Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зно фізика

236 views

Published on

Презентація Педченко Н.М., вчитель фізики Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

зно фізика

 1. 1. Перспективи ЗНО з фізики-2017 Структура, форми та приклади завдань сертифікаційної роботи з фізики. Заповнення бланків відповідей. Підготовка до здачі ЗНО. ПедченкотН.М., Петрівсько-Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів
 2. 2. Характеристика структури та змісту ЗНО з фізики-2017 Зміст тесту визначається на основі програми ЗНО з фізики ( наказ МОН від 03.02.2016 року №77) Тривалість 180 хвилин. Тест складається з 34 завдань. Загальна характеристика сертифікаційної роботи з фізики ЗНО-2017р. аналогічна до 2016 р. У тесті відображено п'ять тематичних блоків. До тесту включено завдання трьох форм. Максимальна кількість тестових балів- 56. У тесті представлено розрахункові, експериментальні, якісні, графічні, комбіновані задачі з фізики.
 3. 3. У 2017 році ЗНО з фізики відбудеться 14 червня Про детальну інформацію про загальну характеристику сертифікаційної роботи з фізики та програму ЗНО можна ознайомитись на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти та Харківському РЦОЯО у розділі «Підготовка до ЗНО-2017»
 4. 4. Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань
 5. 5. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Максимальна кількість балів. Яку можна отримати, правильно відповівши на всі завдання- 20
 6. 6. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 21–24). Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар»)між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь- яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано. Максимальна кількість балів. Яку можна отримати, правильно відповівши на всі завдання- 16.
 7. 7. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25–34): – структуроване завдання (№ 25, 26) складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А; – неструктуроване завдання (№ 27–34) складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А. структуроване завдання: 0, 1 або 2 бали: 1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано; неструктуроване завдання: 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано. Максимальна кількість балів. Яку можна отримати, правильно відповівши на всі завдання- 20
 8. 8. Розглянемо приклади тестових завдань різної форми та правила заповнення бланка відповідей Завдання з вибором однієї правильної відповіді(0-1бал) Увага! Правильну відповідь до завдань 1-24 позначати тільки так Неправильну відповідь можна виправити, замалювавши попередню позначку та поставити нову. Всі записи робити чорною ручкою. А Б В Г 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ А Б В Г 5 Χ 6 Χ 7 Χ 8 Χ А Б В Г 9 Χ 10 Χ 11 Χ 12 Χ А Б В Г 17 Χ 18 Χ 19 Χ 20 Χ А Б В Г 13 Χ 14 Χ 15 Χ 16 Χ
 9. 9. Дано : F=6H t=2c V0=0м/c V=8м/c m-? F=ma m=F/a a= v−v0 t m= F∗t v−vo m=6*2/(8-0)=12/8=1,5 B: 1,5 кг
 10. 10. Ек = m𝑣2/2 𝑣= 𝑣0 –g t Ek= 𝑚 2 (𝑣0 –g t)2 = 𝑚 2 (𝑣0 2 - 2 𝑣0∗g t+(g t)2 )
 11. 11. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) А Б В Г Д 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ 21 А Б В Г Д 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ А Б В Г Д 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ А Б В Г Д 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ 22 23 24
 12. 12. Згадати потрібно закон Менделєєва- Клапейрона Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона), яке зв’язує макроскопічні стани системи даної маси газу при переході із стану 1 у стан2:
 13. 13. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (0,1,2 бали) (структуроване) 61 2
 14. 14. 2 2 11 1067,6 кг мH G    M R Для розв'язування даної задачі потрібно згадати закон Всесвітнього тяжіння та виразити формули прискорення та швидкості супутника на орбіті радіуса R. F=mg
 15. 15. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (0 або 2 бали)( неструктуроване)
 16. 16. Для розв'язування даної задачі потрібно згадати, як обраховується імпульс фотона та електрона. e V = ℎ λ𝑚𝑒 V = 6.6∗10−34 660∗10−9 ∗9∗ 10−31 = 1∗104 9 = 0.1(1) ∗ 104 (м/с) В: 1.1 км/с
 17. 17. Заповнення бланка відповідей.
 18. 18. Підготовка до ЗНО-2017  Тренувальне онлайн-тестування  Тести ЗНО минулих років  Пробне ЗНО 08.04.2017 Рекомендації щодо підготовки до ЗНО з фізики  Чітко вивчати означення фізичних величин  Аналізувати умову задачі  Числові розрахунки здійснювати за остаточною формулою розв'язання задачі в загальному вигляді  Проводити аналіз та оцінку вірогідності результатів  Особливу увагу приділяти графічним. Експериментальним завданням.
 19. 19. Пам'ятайте! Кожне слово в умові завдання, позначення на графіку, фотографії, схемі несуть важливу інформацію, потрібну для правильного розв'язування задач. А ще… не забудьте повторити табличку множення; правила розв'язання математичних рівнянь; правила побудови графіків.
 20. 20. Дякую за увагу!

×