Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

левченко в. д

340 views

Published on

Переможець районного етапу конкурсу "Учитель року-2017" у номінації "Біологія"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

левченко в. д

 1. 1. Дата народження: 25.02.1978 Освіта: закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка (2003 р.) Спеціальність: вчитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог в закладах освіти Педагогічний стаж: 11 років Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії Посада: вчитель біології і хімії
 2. 2. Моє творче кредо: * візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява; * візьми доброту і дай її тому, хто сам не вміє віддавати; * візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує; * візьми віру і віддай кожному, хто не має її. Моє педагогічне кредо: Не згасає вогонь у розумних очах І з роками ясніш пламеніє. Ти тримаєш дитячі серця у руках, Ти тримаєш планети надію
 3. 3. Педагогічна проблема: Упровадження інтерактивних технологій на уроках біології
 4. 4. Працюючи в середній і старшій школі, я намагаюся знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, які б сприяли самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання. Таким шляхом є проведення уроків на основі інтерактивного матеріалу. Це є інновацією у освіті.
 5. 5. Підтримує розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів Розкриває потенційні можливості та здібності дітей Сприяє розвитку творчого мислення Передбачає урізноманітнення навчальної діяльності Створює комфортні умови навчання Актуальність проблеми
 6. 6. ОПИС ЗМІСТУ ДОСВІДУ У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасна національна школа України повинна формувати людину, яка б втілювала у собі високі громадянські почуття, норми загальнолюдської моралі, розвинене почуття національної самосвідомості. Суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, контролювати та оцінювати результати своєї діяльності. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини. Сьогодення вимагає реалізації особистісного підходу у навчанні, тобто зробити навчання сферою самоствердження особистості. Зміни неможливі без застосування на уроках особистісно-орієнтовних технологій. Завдання сучасної школи визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції загальної середньої освіти», спрямовані на формування уміння вчитись упродовж усього життя як найважливішої із компетентностей, що забезпечують учням індивідуальний досвід подальшої успішної праці. Використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, значною мірою підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості можливістю думати, творити. Інтерактивні технології навчання містять в собі чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, розумові і навчальні умови і процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів, сприяти розвитку творчої особистості.
 7. 7. Структура методики навчання біології Відбір змісту навчання Формування навичок критичного мислення Формування спільної позитивної мотивації Розвиток розумових і творчих здібностей Цілеспрямована пізнавальна діяльність Виховання у процесі навчання біології Індивідуаліза ція навчання
 8. 8. Інтерактивні технології Кооперативного навчання Колективно- групового навчання Технології ситуативного моделювання Опрацюван- ня дискусій- них питань Робота в парах Мікрофон Імітаційні ігри Метод ПРЕС Карусель Мозковий штурм Спрощене судове слухання Займи позицію Робота в малих групах Незакінчені речення Громадське слухання Дискусія Акваріум Ажурна пилка Рольова гра Дебати Дерево рішень
 9. 9. МОДЕЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Слово “інтерактивний” прийшло до нас з англійської від слова “Interact” де “Inter”- взаємний і “Act”- діти. Таким чином,інтерактивний – здатний до взаємодії,діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації діяльності яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. - учитель - учень
 10. 10. * Робота з нормативно - правовою документацією з необхідних предметів * Удосконалення педагогічної техніки володіння інноваційними технологіями * Робота з науково-методичною літературою
 11. 11. Роки Результати 2012-2013 Гресь Олександр – ІІ місце, Гаркавенко Антон – ІІІ місце, Пономар Аліна – ІІІ місце районної олімпіади з біології Пустовіт Наталія – ІІІ місце районної олімпіади з хімії 2013-2014 Гаркавенко Антон – ІІ місце районної олімпіади з біології 2014-2015 Гаркавенко Антон – І місце, Ісаєнко Марина - ІІІ місце районної олімпіади з біології Солянік Андрій – ІІІ місце районної олімпіади з хімії 2015-2016 Ісаєнко Марина - ІІ місце районної олімпіади з біології ДОСЯГНЕННЯ
 12. 12. Нагороди
 13. 13. Мої захоплення
 14. 14. Не зупиняйся, Вчителю, не треба! Іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхмарним небо, Ти твориш віру в краще майбуття. Д. Павличко Дякую за увагу!

×