Doanh thu chi phi xdkqkd

2,304 views

Published on

http://baocaothuctapketoan.blogspot.com/

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doanh thu chi phi xdkqkd

  1. 1. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU-CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán doanh thu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.1.3 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.1.4 Nguyên tắc hạch toán 1.1.5 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ/có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1 Kế toán hàng bán bị trả lại 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 1.2.1.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.2.2 Kế toán chiết khấu bán hàng 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.2.2.3 Nguyên tắc hạch toán 1.2.2.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán 1.2.3.1 Khái niệm 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.2.3.3 Nguyên tắc hạch toán 1.2.3.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.3.3 Nguyên tắc hạch toán 1.3.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.4 Kế toán chi phí bán hàng 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.4.3 Nguyên tắc hạch toán
  2. 2. 1.4.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.5 Kế toán chi phí Quản lý doanh nghiệp 1.5.1 Khái niệm 1.5.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.5.3 Nguyên tắc hạch toán 1.5.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 1.6.1 Khái niệm 1.6.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.6.3 Nguyên tắc hạch toán 1.6.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 1.7.1 Khái niệm 1.7.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.7.3 Nguyên tắc hạch toán 1.7.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.8 Kế toán thu nhập khác 1.8.1 Khái niệm 1.8.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.8.3 Nguyên tắc hạch toán 1.8.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.9 Kế toán chi phí khác 1.9.1 Khái niệm 1.9.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.9.3 Nguyên tắc hạch toán 1.9.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.10 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.10.1 Khái niệm 1.10.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.10.3 Nguyên tắc hạch toán 1.10.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) 1.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.11.1 Khái niệm 1.11.2 Tài khoản sử dụng (không cần trình bày kết cấu) 1.11.3 Nguyên tắc hạch toán
  3. 3. 1.11.4 Hạch toán kế toán (trình bày Nợ có HOẶC vẽ sơ đồ) CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU-CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty - Tên công ty: - Địa chỉ: - Ngày thành lập: - Mã số thuế: (Chèn hình công ty hoặc logo công ty) - Vốn điều lệ: - Điện thoại: - Email, Website - Fax: - Giám đốc: 2.1.1 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty Tổ chức bộ máy quản lý công ty Trình bày và Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 2.1.3 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Trình bày và Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 2.1.5 Chế độ kế tóan và những chính sách kế toán áp dụng tại công ty  Chế độ kế toán áp dụng  Năm tài chính  Hình thức Kế toán áp dụng  Phương pháp kê khai  Phương pháp tính giá xuất kho  Phương pháp khấu hao  Các chính sách khác 2.2 Thực trạng về công tác Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 2.2.1 Kế toán doanh thu
  4. 4. 2.2.1.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.1.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) Mẫu ví dụ tham khảo (1) Ngày 24/06/2011 Công ty TNHH Minh Nhật có ký hợp đồng số 1853/06-10 NEOLI/NC nhập khẩu lô hàng văn phòng phẩm các loại bút thương hiệu UniBall và các loại dụng cụ dập ghim, dập số thương hiệu Max của Neoli Marketing Pte,Ltd trị giá 37,664.08 SGD, phương thức thanh toán TT, thuế 10%, mức thuế suất cho các loại hàng nhập khẩu từ 20%-25%, hàng về tại cảng Tân cảng –TP.HCM, Công ty đã lập tờ khai nhập khẩu hàng hóa số 58991 ngày 1/7/2011 ►Khi hàng về đến cảng, công ty tiến hành lập tờ khai hải quan, xác định các khoản thuế phải nộp, kế toán định khoản trên sổ kế toán đối với hàng nhập khẩu như sau: CHÖÙNG TÖØ SOÁ NGAØY NK00107 01/07/2011 PN00107 01/07/2011 PN00207 01/07/2011 DIEÃN GIAÛI Hàng mua NK theo Tờ khai số 58991 (1SGD=13.326VND) Thuế nhập khẩu phải nộp theo Tờ khai số 58991 Thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai số 58991 TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ SOÁ TIEÀN 1561 331 502.574.102 1561 33332 123.950.222 1332 13312 62.652.431 (2) Ngày 1/7/2011, công ty Minh Nhật chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu, kế toán định khoản trên sổ kế toán như sau: CHÖÙNG TÖØ SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ SOÁ TIEÀN Chi tiền mặt nộp thuế nhập PC00107 33332 1111 123.950.222 33312 01/07/2011 1111 62.652.431 khẩu Chi tiền mặt nộp thuế GTGT PC00207 01/07/2011 hàng nhập khẩu 2.2.1.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx
  5. 5. SỔ CHI TIẾT TK 33332 THUẾ NHẬP KHẨU PHẢI NỘP THÁNG 7/2011 CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI SOÁ (1) NGAØY (2) PN00107 01/07/2011 (3) Thuế nhập khẩu phải nộp theo Tờ khai số TK Ñ.Öù ng (4) SOÁ TIEÀN NÔÏ (5) COÙ (6) 123.950.222 1561 58991 Chi tiền mặt nộp thuế PC00107 01/07/2011 nhập khẩu TOÅNG COÄNG Soá dö ñaàu kyø Coäng soá phaùt sinh Soá dö cuoái kyø 1111 123.950.222 123.950.222 - 123.950.222 - 123.950.22 2 - 123.950.222 - 2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.2.2.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.2.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.2.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.3.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.3.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.3.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng 2.2.4.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.4.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….)
  6. 6. 2.2.4.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.5 Kế toán chi phí Quản lý doanh nghiệp 2.2.5.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.5.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.5.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 2.2.6.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.6.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.6.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 2.2.7.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.7.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.7.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.8 Kế toán thu nhập khác 2.2.8.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.8.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.8.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.9 Kế toán chi phí khác 2.2.9.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.9.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.9.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.10 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2.2.10.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.10.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….)
  7. 7. 2.2.10.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx 2.2.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.2.11.1 Quy trình công việc kế toán và lưu chuyển chứng từ 2.2.11.2 Một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (Trình bày một số nghiệp vụ cụ thể, sau đó Định khoản HOẶC trích dẫn bằng Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ….) 2.2.11.3 Sổ chi tiết tài khoản xxx CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Nhận xét chung 3.2 Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện …………………………. 3.3 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. • Nêu một số tình huống nảy sinh trong thời gian thực tập để minh chứng rằng cách học ở Trường khác với cách giải quyết, xử lý, quản lý…..tại nơi thực tập ? Phân tích vì sao có sự khác biệt trên để đưa ra ý kiến của mình ? • Để đạt được hiệu quả cao công việc được giao theo sinh viên cần chuẩn bị những gì ? 3.4 Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM (liên quan đến đề tài báo cáo)

×