Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

іАвторська педтехнологія. Евтристичні методи вивчення орфографії.

5,652 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

іАвторська педтехнологія. Евтристичні методи вивчення орфографії.

 1. 1. Чи потрібна “еврика” на уроках української мови ?!
 2. 2. Авторська педтехнологія <ul><li>Евристичні методи вивчення орфографії </li></ul><ul><li>Адреса досвіду: </li></ul><ul><li>Кременчуцька гімназія № 6 </li></ul><ul><li>учитель української мови й </li></ul><ul><li>літератури </li></ul><ul><li>Каткова Ірина Борисівна </li></ul>
 3. 3. Майстер-клас 2007 р.
 4. 4. ПЕРШІ КРОКИ ВИЗНАННЯ… <ul><li>Стаття “ Чи потрібна “еврика” </li></ul><ul><li>на уроках української мови” </li></ul><ul><li>2003 р. </li></ul><ul><li>Коваленко О.П. – </li></ul><ul><li>методист з української мови </li></ul><ul><li>та літератури ПОІППО </li></ul><ul><li>Бордюг Л.В. – </li></ul><ul><li>методист з української мови </li></ul><ul><li>й літератури КМНМЦ </li></ul>
 5. 5. 2006 рік Участь у роботі Міжрегіональної експериментальної творчої групи вчителів української мови й літератури Полтавської, Сумської, Харківської областей.
 6. 6. 2006 р. Педтехнологію визнано
 7. 7. Еврика – це просто ! Результат – це важливо !
 8. 8. Перший раз у 5 клас…
 9. 9. Де шукати ? Як шукати ?
 10. 10. СЕКРЕТИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАПАМ ’ ЯТОВУВАННЯ у 22 рази 15-30 хв 50% 30-35% Повторення – мати навчання
 11. 11. “ Три кити” ефективного запам ’ ятовування ЗОРОВА пам ’ ять СЛУХОВА пам ’ ять ДІЯЛЬНІСНА ДІЯЛЬНІСНА пам ’ ять
 12. 12. Ви ще й досі вчите слова напам ’ ять? Тоді ми йдемо до Вас! ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ
 13. 13. ДЕЩО З ІСТОРІЇ ВІДКРИТТЯ… Л е в на л е ваді
 14. 14. “ Е в р и к а ! ” ЛЕВ НА ЛЕВ АДІ МЕД АЛЬ ЗА МЕД ЧЕК АЮ ЧЕК “ КИШ “ З КИШ ЕНІ ДЕ П ’ Є ДЕ СТАЛ? ДЕ ДЕ РЖАВА ? ДЕ ДЕ ПУТАТ ?
 15. 15. Еврист ичні методи вивчення орфографії <ul><li>Асоціативні пари як ефективний спосіб </li></ul><ul><li>запам ’ ятовування словникових слів. </li></ul><ul><li>Методика жестової підтримки . </li></ul><ul><li>Опорні конспекти. Методика їх створення. </li></ul><ul><li>Ілюстративні таблиці евристичного </li></ul><ul><li>характеру </li></ul>
 16. 16. Переваги технології <ul><li>Підвищення орфографічної грамотності учнів. </li></ul><ul><li>Значне збільшення обсягу матеріалу, який вивчається за одиницю часу. </li></ul><ul><li>Подолання труднощів процесу засвоєння. </li></ul><ul><li>Учень – активний учасник навчального процесу. </li></ul>
 17. 17. А С О Ц І А Т И В Н І П А Р И <ul><li>Ненаголошені голосні е, и </li></ul><ul><li>в коренях слів, що не </li></ul><ul><li>перевіряються наголосом </li></ul><ul><li>Уподібнення приголосних звуків </li></ul>
 18. 18. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? <ul><li>Словосполучення або речення. </li></ul><ul><li>Принцип дії: </li></ul><ul><li>Сумнівний голосний у </li></ul><ul><li>слові-відповіднику повинен бути </li></ul><ul><li>під наголосом. </li></ul><ul><li>Із приголосного , що уподібнюється, </li></ul><ul><li>починатиметься асоціативний </li></ul><ul><li>відповідник. </li></ul>
 19. 19. Е К С П Е Р И М Е Н Т -> Е - Е - И г…рой ж…тон кор…дор гор…зонт ч…мпіон р и ф р и ба Ж е ня ч е мний кор и да ц е г е рб
 20. 20. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ай…берг е..замен рю…зак фу…бол во…зал с иній К оля т урнір к аса р ука
 21. 21. Жестикуляційні схеми
 22. 22. ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…. З допомогою слів передається 7% інформації, з допомогою звукових засобів – 38%, міміки та жестів – 55% .
 23. 23. Непорозуміння на перехресті … США - “Усе добре!” Японія - гроші Німеччина - нуль
 24. 24. Жести - ілюстратори Жест, який означає, що у слові відбувається спрощення : облас т ь - обласний чес т ь - чесний проїз д - проїзний пристрас т ь – пристрасний швидкіс т ь – швидкісний
 25. 25. СПРОЩЕННЯ НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ У СЛОВАХ ші стн адцять кі стл явий пе стл ивий хва стл ивий зап’я стн ий хворо стн як
 26. 26. Опорні конспекти з використанням знаків-символів
 27. 27. Знаки-символи * - зверни увагу ** - запам ’ ятай *** - важлива інформація Н - нове у правописі В - складні випадки написання - винятки - спрощення - спрощення не відбувається
 28. 28. Опорний конспект з теми “Спрощення в групах приголосних” <ul><ul><li>В -> 1 + 3 + 2 = 6 + С </li></ul></ul>1 ші с т н адцять кі с т л явий 3 пе с т л ивий хва с т л ивий 2 зап’я с т н ий хворо с т н як контра с т н ий бала с т н ий С форпо с т н ий аванпо с т н ий компо с т н ий
 29. 29. ІЛЮСТРАТИВНІ ТАБЛИЦІ ЕВРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 30. 30. б,п,в,м,ф ’ я,ю,є,ї * МОР К ВЯ НИЙ *ДУ Х МЯ НИЙ *ТЬ МЯ НИЙ *МЕ Д ВЯ НИЙ Увага! Апостроф НЕ пишеться На * різд вя ному *с вя ті мавпа (*мав пя чий)пила c ік, *дз вя каючи *ц вя хом об склянку.
 31. 31. - Н – -н- шале н ий нежда н а скаже н ий жада н а навіже н ий довгожда н а
 32. 32. Чи потрібна “еврика” на уроках української мови?! <ul><li>Не лише потрібна, але й можлива ! </li></ul><ul><li>Якщо ви стомилися від </li></ul><ul><li>помилок, які допускають </li></ul><ul><li>Ваші учні, спробуйте новий </li></ul><ul><li>перевірений спосіб і </li></ul><ul><li>переконайтесь… </li></ul><ul><li>Це ключ до успіху! </li></ul>

×