Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ДОСВІД - це
ВЧИТЕЛЬ, який
дорого бере за свої
уроки, але ніхто
не вчить краще ніж
ВІН.
Мудрість древньої Греції
2014-
2015...
КАЛЕНДАРНЕ
планування
це розподіл у часі:
окремих тем із врахуванням
кількості годин, що
визначаються програмою на
кожну т...
2014-2015
Нормативно – правова основа складання календарно-
тематичного планування на 2014-2015 навчальний рік
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН...
1.4. КТП розробляє
вчитель.
1.5. КТП розглядають на
* засіданні методичних
об’єднань,
•обговорюють на засіданні
педагогічн...
Ступінь розробки календарно-
тематичного планування є
критерієм професіоналізму
вчителя
Завдання КТП:
1.Визначення місця
к...
СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Календарно – тематичний
план учителя передбачає
такі розділи:
титульний лист (...
ВИМОГИ ДО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Вимоги щодо оформлення
календарно – тематичного планування
1.Титульний лист ма...
У вступній частині плану необхідно вказати:
найменування навчального предмета ( математика);
мету вивчення курсу;
завдання...
Календарно – тематичне планування оформляють у
друкованій формі, обов’язково зазначають номер і
дату уроку, зміст(тему) ур...
МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № _____
МАІРУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
“ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВ...
Календарно – тематичне планування з математики складено відповідно до
“ Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Рекомендації щодо
роботи з програмою для 4 класу
класу
1. У Програмі не вказано послідовність вивчення
математичного зміст...
План уроку
Дата, клас, номер, тема , мета уроку з
конкретизацією його дидактичних завдань, зміст
матеріалу, який вивчаєтьс...
Корисні порадники щодо складання
поурочного планування
1. О. Я. Савченко Дидактика початкової школи. Київ “Грамота”,
2012
...
В древности люди учились для того,
чтобы совершенствовать себя.
Учитесь так, словно вы постоянно
ощущаете недостаток своих...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

вимоги до планування

1,651 views

Published on

З досвіду роботи вчителя

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

вимоги до планування

 1. 1. ДОСВІД - це ВЧИТЕЛЬ, який дорого бере за свої уроки, але ніхто не вчить краще ніж ВІН. Мудрість древньої Греції 2014- 2015. Учитель Бутрименко Лариса Юріївна ЗОШ № 25
 2. 2. КАЛЕНДАРНЕ планування це розподіл у часі: окремих тем із врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему кількість тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладом навчальних занять ТЕМАТИЧНЕ планування визначення послідовності , системи уроків навчання основних видів роботи на уроці послідовність вивчення окремих питань теми відбирає зміст продумує систему повторення, закріплення знань учнів планує форми контролю визначає кількість ТО
 3. 3. 2014-2015
 4. 4. Нормативно – правова основа складання календарно- тематичного планування на 2014-2015 навчальний рік НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Лист МОНУ від 11.06.2014 р. № 19 -303 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014 -2015 навчального року. Наказ МОНУ від 29.11.2005 р. № 682 “Про навчальні плани на 2014-2015 н.р. для 4-х класів” Лист МОНУ від 28.01.2014 р. № 19-74 “Щодо контролю та оцінюванням навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ” Лист МОН від 28.01.2014 р. № 19-72 “ Про недопущення про перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань” 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. Державна цільова програма розвитку природничо- математичної освіти на період до 2015 р.
 5. 5. 1.4. КТП розробляє вчитель. 1.5. КТП розглядають на * засіданні методичних об’єднань, •обговорюють на засіданні педагогічної ради, • узгоджують із заступником директора з НВР, • затверджує директор навчального закладу не пізніше 30 серпня поточного навчального року. Загальні положення 1.1. Положення складено на основі Закону України “Про освіту”, Державного стандарту загальної освіти. 1.2. Положення містить вимоги щодо оформлення КТП. 1.3. КТП вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту. Загальні положення 1.1. Положення складено на основі Закону України “Про освіту”, Державного стандарту загальної освіти. 1.2. Положення містить вимоги щодо оформлення КТП. 1.3. КТП вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
 6. 6. Ступінь розробки календарно- тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя Завдання КТП: 1.Визначення місця кожної теми, кожного уроку в річному плані. 2.Визначення взаємозв’язку між окремими уроками, темами річного плану. 3.Організація раціональної роботи учнів щодо системи знань , умінь, навичок. Розділи КТП: 1.Титульний лист 2. Програмне і навчально-методичне забезпечення навчального плану 3.Власне тематичне планування навчального предмета
 7. 7. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Календарно – тематичний план учителя передбачає такі розділи: титульний лист (додаток); вступна частина; програмне й навчально – методичне забезпечення навчального плану; основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу; власне тематичне планування навчального предмета.
 8. 8. ВИМОГИ ДО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Вимоги щодо оформлення календарно – тематичного планування 1.Титульний лист має містити такі відомості: найменування освітнього закладу; назва документа (календарно – тематичне планування); назва предмета ( має відповідати назв предмета в робочому навчальному плані навчального закладу); навчальний рік; клас; річна кількість годин; кількість годин на тиждень планова кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт; прізвище, ім’я, по батькові вчителя 2. На титульній сторінці мають бути записи:  Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів __________. Протокол від ________ 20______ р. № _________.”  “Обговорено на засіданні педагогічної ради. Протокол від ___20______ р. № _______.”  “Погоджено: заступник директора з НВР.”  “Затверджено: директор навчального закладу, від ____20____ р.”
 9. 9. У вступній частині плану необхідно вказати: найменування навчального предмета ( математика); мету вивчення курсу; завдання (освітні, розвивальні, виховні); освітні технології. Навчально – методичне забезпечення календарно – тематичного планування передбачає відомості про: кількість годин на тиждень згідно із програмою; реквизити програми ( назва, рівень затвердження, рік); навчально –методичні комплекси
 10. 10. Календарно – тематичне планування оформляють у друкованій формі, обов’язково зазначають номер і дату уроку, зміст(тему) уроку, примітку. Графа “Зміст(тема) уроку” включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення нової теми: теми кожного уроку; контроль по завершенню вивчення нової теми; назву практичних, лабораторних, контрольних, теоретичних робіт. У графі “Примітка” : помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (додаткова література, зміст індивідуальних завдань, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків). Зміст плану має відповідати змісту програми, за якою організовано навчання. Відмінність від змісту програми допускається не більше на 10%. Усі зміни необхідно вказати в плані і обґрунтувати.
 11. 11. МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № _____ МАІРУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ “ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖУЮ” Заступник директора з НВР Директор ЗОШ № ______ ______________ПІБ ____________ ПІБ “___” ___________ 20___ р. “____” _________ 20____ р. КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ навчального матеріалу з математики в 4-А класі на І, ІІ семестри 2014 -2015 н.р. Учитель Мавроді Василина Іллівна Розглянуто на засіданні шкільної методичної комісії вчителів початкових класів Протокол від _______ 20____р. № _______ Голова ШКМ _______________ ПІБ Титульна сторінка
 12. 12. Календарно – тематичне планування з математики складено відповідно до “ Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи”, затвердженої Міністерством освіти і науки України, наказ від 20 червня 2006 р. № 469. Методичне забезпечення: підручник “Математика 4 клас” автори Богданович М., Кочина Л., Листопад Н., Шпакова В. Змістові лінії програми, визначені Державним стандартом початкової загальної освіти: • Властивості та відношення предметів. Лічба. • Числа і дії над ними. • Числові та буквені вирази. • Рівності, нерівності. Рівняння. • Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла. • Величини та одиниці величин.
 13. 13. Рекомендації щодо роботи з програмою для 4 класу класу 1. У Програмі не вказано послідовність вивчення математичного змісту, а лише подано обсяг навчального матеріалу. 2. Вчитель розробляє календарно-тематичний план відповідно до навчально-методичного комплекту, за яким працює. 3. Обсяг навчального матеріалу з математики відображає обов’язковий мінімум для формування життєвих компетентностей молодших школярів. 4. Базова програма з математики не обмежує вчителя щодо розширення обсягу математичного змісту за особливих умов навчальних закладів.
 14. 14. План уроку Дата, клас, номер, тема , мета уроку з конкретизацією його дидактичних завдань, зміст матеріалу, який вивчається на уроці, визначаються форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів,методи, засоби навчання, система завдань, контроль і корекція корекція навчальної діяльності учнів.
 15. 15. Корисні порадники щодо складання поурочного планування 1. О. Я. Савченко Дидактика початкової школи. Київ “Грамота”, 2012 р., п. 7.3. підготовки вчителя до проведення уроку” с.344. “Алгоритм 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р.№ 240 “ Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах” ( Вимоги, рекомендації до календарного, поурочного планування). 3. Наказ МОНУ від 01.09.2009 р. “ Про використання навчально- методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах” 4. Наказ МОН від 17.05.2005 р. № 297 “ Про подолання проявів бюрократизму в освіті” 5. “ Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, затверджене постановою Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, п 59, п.86
 16. 16. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете недостаток своих знаний, и так, словно вы их постоянно боитесь растерять.

×