Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Енергозбереження вЕнергозбереження в
твоєму домі.твоєму домі.
Скільки це коштуєСкільки це коштує??
« –Заощадливість це вел...
Марк Тулій ЦецеронМарк Тулій Цецерон
MAGNUMMAGNUM
VECTIGALVECTIGAL
PARISMONIA!PARISMONIA!
ЗаощадливістьЗаощадливість
––
це...

ЗаощаджуйтеЗаощаджуйте
електрикуелектрику
і власні кошти .і власні кошти .
Одним словом -Одним словом -
виходячи,виходяч...

Ця самаЦя сама
порадапорада
стосуєтьсястосується
також ітакож і
енергозбері-енергозбері-
гаючихгаючих
лампочок.лампочок.

НеНе
залишайтезалишайте
прилади вприлади в
режимірежимі
стендбай.стендбай.
ВониВони
продовжуютьпродовжують
споживатиспож...

КолиКоли
відпочиваєтевідпочиваєте
відвід
комп'ютера -комп'ютера -
вимикайтевимикайте
екран!екран!

Заощадити підЗаощадити під
час праннячас прання
можна,можна,
встановившивстановивши
низькунизьку
температуру йтемператур...

ВчасноВчасно
розмороженірозморожені
холодильники іхолодильники і
морозильніморозильні
камерикамери
споживаютьспоживають
...
Зменшуючи споживанняЗменшуючи споживання
енергії –енергії –
ми зменшуємоми зменшуємо
її виробництвоїї виробництво
іі
викид...
Декілька порадДекілька порад
щодо веденнящодо ведення
«зеленого життя »«зеленого життя »

ПомічайтеПомічайте
урни.урни.

Брудно не там,Брудно не там,
де прибирають,де прибирають,
а там, де неа там, де не
смітя...

ЗаощаджуйтеЗаощаджуйте
папір.папір.
РоблячиРоблячи
роздруківки,роздруківки,
використовуйтевикористовуйте
його із двохйог...

Купуйте товари,Купуйте товари,
упаковку від якихупаковку від яких
можнаможна
улітилізувати:улітилізувати:
- паперову,- п...

Здавайе сміттяЗдавайе сміття
в пунктив пункти
прийманняприймання
вторсировини.вторсировини.

Привчіть себеПривчіть себе...

НеНе
користуйтесякористуйтеся
одноразовимодноразовим
посудом.посудом.

У крайньомуУ крайньому
разі -разі -
віддавайтеві...

Йдучи заЙдучи за
покупкамипокупками
-заздалегідь-заздалегідь
приготуйте сумку.приготуйте сумку.

Не варто щоразуНе варт...

Не тринькайтеНе тринькайте
воду .воду .

ВідремонтуйтеВідремонтуйте
крани у своїйкрани у своїй
квартирі.квартирі.

При...

НабираючиНабираючи
воду,воду,
беріть рівноберіть рівно
стількистільки
-скільки вам-скільки вам
знадобиться ,знадобиться ...

Не купуйтеНе купуйте
зайвихзайвих
продуктівпродуктів
або продукти,або продукти,
що містятьщо містять
ГМОГМО

Не зловживайтеНе зловживайте
аерозолями.аерозолями.
Відмовтесь відВідмовтесь від
миючих засобівмиючих засобів
що містять...
Зусилля,Зусилля,
що підутьщо підуть
на змінуна зміну
власних звичок,власних звичок,
неминуче підутьнеминуче підуть
на кори...
Зменшуючи споживання –
ми зменшуємо
виробництво
електроенергії і викиди
газів,
які забруднюють
навколишнє середовище.
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

1,089 views

Published on

Енергозбереження в твоєму домі. Скільки це коштує?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація Деревянко І.І., вихователя ГПД Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

 1. 1. Енергозбереження вЕнергозбереження в твоєму домі.твоєму домі. Скільки це коштуєСкільки це коштує?? « –Заощадливість це великий« –Заощадливість це великий »прибуток»прибуток Марк Тулій ЦицеронМарк Тулій Цицерон
 2. 2. Марк Тулій ЦецеронМарк Тулій Цецерон MAGNUMMAGNUM VECTIGALVECTIGAL PARISMONIA!PARISMONIA! ЗаощадливістьЗаощадливість –– це великийце великий прибуток!прибуток!
 3. 3.  ЗаощаджуйтеЗаощаджуйте електрикуелектрику і власні кошти .і власні кошти . Одним словом -Одним словом - виходячи,виходячи, вимикайтевимикайте світло !!!світло !!!
 4. 4.  Ця самаЦя сама порадапорада стосуєтьсястосується також ітакож і енергозбері-енергозбері- гаючихгаючих лампочок.лампочок.
 5. 5.  НеНе залишайтезалишайте прилади вприлади в режимірежимі стендбай.стендбай. ВониВони продовжуютьпродовжують споживатиспоживати енергію!!!енергію!!!
 6. 6.  КолиКоли відпочиваєтевідпочиваєте відвід комп'ютера -комп'ютера - вимикайтевимикайте екран!екран!
 7. 7.  Заощадити підЗаощадити під час праннячас прання можна,можна, встановившивстановивши низькунизьку температуру йтемпературу й завантажуючизавантажуючи бак повністю!!бак повністю!!
 8. 8.  ВчасноВчасно розмороженірозморожені холодильники іхолодильники і морозильніморозильні камерикамери споживаютьспоживають меншеменше електроенергії,електроенергії, ніж заповненініж заповнені льодомльодом..
 9. 9. Зменшуючи споживанняЗменшуючи споживання енергії –енергії – ми зменшуємоми зменшуємо її виробництвоїї виробництво іі викиди газів,викиди газів, які забруднюютьякі забруднюють навколишнєнавколишнє середовище.середовище.
 10. 10. Декілька порадДекілька порад щодо веденнящодо ведення «зеленого життя »«зеленого життя »
 11. 11.  ПомічайтеПомічайте урни.урни.  Брудно не там,Брудно не там, де прибирають,де прибирають, а там, де неа там, де не смітятьсмітять
 12. 12.  ЗаощаджуйтеЗаощаджуйте папір.папір. РоблячиРоблячи роздруківки,роздруківки, використовуйтевикористовуйте його із двохйого із двох сторін.сторін.
 13. 13.  Купуйте товари,Купуйте товари, упаковку від якихупаковку від яких можнаможна улітилізувати:улітилізувати: - паперову,- паперову, - скляну ,- скляну , - але не- але не пластикову...пластикову...
 14. 14.  Здавайе сміттяЗдавайе сміття в пунктив пункти прийманняприймання вторсировини.вторсировини.  Привчіть себеПривчіть себе розділятирозділяти сміття:сміття:  скло,скло, макулатура,макулатура, батарейки!батарейки!
 15. 15.  НеНе користуйтесякористуйтеся одноразовимодноразовим посудом.посудом.  У крайньомуУ крайньому разі -разі - віддавайтевіддавайте перевагуперевагу картоннимкартонним тарілкам!!!тарілкам!!!
 16. 16.  Йдучи заЙдучи за покупкамипокупками -заздалегідь-заздалегідь приготуйте сумку.приготуйте сумку.  Не варто щоразуНе варто щоразу купуватикупувати поліетиленовіполіетиленові пакети!!!пакети!!!
 17. 17.  Не тринькайтеНе тринькайте воду .воду .  ВідремонтуйтеВідремонтуйте крани у своїйкрани у своїй квартирі.квартирі.  Приймаючи душ,Приймаючи душ, ви витрачаєтеви витрачаєте менше води , ніжменше води , ніж коли приймаєтеколи приймаєте ванну.ванну.
 18. 18.  НабираючиНабираючи воду,воду, беріть рівноберіть рівно стількистільки -скільки вам-скільки вам знадобиться ,знадобиться , щоб нещоб не виливативиливати залишки!залишки!
 19. 19.  Не купуйтеНе купуйте зайвихзайвих продуктівпродуктів або продукти,або продукти, що містятьщо містять ГМОГМО
 20. 20.  Не зловживайтеНе зловживайте аерозолями.аерозолями. Відмовтесь відВідмовтесь від миючих засобівмиючих засобів що містять хлор іщо містять хлор і фосфати. Цефосфати. Це шкідливо не тількишкідливо не тільки для планети, а й длядля планети, а й для Вашого здоров'я!Вашого здоров'я!
 21. 21. Зусилля,Зусилля, що підутьщо підуть на змінуна зміну власних звичок,власних звичок, неминуче підутьнеминуче підуть на користь нашій державіна користь нашій державі і нашій кишені!і нашій кишені!
 22. 22. Зменшуючи споживання – ми зменшуємо виробництво електроенергії і викиди газів, які забруднюють навколишнє середовище.

×