Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Використання художньо- педагогічних технологій при викладанні предметів освітньої галузі “ Естетична культура” Халецька Л...
Ніщо, крім мистецтва, не здатне відтворити чуттєвий досвід багатьох поколінь. Твір мистецтва може передати приниження р...
Освітня галузь “Естетична культура” <ul><li>Предмети інваріантної складової: </li></ul><ul><li>Музичне мистецтво </li></ul...
Технології Традиційні Інноваційні
Інноваційні технології Інновація – нове, нововведення. Педагогічна інновація – сукупність нових професійно-педагогічних ...
<ul><li>Педагогічна технологія – </li></ul><ul><li>це науково і методично обгрунтований інтегративний спосіб організації...
<ul><li>До складових педагогічних технологій </li></ul><ul><li>як системного інтегрованого способу </li></ul><ul><li>орг...
Види художньо-педагогічних технологій
Інтегративні технології Інтеграція прагне до спільних ознак між різними видами мистецтв (гармонійність, пропорційність фор...
<ul><li>Проблемно-евристичні </li></ul><ul><li>Мета – творчий розвиток учнів </li></ul><ul><li>Оперативні аспекти: </li><...
<ul><li>Ігрові художньо-педагогічні технології </li></ul><ul><li>Ігри: </li></ul><ul><li>функціональні </li></ul><ul><li>т...
Інтерактивні технології Інтерактивний – здатний до взаємодії, співробітництва, діалогу. Мета: створити комфортні умови нав...
<ul><li>Комп ` ютерні технології </li></ul><ul><li>Спрямовані на інтенсифікацію навчально-виховного процесу, виконують у с...
Сугестивні технології Suggestio – навіювання, натяк. Емпатія - ( англ.  empathy від ( грец . patho ... ) - співпереж...
<ul><li>Технології педагогічної підтримки та педагогічного супроводу </li></ul><ul><li>Педагогічна підтримка - превентив...
Вдалого використання художньо-педагогічних технологій!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів освітньої галузі "Естетична культура".

4,749 views

Published on

 • Be the first to comment

Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів освітньої галузі "Естетична культура".

 1. 1. Використання художньо- педагогічних технологій при викладанні предметів освітньої галузі “ Естетична культура” Халецька Л.Л., методист ПОІППО ім. М. В. Остроградського
 2. 2. Ніщо, крім мистецтва, не здатне відтворити чуттєвий досвід багатьох поколінь. Твір мистецтва може передати приниження раба чи біль старої самотності і залишитися при цьому молодою людиною теперішнього часу. Тому саме такий вплив мистецтва формує душу, збагачує людський особистий досвід велетенським досвідом людства Б. М. Неменський
 3. 3. Освітня галузь “Естетична культура” <ul><li>Предмети інваріантної складової: </li></ul><ul><li>Музичне мистецтво </li></ul><ul><li>Образотворче мистецтво </li></ul><ul><li>Художня культура </li></ul><ul><li>Естетика </li></ul>
 4. 4. Технології Традиційні Інноваційні
 5. 5. Інноваційні технології Інновація – нове, нововведення. Педагогічна інновація – сукупність нових професійно-педагогічних ідей педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання; з позиції особистісно орієнтованої освіти – це кількісна теоретична, технологічна і методична концепція оновлення педагогічної діяльності. Педагогічні інновації Локальні Масштабні * у змісті навчання і виховання учнів * у формах, методах і технологіях навчання і виховання * у змісті, структурі, формах і методах управління закладом освіти
 6. 6. <ul><li>Педагогічна технологія – </li></ul><ul><li>це науково і методично обгрунтований інтегративний спосіб організації навчально-виховного процесу, що передбачає системне планування цілей, управління вирішенням педагогічних проблем і досягнення гарантованих , потенційно відтворюваних педагогічних результатів. </li></ul><ul><li>Педагогічна технологія як континуальний феномен охоплює: </li></ul><ul><li>людські ресурси (нерозривні дії педагога та учнів як суб ` єктів освіти, які знаходяться у постійному зворотньому зв ` язку); </li></ul><ul><li>інтелектуальні ресурси (знання та ідеї); </li></ul><ul><li>технічні ресурси (засоби і прийоми організації освітньої діяльності, зокрема аудіовізуальні, мультимедійні). </li></ul>
 7. 7. <ul><li>До складових педагогічних технологій </li></ul><ul><li>як системного інтегрованого способу </li></ul><ul><li>організації навчально-виховного </li></ul><ul><li>процесу відносимо: </li></ul><ul><li>Планування цілей і завдань, прогнозування </li></ul><ul><li>результатів педагогічної взаємодії; </li></ul><ul><li>Реалізацію цілей через систему засобів, </li></ul><ul><li>інструментальних дій і операцій у процесі організації педагогічної взаємодії; </li></ul><ul><li>Оцінювання й корегування результатів педагогічної взаємодії </li></ul>
 8. 8. Види художньо-педагогічних технологій
 9. 9. Інтегративні технології Інтеграція прагне до спільних ознак між різними видами мистецтв (гармонійність, пропорційність форм, ритмічна організація тощо). Види інтеграції: Духовно-світоглядний Естетико-мистецтвознавчий Комплексний Приклади інтегрованих курсів: “Мистецтво”, “Художня культура”
 10. 10. <ul><li>Проблемно-евристичні </li></ul><ul><li>Мета – творчий розвиток учнів </li></ul><ul><li>Оперативні аспекти: </li></ul><ul><li>проблемні (незавершені) запитання; </li></ul><ul><li>проблемний (ігровий або змагальний) </li></ul><ul><li>виклад матеріалу; </li></ul><ul><li>створення проблемних ситуацій, </li></ul><ul><li>зокрема шляхом висування гіпотез; </li></ul><ul><li>застосування прийомів “руйнування”, </li></ul><ul><li>гіперболізації, “мозкового штурму”; </li></ul><ul><li>застосування альтернативних завдань; </li></ul><ul><li>завдання на виявлення прихованих </li></ul><ul><li>помилок, навмисно допущених </li></ul><ul><li>учителем із певною дидактичною </li></ul><ul><li>метою (прийом “навпаки”, “що зайве?”, </li></ul><ul><li>“ знайди помилку”) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ігрові художньо-педагогічні технології </li></ul><ul><li>Ігри: </li></ul><ul><li>функціональні </li></ul><ul><li>тематичні </li></ul><ul><li>конструктивні </li></ul><ul><li>спортивні </li></ul><ul><li>військові </li></ul><ul><li>дидактичні: </li></ul><ul><li>комбінаторні (містять велику різноманітність можливих операцій) </li></ul><ul><li>імовірнісні (ігри, хід і наслідки яких не визначені, схожі на гру “Що? Де? Коли?”) </li></ul><ul><li>стратегічні (основна функція: викликати конфлікт) </li></ul><ul><li>рольові (суть: відтворення соціальної дійсності) </li></ul><ul><li>ситуаційно-рольові (мають процесуальні правила та обирається журі) </li></ul><ul><li>імітаційні (щось імітують) </li></ul><ul><li>ігри-драматизації </li></ul>
 12. 12. Інтерактивні технології Інтерактивний – здатний до взаємодії, співробітництва, діалогу. Мета: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивні методи створюють умови для міжособистісної взаємодії учнів. Основа - спілкування Фасилітація – технологія навчання, принциповою особливістю якої є опосередкована участь педагога у колегіальному самонавчанні учнів.
 13. 13. <ul><li>Комп ` ютерні технології </li></ul><ul><li>Спрямовані на інтенсифікацію навчально-виховного процесу, виконують у сучасній мистецькій освіті функцію “підтримки”. </li></ul><ul><li>ППЗ </li></ul><ul><li>Комплекти із відео-матеріалами </li></ul><ul><li>Інтерактивна дошка </li></ul><ul><li>Тематичні презентації вчителів та учнів </li></ul><ul><li>Пошук матеріалу в Інтернеті </li></ul><ul><li>Програми для створення власних творів (малюнків, музики тощо) </li></ul>
 14. 14. Сугестивні технології Suggestio – навіювання, натяк. Емпатія - ( англ. empathy від ( грец . patho ... ) - співпереживання) - розуміння відносин, почуттів , психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Означає глибоке, сильне, чутливе почуття (відчуття), близьке до страждання. Префікс «еm» означає спрямований (скерований) усередину. Катарсис   (від давногрецької κάθαρσις - підняття, очищення, оздоровлення) - поняття, що вживалося в античній філософії , медицині , естетиці й через свою поліфункціональність набуло чимало тлумачень. Давньогрецький мислитель Арістотель зв'язав його з трагедією як літературним жанром . Трагедія викликає гнів, страх, співчуття, і цим змушує глядача переживати духовне переживання, тим самим очищує душу людини, виховує його. У сучасній філософії катарсис трактується як особлива, найвища форма трагізму , коли втілення конфлікту та емоція потрясіння, що його супроводжує, не пригнічують своєю безвихідністю, а «очищають» і «просвітлюють» глядача чи читача.
 15. 15. <ul><li>Технології педагогічної підтримки та педагогічного супроводу </li></ul><ul><li>Педагогічна підтримка - превентивна і оперативна допомога учням у розв ` язанні навчально-виховних проблем. </li></ul><ul><li>Індивідуальна </li></ul><ul><li>Групова </li></ul><ul><li>Фронтальна </li></ul><ul><li>Супровід: </li></ul><ul><li>* науково-методичний </li></ul><ul><li>* методичний </li></ul><ul><li>* моніторинговий </li></ul><ul><li>* соціально-психологічний </li></ul><ul><li>Вид допомоги суб ` єкту навчання у запобіганні </li></ul><ul><li>й подоланні труднощів через різні </li></ul><ul><li>процедури й заходи. </li></ul><ul><li>Функції супроводу : навчальна, консультативна, </li></ul><ul><li>психотерапевтична, адаптаційна, коригуюча. </li></ul>
 16. 16. Вдалого використання художньо-педагогічних технологій!

×