Funktion <br />Filtrering av vänner, brands, appar<br />Dating Game<br />Ranking av vänner, innehåll, appar<br />
  54. 54. 5 framgångsfaktorer<br />Anknytning till andra plattformer<br />Företagets webbsida, andra sociala medier<br />Skapa en resurs<br />Ge dina kunder ett mervärde!<br />Erbjud dina kunder förmåner för att gilla (”like”)<br />Ge dem förmåner som engagerar och hjälper bygga communityn<br />Understöd och notera sådant som berör ditt brand<br />Låt dina kunder använda ditt brand så länge det ger positiv synlighet<br />En levande sida<br />Analysera kontinuerligt att sidan är ändamålsenlig och tidsenlig för din målgrupp<br />
  55. 55.
  56. 56. 5 framgångsfaktorer<br />Anknytning till andra plattformer<br />Företagets webbsida, andra sociala medier<br />Skapa en resurs<br />Ge dina kunder ett mervärde!<br />Erbjud dina kunder förmåner för att gilla (”like”)<br />Ge dem förmåner som engagerar och hjälper bygga communityn<br />Understöd och notera sådant som berör ditt brand<br />Låt dina kunder använda ditt brand så länge det ger positiv synlighet<br />En levande sida<br />Analysera kontinuerligt att sidan är ändamålsenlig och tidsenlig för din målgrupp<br />
  57. 57. Systemering<br /><ul><li>Profil, grupp eller sida? Community?
  58. 58. Facebook är tvåvägskommunikation, inte bara en traditionell reklamkanal
  59. 59. Vilket mervärde ger Facebook till dina kunder?
  60. 60. En Facebook-community är en otrolig resurs
  61. 61. Facebook-communityn behöver respons</li></li></ul><li>Inledningsvis<br />Profil, grupp eller sida? (Eller community?)<br />En person får bara ha en profil, profilerna är i princip personliga<br />Använd Facebooks guidning<br />Grupper används främst för upprop och ställningstaganden<br />Sidor är det vanligaste sättet att synliggöra ett företag<br />Det är lättare att föra dialog med en person än ett anonymt företag<br />
  62. 62. Facebook är interaktivitet<br />Kommunikationen på Facebook är tvåvägskommunikation, inte bara en traditionell reklamkanal<br />Kräver aktivitet, alltså tid och engagemang<br />Man kan få till en dialog med verkligt många människor – men man måste lära sig lyssna!<br />
  63. 63. Mervärde<br />För att det ska vara intressant att följa med ett företag på Facebook bör det ge ett mervärde<br />Antalet fans (personer som ”gillar”) är inte avgörande för framgång<br />T ex erbjudanden, tävlingar, applikationer, videon… – vad gillar din målgrupp?<br />
  64. 64. Dra nytta av communityn<br />Fansen (de som ”gillar”) vill vara med och kommunicera ditt varumärke!<br />De besitter stor kunskap som kan utnyttjas<br />Fråga communityn om råd då du skall utveckla nästa produkt! <br />
  65. 65. Visa uppskattning<br />Liksom alla som bidrar i en process behöver communityn visas uppskattning och uppmuntran – gärna personligt!<br />Dialog bör ses som långsiktig<br />
  66. 66. Skapa en sida för ditt företag<br />
  67. 67.
  68. 68. Tips <br />Det går att ha olika roller på Facebook – använd privacy settings, t ex gruppering av vänner i listor<br />Anknyt till andra sociala medier, t ex Twitter, Flicker, YouTube eller en blogg<br />Facebook bygger på aktivitet – är du aktiv är andra sannolikt det<br />Uppdatera din status regelbundet, följ med kommentarer och besvara dem<br />Skapa händelser<br />Man litar på andra människor mer än på företag<br />
  69. 69. Skapa listor av dina vänner!<br />
  70. 70. Skapa händelser– events!<br />
  71. 71. Två exempel på strategi<br />SM kampanj 3<br />– Någonting annat<br />Strategi 1: kort och upprepat<br />SM kampanj 2<br />– Uppföljare <br />SM kampanj 1<br />– Nyhet<br />Kontinuerlig uppföljning av sociala medier, samt analyser och mätningar<br />Strategi 2: långsiktig<br />
  72. 72.
  73. 73. Ett exempel på lyckad kampanj i sociala medier:SAAB<br />
  74. 74. Exempel på lyckad kampanj i sociala medier: IKEA<br />
  75. 75. Exempel på lyckad kampanj i sociala medier:Dagslivs(Stockholm)<br />

  ×