Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình viễn thông

971 views

Published on

http://baocaothuctapketoan.blogspot.com/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình viễn thông

  1. 1. môc lôc LỜI MỞ ĐẦU ...................................................... Error! Bookmark not defined. PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ....................... Error! Bookmark not defined. 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần phát triển công trình viễn thông ......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanhError! Bookmark not defined. 1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống quản lý công tyError! Bookmark not defined. 1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công tyError! Bookmark not defined. 1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán..... Error! Bookmark not defined. 1.4.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty Error! Bookmark not defined. 1.4.2.1. Các chính sách kế toán chung công ty áp dụngError! Bookmark not defined. 1.4.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán ......... Error! Bookmark not defined. 1.4.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán ........ Error! Bookmark not defined. 1.4.2.4. Hệ thống sổ kế toán tại đơn vị ... Error! Bookmark not defined. 1.4.2.5. Hệ thống báo cáo tài chính ........ Error! Bookmark not defined. PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG ..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1. ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG .................................... Error! Bookmark not defined.
  2. 2. 2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất . Error! Bookmark not defined. 2.1.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất ............ Error! Bookmark not defined. 2.1.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Error! Bookmark not defined. 2.1.2 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Phương pháp hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất ........... Error! Bookmark not defined. 2.2. TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNGError! Bookmark not defined. 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếpError! Bookmark not defined. 2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếpError! Bookmark not defined. 2.2.2.2 Phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếpError! Bookmark not defined. 2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Error! Bookmark not defined. 2.2.3.1 Nội dung chi phí sử dụng máy thi côngError! Bookmark not defined. 2.2.3.2 Phương pháp kế toán chi phí sử dụng máy thi công ............. Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung .......... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.1 Nội dung chi phí sản xuất chung . Error! Bookmark not defined. 2.2.4.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chungError! Bookmark not defined.
  3. 3. 2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn Xí nghiệpError! Bookmark not defined. 2.2.6. Thực trạng kế toán giá thành tại Xí nghiệpError! Bookmark not defined. 2.2.6.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thànhError! Bookmark not defined. 2.2.6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳError! Bookmark not defined. PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG ........................... Error! Bookmark not defined. 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYError! Bookmark not defined. 3.1.1. Ưu điểm.............................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán .............. Error! Bookmark not defined. 3.1.1.2. Hệ thống chứng từ và hình thức sổ kế toánError! Bookmark not defined. 3.1.1.3. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmError! Bookmark not defined. 3.1.2. Những tồn tại chủ yếu ........................ Error! Bookmark not defined. 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMError! Bookmark not Bookmark not Bookmark not defined. 3.2.1. Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từError! defined. 3.2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chungError! defined.
  4. 4. 3.2.3. Hoàn thiện phương pháp kế toán các khoản giảm chi phí ......... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .......................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................... Error! Bookmark not defined.

×