Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016

201 views

Published on

Презентація Божко Л.Ф.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016

 1. 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2016-2017 Н.Р. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ГАДЯЦЬКИЙ РЦППСР 3-13-84 СЕРПЕНЬ 2016
 2. 2. МЕТА РОБОТИ ШКОЛИ: Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016
 3. 3. ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ: • Особистість Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення • Патріот Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально- етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення • Інноватор Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя • ВИПУСКНИКИ НОВОЇ ШКОЛИ - ОСВІЧЕНІ УКРАЇНЦІ, ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНІ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ГРОМАДЯНИ І ПАТРІОТИ, ЗДАТНІ ДО ІННОВАЦІЙ, ХТО ПОВЕДЕ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ ВПЕРЕД У ХХІ СТ. (Нова школа, обговорення Концепції)
 4. 4. ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ГАДЯЦЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР: «Підвищення якості й ефективності освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій» Пріоритети: • створення умов для використання інноваційних педагогічних технологій з метою формування активності, всебічного розвитку учнів у процесі взаємодії педагога з вихованцями; • формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу.
 5. 5. ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА: •Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій, керівників закладів і установ освіти району. •Підвищення якості роботи працівників психологічної служби. •Впровадження здоров»язбережувальних технологій в освітній простір району.
 6. 6. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: • Консультативно-профілактична допомога усім учасникам навчально-виховного процесу. Психологічна просвіта учнів, батьків, педагогів. Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій , керівників закладів і установ освіти району. • Впровадження здоров»язбережувальних технологій в освітній простір району: - Робота тренінг-груп програми «Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя» . - Впровадження в практику роботи шкіл курсу «Дорослішай на здоров»я». - Організація роботи Шкільних Служб Порозуміння (Мартинівська, Веприцька, Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ст.). - Організація роботи гуртків психологічного спрямування. - Заходи з профілактики негативних суспільних явищ в учнівському середовищі. - Заходи з формування в учнів здорового способу життя.
 7. 7. • Формування емоційного благополуччя в учасників навчально- виховного процесу. Надання соціально-психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в період складної соціально-політичної ситуації в країні. Допомога фахівців психологічної служби учасникам навчально-виховного процессу, які знаходяться в кризових станах. • Реалізація проектів заходів для учнівської молоді: районний конкурс учнівських творів (8-10 кл.) «Мій життєвий вибір»; огляд буклетів антиСНІДівської тематики. • Впровадження в практику роботи соціально-психологічних досліджень аналітичного характеру. • Методичний супровід професійної діяльності фахівців психологічної служби району. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби через залучення до участі в інформаційно-методичних заходах. Формування психологічного саморозвитку працівників психологічної служби через навчальні тренінги. Організація співпраці з учителями молодших класів.
 8. 8. • Реалізація психологічних аспектів наступності в роботі дошкільного закладу і школи. • Психологічний супровід інклюзивного навчання. • Організація співпраці із зацікавленими організаціями району (згідно заключених договорів та без договорів); волонтерська діяльність працівників. • Розвиток мережі психологічної служби системи освіти району.
 9. 9. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ ПРАКТИЧНИМИ ПСИХОЛОГАМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ НА ПОЧАТОК 2016-2017 Н.Р.: Посада Потреба (ставки) Наявність (ставки) Дефіцит (ставки) % забезпечення ПП 10,0 7,0 3,0 70% СП 9,0 5,5 3,5 61% Всього 19,0 12,5 6,5 66%
 10. 10. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ ПРАКТИЧНИМИ ПСИХОЛОГАМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ НА ПОЧАТОК 2016-2017 Н.Р.: Посада Потреба (ставки) Наявність (ставки) Дефіцит (ставки) % забезпечен ня ПП 17 1,5 15,5 9% СП 17 0,5 16,5 3% Всього 34 2,0 32,0 6%
 11. 11. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ВІДОБРАЖЕНІ В ПЛАНАХ РОБОТИ ШКОЛИ: •Контроль за емоційним благополуччям учасників навчально-виховного процесу: діти, педагоги. •Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі: антиалкогольна, антинаркотична, антицигаркова пропаганда, протидія ВІЛ/СНІДу, безладним статевим стосункам тощо. •Формування в учнів здорового способу життя.
 12. 12. АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ: Основні заходи Термін виконання Питання для розгляду на І-й педраді «Етика та культура спілкування педагогів з учнями, батьківською громадськістю, між собою» (суїцидальна превенція, профілактика негативних явищ в учнівському та педагогічному середовищі) Серпень – початок вересня 2016 (використати презентацію РЦППСР «Психологічні аспекти етичної діяльності педагогічного працівника», березень 2016) Регламентувати роботу працівника психологічної служби (ПП,СП)- наказом по школі: графік роботи, план роботи, «години психолога». 01.09.2016 Моніторинг дітей т.зв. «груп ризику» Вересень 2016 – до 20.09.2016 Передбачити заходи: профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, протидія торгівлі людьми, гендерна рівність, протидія ВІЛ/СНІДу. І-й семестр 2016-2017 н.р.
 13. 13. Основні заходи Термін виконання Питання соціалізації дітей в самостійному житті, вибір професії, підготовка до ЗНО тощо ІІ-й семестр Питання профілактики суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі (методичні рекомендації РЦППСР – 19.03.2015) Протягом навчального року Питання медіакультури та медіаграмотності в середовищі учнів Протягом навчального року З дитиною нічого негативного не повинно відбутись в навчальному закладі: прийшов здоровий у школу, здоровий повернувся додому. Протягом навчального року Заходи по недопущенню насильства над дітьми в ЗНЗ: чергування педагогів на перервах, інформаційно-просвітницькі заходи, робота з батьками – профілактична Протягом навчального року
 14. 14. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ: МАН • Наказом по школі має бути визначений працівник в обов»язки якому вмінено дану ділянку роботи: участь в роботі районного наукового товариства учнів (МАН), олімпіади (заст.директора з НВР). • У папці має бути список обдарованих дітей, який, після уточнення до 20.09.2016 представити в РЦППСР – починаючи з 6 класу.
 15. 15. КООРДИНАЦІЙНА РАДА РАЙОННОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ: • Іщенко І.І. – заступника директора з навчально-виховної роботи Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст., голова ради; • Дудка П.В. – директор Сватківської ЗОШ І-ІІІ ст., заступник голови; • Гнатюк О.В. – заступник директора з н/в роботи Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. – секретар; Члени районного НТУ: • Заколодяжна С.Г. – директор Краснолуцької ЗОШ І-ІІ ст.; • Бондаренко В.В. – практичний психолог Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст.; • Козороз Н.І. – заступник директора з НВР В.Будищанської • Божко Л.Ф. – директор РЦППСР.
 16. 16. ДОКУМЕНТИ ДО 2016-2017 Н.Р.: • Лист МОН України від 22.07.2016 №905 "Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. Належного психологічного супроводу учасників навчально - виховного процесу». • Наказ ВО від 19.08.2016 № 134 "Про виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 07.07.2016 № 435 "Про затвердження районного плану заходів із виконання в 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" (надіслано в НЗ 19.08.2016). • Наказ ВО від 18.08.2016 №132 «Про участь у навчально-тренувальних зборах з питань підготовки учасників Всеукраїнськиї олімпіад…»
 17. 17. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: • Сайт відділу освіти Гадяцької РДА. • Сайт Гадяцького НМЦ. • Сайт психологічної служби району. • Сторінка «Відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації» в соцмережах. • Ел.пошта. • Вербальний зв»язок.
 18. 18. ВДАЛОГО 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

×