Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мова програмування Python 3.4

146 views

Published on

Матеріали тренінгу Лютенська ЗОШ І-ІІІст.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

мова програмування Python 3.4

 1. 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON 3.4 Заняття 2 Підготувала Романенко Н.О.
 2. 2. Вгадати число від 1 до 100 за мін. к-сть спроб • import random as t • y=t.randint(1,100) # Випадкове число, яке загадує комп • count=0 #Лічильник • while True: # Нескінченний цикл • a=int(input('Ваша пропозиція')) • count+=1 • if a>y: • print('менше') • elif a<y: • print('більше') • else: • print('Вітаю! Ви виграли') • print('Кількість спроб: ', count) • break # Зупинка нескінченного циклу •
 3. 3. Виконавець «черепашка» •Дає можливість створювати графічні примітиви та переміщатися на площині з використанням бібліотек Tkinter
 4. 4. •«Черепашка» керується командами відносних («вперед- назад», «вправо-вліво») та абсолютних («перейти в точку з координатами…») переміщень.
 5. 5. •Виконавець являє собою «перо», що залишає слід на площині. «Перо» можна підняти, для нього можна встановити колір та товщину.
 6. 6. •Всі ці функції забезпечуються модулем turtle («черепаха»)
 7. 7. Малюємо квадрат
 8. 8. Намалювати 1 в поштовому стилі
 9. 9. Бібліотека Tkinter •Має набагато більші можливості ніж turtle. Ця бібліотека створена для організації графічного інтерфейсу.
 10. 10. Імпортування модуля: from tkinter import * Створення головного вікна: root = Tk()
 11. 11. Створення кнопки: but = Button(root) Встановлення властивостей кнопки: but["text"] = "Печать"
 12. 12. Присвоює натискання лівої кнопки миші: but.bind("<Button-1>",printer) Відобразить кнопку у вікні: but.pack()
 13. 13. • from tkinter import * • def printer(event): • print ("Как всегда очередной 'Hello World!'") • root = Tk() • but = Button(root) • but["text"] = "Печать" • but.bind("<Button-1>",printer) • but.pack() • root.mainloop()
 14. 14. Button 1 – натискання лівої кн. миші Button 2 – натискання середньої кн. миші Button 3 – натискання правої кн. миші Double-Button 1 – подвійне натискання Motion – кнопка спрацьовує без натискання, лише при наведенні.
 15. 15. Мітки Простий віджет, який містить один або кілька рядків і служить для інформування користувача. lab = Label(root, text="Это метка! n Из двух строк.", font="Arial 18")
 16. 16. Однорядкове текстове поле Таке поле створюється викликом класу Entry модуля tkinter. В нього користувач може ввести тільки один рядок тексту. ent = Entry(root,width=20,bd=3) bd – это скорочено від borderwidth (ширина межі)
 17. 17. Багаторядкове текстове поле Text призначений для вводу не одного рядка тексту, а на порядок більше. tex = Text(root,width=40, font="Verdana 12", wrap=WORD)
 18. 18. Перемикачі Перемикачі не використовуються по одному, бо ввімкнутий може бути лише один. var=IntVar() var.set(1) #оголосити групу rad0 = Radiobutton(root,text="Первая", variable=var,value=0) rad1 = Radiobutton(root,text="Вторая", variable=var,value=1) rad2 = Radiobutton(root,text="Третья", variable=var,value=2)
 19. 19. Прапорці c1 = IntVar() c2 = IntVar() che1 = Checkbutton(root,text="Первый флажок", variable=c1,onvalue=1,offvalue=0) che2 = Checkbutton(root,text="Второй флажок", variable=c2,onvalue=2,offvalue=0)
 20. 20. Списки Виклик класу Listbox створює об’єкт, в якому можна вибрати один або кілька пунктів, залежно від значення опції selectmode. r = ['Linux','Python','Tk','Tkinter'] lis = Listbox(root,selectmode=SINGLE,height=4) for i in r: lis.insert(END,i)
 21. 21. Від початку список (Listbox) порожній. За допомогою циклу for в нього добавляются пункти з списку (тип даних) r. Додавання відбувається з допомогою спеціального методу класу Listbox — insert. Даний метод приймає два параметри: куди додавати і що додавати.
 22. 22. Корисні посилання •http://kabinet-vplaksina.narod.ru •https://ru.wikiversity.org •https://pythonworld.ru •https://pythonworld.ru
 23. 23. Дякую за увагу! Успіхів у вивченні Python!!!

×