Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Педагогічний досвід Т.І.Балагури, Героя України.

9,602 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Педагогічний досвід Т.І.Балагури, Героя України.

 1. 1. З ужинку творчого філолога Педагогічний досвід Тетяни Іванівни Балагури , Героя України, учителя-методиста української мови та літератури Майстер-клас
 2. 2. Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. Котляревського вул. Шевченка,14, м. Полтава, 36011
 3. 3. Основні скрижалі педагогічного досвіду Тетяни Іванівни Балагури: - розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості; - комунікативний підхід до вивчення мови(практична комунікація) методом інтенсиву; - вивчення мови за методикою укрупненого структурування.
 4. 4. Головні ознаки мовної особистості: <ul><li>національно свідоме ставлення до мови й мовлення; </li></ul><ul><li>уміння виразно, зрозуміло, логічно висловити власну думку, маючи чималий лексичний запас; </li></ul><ul><li>- досконале володіння словом в усій його багатогранності, уміння користуватися ним у різноманітних ситуація спілкування; </li></ul><ul><li>чутливість до слова, здатність відчувати й розуміти всі відтінки його значень, красу й образність; </li></ul><ul><li>наявність інтелекту й ерудиції; </li></ul><ul><li>розвиток емоційно-естетичного сприйняття рідної мови; </li></ul><ul><li>бажання засвоювати її безмежні багатства. </li></ul>
 5. 5. Творчі кредо: <ul><li>усі діти талановиті; </li></ul><ul><li>свою обдарованість має право виявляти кожен; </li></ul><ul><li>розвивати, удосконалювати творчі здібності треба в системі; </li></ul><ul><li>навчити, допомогти, виростити може той, хто сам знає, проте все одно вчиться (“ Semper tiro “ ) , а вчитися можна й у власних учнів. </li></ul>
 6. 6. Українська мова Комунікативний курс Автори: Балагура Т.І. Гринь І.М. Митченюк В.І. Ямбих Г.П.
 7. 7. 1.Знайомство, 2.Інтер ' єр. Житло. 3.У ресторані. Хліб-сіль на столі. 4.Здоров ' я . Спорт. 5.Світогляд українців, вірування, свята. 6.Полтава. Екскурсія містом. Пам ' ятки історії. 7.Мистецтво. Культура. 8.Природа, Рослинний і тваринний світ. Погода. 9.Промисловість. Сільське господарство. Вибір професії. 10.Людина. Взаємини. Український менталітет. Теми полілогів:
 8. 8. Етапи подачі полілогу: + активізація уваги учнів, пояснення ситуації, опис місця та учасників подій; + репрезентація тексту; + лексико-граматичний коментар; + “активний сеанс” (учні озвучують свої ролі, розігрують ситуацію полілогу); + “музичний сеанс” (виконання певних видів робіт на музичному тлі); + “творчий сеанс”.
 9. 9. Головні форми роботи на уроках інтенсиву: <ul><li>робота в парах, складання та розігрування діалогів; </li></ul><ul><li>робота в групах; </li></ul><ul><li>вирішення комунікативного завдання колективно; </li></ul><ul><li>змагання між командами; </li></ul><ul><li>питання-відповідь учнів один до одного; </li></ul><ul><li>переказ прочитаних та почутих текстів; </li></ul><ul><li>уведення певних лексем у тексті; </li></ul><ul><li>переклад текстів з російської, білоруської, польської мов; редагування; </li></ul><ul><li>складання міні-реклам; </li></ul><ul><li>вивчення напам ' ять лексем, фразеологізмів, афоризмів, прислів ' їв, приказок, пісень тощо; </li></ul><ul><li>добір епітетів, синонімів, антонімів фразеологізмів тощо; </li></ul><ul><li>складання розповідей, творів на основі асоціацій; </li></ul><ul><li>інсценізація; </li></ul><ul><li>обігравання усмішок, комічних ситуацій; </li></ul><ul><li>лексичні та граматичні ігри тощо. </li></ul>
 10. 10. Полтава. Екскурсія містом. Пам ' ятки історії <ul><li>напишіть оду рідному місту; </li></ul><ul><li>розкажіть історію вулиці, на якій живете; </li></ul><ul><li>- репрезентуйте вироби полтавців; </li></ul><ul><li>розіграйте ситуацію, як дістатися до певного об ' єкту в місті; </li></ul><ul><li>проведіть уявну екскурсію певним маршрутом Полтави; </li></ul><ul><li>складіть полілог про музеї міста; </li></ul><ul><li>дослідіть старовинні назви вулиць; </li></ul><ul><li>створіть презентацію улюблених куточків рідного міста; </li></ul><ul><li>назвіть вулиці, якими ви прямуєте до ліцею; </li></ul><ul><li>складіть каталог пам‘ятників і пам'яток історичного центру Полтави; </li></ul><ul><li>перекладіть текст українською мовою; </li></ul><ul><li>познайомте туриста з рідним містом; </li></ul><ul><li>розкажіть (складіть) легенду чи переказ про Полтаву; </li></ul><ul><li>напишіть освідчення в любові рідній Полтаві. </li></ul>
 11. 11. Види творчих робіт <ul><li>твір-загадка; </li></ul><ul><li>твір-розповідь; </li></ul><ul><li>твір-фантазія; </li></ul><ul><li>твір-питання; </li></ul><ul><li>твір-підказка; </li></ul><ul><li>твір-лист; </li></ul><ul><li>твір-погляд; </li></ul><ul><li>твір на одну букву; </li></ul><ul><li>твір анафоричний; </li></ul><ul><li>твір метафоричний; </li></ul><ul><li>твір гіперболічний; </li></ul><ul><li>твір епіфоричний </li></ul><ul><li>твір за поданим початком; </li></ul><ul><li>твір за поданим кінцем; </li></ul><ul><li>твір за ”скелетом” </li></ul><ul><li>твір з обрамленням; </li></ul><ul><li>твір з продовженням; </li></ul><ul><li>твір за фразою; </li></ul><ul><li>твір за сентенцією; </li></ul><ul><li>твір за ключем; </li></ul><ul><li>твір за асоціацією; </li></ul><ul><li>твір за синонімічним рядом; </li></ul><ul><li>твір за паронімами; </li></ul><ul><li>твір за омонімами; </li></ul><ul><li>твір комічний; </li></ul><ul><li>твір-натяк; </li></ul><ul><li>твір-питання; </li></ul><ul><li>твір-вінегрет. </li></ul>
 12. 12. Теми творчих робіт: “ Сліди на снігу” “ Сліди на воді” “ Сліди в повітрі” “ Жовта пляма на білому” “ Лист до підручника” “ Сповідь ганчірки” “ Усі вертають до…” “ Моя Полтава на тебе схожа” “ А одного разу…” “ Хочу запитати…” “ Стежина до Батьківщини” “ А варто було б…” “ Здивоване око” “ Можу й мушу” “ Хочу й треба” “ Ой” “ Ага” “ А..” “ Де?” “ Тощо…” “ Мій берег Дитинства”
 13. 13. «Синтаксичне реле». Побудувати текст, у якому треба використати різні за будовою речення в певному порядку. «Фразеологічне олів’є». За поданими 5-6 фразеологізмами створити міні-текст (за темою чи на вільну тему). «Синонімічне кольє». Створити текст, увівши в нього ряд чи два синонімів. «Антонімічне рандеву». За даними парами антонімів створити твір-мініатюру з антитезою. «Чия черга чергуватися?» Знайти в тексті слова, у яких можливе чи наявне чергування звуків; підібрати форми слів чи спільнокореневі лексеми, щоб довести можливість чергування звуків. «Пароніми не пара». За допомогою висловлення довести думку, що пароніми – різні за значенням слова. Види творчих завдань
 14. 14. «Кличе кличний». Виправити помилки у використанні кличного відмінка, поставити слова, вирази в кличному відмінку, створити послання; увести в речення різні види звертань, написати лист (сусіду, літературному героєві, предмету тощо). «Архаїчні реверанси». Знайти замінники архаїзмам, написати два твори-мініатюри з використанням архаїзмів та їхніх синонімів; стилізувати текст під старовину. «Відродження історизмів». Знайти в тексті історизми, з’ясувати їхнє значення та відродити для сучасників; скласти речення , використавши історизми як неологізми. «Фонетичний кошик». З’ясувати в слові звуки, фонеми; замінити їх так, щоб утворилося інше слово; знайти уподібнення, чергування; створити асонанс, алітерацію тощо.
 15. 15. Види творчих робіт <ul><li>«Альтернатива: велика чи мала». Вибрати правильне написання, витлумачити його, скласти речення зі словами, у яких допущено помилки; підібрати приклади альтернативного написання. </li></ul><ul><li>«Морфемне рівняння». За морфемною схемою відтворити слово, оживити схему; придумати власні визначення морфемам. </li></ul><ul><li>«Разом/окремо/через дефіс». Вибрати правильне написання, пояснити вибір; підібрати аналогічні приклади. </li></ul><ul><li>«Най-най-най». Утворити ступені порівняння прикметників та прислівників, виправити помилки при творенні; редагувати текст. </li></ul><ul><li>«Добудуй будинок». Ускладнити речення, зробити повним/неповним, поширеним/непоширеним, простим, складним тощо. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>«Прямої мови діалог». Створити речення з прямою мовою чи діалогом, трансформувати їх, відтворити за схемами чи накреслити схеми; створити діалог без слів; сформулювати правила діалогу. </li></ul><ul><li>«Нотую й цитую». Скласти текст, увівши в нього цитати (віршовані, прозові) різними способами; підібрати до тексту епіграф, який би відповідав темі, ідеї. </li></ul><ul><li>«Стилістична валіза». Написати твір-мініатюру на задану тему в різних стилях мовлення; поєднати в тексті різні стилі; трансформувати текст з одного стилю в інший. </li></ul><ul><li>«Словесне намисто». За даним набором на перший погляд нічим не поєднаних слів створити твір-мініатюру. </li></ul><ul><li>«Правописне лото». Виготовлення карток з орфограмами, граматичними помилками для виправлення власних помилок та запам’ятовування складних випадків правопису та слововживання. </li></ul>
 17. 17. Зошит “ позичених ” думок Книга Слово Людина Книги – морська глибина… І. Франко (український поет) Тема – скриня з майном. Слово – ключ од тої скрині. А майно в скрині має бути своє, а не чуже. Р.Гамзатов (дагестанський поет) Захочеш – і будеш. В людині, затям, Лежить нерозгадана сила. Олег Ольжич (укр. поет. сер. ХХ ст.) 1. 2. 3. Тема Цитата №
 18. 18. “ Правописне лото ” / отаман / / отаман споконвіку (з,с)/по/кон/віку колективу кол(е,и)ктив(у,а) Р.в.од. темно-синій темно/синій вулиця Ярославів Вал вулиця (Я,я)рославів (В,в)ал жовтогарячий жовто/гар( ‘) ячий Ластівчине гніздо (Л,л)астівчине гніздо пам'ятка арх. Левада (Л,л)(е,и)вада мікрорайон розіп'яти розіп(‘)яти левада л(е,и)вада суєти суєта Р.в.одн . левада л..вада
 19. 19. Києва Київа або Києва? по-моєму по/мо(є,ї)му найвищий самий високий уперше (у,в)перше Ватт (В,в)ат(т) прізвище проїзний проїз(д)ний ват (В,в)ат(т) фіз. величина протягом години на протязі години грам. помилка вгорі вікно в/горі пюпітр п( ' ) юпітр книжковий книжковий або книжний (магазин) ? кістлявий кіс(т)лявий
 20. 20. Пошуки уроку літератури: - урок-диспут : “Моя душа – це храм чи купа цегли?”; - урок-семінар: “Тематична різноманітність художньої спадщини українських “неокласиків”; - урок-концерт: “Пісня – крило поезії” (за творчістю українських поетів-піснярів); - урок з елементами інсценізації: учні від першої особи характеризують образ, використовуючи елементи костюмів, декорацій тощо; - урок-есе: учні, не претендуючи на всебічне охоплення питання, викладають свої враження, асоціації, роздуми; аргументовані висновки, як правило, не виводяться, крапка не ставиться, бо кожен може продовжити роздум твором, віршем, прозовою замальовкою тощо; - урок-пам’ять: присвячений пам’ятній даті в літературі чи історії; - урок гармонії з природою; - урок-розмова з мистецтвом: учні вчаться розуміти не лише літературу, а й інші види мистецтва – живопис, музику, архітектуру, складають компаративну характеристику епохи, стилю, образу); - урок-сентенція: за філософською думкою вибудовуємо авторське бачення проблеми й співставляємо з власним; міркуємо над вічними питаннями людства.
 21. 21. Урок літератури Види творчих завдань: «Малюю словом, пензлем, думкою, мелодією». Створення роздумів, характеристик на основі прочитаного, почутого, з’ясованого. «Компаративний аналіз». Зіставляємо образ художній, історичний, мистецький, публіцистичний. «Репрезентую погляд (думку, стиль, творчість, момент тощо)». Учнівські презентації на літературні та мистецькі теми. «Опорна схема (таблиця, конспект)». Учні самостійно створюють опорні матеріали для кращого сприйняття й розуміння теми. «Малюнок-асоціація», «Схема-асоціація», де учні викладають власні враження й думки від прочитаного, від сприйняття образу в малюнках, схемах, графіках, діаграмах, використовуючи певну кольорову гаму.
 22. 22. <ul><li>«Добудовую твір», «Стаю співавтором». Діти мають завдання написати пролог, епілог, додати пейзаж, портрет, ліричний відступ, філософський роздум тощо до твору письменника. </li></ul><ul><li>«З епохи в епоху». Учні мають завдання адаптувати героя в нашому часі, з’ясувати актуальність поставлених автором проблем. </li></ul><ul><li>«Вчуся бути сценаристом, режисером». Складання сценарію фільму з поетапним виділенням епізодів, кадрів, музичного та текстового оформлення. </li></ul><ul><li>«Палітра вражень». Фарбами чи словами учні створюють палітру кольорів, які домінують у творі чи його певному уривку. </li></ul>
 23. 23. Опорна схема (таблиця, конспект) Малюнок-асоціація Схема-асоціація
 24. 24. Образна характеристика твору <ul><li>образ-мить; </li></ul><ul><li>образ-совість; </li></ul><ul><li>образ-колір; </li></ul><ul><li>образ-таїна; </li></ul><ul><li>образ-звук; </li></ul><ul><li>образ-гармонія; </li></ul><ul><li>образ-емоція; </li></ul><ul><li>образ-настрій; </li></ul><ul><li>образ-світлофор; </li></ul><ul><li>образ-лінія; </li></ul><ul><li>образ-мука; </li></ul><ul><li>образ-діалог; </li></ul><ul><li>образ-протиріччя; </li></ul><ul><li>образ-символ; </li></ul><ul><li>образ-ключ; </li></ul><ul><li>образ-асоціація; </li></ul><ul><li>образ-сентенція; </li></ul><ul><li>образ-янгол; </li></ul><ul><li>образ-ідеал; </li></ul><ul><li>образ-підказка; </li></ul><ul><li>образ-тривога; </li></ul><ul><li>образ-знак; </li></ul><ul><li>образ-печаль; </li></ul><ul><li>образ-радість; </li></ul><ul><li>образ-тінь. </li></ul>
 25. 25. Літературна студія “Перевесло” Існує 10 років, має 29 авторських збірок, щороку звітує перед рідним ліцеєм. Перемоги: Міжнародний конкурс юних поетів, прозаїків, митців, фото, малюнку, авторські пісні та сценічного мистецтва “ Рекітське сузір ‘я ”; Міжнародний конкурс “Українська мова - мова єднання” (Одеса, 2010); Міжнародний конкурс “Посміхнемось щиро Вишні”(Полтава); Обласний конкурс Полтавського літературного музею І.Котляревського “ Голоси Енеєвих нащадків ”(2004-2010рр.); “ Коли плачуть тюльпани ”(2010); “ Створимо разом планету Добра ” (2010 рр.).
 26. 26. Літературна студія “ Перевесло” Наші твори друкували: <ul><li>журнал ”Дніпро”; </li></ul><ul><li>журнали “Діє-слово”;”Колізей” </li></ul><ul><li>газети “Сузір ‘ я” , “Полтавський вісник”; </li></ul><ul><li>збірка “Сто молодих поетів України” (Київ, 2006). </li></ul>Наші твори звучали: <ul><li>у програмах “Кольоровий світ” та “Школяда” </li></ul><ul><li>Національного радіо ( м.Київ); </li></ul><ul><li>-у програмі “Слово про слово” (обласне радіо). </li></ul>
 27. 27. Публікації <ul><li>49 публікацій в фахових та різнорівневих журналах та газетах; </li></ul><ul><li>статті, надруковані в книгах досліджень, посібники; </li></ul><ul><li>рецензії на шкільні підручники та посібники; </li></ul><ul><li>уклала 5 посібників: </li></ul><ul><ul><li>Українська мова. Комунікативний курс / У співавторстві. – Полтава, 2005. </li></ul></ul><ul><ul><li>Українська мова: Основи орфографії. – Полтава, 2005. </li></ul></ul><ul><ul><li>Semper tiro ( “ З ужинку творчого вчителя ”). – Полтава, 2006. </li></ul></ul><ul><ul><li>Рідна мова. Види контролю/ У співавторстві з Гринь І. М. – Полтава, 2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Мудрість, карбована в слові: Збірник афоризмів. – Полтава, 2006. </li></ul></ul>
 28. 28. Обмін досвідом <ul><li>Всеукраїнський семінар Чернігівські зустрічі”(липень 2009р.); </li></ul><ul><li>Міжнародні зустрічі з учителями Сумської, Харківської, Кіровоградської областей (2008 – 2011 роки); </li></ul><ul><li>Диканька ( жовтень 2009р.); </li></ul><ul><li>Решетилівка ( березень 2010р.); </li></ul><ul><li>Миргород (жовтень 2010р.); </li></ul><ul><li>виступи в ПОІПОПП перед учителями міста та області. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Інсценізація </li></ul>
 30. 30. Інтенсив

×