Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

навчання інформатиці у 5 класі

829 views

Published on

Матеріали тренінгу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

навчання інформатиці у 5 класі

 1. 1. НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЦІ У 5 КЛАСІ Лисенко Т.І. 09.03.2016
 2. 2. Програма для 2-4 класів 2 клас (35 год.) • Комп’ютери та їх застосування. (3 год.) • Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.) • Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (4 год.) • Історія обчислювальних пристроїв (3 год.) • Об’єкти. Графічний редактор. (8 год.) • Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (6 год.) 3 клас (35 год.) • Інформаційні процеси і комп’ютер (9год.) • Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. (4 год.) • Пошук даних в Інтернеті. (6 год.) • Робота з презентаціями. (7 год.) • Алгоритми і виконавці. (5 год.) 4 клас (35 год.) • Файл. Папка. Операції над папками і файлами. ( 3 год.) • Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.) • Графічний редактор. (4 год.) • Безпека дітей в Інтернеті. (5 год.) • Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. (8 год.) • Робота з презентаціями. (4 год.)
 3. 3. Програми для 5 класу Для дітей, що не вивчали інформатику Для дітей, що вивчали інформатику в 2-4 класах Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год) Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів (6 год) Основи роботи з комп’ютером (10 год) Цифрові мережні технології (4 год) Графічний редактор (9 год) Текстовий процесор (5 год) Редактор презентацій (9 год) Алгоритми і програми (12 год) Резерв – 3 год Проектна діяльність (4 год) Резервний час (4 год)
 4. 4. Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів • Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. • Інформаційні процеси та системи. Повідомлення, дані, інформація, шум. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. • Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення. • Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними. • Всього 6 годин • Підручник 5 класу розділ 1, 2 + інформаційні системи та технології (9 клас)
 5. 5. Цифрові мережні технології • Локальна мережа, використання мережевих папок. • Пошук відомостей у мережі Інтернет. • Безпечне користування Інтернетом. • Завантаження даних з Інтернету. • Авторське право. • Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету. • Всього 4 години • Підручник 6 класу розділ 5
 6. 6. Текстовий процесор • Повторення правил уведення, редагування та форматування тексту (символів, абзаців). • Додавання малюнків із файлу та їх форматування. • Додавання, редагування та форматування таблиць. • Сторінки документа та їх форматування. • Підготовка документа до друкування. Друкування документа. • Всього 5 годин • Підручник 6 класу розділ 4
 7. 7. Алгоритми і програми • Середовище описання і виконання алгоритмів. • Лінійні алгоритми. • Алгоритмічна структура розгалуження. • Алгоритми з повтореннями. • Цикли з умовою та цикли з лічильником. • Всього 12 годин • Підручник 6 класу розділ 1 + 7 клас розділ 3 • Онлайн середовища • Code • Blockly
 8. 8. Проектна діяльність • Постановка завдання, планування та виконання проекту. • Публічна презентація проекту. Учень (учениця) уміє: • складати план проекту; дотримуватися створеного плану; • добирати відомості для проекту; • визначати й використовувати програмні середовища та інформаційні технології для реалізації проекту; • підготувати комп’ютерну презентацію проекту; презентувати проект • Всього 4 години + резервний час 4 години • Підручник 7 класу розділ 5
 9. 9. Програма для 5 класу Теми програми Відповідні підручники Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів (6 год) Підручник для 5 класу. Розділи 1, 2 Підручник для 9 класу (2009 року). Розділ 1 Цифрові мережні технології (4 год) Підручник для 6 класу. Розділ 5 Текстовий процесор (5 год) Підручник для 6 класу. Розділ 4 Алгоритми і програми (12 год) Підручник для 6 класу. Розділ 1 Підручник для 7 класу. Розділ 3 Проектна діяльність (4 год) Підручник для 7 класу. Розділ 5 Резервний час (4 год)
 10. 10. Програма для 6 класу Теми нової програми Відповідні підручники Служби та ресурси Інтернету. (7 год) Підручник 7 класу. Розділ 1 Підручник 10 класу (2010 рік). Розділ 4 Створення та використання комп’ютерних презентацій (6 год) Підручник 5 класу. Розділ 4 Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 3 Підручник 10 класу (2010 рік). Розділ 2 Алгоритми і програми (12 год) І. Подійно-орієнтоване програмування ІІ. Вкладені алгоритмічні структури Підручник 8 класу. Розділ 5 Проектна діяльність (5 год) Підручник 8 класу. Розділ 8
 11. 11. Програма для 7 класу Теми нової програми Відповідні підручники Спільне використання інтернет-ресурсів. (4 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 9 Табличний процесор (9 год) Підручник 7 класу. Розділ 4 Підручник 8 класу. Розділ 7 Алгоритми і програми (12 год) Підручник 7 класу. Розділ 2 Підручник 8 класу. Розділ 5 Проектна діяльність (5 год) Підручник 7 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 8
 12. 12. Програма для 8 класу Теми нової програми Відповідні підручники Інформаційні системи (10 год) І. Інформаційні процеси ІІ. Засоби реалізації інформаційних процесів Підручник 8 класу. Розділ 1 Підручник 8 класу. Розділ 2 Комп‘ютерна графіка (12 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 8 Опрацювання об’єктів мультимедіа. (8 год) Підручник 8 класу. Розділ 4 Алгоритми і програми. (24 год) Підручник 8 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 6 Проектна діяльність. (8 год) Підручник 7 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 8
 13. 13. Програма для 9 класу Теми нової програми Відповідні підручники Системне та службове програмне забезпечення (10 год) Підручник 8 класу. Розділ 2 Текстовий процесор (8 год) Підручник 8 класу. Розділ 3 Табличний процесор (12 год) Підручник 8 класу. Розділ 7 Алгоритми і програми. (18 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 6 Створення та публікація веб- ресурсів. (6 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 9 Проектна діяльність. (10 год) Підручник 7 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 8
 14. 14. Відсутні у програмі теми Вивчено у 2-4 класі: • Растровий графічний редактор (5 клас, тема 3) • Операційна система (6 клас, тема 2) Не передбачено вивчення: • Інформаційні технології у суспільстві (9 клас, тема 1) • Мережні технології ( 9 клас, тема 2) • Карти знань (9 клас, тема 5) • Редактор публікацій (9 клас, тема 7) • Розв’язування компетентнісних задач (7, 8, 9 клас)

×