Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

шкляр зоя романівна

98 views

Published on

Веприцька ЗОШ І-ІІІступенів, презентація вчителя історії та правознавства

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

шкляр зоя романівна

 1. 1. Веприцька загальноосвітня школаВеприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівІ-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзуімені Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича ВасютиСергія Трохимовича Васюти Шкляр Зоя РоманівнаШкляр Зоя Романівна 2017рік2017рік
 2. 2. Шкляр Зоя Романівна ПОСАДА І МІСЦЕ РОБОТИ Вчитель історії Веприцької ЗОШ ім. С.Т. Васюти (з 1998 року)
 3. 3. Шкляр Зоя РоманівнаШкляр Зоя Романівна Рік народження -1978; Освіта –вища, в 2001 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Педагогічний стаж -19 років; Категорія – вища;
 4. 4. Педагогічне кредоПедагогічне кредо Отримане – передай!
 5. 5. Методи роботиМетоди роботи Система методів навчання поділяється вчителькою на такі групи : - репродуктивні або відтворюючі; - реконструктивні або перетворюючі; - проблемні або творчі; - метод документації; - метод катехізації; - метод драматизації; - метод груповаго дослідження; - метод круглого столу; - еврестичний метод; - реферативний метод.
 6. 6. Стежиною від Незнання до ЗнаньСтежиною від Незнання до Знань Переправляю діток вже вісімнадцять роківПереправляю діток вже вісімнадцять років Вони ж кумедні, щирі без ваганьВони ж кумедні, щирі без вагань Довірливо ідуть в широкий світДовірливо ідуть в широкий світ У кожного із них – краплинка мого серця,У кожного із них – краплинка мого серця, Нехай їх береже вона,Нехай їх береже вона, Нехай добром для інших відгукнеться.Нехай добром для інших відгукнеться.
 7. 7. Вірую в добро, красу і розум.Вірую в добро, красу і розум. Саме тому несу добро на поріг рідноїСаме тому несу добро на поріг рідної школи і живий вогник пізнання.школи і живий вогник пізнання. Саме тому намагаюся зробити все,Саме тому намагаюся зробити все, щоб мій урок не давав дрімати думці,щоб мій урок не давав дрімати думці, збуджував уяву, розвивав відчуттязбуджував уяву, розвивав відчуття прекрасного, тренував пам’ять,прекрасного, тренував пам’ять, збагачував мову, готував дитину дозбагачував мову, готував дитину до активної життєвої позиції,активної життєвої позиції, самореалізації та разом з тим берігсамореалізації та разом з тим беріг здоров’я, плекав емоції, дарувавздоров’я, плекав емоції, дарував радість сьогодення в ім’ярадість сьогодення в ім’я майбутнього.майбутнього.
 8. 8. Методична проблема:Методична проблема: ““Нестандартні форми проведення уроків””
 9. 9. Вже багато років є керівником Веприцького -історико краєзнавчого .музею Активним учасником
 10. 10. Учні – мої помічники.Учні – мої помічники. Ми разом творимо наМи разом творимо на уроці, разом сумуємо зуроці, разом сумуємо з приводу невдач, разомприводу невдач, разом радіємо успіхам.радіємо успіхам.
 11. 11. Є головоюЄ головою профспілковогопрофспілкового комітету школикомітету школи
 12. 12. ”” У своїй роботі керуюсяУ своїй роботі керуюся такими словами:такими словами: ““Через сто років не будеЧерез сто років не буде мати значення в якомумати значення в якому будинку я жила, на якомубудинку я жила, на якому автомобілі їздила, якийавтомобілі їздила, який одяг носила. Але, можливо,одяг носила. Але, можливо, я зміню світ, впливаючия зміню світ, впливаючи сьогодні на життя дитинисьогодні на життя дитини
 13. 13. Співпрацюю зСпівпрацюю з психологічноюпсихологічною службоюслужбою школишколи
 14. 14. Всім творчогоВсім творчого натхнення танатхнення та успіхів ууспіхів у досягненнідосягненні поставленоїпоставленої мети!!!мети!!!

×